План за четене на Библията

Хронологичен / ден 351

Стар Завет

Нов Завет

2 Йоан

1

Истина, любов и бдителност


1 От Старея до избраната госпожа и до нейните деца, които аз наистина обичам (и не само аз, но и всички, които са познали истината):
2 Заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас до века:
3 Благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господ Исус Христос, Син на Отца, в истина и любов.
4 Много се зарадвах, че намерих някои от чедата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца.
5 И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, а тази, която имахме отначало: Да се обичаме един друг.
6 И любовта е това: да ходим по Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.
7 Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист.
8 Бъдете бдителни към себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда.
9 Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; този, който стои в учението, той има и Отца, и Сина.
10 Ако някой дойде при вас и не носи това учение, недейте го приема вкъщи и не го поздравявайте,
11 защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.
12 Имам много да ви пиша, но не искам да пиша с книга и мастило, обаче се надявам да дойда при вас и да поговорим лице в лице[a], за да бъде радостта ни пълна.
13 Поздравяват те чедата на твоята избрана сестра.
© Библейска лига - България

3 Йоан

1

1 От презвитера до любезния Гай, когото наистина любя: 2 Любезни, моля се да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. 3 Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и свидетелстваха за твоята вярност, според както ти ходиш в истината. 4 По-голяма радост няма за мене от това, да слушам, че моите чада ходят в истината.
5 Любезни, ти вършиш вярна работа във всичко, което правиш за братята, и то за чужденци; 6 които свидетелстваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш да ги изпратиш както подобава пред Бога; 7 защото за Христовото име излязоха, без да вземат нещо от езичниците. 8 Затова ние сме длъжни да посрещаме такива радостно, за да бъдем съработници с истината.
9 Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да началничества между тях, не ни приемаувещанието. 10 Затова, ако дойда, ще напомня за делата, които върши, като злослови против нас. И като не се задоволява с това, той не само че сам не приема братята, но възпира и тези, които искат да ги приемат, и ги пъди от църквата. 11 Любезни, не подражавай на злото, а на доброто. Който върши добро, от Бога е; който върши зло, не е видял Бога. 12 За Димитри се свидетелства добро от всички и от самата истина; а още и ние свидетелстваме; и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинно. 13 Имах много да ти пиша, но не ми се ще да ти пиша с мастило и перо; 14 а надявам се скоро да те видя и ще се разговорим уста с уста. Мир на тебе. Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи