План за четене на Библията

Хронологичен / ден 320

Стар Завет

Нов Завет

Галатяни

4

1 Казвам още: Дотогава, докато наследникът е малолетен, той не се различава с нищо от роб, макар и да е господар на всичко, 2 но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок. 3 Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света; 4 а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закон, 5 за да изкупи онези, които бяха под закона, та да получим осиновението. 6 И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче! 7 Затова не си вече роб, а син; и акоси син, то си наследник чрез Бога.

Грижата на Павел за галатяните


8 Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на онези, които по естество не са богове; 9 а сега, като познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате пак към слабите и окаяни първоначални учения, на които отново желаете да робувате? 10 Вие тачите дни, месеци, сезони и години. 11 Боя се за вас, да не би напразно да съм се трудил помежду ви. 12 Моля ви се, братя, станете като мене, защото и аз станах като вас. Не сте ми сторили никаква неправда, 13 но сами знаете, че първия път ви проповядвах благовестието вследствие на телесна слабост; 14 но пак, това, което беше за вас изпитание в моето тяло, вие не го презряхте, нито се погнусихте от него, но ме приехте като Божий ангел, като Христа Исуса. 15 Тогава, какво стана с онази ваша радост? Свидетелствам за вас, че ако беше възможно, очите си бихте изтръгнали и бихте ми ги дали. 16 И тъй, неприятел ли ви станах, понеже ви говоря истината? 17 Тия учители ви търсят ревностно по недобър начин; даже те желаят да ви отлъчат от нас, за да търсите тях ревностно. 18 Но добре е да бъдете търсени ревностно за това, което е добро, и то винаги, а не само когато се намирам между вас.
19 Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас, 20 желал бих да съм сега при вас и да променя гласа си, защото съм в недоумение за вас.

Агар и Сара


21 Кажете ми, вие, които желаете да бъдете под закона, не чувате ли какво казва законът? 22 Защото е писано, че Авраам имаше двама сина, един от робинята и един от свободната; 23 но този, който бе от робинята, се роди естествено, а онзи, който бе от свободната, по обещание. 24 И това е иносказание; защото тези жени представляват два завета, единият от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар. 25 А Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешния Ерусалим, защото е в робство с чадата си. 26 А горният Ерусалим е свободен, който е [на всички] майка; 27 защото е писано:
„Весели се, неплодна, която не раждаш;
възгласи и извикай, ти, която не си била в родилни болки,
защото повече са чадата на самотната, отколкото чадата на омъжената“.
28 А ние, братя, както Исаак, сме чада по обещание. 29 Но както тогава естествено роденият гонеше родения по Дух, така е и сега. 30 Обаче, какво казва Писанието? – „Изпъди робинята и сина ѝ; защото синът на робинята няма да наследи заедно със сина на свободната“. 31 Затова, братя, ние не сме чада на робинята, а на свободната.
© Библейска лига - България

5

Свобода в Христа


1 И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. 2 Ето аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, няма да имате никаква полза от Христа. 3 Да, повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон. 4 Вие, които желаете да се оправдаете чрез закона, сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодатта. 5 Защото чрез Духа ние очакваме оправданието чрез вяра, за което се надяваме. 6 Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любов. 7 Вие вървяхте добре; кой ви попречи да се покорявате на истината? 8 Това убеждаване не беше от Онзи, Който ви е призовал. 9 Малко квас заквасва всичкото тесто. 10 Аз съм уверен за вас в Господа, че няма да мислите другояче; а онзи, който ви смущава, ще понесе своето наказание, който и да е той. 11 И аз, братя, защо още да бъда гонен, ако продължавам да проповядвам обрязване? Защото тогава съблазънта на кръста би се премахнала. 12 Дано биха се отсекли онези, които ви разколебават!
13 Защото вие, братя, към свобода бяхте призвани; само не употребявайте свободата си за повод да се разобуздава плътта, но с любов служете си един на друг. 14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази: „Да обичаш ближния си, както себе си“. 15 Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.

Живот чрез Духа


16 И тъй, казвам: Живейте по Духа, и няма да угаждате на плътските страсти. 17 Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът – противното на плътта; понеже те се противопоставят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. 18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон. 19 А делата на плътта са явни, и те са: блудство, нечистота, сладострастие, 20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, 21 зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. 22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, 23 кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. 24 А които са Христови, са разпнали плътта заедно със страстите и похотите ѝ. 25 Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим. 26 Да не ставаме тщеславни, та да се дразним един друг и да си завиждаме един на друг.
© Библейска лига - България

6

Псалми и Притчи