План за четене на Библията

Хронологичен / ден 261

Стар Завет

Захария

8

Господ обещава да благослови Ерусалим


1 И слово от Господа на силите дойде към мене: 2 Така казва Господ на силите: Ревнувам много силно за Сион, ревнувам за него с голяма ярост. 3 Така казва Господ: Върнах се към Сион и ще обитавам сред Ерусалим; и Ерусалим ще се нарича Град на истината и хълмът на Господа на силите – Святият Хълм. 4 Така казва Господ на силите: Пак ще седят старци и баби по ерусалимските улици, всеки с тояга в ръката си поради дълбоката си старост. 5 И улиците на града ще бъдат пълни с момчета и момичета, които ще играят по пътищата му. 6 Така казва Господ на силите: Ако това се види чудно в очите на останалите от този народ в тези дни, ще се види ли чудно и в Моите очи? – казва Господ на силите. 7 Така казва Господ на силите: Ето, Аз ще отърва Моя народ от източната страна и от западната страна; 8 и, като ги доведа, те ще се заселят сред Ерусалим; и ще бъдат Мой народ, и Аз ще бъда техен Бог в истина и в правда. 9 Така казва Господ на силите: Вие, които в тези дни слушате тези слова чрез устата на пророците, които бяха там, когато се положиха основите на дома на Господа на силите, укрепете ръцете си, та храмът да се построи. 10 Защото преди онези дни нямаше надница за човека или наем за животно, нито мир за пътуващия, поради противника; защото настроих всеки срещу ближния му. 11 Но сега няма да постъпвам с останалите от този народ както в предишните дни – казва Господ на силите. 12 Защото семето ще кълни в мир, лозата ще дава плода си, земята ще дава рожбите си и небето ще дава росата си; и на останалите от този народ ще дам да наследят всички тези неща.
13 И както бяхте обект на проклятие сред народите, доме Юдов и доме Израилев, така ще ви избавя, за да станете обект на благословение. Не бойте се; нека се укрепят ръцете ви. 14 Така казва Господ на силите: Както намислих да ви сторя зло, когато бащите ви Ме разгневиха – казва Господ на силите – и не се разкаях, 15 така в тези дни намислих да сторя добро на Ерусалим и на Юдовия дом; не бойте се. 16 Ето какво трябва да правите: Говорете истина всеки на ближния си; и праведно и миролюбиво съдете при портите си. 17 Никой от вас да не измисля зло в сърцето си против ближния си и не обичайте лъжлива клетва; защото всичко това Аз мразя – казва Господ.
18 И слово от Господа на силите дойде към мене: 19 Така казва Господ на силите: Постът през четвъртия, постът през петия, постът през седмия и постът през десетия месец ще станат за Юдовия дом радост, веселие и весели празници; затова обичайте истината и мира. 20 Така казва Господ на силите: Още народ ще дойде и жителите на много градове; 21 и жителите на един град ще отидат в друг и ще кажат: Нека отидем незабавно да искаме Господнето благоволение и да потърсим Господа на силите. Ще отида и аз. 22 Да! Много племена и силни народи ще дойдат, за да търсят Господа на силите в Ерусалим и да искат Господнето благоволение. 23 Така казва Господ на силите: В онези дни десет мъже от всички езици на народите ще хванат, да, ще хванат здраво полата на един, който е юдеин и ще кажат: Нека дойдем с вас, защото чухме, че Бог е с вас.
© Библейска лига - България

9

Присъда над враговете на Израил


1 Господнето слово, наложено на мене за земята Адрах, което ще се изпълни над Дамаск (защото Господните очи са върху всичките човеци, както и върху всички Израилеви племена,) 2 още и над Хамат, който граничи с него, и над Тир и Сидон, ако и да са много мъдри.
3 Тир си съгради крепост
и натрупа сребро като пръст,
и чисто злато – като кал по пътищата.
4 Но ето, Господ ще го изтощи
и ще порази мощта му по морето;
и той ще бъде погълнат от огън.
5 Ашкелон ще види и ще се уплаши;
Газа също и ще се наскърби много;
и Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше.
Царят ще бъде изтребен от Газа
и Ашкелон няма да се насели.
6 Узурпаторско племе ще седне като цар в Азот;
и Аз ще прекратя гордостта на филистимците.
7 Ще отнема кръвта от устата им
и гнусотите измежду зъбите им;
и който остане, ще бъде и той за нашия Бог
и ще бъде като хилядник в Юда,
и Акарон – като Евусеца.
8 Около дома Си ще разположа станв защита против войска,
за да не премине някой или да се върне;
и никой насилник няма вече да ги прегазва,
защото сега очите ми са върху тях.

Сионовият цар идва


9 Радвай се много, Сионова дъще!
Възклицавай, Ерусалимска дъще!
Ето, твоят Цар иде при тебе:
Той е праведен и спасява,
кротък и възседнал на осел –
да, на осле, рожба на ослица.
10 Аз ще изтребя колесниците на Ефрем
и бойните коне на Ерусалим,
и ще се скърши бойният лък.
Той ще възвести мир на народите;
и владението Му ще бъде от море до море,
и от Ефрат до земните краища.
11 А колкото за тебе, Израилю,
поради кръвта на твоя завет с Мене,
Аз изведох затворниците ти
от безводния ров.
12 Върнете се в крепостта,
вие, обнадеждени затворници;
от днес възвестявам,
че ще ти въздавам двойно.
13 Защото ще изопна Юда за
Себе Си като лък,
ще сложа Ефрем като стрела;
и ще възбудя чадата ти, Сионе,
против твоите чада, Гърцийо,
и ще те направя като меч на силен мъж.

Господ ще се яви


14 Господ ще се яви над тях
и стрелата Му ще излезе като мълния.
И Господ Еова ще затръби
и ще върви с южни вихрушки.
15 Господ на силите ще ги защитава;
и те ще погълнат противниците,
и ще ги повалят с камъни от прашка,
и ще пият, ще шумят като от вино;
и ще се изпълнят като жертвени блюда,
като ъглите на олтара.
16 И Господ, техният Бог, ще ги избави
в онзи ден като Свой народ, зада бъдат Негово стадо;
понеже като камъни на корона
ще заблестят над земята Му.
17 Колко велика е заветната Му любов
и колко голяма красотата Му!
Житото ще направи юношите да цъфтят,
а младото вино – девиците.
© Библейска лига - България

10

Господ ще се погрижи за Юда


1 Искайте от Господа дъжд по времето на пролетния дъжд;
и Господ ще блесне със светкавици
и ще ви даде изобилен дъжд –
всекиму трева на полето.
2 Понеже идолите говореха празни приказки
и чародеите виждаха лъжливи видения,
разказваха неверни сънища
и утешаваха напразно,
затова народът се скита като стадо,
смущават се, защото няма пастир.
3 Гневът Ми пламна против пастирите
и ще накажа козлите;
защото Господ на силите посети стадото Си, Юдовия дом,
и ги направи като Своя великолепен кон в бой.
4 От него ще излезе крайъгълният камък,
от него – гвоздеят,
от него – бойният лък,
от него – всеки първенец.
5 Те ще бъдат като силни мъже, които в боя тъпчат против ниците в калта на пътищата.
И ще воюват, защото Господ е с тях,
и ще се посрамят яздещите на коне.
6 Аз ще укрепя Юдовия дом
и ще избавя Йосифовия дом,
и пак ще ги възвърна,
защото се смилих над тях;
и те ще бъдат, като че ли не съм ги отхвърлял,
защото Аз съм Господ, техният Бог,
и ще ги послушам.
7 Ефремците ще бъдат като силен мъж
и сърцето им ще се зарадва като от вино.
Дори чадата им ще видят това и ще се зарадват,
сърцето им ще се развесели в Господа.
8 Ще им свирна и ще ги събера;
защото Аз ги изкупих;
и ще се наплодят, както се бяха наплодили.
9 И при все че ги насеях сред племената,
те ще Ме помнят в далечни страни;
и както те, тъй и чадата им, ще живеят и ще се върнат.
10 Ще ги доведа пак от Египетската земя,
ще ги събера от Асирия
и ще ги доведа в Галаадската земя и в Ливан,
и няма да стигне място за тях.
11 Той ще прекоси морето на скърбите;
ще подчини надигналите се вълни
и всички дълбочини на Нил ще пресъхнат.
Гордостта на Асирия ще се повали
и скиптърът на Египет ще се отнеме.
12 Аз ще ги укрепя в Господа
и те ще ходят в името Му – казва Господ.
© Библейска лига - България

11

1 Отвори, Ливане, вратите си, за да изяде огън кедрите ти.
2 Ридай, кипарисе, защото падна кедърът,
защото и могъщите са покосени;
ридайте, васански дъбове,
защото непристъпният лес е изсечен.
3 Глас се чува от ридаещи пастири,
защото това, с което се славеха, се развали!
Глас на млади лъвове, които реват,
защото величието на Йордан помръкна.

Двама пастири


4 Така казва Господ, моят Бог:
Паси стадото, обречено на клане,
5 чиито купувачи ги колят,
и не считат себе си за виновни;
докато продавачите им казват:
Благословен Господ, защото забогатях!
Собствените им пастири не ги жалят.
6 Затова няма вече да пожаля жителите на тази земя – казва Господ; –
но, ето, ще предам всеки в ръката на ближния му
и в ръката на царя му;
и те ще опустошат земята
и Аз няма да ги избавя от ръката им.
7 И тъй, аз пасох обреченото на клане стадо, наистина най-бедното от всички стада! И си взех две тояги – едната нарекох Благост, а другата нарекох Съюз – и пасох стадото. 8 И изтребих трима пастири в един месец, понеже душата ми се отегчи от тях, а и тяхната душа се отврати от мене.
9 После казах: Няма да ви паса; което умира, нека умира, и което загива, нека загива, а останалите нека ядат всяко месото на ближното си. 10 И като взех тоягата си Благост, счупих я, за да отменя завета, който бях сключил с всички племена. 11 И той бе отменен в същия ден, и така бедните от стадото, които гледаха на мене, познаха, че това бе Господнето слово. 12 Тогава им казах: Ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не – недейте. И тъй, те ми претеглиха за заплата тридесет сребърника. 13 И Господ ми рече: Хвърли ги на грънчаря – с хубава цена Ме оцениха! И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря. 14 Тогава счупих и другата си тояга, Съюз, за да прекратя братството между Юда и Израил.
15 И Господ ми каза: Вземи си сега оръдията на безразсъден овчар.
16 Защото, ето, Аз ще въздигна пастир на земята,
който няма да се грижи за изгубените,
нито ще търси младите,
нито ще цели ранените,
нито ще пасе здравите,
но ще яде месото на угоените
и ще разсича копитата им.
17 Горко на безполезния пастир, който оставя стадото!
Меч ще удари върху мишцата му и върху дясното му око!
Мишцата му съвсем ще изсъхне
и дясното му око съвсем ще се помрачи.
© Библейска лига - България

12

Враговете на Израил ще бъдат унищожени Пророчество


1 Господнето слово, наложено на мене за Израил:
Господ, който простря небесата
и положи основите на земята,
и образува в човека духа му, казва:
2 Ето, Аз ще направя Ерусалим горчива чаша
за всички околни племена;
и когато Ерусалим бъде в обсада,
ще бъде и Юда.
3 В онзи ден ще направя Ерусалим тежък камък за всички племена;
всички, които се натоварят с него, ще се смажат;
и против него ще се съберат всички народи на света.
4 В онзи ден – казва Господ –
ще поразя всеки кон с ужас
и ездача му – с безумие;
и като отворя очите Си над Юдовия дом,
ще поразя със слепота всеки кон на племената.
5 И Юдовите началници ще кажат в сърцето си:
Ерусалимските жители са моя сила
чрез Господа на силите, техния Бог.
6 В онзи ден ще направя Юдовите началници
като огнена жарава между дърва
и като запален факел сред снопи.
Те ще погълнат всички околни племена
отдясно и отляво,
и Ерусалим пак ще се насели на своето си място, в Ерусалим.
7 И Господ ще избави първо Юдовите шатри,
за да не се възвеличи над Юда славата на Давидовия дом
и славата на ерусалимските жители.
8 В онзи ден Господ ще защити ерусалимските жители,
слабият между тях в онзи ден, ще бъде като Давид
и Давидовият дом – като Бога,
като Ангел Господен пред тях.
9 В онзи ден Аз ще унищожа всички племена,
които нападат Ерусалим.

Плач за този, Когото прободоха


10 А върху Давидовия дом и върху ерусалимските жители
ще излея дух на благодат и на моление.
И те ще погледнат към Мене, Когото прободоха;
и ще плачат за Него,
както плаче някой за едничкия си син,
и ще скърбят горчиво за Него,
както скърби някой за първородния си.
11 В онзи ден ще има голямо жалеене в Ерусалим,
като жалеенето при Ададримон в полето Магедон.
12 Земята ще жалее,
всяко племе отделно:
13 племето на Давидовия дом отделно
и жените им отделно,
племето на Натановия дом отделно
и жените им отделно;
племето на Семей отделно
и жените им отделно;
14 и всички останали племена –
всяко племе отделно
и жените им отделно.
© Библейска лига - България

13

Очистване от греха


1 В онзи ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители,
за да ги очисти от грях и нечистота.
2 В онзи ден – казва Господ на силите –
ще изтребя имената на идолите от земята
и не ще се помнят вече;
ще махна също от земята и лъжливите пророци, и нечистия дух.
3 И ако някой още пророкува,
тогава баща му и майка му, които са го родили,
ще му кажат: няма да живееш,
защото говориш лъжи в името Господне.
И баща му, и майка му, които са го родили,
ще го прободат, когато пророкува.
4 В онзи ден пророците ще се посрамят –
всеки от видението си, когато е пророкувал,
и няма да обличат власеница, за да лъжат.
5 Но такъв ще рече: Не съм пророк, аз съм земеделец;
защото човек ме е направил роб от младостта ми.
6 И ако го попита някой: Какви са тези рани по ръцете ти?
Ще отговори: Това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми.

Пастирът поразен, овцете разпръснати


7 Събуди се, меч, против пастиря Ми,
против мъжа, който Ми е съдружник! –
казва Господ на силите. –
Порази пастира и овцете ще се разпръснат;
и аз ще обърна ръката Си срещу малките.
8 И по цялата земя – казва Господ –
две части от жителите ѝ ще бъдат изтребени и ще изчезнат,
а третата ще остане на нея.
9 И тази трета част Аз ще прекарам през огън,
пречиствайки ги, както се чисти сребро,
и изпитвайки ги, както се изпитва злато.
Те ще призоват Моето име
и Аз ще ги послушам,
ще кажа: Те са Моят народ;
а те ще кажат: Господ е мой Бог.
© Библейска лига - България

14

Господ идва да царува


1 Ето, денят Господен иде,
когато богатството ти ще се раздели сред тебе като плячка.
2 защото ще събера всички народи
на бой против Ерусалим;
градът ще бъде превзет,
къщите ще бъдат обрани,
и жените – изнасилвани;
и половината от града ще отиде в плен,
а останалият народ не ще бъде изтребен от града.
3 Тогава Господ ще излезе
и ще воюва против онези народи,
както когато воюва в ден на бой.
4 В онзи ден нозете Му ще застанат върху Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток;
и Елеонският хълм ще се разцепи през средата си от изток и на запад,
така че ще се образува твърде голяма долина,
като половината от хълма се оттегли на север
и половината – на юг.
5 И ще побегнете през тази долина на Моите хълмове,
защото долината на хълмовете ще стига до Асал.
Да! Ще побегнете, както побягнахте от земетръса
в дните на Юдовия цар Озия.
Тогава Господ, моят Бог, ще дойде
и всички светии с Него.
6 В онзи ден не ще има светлина;
небесните тела ще помръкнат.
7 Но ще бъде един единствен ден –
познат само на Господа, –
ни ден, ни нощ;
а привечер ще има виделина.
8 И в онзи ден живи води ще потекат от Ерусалим –
половината към източното море
и половината – към западното море;
и лете, и зиме ще бъде така.
9 И Господ ще бъде цар на цялата земя.
В онзи ден Господ ще бъде един и името Му – едно.
10 Цялата страна ще се преобърне в поле,
от Газа до Римон на юг от Ерусалим;
и Ерусалим ще се издигне и насели на мястото си,
от Вениаминовата порта до мястото на Първата порта,
до Ъгловата порта, и от кулата на Ананеил
до царските линове.
11 Люде ще живеят в него
и не ще има вече проклятия;
но Ерусалим ще се насели в безопасност.
12 И ето язвата, с която Господ ще порази всички народи,
които са воювали против Ерусалим:
Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си,
очите им ще се разтопят в ямите си
и езикът им ще тлее в устата им.
13 И в онзи ден между тях ще има голям смут от Господа,
тъй че всеки ще залови ръката на ближния си,
а неговата ръка ще се вдига против ръката на ближния му.
14 Също и Юда ще воюва в Ерусалим;
и богатството на всички околни народи ще се събере –
злато, сребро и дрехи – в голямо изобилие.
15 И каквато е тази язва,
такава ще бъде и язвата върху коня, мулето,
камилата, осела и всички животни,
които ще бъдат в онези станове.
16 И всеки, който остане от всички народи,
които са излизали срещу Ерусалим,
ще идва от година на година
да се кланя на Царя, Господа на силите,
и да празнува празника на шатрите.
17 И ако някое от племената на земята не дойде в Ерусалим
да се поклони на Царя, Господа на силите,
у тях не ще има дъжд.
18 Дори ако египетският народ не възлезе и не дойде,
то и на него не ще има дъжд;
ще ги сполети язвата, с която Господ ще порази народите,
които не идват да празнуват празника на шатрите.
19Такова ще бъде наказанието на Египет
и наказанието на всички народи,
които не възлизат да празнуват празника на шатрите.
20 В онзи ден и върху звънците на конете ще има надпис: Посветен на Господа;
и самите котли в дома Господен ще бъдат като жертвените блюда пред олтара.
21 Да, всеки котел в Ерусалим и в Юда
ще бъде посветен на Господа на силите;
всички, които принасят жертва,
идвайки, ще взимат от тях и ще варят в тях;
и в онзи ден не ще има вече кой да търгува
в дома на Господа на силите.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи