План за четене на Библията

Хронологичен / ден 249

Стар Завет

Езекиил

42

Стаите за свещениците
1 Тогава ме поведе по северния път във външния двор и ме заведе при стаите, които бяха срещу отделеното място и срещу зданието на север, 2 до онова място, което при северната врата е сто лакти дълго и петдесет лакти широко. 3 Срещу двадесетте лакти на вътрешния двор и срещу плочника на външния двор имаше галерия срещу галерия на три етажа. 4 И пред стаите имаше коридор – десет лакти широк, а вътре – един лакът; и вратите на стаите бяха на север. 5 Най-горните стаи бяха по-тесни, понеже галериите отнемаха от тях повече, отколкото от долните и средните стаи на зданието. 6 Защото стаите бяха на три етажа и такива стълбове като в дворовете нямаше в тях; затова най-горният етаж се стесняваше повече, отколкото най-долният и средният етаж, начевайки от земята. 7 И на външната стена, която бе от страните на стаите, към външния двор, пред стаите, дължината бе петдесет лакти. 8 Защото дължината на стаите, които бяха във външния двор беше петдесет лакти; и, ето, пред храма имаше сто лакти. 9 А под тези стаи беше входът от изток, като се отива към тях от външния двор. 10 Стаите бяха в дебелината на дворната стена към изток, пред отделеното място и пред зданието. 11 И коридорът пред тях беше наглед като коридора пред стаите, които гледаха на север; със същата дължина и ширина; и всичките им изходи, и направата им, и вратите им бяха същите. 12 И както имаше врати на стаите, които гледаха на юг, така имаше и врата в началото на коридора, коридорът право срещу стената на изток, като се влиза в тях. 13 Тогава ми каза: Северните стаи и южните стаи, които са пред отделеното място, са свещените стаи, където свещениците, които се приближават при Господа, ще ядат пресвятите неща; там ще полагат прясветите неща, и хлебния принос, приноса за грях и приноса за престъпление; защото мястото е свято. 14 Когато свещениците влизат там, да не излизат от святото място във външния двор, но там да оставят дрехите, с които са служили, защото са свещени; да обличат други дрехи и тогава да излизат пред народа. 15 Когато свърши измерването на храма отвътре, изведе ме пред портата, която гледа на изток, и измери храма наоколо. 16 Като измери източната страна с тръстиковата мярка, тя беше петстотин тръстики, измерена наоколо с тръстиковата мярка. 17 Като измери северната страна, тя беше петстотин тръстики, измерена наоколо с тръстиковата мярка. 18 Измери южната страна с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики. 19 После се обърна към западната страна и я измери с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики. 20 Измери го от четирите страни. Имаше и стена наоколо, дълга петстотин тръстики и широка петстотин тръстики, за да отделя святото от несвятото място.
© Библейска лига - България

43

Господнята слава влиза в храма


1 После ме заведе при портата, при портата, която гледа на изток; 2 и ето, славата на Израилевия Бог идеше от изток; гласът Му беше като глас на много води; и земята сияеше от славата Му. 3 И видението, което видях, бе като видението, което видях, когато дойдох да пророкувам, че градът щял да се разруши; виденията бяха като видението, което видях при река Ховар; и паднах по лице. 4 И Господнята слава влезе в храма през портата, която гледа на изток. 5 И Духът ме вдигна, та ме заведе във вътрешния двор; и ето, храмът бе пълен с Господнята слава. 6 И чух някой да ми говори от храма, и човек стоеше до мене и ми рече: 7 Сине човешки, това е мястото на престола Ми и мястото на стъпалата на нозете Ми, където ще обитавам сред израиляните довека; и Израилевият дом няма вече да омърси святото Ми име, ни те, ни царете им с блудствата си или с труповете на идолите си по високите си места. 8 Като поставиха своя праг при Моя праг и стълбовете на своите врати – при стълбовете на Моите врати, така че нямаше друго освен стена между Мене и тях, те мърсяха святото Ми име с мерзостите, които вършеха; затова ги изтребих в гнева Си. 9 Сега нека отдалечат от Мене блудствата си и труповете на идолите си; и Аз ще обитавам сред тях довека.
10 Ти, сине човешки, покажи този дом на Израилевия дом, за да се засрамят поради престъпленията си; и нека измерят плана му. 11 И ако се засрамят за всичко, което са сторили, покажи им чертежа на храма и образа му, изходите му и входовете му, всичките му разпореждания и всичките му наредби, (всичките му разпореждания) и всичките му закони, и опиши го пред тях, за да пазят всичките му разпореждания и всичките му наредби, и да ги извършват.
12 Ето закона на храма: Върхът на планината и цялото пространство наоколо ще бъде пресвят. Ето, това е законът на храма.

Олтарът


13 И ето мерките на олтара в лакти, като се смята лакътят един лакът и длан: дълбочината му един лакът и ширината му един лакът, и первазът му около краищата му една педя; това е основата на олтара. 14 А от дъното му, което е на земята, до долната полица са два лакътя, и ширината един лакът; и от по-малката полица до по-голямата полица – четири лакти, и ширината един лакът. 15 И горната част на олтара е четири лакти висока; а от огнището на олтара нагоре има четири рога. 16 И огнището на олтара е дванадесет лакти надлъж и двадесет нашир; иобразува квадрат с четирите си страни. 17 И полицата е четиринадесет лакти надлъж и четиринадесет нашир по четирите си страни; и первазът около него е половин лакът; и дъното му – един лакът наоколо, а стъпалата му гледат на изток.
18 И каза ми: Сине човешки, така казва Господ Еова: Тези са наредбите на олтара в деня, когато го направят, за да принасят върху него всеизгаряния и да ръсят върху него кръв. 19 И на левитските свещеници, които са от Садоковото потомство, които се приближават до Мене, за да Ми служат – казва Господ Еова – да дадеш теле в принос за грях. 20 И като вземеш от кръвта му, да помажеш с нея четирите рога на олтара, четирите ъгли на полицата и на перваза наоколо; така ще го очистиш и ще направиш умилостивение за него. 21 После да вземеш и телето, което е в принос за грях, и нека го изгорят в определеното място на храма, вън от светилището. 22 А на втория ден да принесеш козел без недостатък в принос за грях; и така ще очистят олтара, както го очистиха с телето. 23 Като свършиш чистенето му, да принесеш теле без недостатък и овен от стадото без недостатък. 24 И като ги принесеш пред Господа, свещениците нека хвърлят сол на тях и нека ги принесат всеизгаряне пред Господа. 25 Седем дни да принасяш всеки ден козел в принос за грях; нека принасят също теле и овен от стадото, които нямат недостатък. 26 Седем дни нека правят умилостивение за олтара и го чистят; така ще го осветят. 27 И като се свършат тези дни, от осмия ден нататък нека принасят свещениците всеизгарянията ви на олтара и примирителните ви приноси; и Аз ще ви приема – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи