План за четене на Библията

Хронологичен / ден 259

Стар Завет

Агей

1

Призив за построяване на Божия дом
1 Във втората година на цар Дарий, в шестия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде чрез пророк Агей към управителя на Юда Зоровавел, Салатииловия син, и към първосвещеника Исус, Йоседековия син: 2 Така говори Господ на силите: Този народ казва: Не е дошло още времето, времето да се построи Господният дом. 3 Затова Господнето слово дойде чрез пророк Агей:
4 А за самите вас време ли е
да живеете в своите обковани с дъски къщи,
докато този дом остава пуст?
5 И сега така казва Господ на силите:
Помислете за постъпките си.
6 Посяхте много, но малко събрахте;
ядете, но не се насищате;
пиете, но не се напивате;
обличате се, но никому не му е топло;
и надничарят приема заплатата, за да я сложи в пробита кесия.
7 Така казва Господ на силите:
Помислете за постъпките си.
8 Качете се на планината, докарайте дърва
и постройте дома;
и Аз ще благоволя в него,
и ще се прославя – казва Господ.
9 Очаквахте много, а ето, излезе малко;
и когато го донесохте у дома си, Аз духнах на него.
Защо? – казва Господ на силите. –
Поради Моя дом, който остава пуст,
докато вие тичате, всеки в своята къща.
10 И тъй, поради вас небето задържа росата си
и земята възпира плода си.
11 Защото Аз повиках суша
върху полята и върху планините,
върху житото, върху виното и върху дървеното масло,
върху всичко, което произвежда земята,
върху човеците и добитъка,
и върху труда на ръцете ви.
12 Тогава Зоровавел, Салатииловият син, и първосвещеникът Исус, Йоседековият син, и всички оцелели люде послушаха гласа на Господа, своя Бог, и думите на пророк Агей, защото Господ, техният Бог, го бе изпратил, и народът се побоя пред Господа. 13 И Господният пратеник Агей говори на народа Господнето слово, казвайки: Аз съм с вас – казва Господ. 14 И Господ възбуди духа на управителя на Юда Зоровавел, Салатииловия син, и духа на първосвещеника Исус, Йоседековия син, и духа на всички оцелели люде; и те дойдоха, и работеха в дома на Господа на силите, своя Бог, 15 като започнаха на двадесет и четвъртия ден от шестия месец във втората година на цар Дарий.
© Библейска лига - България

2

Обещание за слава на новия дом
1 В седмия месец, на двадесет и първия ден от месеца, Господнето слово дойде чрез пророк Агей: 2 Говори сега на управителя на Юда Зоровавел, Салатииловия син, и на първосвещеника Исус, Йоседековия син, и на оцелелите люде, като кажеш: 3 Кой от вас е останал, който е видял този дом в предишната му слава? А какъв го виждате сега? Не е ли той в очите ви като нищо? 4 Но ободри се сега, Зоровавеле – казва Господ – и ободри се, ти, първосвещенико Исусе, сине Йоседеков; и ободрете се, всички люде на тази земя – казва Господ – и работете; защото Аз съм с вас – казва Господ на силите. 5 Според словото на завета Ми с вас, когато излязохте от Египет, Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се. 6 Защото така казва Господ на силите: Още веднъж, и то скоро, Аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата. 7 Ще разтърся и всички народи; и те ще дойдат с най-отбраните си дарове; и Аз ще изпълня този дом със слава – казва Господ на силите. 8 Среброто е Мое и златото е Мое – казва Господ на силите. – 9 Славата на този дом ще бъде по-голяма от славата на предишния – казва Господ на силите; – и на това място ще дам мир – казва Господ на силите.
Благословение за осквернения народ
10На двадесет и четвъртия ден от деветия месец, във втората година на Дарий, Господнето слово дойде чрез пророк Агей: 11Така казва Господ на силите: Попитай сега свещениците за закона, като кажеш: 12Ако носи някой осветено месо в полата на дрехата си и с полата ѝ допре хляб или вариво, или вино, или дървено масло, или какво да било ястие, това ще се освети ли? И свещениците в отговор рекоха: Нямада се освети. 13Тогава каза Агей: Ако някой, който е нечист от мъртво тяло, се допре до някое от тези неща, ще стане ли то нечисто? И свещениците в отговор рекоха: Ще стане нечисто. 14Тогава Агей каза: Така са тези люде и така е този народ пред Мене – казва Господ – така е и всяко дело на ръцете им; и каквото принасят там, е нечисто. 15А сега помислете си как е било в миналото, преди да е бил положен камък върху камък в Господния храм. 16Когато някой отидеше при един куп от двадесет мери, те излизаха само десет; когато отидеше при лина, за да източи петдесет мери, имаше само двадесет. 17Поразих ви с изсушителен вятър, с мана и с град във всичките дела на ръцете ви; но вие не се обърнахте към Мене – казва Господ. 18А сега, размислете как ще бъде от днес нататък – от двадесет и четвъртия ден на деветия месец – от деня, когато се положи основата на Господния храм. Размислете: 19Има ли още семе в житницата? При това лозата, смокинята, нарът и маслината още не са родили плод; обаче от днес ще ви благословя.
20 И Господнето слово дойде втори път към Агей на двадесет и четвъртия ден от месеца: 21 Говори на управителя на Юда Зоровавел, като кажеш:
Аз ще разтреса небето и земята;
22 ще съборя престолите на царствата,
и ще унищожа силата на царствата езически;
ще преобърна колесниците и онези, които се возят на тях;
и конете, и ездачите им ще паднат,
всеки от меча на брат си.
23 В онзи ден – казва Господ на силите –
ще взема тебе, служителю мой, Зоровавеле, сине Салатиилов – казва Господ, –
и ще те положа като печат,
защото те избрах – казва Господ на силите.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи