План за четене на Библията

Хронологичен / ден 341

Стар Завет

Нов Завет

Филипяни

1

1 Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всички в Христа Исуса светии, които са във Филипи, заедно с епископите и дяконите: 2 Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа.

Благодарност и молитва


3 Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, 4 винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост, 5 за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори досега; 6 като съм уверен именно в това, че Този, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. 7 И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодатта, както в оковите ми, така и в защитата и в утвърждението на благовестието. 8 Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви с милосърдие Исус Христово. 9 И затова се моля любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, 10 за да можете да различавате доброто, та да бъдете искрени и безупречни до деня на Христа, 11 изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.

Оковите на Павел спомагат за благовестието


12 А желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието, 13 така че стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови за Христа; 14 и повечето от братята в Господа, одързостени от успеха ми в оковите, станаха по-смели да говорят Божието слово без страх. 15 Някои, наистина, проповядват Христа от завист и любов към препирнята, а някои – от добра воля. 16 Едните правят това от любов, като знаят, че съм поставен да защитавам благовестието; 17 а другите възвестяват Христа от съперничество, неискрено, като мислят да прибавят тъга към оковите ми. 18 Тогава какво? Само това, че по всякакъв начин, било престорено или истинно, Христос се проповядва; и затова аз се радвам, и ще се радвам. 19 Защото зная, че това ще спомогне за моето спасение чрез вашата молитва и подкрепата на Духа Исус Христов, 20 според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но както всякога, така и сега, ще възвелича Христа в тялото си с пълна дързост, било чрез живот или чрез смърт. 21 Защото за мене да живея е Христос, а да умра – придобивка. 22 Но ако живея в тялото, това значи да е плодоносно делото ми; и така, кое да избера, не зная, 23 но съм натясно между двете; понеже имам желанието да отида и да бъда с Христа, защото това би било много по-добре; 24 но да остана в тялото е по-нужно за вас. 25 И като имам тази увереност, зная, че ще остана и ще пребъда с всички вас за вашето преуспяване и радост във вярата; 26 така че чрез моето завръщане между вас да можете поради мене много да се хвалите в Исуса Христа.
27 Само живейте достойно за Христовото благовестие, та, ако дойда и ви видя, или пък отсъствам, да чувам за вас, че стоите твърдо в един дух и се сражавате като един за вярата на благовестието 28 и че в нищо не се плашите от противниците; което е доказателство за тяхната погибел, а на вас – за спасение, и то от Бога; 29 защото, относно Христа, на вас е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него; 30 като преминете през същата борба, през която аз съм преминал, и сега чувате, че все още е в мене.
© Библейска лига - България

2

Да бъдем смирени като Христос


1 И тъй, ако има някое насърчение в Христа или някоя утеха от Неговата любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание, 2 направете радостта ми пълна, като сте единомислени, като имате еднаква любов, един дух и една цел. 3 Не правете нищо от съперничество или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. 4 Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. 5 Имайте в себе си същия дух, който е имал и Исус Христос; 6 Който, както беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, 7 но се отказа от всичко, като прие образ на слуга и стана подобен на човеците; 8 и като прие човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. 9 Затова и Бог Го превъзвиши и Му подари име, което е над всяко друго име; 10 така че в името на Исуса да се преклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества, 11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Да блестим като светила


12 Затова, любезни мои, както сте били винаги послушни не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет; 13 защото Бог е, Който според благоволението Си действа във вас да желаете това и да го изработвате. 14 Вършете всичко без роптание и без препиране, 15 за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, сред което блестите като светила на света, 16 като явявате словото на живота; за да имам с какво да се похваля в деня на Христа, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно. 17 Но макар че се принасям аз като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се, и с всички вас се радвам. 18 Така също и вие се радвайте, и с мене заедно се радвайте.

Тимотей и Епафродит


19 А надявам се на Господа Исуса да ви изпратя скоро Тимотей, та и аз да се утеша, като узная вашето състояние. 20 Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас. 21 Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово. 22 А вие знаете неговата изпитана вярност, че той е служил с мене в делото на благовестието, както чадо с баща си. 23 Него се надявам да изпратя, щом разбера какво ще стане с мене; 24 а уверен съм в Господа, че и сам аз скоро ще дойда. 25 Счетох обаче за нужно да ви изпратя брат Епафродит, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите; 26 понеже милееше за всички ви и тъжеше, защото сте чули, че е бил болен. 27 И наистина той боледува почти до смърт; но Бог му показа милост, и не само на него, но и на мене, за да не ми се прибавя скръб върху скръб. 28 Затова и по-скоро го пратих, та, като го видите пак, да се зарадвате, и аз да бъда по-малко скръбен. 29 И тъй, приемете го в Господа с пълна радост; и имайте такива на почит, 30 понеже заради Христовото дело той беше близо до смърт, като изложи живота си на опасност, за да допълни недостига на вашите услуги към мене.
© Библейска лига - България

3

Никакво упование в плътта


1 Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а то вас предпазва. 2 Пазете се от безнравствените учители, пазете се от злите работници, пазете се от лъжливото обрязване, 3 защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме и се хвалим с Христа Исуса, и не се уповаваме на плътта. 4 При все че аз мога и на плътта да се уповавам. Ако някой друг мисли, че може да се уповава на плътта, то аз още повече, 5 бидейки обрязан на осмия ден, от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, по закона фарисей, 6 по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона, непорочен. 7 Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох заради Христа. 8 А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Исус Христос, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия, 9 и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христа, тоест, правдата, която е от Бога въз основа на вяра, 10 за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в споделянето на Неговите страдания, ставайки уподобен на Него в смъртта Му, 11 та дано някак достигна възкресението на мъртвите.

Гонене на крайната цел


12 Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня, дано уловя това, за което и аз бях уловен от Христа Исуса. 13 Братя, аз не считам, че вече съм го уловил, но едно правя – като забравям което е зад мене и се стремя силно към това, което е пред мене, 14 спускам се към прицелната точка за наградата на Божието ми отгоре призвание в Христа Исуса.
15 И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие и него. 16 Само нека [имаме за правило да] живеем според това, в което сме достигнали [и същото да мислим].
17 Братя, подражавайте ми и гледайте тези, които живеят така, както ние ви дадохме за пример. 18 Защото мнозина, за които много пъти съм ви казал, а сега и с плач ви казвам, живеят като врагове на Христовия кръст; 19 чиято сетнина е погибел, чиито бог е коремът и чието хвалене е в това, което е срамно, които отдават ума си на земните неща. 20 Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, 21 Който, чрез силата, с която покорява всичко на Себе Си, ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло.
© Библейска лига - България

4

1 Затова, любезни и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте твърдо в Господа, любезни мои.

Наставления


2 Моля Еводия, моля и Синтихия, да бъдат единомислени в Господа.
3 Да, и тебе умолявам, искрени ми сътрудниче, помагай на тези жени, защото се трудеха в делото на благовестието заедно с мене и с Климент, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.
4 Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се. 5 Самовъздържанието ви да бъде познато на всичките човеци; Господ е близо. 6 Не се безпокойте за нищо; но относно всяко нещо, с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога с благодарение; 7 и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази стража над сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
8 Най-после, братя, всичко, което е истинно, което е почтено, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно – ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално – това зачитайте. 9 Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.

Благодарност за дара


10 Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мене; за което наистина сте имали грижа, но не сте имали благовремие. 11 Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. 12 Зная и в оскъдност, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, да живея в изобилие или в оскъдност. 13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя. 14 Но сторихте добрината, та взехте участие в скръбта ми. 15 А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и започнах делото на благовестието, нито една църква, освен единствено вие, не влезе в отношения на даване и вземане с мене; 16 защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми. 17 Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. 18 Но получих всичко и имам изобилие; наситих се, като получих от Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога. 19 А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса. 20 А на нашия Бог и Отец да бъде слава до вечни векове. Амин.

Последни поздрави


21 Поздравете всеки светия в Христа Исуса. Поздравяват ви братята, които са с мене. 22 Поздравяват ви всичките светии, а особено тези, които са от кесаревия дом. 23 Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде с духа ви. [Амин].
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи