План за четене на Библията

Хронологичен / ден 242

Стар Завет

Езекиил

22

Греховете на Ерусалим


1 Господнето слово дойде към мене: 2 А ти, сине човешки, ще осъдиш ли, ще осъдиш ли кръвопролитния град? Тогава направи го да познае всичките си мерзости. 3 И тъй, кажи: Така казва Господ Еова: О, граде, който проливаш кръв сред себе си, за да дойде времето ти, и правиш кумири за своето осъждение, за да се оскверняваш! 4 Ти стана виновен за кръвта, която си пролял, и си се осквернил с кумирите, които си направил; направил си да наближи краят на дните ти, и краят на годините ти е дошъл. Затова ще те направя за присмех на народите и за поругание на всичките страни. 5 Ближните и далечните от тебе ще ти се присмиват, о, граде, прочут с мерзост и пълен с размирие. 6 Ето, Израилевите първенци са в тебе, за да проливат кръв, всеки според силата си. 7 В тебе презират баща и майка; сред тебе постъпват насилствено към чужденеца; в тебе угнетяват сираче и вдовица. 8 Презират святите Ми вещи и оскверняват съботите Ми. 9 В тебе има мъже клеветници, които проливат кръв; в тебе са онези, които ядат по планините; сред тебе вършат разврат. 10 В тебе са осквернявали бащината си постеля; в тебе обезчестяват жена по време на нечистотата ѝ. 11 В тебе един върши гнусота с жената на ближния си; друг осквернява нечестиво снаха си; а друг в тебе обезчестява сестра си – дъщеря на родния си баща. 12 В тебе мъже взимат подкупи, за да проливат кръв; ти вземаш лихва и придобивка, и с насилие се обогатяваш от ближните си; а Мене си забравил – казва Господ Еова. 13 Ето, затова плеснах с ръце поради безчестната печалба, която си събрал, и поради кръвта, която бе сред тебе. 14 Ще издържи ли сърцето ти, ще имат ли сила ръцете ти в дните, когато Аз ще се разправя с тебе? Аз, Господ, изговорих това и ще го извърша. 15 Ще те разпръсна между народите и ще те разсея по страните, та ще изчистя от тебе като с огън нечистотата ти. 16 И ще бъдеш омърсен в себе си пред народите; и ще познаеш, че Аз съм Господ.
17 И Господнето слово дойде към мене: 18 Сине човешки, Израилевият дом Ми стана шлак; те всички са мед и калай, желязо и олово сред горнилото; те са шлак от сребро. 19 Затова така казва Господ Еова: Понеже вие всички станахте шлак, ето, затова ще ви събера сред Ерусалим. 20 Както събират сред горнилото среброто и медта, желязото, оловото и калая, за да раздухат огъня върху тях, та да ги стопят, така в гнева Си и в яростта Си ще ви събера, и ще ви сложа там, за да ви разтопя. 21 Да! Ще ви събера и с огнения Си гняв ще духна върху вас и ще се разтопите сред него. 22 Както се топи среброто сред горнилото, така ще се разтопите вие сред него и ще познаете, че Аз, Господ, излях яростта Си върху вас.
23 И Господнето слово дойде към мене: 24 Сине човешки, кажи ѝ: Ти си земя, която не се е очистила и върху която не е валяло дъжд в деня на негодуванието. 25 Сред нея има заговор на пророците ѝ; те поглъщат души като лъв, който реве и граби лова; взимат съкровища и скъпоценни вещи; множат броя на вдовиците в нея. 26 Свещениците ѝ престъпват закона Ми и оскверняваха святите Ми вещи; не правят разлика между свято и скверно, нито показват на хората различието между нечисто и чисто; и крият очите си от съботите Ми, така че Аз съм осквернен сред тях. 27 Първенците сред нея са като вълци, които грабят лов, за да проливат кръв, за да погубват души, за да се обогатяват несправедливо. 28 А пророците ѝ всичко замазват с вар, виждат за тях суетни видения и пророкуват лъжи, казвайки: Така казва Господ Еова, когато Господ не е говорил. 29 Народът на тази земя прибягва до притеснение и граби насилствено, да, угнетява сиромаха и немощния и притеснява чужденеца несправедливо. 30 И като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в пролома пред Мене заради страната, за да не я разоря, не намерих. 31 Затова излях негодуванието си върху тях, довърших ги с огнения Си гняв и възвърнах върху главите им техните постъпки – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

23

Две сестри, блудници


1 Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, имаше две жени, дъщери на една майка. 3 Те блудстваха през младостта си в Египет; там се отдадоха на блудство: там натискаха гърдите им, и там стискаха девичите им гърди. 4 Имената им бяха Оола на по-голямата и Оолива на сестра ѝ. И те бяха Мои, и родиха синове и дъщери. А колкото за имената им, Оола е Самария, а Оолива Ерусалим.
5 Но докато беше Моя, Оола блудстваше и лудееше за любовниците си – съседите си асирийците, 6 синьо облечени управители и началници, всички привлекателни младежи, конници, яхнали коне. 7 И тя извърши блудствата си с тях, с всички най-отбрани между асирийците, и се оскверни с идолите на всеки, по когото лудееше. 8 И тя не остави блудството си, научено от Египет; защото в младостта ѝ лягаха с нея, стискаха девичите ѝ гърди и изливаха върху нея своята сласт. 9 Затова я предадох в ръцете на любовниците ѝ, в ръцете на асирийците, по които лудееше. 10 Те откриваха голотата ѝ; откараха синовете и дъщерите ѝ, а нея убиха с меч; и тя стана за посмешище между жените, защото извършиха съд над нея.
11 Сестра ѝ Оолива видя това, даже в сластта и в блудствата си беше по-покварена от сестра си. 12 Тя залудя по съседите си, асирийците, по богато облечени управители и началници, по конници, яхнали коне, все привлекателни младежи. 13 И видях, че тя се оскверни; и двете тръгнаха по един път. 14 Тя даже умножи блудствата си, защото щом видя мъже, изрисувани на стената, изрисувани с цинобър фигури на халдейци, 15 опасани с пояси около кръста, с шарени гъжви на главите, и всички князе наглед, прилични на вавилонци родом от Халдейската земя, 16 и щом ги видя, тя залудя по тях и изпрати посланици при тях в Халдея. 17 И вавилонците дойдоха при нея в любовното ложе и я оскверниха с блудството си; тя се оскверни с тях; и душата ѝ се отврати от тях. 18 Така тя явно се предаде на блудства и откри голотата си; тогава душата Ми се отврати от нея, точно както се бе отвратила от сестра ѝ. 19 При все това, тя блудстваше още повече, като си спомняше за дните на младостта си, когато блудстваше в Египетската земя. 20 И залудя по своите любовници, чиято плът е като плът магарешка и похотта им – като похот на коне. 21 Така ти ламтеше за невъздържаността на младостта си, когато в Египет стискаха ненките ти и галеха младите ти гърди.
22 Затова Ооливо, така казва Господ Еова: Ето, Аз ще вдигна против тебе любовниците ти, от които се е отвратила душата ти, и ще ги докарам против тебе отвсякъде – 23 вавилонците и всички халдейци, Фекод и Сое, и Кое, и с тях всички асирийци – все привлекателни младежи, управители и началници, пълководци и именити, всички яхнали коне. 24 Те ще дойдат против тебе с оръжия и с колесници, с коли и с много племена, и ще се опълчат против тебе от всяка страна с ризници, щитове и шлемове, и Аз ще им поверя съд, и те ще те съдят според своя съд. 25 И ще насоча против тебе ревността Си, и те ще постъпят с тебе яростно; ще отрежат носа ти и ушите ти; и останалите от тебе ще паднат от меч; те ще хванат синовете ти и дъщерите ти; и останалите от тях сред тебе ще бъдат поядени от огън. 26 Ще съблекат и дрехите ти и ще отнемат лъскавите ти накити. 27 Така ще направя да престане твоят разврат и блудството ти, научено от Египетската земя; ти няма вече да повдигнеш очи към тях, нито ще си спомниш повече за Египет. 28 Защото така казва Господ Еова: Ето, ще те предам в ръката на онези, които мразиш, в ръката на онези, от които се е отвратила душата ти. 29 Те ще постъпят с омраза към тебе и като отнемат всичките ти трудове, ще те оставят гола и непокрита; и голотата на блудствата ти ще се открие, както развратът ти, тъй и блудствата ти. 30 Това ще ти причиня, понеже си блудствала сред езичниците и понеже си се осквернила с идолите им. 31 Така си ходила в пътя на сестра си; затова ще дам в ръката ти нейната чаша. 32 Така казва Господ Еова: Ще изпиеш дълбоката и широка чаша на сестра си; ще бъдеш за присмех и поругание повече, отколкото можеш да понесеш.
33 Ще се изпълниш с пиянство и скръб, с чашата на гибел и на запустение, с чашата на сестра си Самария. 34 Ще я изпиеш и изцедиш, ще гризеш чирепките ѝ и ще разкъсаш гърдите си. Защото Аз го изрекох, казва Господ Еова. 35 Затова – така казва Господ Еова: Понеже си Ме забравила и си Ме отхвърлила зад гърба си, затова понеси и последствията от разврата и блудствата си.
36 И Господ ми рече: Сине човешки, ще съдиш ли Оола и Оолива? Тогава изяви им мерзостите им, – 37 че прелюбодействаха, че има кръв по ръцете им, да, че прелюбодействаха с идолите си, и че, за да бъдат изядени от тях, превеждаха през огън чадата, които Ми родиха. 38 Още и това Ми сториха: в същия ден оскверниха светилището Ми и омърсиха съботите Ми. 39 Защото когато бяха заклали чадата си на идолите си, в същия ден влизаха в светилището Ми и го омърсиха. Така правеха в дома Ми. 40 И още пратихте за мъже да дойдат отдалеч, проводихте до тях пратеник и когато дойдоха, за тях се окъпа, изрисува очите си и се украси с накити. 41 Седна на великолепна постелка, с трапеза, приготвена пред нея, и на нея положи Моя тамян и Моето масло. 42 И се чуваха гласове на едно множество, което живееше безгрижно при нея; и заедно с мъжете от простолюдието се въвеждаха пияници от пустинята; и те слагаха гривни по ръцете им и красиви венци на главите им. 43 Тогава рекох за престарялата в прелюбодейства: Сега ли ще блудстват с нея, дори с нея! 44 И те влизаха при нея, както влизаха при блудница; така влизаха при тези невъздържани жени – Оола и Оолива. 45 Но праведни мъже ще ги съдят, както съдят прелюбодейците и както съдят жени, които проливат кръв; защото те са прелюбодейци и има кръв по ръцете им. 46 Така казва Господ Еова: Ще доведа множество против тях и ще ги предам да бъдат тласкани и разграбени. 47 Множеството ще ги убие с камъни и ще ги съсече със сабите си; ще избият синовете им и дъщерите, и ще изгорят къщите им с огън. 48 Така ще направя да престане развратът по земята, за да се научат всичките жени да не вършат разврат като вашия. 49 И ще въздадат върху ви развратните ви дела; и ще понесете последствията за греховете, извършени с вашите идоли, и ще познаете, че Аз съм Господ Еова.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи