План за четене на Библията

Хронологичен / ден 244

Стар Завет

Езекиил

28

Пророчество против тирския княз


1 И пак Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, кажи на тирския княз: Така казва Господ Еова: Понеже се е надигнало сърцето ти и си рекъл: Аз съм бог, седя на Божието седалище сред моретата; пък ти си човек, а не Бог, макар и да си мислиш, че си мъдър като Бог; 3 (ето, ти си по-мъдър от Даниил; никаква тайна не се укрива от тебе; 4 с мъдростта и разума си ти си придобил богатство за себе си, придобил си злато и сребро в съкровищниците си; 5 с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговия, и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти). 6 Затова така казва Господ Еова: Понеже си мислиш, че си мъдър като Бог, 7 Аз ще докарам против тебе чужденци, най-страшните между народите; и ще изтеглят мечовете си против красотата на твоята мъдрост, и ще помрачат блясъка ти; 8 ще те смъкнат в ямата; и ще умреш, както умират убитите, сред моретата. 9 Тогава ще кажеш ли пред онзи, който те убива – Аз съм Бог? Но ти си човек, а не Бог, в ръката на онзи, който те убива. 10 Ще умреш от ръката на чужденците, както умират необрязаните; защото Аз изговорих това – казва Господ Еова. 11 И Господнето слово дойде към мене: 12 Сине човешки, викни, заплачи за тирския цар и му кажи: Така казва Господ Еова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. 13 Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни; с рубин, топаз, диамант, хризолит, оникс, яспис, сапфир, антракс, смарагд и със злато; направата на тъ-панчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. 14 Ти беше херувим, помазан, за да засеняваш, защото Аз те поставих така. Ти беше на Божия свят хълм; ти ходеше сред огнените камъни. 15 Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери нечестивост в тебе. 16 От много голямата ти търговия те те изпълниха с насилие и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих изсред огнените камъни, засеняващи херувиме! 17 Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. 18 Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез нечестивата си търговия. Затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат. 19 Всички, които те познават между племената, ще се смаят от тебе; за ужас ще станеш и не ще те има довека.

Пророчество против Сидон


20 И Господнето слово дойде към мене: 21 Сине човешки, насочи лицето си против Сидон и пророкувай против него, като речеш: 22 Така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против тебе, Сидоне, и ще придобия слава сред тебе. И когато извърша съд в него и се осветя чрез него, тогава те ще познаят, че Аз съм Господ. 23 Аз ще изпратя в него мор и кръв по улиците му; и убитите ще паднат сред него от меч, дошъл срещу него отвред; и ще познаят, че Аз съм Господ. 24 И между всички, които са около тях, не ще остане за Израилевия дом бодлива къпина или мъчителен трън, каквито им напакостяваха. Тогава те ще познаят, че Аз съм Господ Еова.
25 Така казва Господ Еова: Когато събера Израилевия дом от племената, сред които са разпръснати, и се осветя чрез тях пред очите на народите, тогава ще живеят в своята земя, която дадох на слугата Си Яков. 26 Ще живеят в нея безопасно, да! Ще построят къщи и ще насадят лозя; и ще живеят безопасно, когато извърша съд над всички около тях, които са им напакостили; и ще познаят, че Аз съм Господ, техният Бог.
© Библейска лига - България

29

Пророчество против Египет
1 В десетата година в десетия месец, на дванадесетия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, насочи лицето си против египетския цар Фараон и пророкувай против него и против цял Египет. 3 Говори и кажи: Така казва Господ Еова: Ето, аз съм против тебе, Фараоне, египетски царю, ти, огромно чудовище, което лежиш сред реките си, което си рекло: Реката е моя; аз я направих за себе си. 4 Но Аз ще забия въдици в челюстите ти и рибите в реките ти ще прилепя за люспите ти; и ще те извлека изсред реките ти с всички риби в реките ти, прилепнали по люспите ти. 5 И ще те изхвърля в пустинята, тебе и всички риби в реките ти; ще паднеш на откритото поле; не ще те съберат, нито приберат; ще те дам на земните зверове и на небесните птици за храна. 6 И всички египетски жители ще познаят, че Аз съм Господ, защото бяха тръстикова подпора за Израилевия дом. 7 Когато те взеха в ръка, ти се счупи, и промуши раменете им; когато се облегнаха на тебе, ти се сломи и нарани чреслата им. 8 Затова така казва Господ Еова: Ето, ще докарам меч върху тебе и ще отсека от тебе и човек, и животно. 9 И Египетската земя ще бъде опустошена и пуста; и ще познаят, че Аз съм Господ, защото ти каза: Реката е моя; аз я направих. 10 Затова ето, Аз съм против тебе и против реките ти; и ще обърна Египетската земя в пустиня на пустините от Мигдол до Сиина и до границата на Етиопия. 11 Човешки крак не ще мине през нея, нито крак на животно ще мине през нея, нито ще бъде населена четиридесет години. 12 И ще обърна Египетската земя на пустиня сред опустошените страни, и градовете ѝ сред опустошените градове ще бъдат пусти четиридесет години; и ще разсея египтяните сред народите, и ще ги разпръсна по страните.
13 Но така казва Господ Еова: На края на четиридесетте години ще събера египтяните от племената, сред които бяха разпръснати; 14 и ще доведа египетските пленници, ще ги върна в земята Патрос, в родната им земя, и ще бъдат там унижено царство. 15 Ще бъде най-униженото царство от царствата и няма да се издигне вече над народите; защото ще ги смаля, за да не владеят вече над народите. 16 И Египет не ще бъде вече упование на Израилевия дом, а ще му напомня беззаконието, когато погледнат към него за помощ; и ще познаят, че Аз съм Господ Еова.
17 И в двадесет и седмата година, в първия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 18 Сине човешки, вавилонският цар Навуходоносор вкара войската си в тежка битка против Тир, така че всички глави оплешивяха и всички рамена се охлузиха; но ни той, нито войската му получи заплата за труда, който положи против Тир. 19 Затова така казва Господ Еова: Ето, Аз давам Египетската земя на вавилонския цар Навуходоносор; и той ще вземе богатството ѝ, ще я ограби и плячкоса; и това ще бъде заплатата на войската му. 20 Дадох му Египетската земя срещу труда, който положи; понеже се трудиха за Мене – казва Господ Еова.
21 В онзи ден ще направя да израсте рог на Израилевия дом и ще ти дам да отвориш уста сред тях; и ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

30

Плач за Египет


1 Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, пророкувай и кажи: Така казва Господ Еова: Ридайте! О, ден злочест! 3 Защото е близо денят, близо е денят Господен – облачен ден; ще дойде часът на езичниците. 4 Меч ще дойде върху Египет и голямо мъчение ще има в Етиопия, когато в Египет падат убитите, и богатството му бъде откарано и основите му – сринати. 5 Етиопци, левийци, лидийци и всички разноплеменни народи, Хув и жителите на съюзните земи ще паднат заедно с тях от меч.
6 Така казва Господ: Ще паднат и онези, които подпират Египет и гордата му сила ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от меч – казва Господ Еова. – 7 И те ще бъдат опустошени сред опустошените земи и градовете му ще бъдат сред разорените градове. 8 И ще познаят, че Аз съм Господ, когато запаля огън в Египет и бъдат смазани всички, които му помагат. 9 В онзи ден вестители ще излязат от Мене с кораби, за да стреснат безгрижните етиопци; и голямо мъчение ще ги нападне, както в деня на Египет, защото, ето, той иде. 10 Така казва Господ Еова: Аз ще сложа край на египетското богатство чрез ръката на вавилонския цар Навуходоносор. 11 Той и неговата армия – най-страшните сред народите – ще бъдат доведени, за да опустошат земята; и ще изтеглят мечовете си против Египет, и ще напълнят земята с убити. 12 Аз ще пресуша реките, ще продам земята в ръцете на зли човеци; ще запустя земята и всичко, каквото има в нея чрез ръката на чужденци. Аз, Господ изрекох това. 13 Така казва Господ Еова: Ще погубя и кумирите и ще премахна идолите от Мемфис; не ще има повече властник от Египетската земя и ще вселя страх в Египетската земя. 14 Аз ще запустя Патрос, ще запаля огън в Танис и ще извърша съд в Но. 15 Ще излея яростта Си върху египетската крепост Син, и ще унищожа богатството на Но. 16 И ще запаля огън в Египет; Син ще бъде в голямо мъчение, Но ще се съкруши и Мемфис ще има противници сред бял ден. 17 Младежите на Он и на Пивесет ще паднат от меч; а останалите ще отидат в плен. 18 И в Тафнес денят ще се помрачи, когато строша там хомота на Египет и гордата му сила ще престане в него; а него облак ще го покрие и дъщерите му ще отидат в плен. 19 Така ще извърша съд над Египет и те ще познаят, че Аз съм Господ.
20 А в единадесетата година, в първия месец, на седмия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 21 Сине човешки, строших мишцата на египетския цар Фараон; и ето, тя не е превързана, за да бъде излекувана и не е обвита в превръзки, за да получи сила да държи меч. 22 Затова така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против египетския цар Фараон и ще строша двете му мишци – и здравата и онази, която вече беше строшена; и ще направя мечът да падне от ръката му. 23 И ще разсея египтяните сред народите, и ще ги разпръсна по страните. 24 Но ще укрепя мишците на вавилонския цар и ще сложа меча Си в ръката му; а мишците на Фараон ще строша и той ще охка пред него, както охка смъртно ранен човек. 25 Мишците обаче на вавилонския цар ще укрепя, а Фараоновите мишци ще отпаднат. И те ще познаят, че Аз съм Господ, когато сложа меча Си в ръката на вавилонския цар и той я простре върху Египетската земя. 26 И ще разсея египтяните сред народите, и ще ги разпръсна по страните; и те ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

31

Кедър в Ливан


1 И в единадесетата година, в третия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, кажи на египетския цар Фараон и на тълпите му: На кого си се уподобил ти във величието си? 3 Ето, асириецът бе кедър в Ливан, с хубави клони, с дебела сянка и с висок ръст; върхът му – сред гъстите корони. 4 Водите го хранеха, бездната го извисяваше; с ручеите си, които течаха; и изпращаше потоците си до всички дървета в полето. 5 Затова снагата му се издигна над всички дървета в полето, вейките му се умножиха и като растеше, клоните му се разпростряха поради изобилните води. 6 Всички небесни птици виеха гнезда по вейките му; и всички полски животни раждаха под клоните му; а под сянката му живееха всички големи народи. 7 Така бе красив по големината си и по дължината на клоните си, защото корените му бяха при много води. 8 Кедрите в Божията градина не можеха да го скрият; кипарисите не можеха да се мерят с клоните му, и кестените – с вейките му; никакво дърво в Божията градина не можеше да се мери с него по красота. 9 Направих го красив с многото му клони; тъй че всички едемски дървета, които бяха в Божията градина, му завиждаха.
10 Затова така казва Господ Еова: Понеже се е издигнал високо и понеже е вдигнал върха си сред гъстите корони, и сърцето му се надигна поради височината му, 11 затова Аз го предадох в ръката на силния от народите, да се разправи с него; изпъдих го поради нечестивостта му. 12 Чужденци, най-страшните сред народите, го отсякоха и го оставиха; вейките му са пръснати по планините и по всички долини, и клоните му са скършени край всичките потоци на земята; и всички народи на земята излязоха от сянката му и го оставиха. 13 Върху падналия му ствол ще си почиват всички небесни птици, и върху клоните му ще бъдат всички животни от полето. 14 Това беше, за да не се големее с ръста си никое от дърветата край водите, нито да издигне върха си сред гъстите корони, и за да не се възвиси нито едно дърво от всички, които се поят с вода, защото те всички са предадени на смърт в най-дълбоките места на света, сред човешките синове, заедно с онези, които слизат в ямата.
15 Така казва Господ Еова: В деня, когато той слезе в шеол, накарах да тъжат за него, заради него затворих бездната; направих да престанат реките ѝ, така че големите води секнаха; накарах Ливан да жалее за него и всички дървета на полето повяхнаха за него. 16 Направих народите да потреперят при шума от падането му, когато го свалих в шеол с онези, които слизат в ямата. Тогава всички едемски дървета, отбраните и добрите ливански дървета, всички, които се поят с вода, се утешиха в най-дълбоките места на света. 17 И те, и онези, които бяха негова мишца, които живееха под сянката му сред народите, слязоха в шеол с него, при убитите от меч.
18 На кого си се уподобил така по слава и по величие между едемските дървета? При все това ще бъдеш свален с всички други едемски дървета в най-дълбоките места на света; ще лежиш сред необрязаните, с убитите от меч. Тъй ще стане с Фараон и цялото му множество, казва Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи