План за четене на Библията

Хронологичен / ден 245

Стар Завет

Езекиил

32

Плач за Фараон


1 И в дванадесетата година, в дванадесетия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, викни, заплачи за египетския цар Фараон и му кажи: Уподобил си се на млад лъв между народите, но си като чудовище в моретата; устремил си се в реките си и мътиш водите с нозете си, и тъпчеш реките им. 3 Така казва Господ Еова: Ще простра мрежата Си върху тебе в събранието на много народи, които ще те извлекат в мрежата Ми. 4 И ще те оставя на земята, ще те отхвърля на открито поле, ще направя да накацат върху тебе всички небесни птици и ще наситя с тебе зверовете на цялата земя. 5 Ще пръсна месата ти по планините, ще напълня долините с купове от твоите убити 6 и ще напоя с кръвта ти земята, където плаваш, чак до планините; и реките ще се напълнят с тебе. 7 И когато те угася, ще покрия небето и ще помрача звездите му; ще покрия слънцето с облак и луната няма да свети със свет-лината си. 8 Ще помрача над тебе всички небесни светила и ще докарам тъмнина над твоята земя – казва Господ Еова. 9 Ще смутя сърцата на много племена, когато докарам сред народите разорение за тебе, в страни, които не си познавал. 10 Да! Ще направя да се ужасят от тебе много племена; и царете им ще тръпнат от ужас поради тебе, когато размахам меча Си пред тях. И ще треперят всяка минута, всеки за живота си, в деня на падането ти. 11 Защото така казва Господ Еова: Мечът на вавилонския цар ще дойде върху тебе. 12 Ще сваля народа ти с мечовете на силните – най-страшните сред народите. Те ще разорят гордостта на Египет и цялото му множество ще погине. 13 И ще изтребя всичките му животни край големите води; няма вече да ги размъти човешки крак и копито на животно няма да ги размъти. 14 Тогава ще избистря водите им и ще направя реките им да текат като масло – казва Господ Еова. 15 Когато направя Египетската земя безлюдна и пуста, земя лишена от това, което я изпълваше, когато поразя всички, които живеят в нея, тогава те ще познаят, че Аз съм Господ.
16 Това е плачът, с който ще я оплакват. Дъщерите на народите ще я оплакват; ще плачат за нея, за Египет и за цялото му множество – казва Господ Еова.
17 В дванадесетата година, на петнадесетия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 18Сине човешки, заридай за народа на Египет и свали го, него и дъщерите на знаменитите народи, в най-дълбоките места на света, с онези, които слизат в ямата. 19Кого надминавате по хубост? Слезте и легнете с необрязаните. 20 Те ще паднат сред убитите от меч; Египет е на меч предаден; отвлечете го с цялото му множество. 21 Най-мощните сред силните ще му говорят от преизподнята заедно с онези, които му помагаха: Те слязоха долу и лежат необрязани, убити с меч. 22 Там е Асур и цялата му армия, гробовете им са около него; всички убити, паднали от меч. 23 Гробове им са поставени в дълбините на ямата и армията му е около гроба му; всички убити, паднали от меч – тези, които причиняваха ужас в земята на живите. 24 Там е Елам с цялото му множество около гроба му. Всички са убити, паднали от меч, слезли необрязани в най-дълбоките места на света; те, които причиняваха ужас в земята на живите, но понесоха срама си както всички други, които слизат в ямата. 25 Сред убитите поставиха легло за него с цялото му множество около него. Всички те са необрязани, убити от меч. И защото бяха причинявали ужас в земята на живите, понесоха срама си както всички други, които слизат в ямата и лежат сред убитите. 26 Там са Мосох и Тувал с целите им множества около техните гробове. Всички са необрязани, убити от меч, защото причиняваха ужас в земята на живите.
27 Те няма да лежат със силните, паднали от необрязаните, които слязоха в шеол с бойните си оръжия и сложиха мечовете си под главите си; но беззаконията им ще бъдат върху костите им, макар че със силата си са били ужас в земята на живите. 28 И ти ще бъдеш сломен сред необрязаните и ще лежиш с убитите от меч. 29 Там е Едом, царете му и всичките му първенци; въпреки силата си, те са положени сред убитите от меч. Те ще лежат с необрязаните и с онези, които слизат в ямата. 30 Там са всичките северни владетели и всички сидонци, които слязоха с убитите; в ужаса си са посрамени от своята мощ и лежат необрязани с убитите от меч и понасят срама си с онези, които слизат в ямата. 31 Фараон ще ги види и ще се утеши за цялото си множество, убити от меч, Фараон и цялата му войска – казва Господ Еова. – 32 Защото Аз нанесох ужас върху земята на живите; и той, Фараон, и цялото му множество ще лежи сред необрязаните, с убитите от меч – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

33

Езекиил, страж


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, говори на синовете на твоя народ и им кажи: Когато нанеса меч върху някоя земя и народът на онази земя избере някой човек и го постави за страж, 3 и той, като види, че мечът иде върху земята, затръби и предупреди народа, 4 тогава, ако някой чуе гласа на тръбата, но не се пази, и мечът дойде и го застигне, неговата кръв ще бъде на главата му. 5 Щом е чул гласа на тръбата, а не е внимавал; кръвта му ще бъде върху него. Ако беше внимавал, той би избавил живота си. 6 Но ако стражът види, че мечът иде и не затръби, за да предупреди народа, и мечът дойде и застигне някого от тях, този човек ще бъде поразен заради беззаконието си, но кръвта му ще изискам от ръката на стража.
7 И така, сине човешки, Аз те поставих страж на Израилевия дом; затова чуй словото от устата Ми и ги предупреди от Моя страна. 8 Когато казвам на беззаконника: Беззаконнико, непременно ще умреш, а ти не проговориш, за да го предупредиш да се върне от пътя си, този беззаконник ще умре заради беззаконието си, обаче от тебе ще изискам кръвта му. 9 Но ако предупредиш беззаконника да се върне от пътя си, а той не го стори, той ще умре заради беззаконието си, а ти ще си избавил душата си.
10 Затова, сине човешки, кажи на Израилевия дом: Вие така казвате: Престъпленията ни и греховете ни са върху нас и ние тлеем поради тях; как тогава ще живеем? 11 Кажи им: Заклевам се в живота си – казва Господ Еова – не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, отвърнете се от лошите си пътища! Защо да умрете, доме Израилев?
12 Затова, сине човешки, кажи на синовете на твоя народ: Правдата на праведния няма да го избави в деня, когато престъпи; и нечестивият няма да падне поради нечестието си в деня, когато се върне от нечестието си; нито праведният ще живее поради правдата си в деня, когато съгреши. 13 Когато река на праведния, че непременно ще живее, а той, като се уповава на правдата си, извърши зло, ни едно от неговите праведни дела няма да се помни; а поради злото, което е извършил, той ще умре. 14 И когато кажа на нечестивия: Непременно ще умреш; а той се отвърне от греха си и постъпи законно и праведно – 15 ако върне залог, върне грабнатото, ходи в повеленията на живота и не струва зло, непременно ще живее; няма да умре. 16 Ни един от греховете, които е извършил, няма да се помни против него. Той е постъпил законно и праведно; непременно ще живее. 17 Но синовете на твоя народ казват: Господният път не е прав. Обаче техният път не е прав. 18 Ако праведният се отвърне от правдата си и стори зло, то поради него ще умре. 19 И ако беззаконникът се отвърне от беззаконието си и постъпва законно и праведно, той ще живее поради това. 20Вие обаче казвате: Господният път не е прав. Доме Израилев, ще ви съдя всекиго според постъпките му.

Обяснение за превземането на Ерусалим


21 В дванадесетата година от плена ни, на петия ден от десетия месец, дойде при мене един бежанец от Ерусалим и каза: Градът падна. 22 А вечерта, преди да дойде бежанецът, Господнята ръка беше върху мене и отваряше устата ми, докато дойде той при мене заранта. И тъй, устата ми се отвориха и не бях вече безмълвен. 23 И Господнето слово дойде към мене: 24 Сине човешки, тези, които живеят в онези опустошени места в Израилевата земя казват: Авраам бе само един, но пак наследи земята; а ние сме мнозина; на нас се даде земята в наследство. 25 Затова кажи им: Така казва Господ Еова: Вие ядете месото с кръвта, вдигате очи към идолите си и проливате кръв – и искате да владеете земята? 26 Вие се облягате на меча си, вършите мерзости и всеки осквернява жената на ближния си. И искате да владеете земята? 27 Кажи им това: Така казва Господ Еова: Заклевам се в живота Си, онези, които останаха в опустошените места, ще паднат от меч; и който е в открито поле, ще го предам на зверовете да го изядат; а които са в крепостите и в пещерите, ще измрат от мор. 28 И ще обърна земята в пустиня и горделивата ѝ мощ ще секне; и планините на Израил ще се обезлюдят, за да няма кой да ги пресича. 29 Тогава те ще познаят, че Аз съм Господ, Който обърна земята в пустиня, поради всичките мерзости, които сториха.
30 А колкото за тебе, сине човешки, синовете на твоя народ приказват за тебе при стените и вратите на къщите, и като говорят един на друг, всеки на брата си, казват: Елате сега и чуйте какво е словото, което излиза от Господа. 31 Те идват при тебе, както правят обикновено, и сядат пред тебе като Мой народ да слушат думите ти, но не ги изпълняват. С устата си показват много любов, но сърцето им отива след печалбите им. 32 И ето, ти си им като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото те слушат думите ти, но не ги изпълняват. 33 А когато настане това, (и ето, то иде,) тогава те ще познаят, че е имало пророк сред тях.
© Библейска лига - България

34

Пастири и овце


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, пророкувай против Израилевите пастири, пророкувай и им речи: Така казва Господ Еова на пастирите: Горко на Израилевите пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадото? 3 Вие ядете тлъстината, обличате се във вълната и колите угоените; но не пасете стадото. 4 Не подкрепихте немощната, нито изцелихте болната, не превързахте ранената, не докарахте заблудилата се, нито потърсихте изгубената; но с насилие и строгост властвахте над тях. 5 Те се разпръснаха, понеже нямаше пастир и като се разпръснаха, станаха плячка на всички полски зверове. 6 Моите овце се скитаха по всички планини и по всеки висок хълм. Овцете Ми бяха разпръснати по целия свят и нямаше кой да ги потърси или подири. 7 Затова слушайте, пастири, Господнето слово: 8 Заклевам се в живота Си – казва Господ Еова – понеже стадото Ми стана плячка и овцете Ми станаха храна за всички полски зверове, защото нямаше пастир и пастирите Ми не потърсиха овцете Ми, а пасяха себе си, вместо Моето стадо, 9 затова слушайте, пастири, Господнето слово: 10 Така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против пастирите и ще изискам овцете Си от ръцете им. Ще ги направя да не пасат вече стадото; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя стадото Си от устата им, за да не им бъде за храна. 11 Защото така казва Господ Еова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря. 12 Както пастирят дири стадото си в деня, когато е всред разпръснатите си овце, така и Аз ще подиря овцете Си и ще ги избавя от всички места, където бяха разпръснати в облачния и мрачен ден. 13 Ще ги изведа от племената и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им и ще ги паса по Израилевите хълми близо до потоците и по всички населени места в тяхната земя. 14 Ще ги паса в добро пасбище и кошарата им ще бъде на високите Израилеви хълми; там ще почиват в добра кошара и ще пасат на тлъсто пасбище върху Израилевите хълми. 15 Сам Аз ще паса овцете Си и ще ги успокоя – казва Господ Еова. 16 Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената, ще превържа ранената и ще подкрепя немощната; но угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса.
17 А колкото за вас, паство Мое – така говори Господ Еова: Ето, Аз ще съдя между овца и овца, между овни и козли. 18 Малко ли ви е дето пасете доброто пасбище, та тъпчете с нозете си останалата част от пасбището си? Малко ли ви е дето пиете бистра вода, та мътите с нозете си останалата? 19 А овцете Ми пасат утъпканото от вашите нозе и пият вода, размътена с вашите нозе?
20 Затова така им казва Господ Еова: Ето, Аз сам ще съдя между угоена овца и мършава овца. 21 Понеже тласкате с хълбока си и с рамената си, и бодете с рогата си всички болни, докато ги разпръснете надалеч, 22 затова Аз ще избавя Моето стадо, та не ще бъде вече за плячка; и ще съдя между овца и овца. 23 И ще поставя над тях един Пастир, слугата си Давид, който ще ги пасе; той ще ги пасе и той ще им бъде пастир. 24 Аз, Господ, ще им бъда Бог и слугата Ми Давид – княз сред тях. Аз, Господ, изговорих това. 25 И като сключа с тях завет на мир, ще премахна лютите зверове от земята, така че те ще живеят безопасно в пустинята и ще спят в горите. 26 Ще направя тях и местата около хълма Си за благословение; и ще изпращам дъжда на времето му; дъжд на благословение ще бъде. 27 Полските дървета ще дават плода си и земята ще даде произведението си; и те ще бъдат в безопасност в земята си и ще познаят, че Аз съм Господ, когато строша оковите на хомота им и ги освободя от ръката на онези, които са ги поробили. 28 Те не ще бъдат вече плячка за народите и земните зверове не ще ги изпояждат; но ще живеят в безопасност, и не ще има кой да ги плаши. 29 И ще превърна земята им в плодородна градина и те няма вече да гинат от глад в земята, нито ще понасят хули от народите. 30 И ще познаят, че Аз, Господ, техният Бог, съм с тях и че те, Израилевият дом, са Моят народ – казва Господ Еова. – 31 И вие, човеци, сте Мои овце, овцете на пасбището Ми и Аз съм вашият Бог – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи