План за четене на Библията

Хронологичен / ден 335

Стар Завет

Нов Завет

Римляни

14

Слабият и силният


1 Слабия във вярата приемайте, но не за да се препирате за съмненията му. 2 Един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб във вярата, яде само зеленчук. 3 Който яде, да не презира този, който не яде; и който не яде, да не осъжда този, който яде; защото Бог го е приел. 4 Кой си ти, който съдиш чужд слуга? Пред своя си Господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го изправи. 5 Един човек уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. 6 Който пази деня, за Господа го пази [а който не пази деня, за Господа не го пази]; който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога. 7 Защото никой от нас не живее за себе си, и никой не умира за себе си. 8 Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме: и тъй, живеем ли, умираме ли – Господни сме. 9 Защото Христос затова умря и оживя – да господства и над мъртвите, и над живите. 10 И тъй, ти защо съдиш брата си? А пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище. 11 Защото е писано:
„Заклевам се в живота Си, казва Господ,
че всяко коляно ще се преклони пред Мене,
и всеки език ще славослови Бога“.
12 И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.
13 Като е тъй, да не съдим вече един друг; но по-добре разсъдете за това – никой да не поставя на брата си спънка или съблазън. 14 Зная и уверен съм в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си нечисто; само за онзи, който счита нещо за нечисто, на него е нечисто. 15 Защото, ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не постъпваш по любов. С яденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос. 16 И тъй, да не се хули това, което вие считате за добро. 17 Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух. 18 Понеже, който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човеците. 19 И тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. 20 Заради ядене недей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто; но лошо е за човека с яденето си да причинява съблазън. 21 Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се препъва брат ти [или се съблазнява, или изнемощява]. 22 Убеждението, което имаш за тези неща, имай го в себе си пред Бога. Блажен онзи, който не осъжда себе си за това, което одобрява. 23 Но онзи, който се съмнява, осъжда се, ако яде, защото не яде от убеждение; а всичко, което не става от убеждение, е грях.
© Библейска лига - България

15

1 Ние, силните, сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угажда ме на себе си. 2 Всеки от нас да угажда на ближния си за негово добро, за назиданието му. 3 Понеже и Христос не угоди на Себе Си, но, както е писано:
„Укорите на онези, които укоряваха Тебе,
паднаха върху Мене“.
4 Защото всичко, което е било по-напред писано, писано е било за наше поучение, та чрез твърдостта и утехата от Писанията да имаме надежда. 5 А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христа Исуса, 6 та единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. 7 Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие, за Божията слава. 8 Защото казвам, че Христос заради Божията вярност стана служител на обрязаните, за да утвърди обещанията, дадени на бащите, 9и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано:
„Затова ще Те хваля между народите,
и на името Ти ще пея“.
10 И пак казва:
„Развеселете се, народи, с любовта Му“.
11 И пак:
„Хвалете Господа, всички народи,
и да Го славословят всички люде“.
12 И пак Исая казва:
„Ще се яви Есеевият корен“,
и:
„Който ще се издигне
да владее над народите;
на Него ще се надяват народите“.
13 А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви.

Павел, служителят сред езичниците


14 И сам аз съм уверен за вас, братя мои, че самите вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг. 15 Но за да ви напомня, пиша ви донякъде по-дързостно поради дадената ми от Бога благодат 16 да бъда служител на Исуса Христа между езичниците и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Святия Дух. 17 И тъй, колкото за това, което се отнася до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христа Исуса. 18 Защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мене за привеждане езичниците в покорност на вярата чрез моето слово и дело, 19 със силата на знамения и чудеса, със силата на Святия Дух [Божий], така че от Ерусалим и околностите му, дори до Илирик, напълно съм проповядвал Христовото благовестие. 20 Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така – не там, където беше вече известно Христовото име, да не би да градя на чужда основа; 21 но, както е писано:
„Онези ще видят, на които не се е възвестило за Него;
и онези ще разберат,
които не са чули“.
22 Това ме е възпирало много пъти, та не съм идвал при вас.

Планът на Павел за посещение на Рим


23 Но сега, като няма вече място за моето работене по тези страни, и понеже от много години съм желал да дойда при вас, 24 когато тръгна за Испания, ще дойда, защото се надявам да ви видя, като минавам, и вие да ме изпратите за там, след като се наситя донякъде чрез общение с вас. 25 А сега отивам в Ерусалим да послужа на светиите. 26 Защото Македония и Ахая благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Ерусалим. 27 Благоволиха наистина, но и длъжни им са, защото, ако езичниците участват с тях в духовните неща, длъжни са да им послужат и в телесните. 28 И тъй, когато свърша това, като им осигуря този плод, ще мина през вас на път за Испания. 29 И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от [благовестването на] Христа.
30 А моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на Духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мене, 31 та да се избавя от противниците на вярата в Юдея, и моята служба в Ерусалим да бъде благоприятна на светиите; 32 и с Божията воля да дойда радостен при вас, и да си почина между вас. 33 А Бог на мира да бъде с всички вас. Амин.
© Библейска лига - България

16

Лични поздрави


1 Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея, 2 да я приемете в Господа, както прилича на светиите, и да ѝ помогнете, в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мене.
3 Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прискила и Акила, 4 които за моя живот си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците; поздравете и домашната им църква. 5 Поздравете любезния ми Епенет, който е първият плод от Азия за Христа. 6 Поздравете Мария, която се е трудила много за вас. 7 Поздравете Андроник и Юний, мои сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се считат за бележити и които още преди мене бяха в Христа. 8 Поздравете любезния ми в Господа Амплий. 9 Поздравете нашия съработник в Христа Урван и любезния ми Стах. 10 Поздравете одобрения за верен в Христа Апелий. Поздравете онези, които са от Аристовуловото семейство. 11 Поздравете роднината ми Иродион. Поздравете от Наркисовото семейство тези, които са в Господа. 12 Поздравете Трифена и Трифоса, които работят за Господа. Поздравете любезната Персида, която е работила много за Господа. 13 Поздравете избрания от Господа Руф и неговата майка, която е и моя. 14 Поздравете Асинкрит, Флегонт, Хермий, Патрова, Херм и братята, които са с тях. 15 Поздравете Филолог и Юлия, Нирей и сестра му, и Олимпан, и всичките светии, които са с тях. 16 Поздравете се един друг със свята целувка. Поздравяват ви всичките Христови църкви.
17 И моля ви се, братя, да забележите тези, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях. 18 Защото такива човеци не служат на нашия Господ [Исус] Христос, а на своята си охота, и с благи и ласкави думи прилъгват сърцата на простодушните. 19 Защото вашата послушност е известна на всички, затова аз се радвам за вас. Но желал бих да бъдете мъдри за доброто и прости за злото. 20 А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под нозете ви.
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.
21 Поздравяват ви съработникът ми Тимотей и сродниците ми Луций, Ясон и Сосипатър. 22 Аз, Тертий, който написах това послание, ви поздравявам в Господа. 23 Поздравява ви Гай, гостоприемникът мой и на цялата църква. Поздравява ви градският ковчежник Ераст и брат Кварт. [24 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин].
25 А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена, 26 а сега се е явила и чрез пророческите Писания по заповедта на вечния Бог и е станала позната на всичките народи за тяхно покоряване на вярата – 27 на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исуса Христа довека. Амин
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи