План за четене на Библията

Хронологичен / ден 278

Стар Завет

Нов Завет

Матей

5

Блаженствата


1 А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. 2 И като отвори устата Си, поучаваше ги, казвайки:
3 Блажени нищите по дух, защото е тяхно царството небесно.
4 Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
5 Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
6 Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
7 Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
9 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
10 Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно царството небесно.
11 Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят лъжливо против вас всякакво зло заради Мене; 12 радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата; понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

Сол и светлина


13 Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.
14 Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. 15 И когато запалят светило, не го слагат под шиника, но на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. 16 Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Изпълнение на закона


17 Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, а да изпълня. 18 Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. 19 И тъй, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. 20 Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

Убийство


21 Чули сте, че е било казано на старовременните: „Не убивай; и който убие, излага се на съд“. 22 А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си [без причина], се излага на съд; и който рече на брат си „Рака“, се излага на синедриона; а който му рече „Бунтовни безумецо“, се излага на огнения пъкъл. 23 И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, 24 остави дара си там пред олтара и иди първо се помири с брат си, и тогава ела, и принеси дара си. 25 Помирявай се с противника си по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница. 26 Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния кодрант.

Прелюбодейство


27 Чули сте, че е било казано: „Не прелюбодействай.“ 28 Но Аз ви казвам: че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. 29 Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. 30 И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.

Развод


31 Още е било казано: „Който си напусне жената, нека ѝ даде разводно писмо.“ 32 А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства; и който се ожени за напусната, той прелюбодейства.

Клетви


33 Чули сте още, че е било казано на старовременните: „Не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си“. 34 Но Аз ви казвам: Никак да не се кълнете; нито в небето, защото е престол на Бога; 35 нито в земята, защото е подножие на нозете Му; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар. 36 Нито в главата си да се кълнете; защото не можете да направите ни един косъм бял или черен. 37 Но речта ви да бъде: „Да, да“ и „Не, не“; а каквото е повече от това, е от лукавия.

Око за око


38 Чули сте, че е било казано: „Око за око, зъб за зъб“. 39 А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. 40 На този, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. 41 Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. 42 Дай на онзи, който проси от тебе; и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем.

Любов за враговете


43 Чули сте, че е било казано: „Обичай ближния си, а мрази неприятеля си“. 44 Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите сии молете се за тези, които ви гонят; 45 за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява над злите и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. 46 Защото, ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? 47 И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? 48 И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
© Библейска лига - България

6

Даване на нуждаещите се


1 Внимавайте да не вършитеделата на правдата си пред човеците, за да ви виждат; иначе няма да имате награда при Отца си, Който е на небесата.
2 И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат хвалени от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. 3 А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната, 4 за да става твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [наяве].

Молитва – Пост


5 И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам, те са получили вече своята награда. 6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [наяве]. 7 А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. 8 И тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви знае от какво се нуждаете, преди вие да Му искате. 9 А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; 10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на не бето, така и на земята; 11 дай ни днес ежедневния хляб; 12 и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; 13 и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое и силата, и славата, до вековете. Амин.] 14 Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и Небесният ви Отец ще прости на вас. 15 Но ако вие не простите на човеците [съгрешенията им], то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.
16 А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам, те са получили вече своята награда. 17 А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, 18 за да не те виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [наяве].

Съкровища на небето


19 Недейте си събира съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. 20 Но събирайте си съкровища на небето, където ни молец, ни ръжда ги разяждат, и където крадци не подкопават, нито крадат; 21 защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. 22 Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено; 23 но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И тъй, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината! 24 Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не може да слугувате на Бога и на мамона.

Не се безпокойте


25 Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? 26 Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак Небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? 27 И кой от вас може с грижи да прибави един лакът на ръста си? 28 И за облекло защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове, как растат; не се трудят, нито предат; 29 но казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. 30 Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? 31 И тъй, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем? 32 (Защото всичко това търсят езичниците); понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.
33 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. 34 Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня злото му.
© Библейска лига - България

7

Осъждане на другите


1 Не съдете, за да не бъдете съдени. 2 Защото с каквато присъда съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. 3 И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в твоето око? 4 Или как ще речеш на брат си: Остави ме да извадя съчицата от окото ти; а ето, в твоето око има греда? 5 Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око.
6 Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и като се обърнат, да ви разкъсат.

Искайте, търсете, хлопайте


7 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, 8 защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори. 9 Има ли помежду ви човек, който, ако му поиска синът му хляб, да му даде камък, 10 или, ако поиска риба, да му даде змия? 11 И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде блага на тези, които искат от Него! 12 И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, същото и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.

Тясната и широката порта


13 Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях. 14 Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.

Дървото и неговият плод


15 Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. 16 По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? 17 Също така всяко добро дърво дава добри плодове; а лошото дърво дава лоши плодове. 18 Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. 19 Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. 20 И тъй, по плодовете им ще ги познаете. 21 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. 22 В оня ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! Не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме и не в Твоето ли име извършихме много велики дела? 23 Но тогава ще им заявя: Никога не съм ви познавал; идете си от Мене вие, които вършите беззаконие.

Разумният и неразумният строител


24 И тъй, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; 25 и заваля дъжд, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. 26 И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който е построил къщата си на пясък; 27 и заваля дъжд, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща; и тя падна, и падането ѝ бе голямо.
28 И когато Исус свърши тези думи, народът се чудеше на учението Му; 29 защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като техните книжници.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи