План за четене на Библията

Хронологичен / ден 352

Стар Завет

Нов Завет

Откровение

1

Пролог


1 Откровение от Исуса Христа, което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има скоро да стане; а Христос прати, та го откри чрез ангела Си на Своя слуга Йоан, 2който възвести Божието слово и свидетелства за Исус Христос, и всичко, което е видял. 3Блажен онзи, който прочита пред другите, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.

Поздрави и възхвала


4 Йоан – до седемте църкви, които са в Азия: благодат и мир на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който ще бъде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол, 5и от Исуса Христа, Който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе. На Него, Който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си, 6и Който ни е направил царство от свещеници на Своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство до вечни векове! Амин. 7Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които Го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.
8 Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който ще бъде, Всемогъщият.

Един като Човешкия Син


9 Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството, и в устояването, които са чрез Исуса [Христа], бях на острова, наречен Патмос, заради Божието слово и свидетелството за Исуса [Христа]. 10В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: 11Каквото виждаш, напиши в книга и прати го до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия. 12И обърнах се да видя Този, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника; 13и всред светилниците Един като Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс; 14а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му – като огнен пламък; 15и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена; а гласът Му беше като глас на много води; 16и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата Му излизаше двуостър меч; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си. 17И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той положи десницата Си върху мене и каза: Не бой се; Аз съм Първият и Последният, и Живият; 18бях мъртъв, и ето, жив съм до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада. 19Напиши това, което си видял, и това, което е, и това, което има да стане после. 20Ето я тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника: седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.
© Библейска лига - България

2

До църквата в Ефес


1 До ангела на Ефеската църква пиши: Това казва Онзи, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника: 2Зная твоите дела, труда и търпението ти и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли (а не са), и си ги намерил лъжливи; 3и имаш твърдост, и за Моето име си издържал и не си се уморил. 4Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. 5И тъй, спомни си откъде си паднал и покай се, и действай според първите си дела; и ако ли не, ще дойда при тебе [скоро] и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. 6Но имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя. 7Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [сред] Божия рай.

До църквата в Смирна


8 До ангела на Смирненската църква пиши: Това казва Първият и Последният, Който стана мъртъв и оживя: 9Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия (но пак си богат), и как те клеветят онези, които наричат себе си юдеи, но не са, а са сатанинско сборище. 10Не бой се от това, от което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще хвърли някои от вас в тъмница, за да бъдете изпитани, и ще страдате десет дни. Бъди верен до смърт и Аз ще ти дам венеца на живота. 11Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите: Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.

До църквата в Пергам


12 До ангела на Пергамската църква пиши: Това казва Този, Който държи двуострия меч: 13Зная къде живееш, там където е престолът на Сатана; и държиш здраво името Ми, и не се отрече от вярата в Мене даже в дните, когато убиха Моя верен свидетел Антипа между вас, където живее Сатана. 14Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да постави съблазън пред Израилевите синове, за да ядат идоложертвено и да блудстват. 15Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на онези, учението на николаитите. 16Затова, покай се; и ако ли не, ще дойда при тебе скоро и ще воювам против тях, с меча, който излиза от устата Ми. 17Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите: На този, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен онзи, който го получава.

До църквата в Тиатир


18 До ангела на Тиатирската църква пиши: Това казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък и Чиито нозе приличат на лъскава мед: 19Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти и че последните ти дела са повече от първите. 20Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица, да учи и прелъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. 21И дадох ѝ време да се покае, но тя не иска да се покае за блудството си. 22Ето, ще я хвърля наболнично легло, а онези, които прелюбодействат с нея, ще потопя в голяма скръб, ако не се покаят за своите дела. 23И чадата ѝ ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му. 24А на вас, останалите в Тиатир, които не поддържат това учение, и които не са познали дълбините (както те ги наричат) на Сатана, казвам: Няма да наложа на вас друг товар; 25но дръжте онова, което имате, докато дойда. 26И на този, който победи и който пази Моите дела докрай, ще дам власт над народите 27(и той
„Ще ги управлява с железен жезъл;
те ще се строшат като грънчарски съдове“),
както и Аз получих власт от Отца Си. 28И ще му дам зорницата. 29Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите.
© Библейска лига - България

3

До църквата в Сардис


1 До ангела на Сардийската църква пиши: Това казва Онзи, Който има седемте Божии духове и седемте звезди: Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв. 2Събуди се и укрепи останалото, което е на умиране; защото не намерих твоите дела съвършени пред Моя Бог. 3Помни какво си приел и си чул, и пази го, и покай се. И тъй, ако не се събудиш, ще дойда като крадец; и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе. 4Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си, и те ще ходят с Мене в бели дрехи, защото са достойни. 5Който победи, ще се облече в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели. 6Който има ухо, не ка слуша какво говори Духът на църквите.

До църквата във Филаделфия


7 До ангела на Филаделфийската църква пиши: Това казва Святият, Истинният, у Когото е Давидовият ключ; Който отваря, и никой не ще затвори; и Кой то затваря, и никой не ще отвори. 8Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворена врата, която никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил Моето слово и не си се отрекъл от името Ми. 9Ето, ще накарам онези от сатанинското сборище, които наричат себе си юдеи, но не са, а лъжат – ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят, че Аз те възлюбих. 10Понеже си опазил Моята заповед да издържаш, то Аз ще опазя тебе от часа на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита онези, които живеят по земята. 11Ето ида скоро; дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. 12Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог; откъдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на Моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от моя Бог; ще напиша и Моето ново име. 13Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите.

До църквата в Лаодикия


14 До ангела на Лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински Свидетел, Начинателят на Божието създание: 15Зная делата ти, че не си нито студен, нито горещ. Де да беше ти студен или горещ! 16Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те избълвам от устата Си. 17Понеже казваш: Богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо, и не знаеш, че ти си окаян, нещастен, беден, сляп и гол, 18то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, че да не се виждат срамотите на твоята голота, и благ мехлем, за да намажеш очите си, за да виждаш. 19Онези, които любя, Аз изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. 20Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. 21На този, който победи, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол. 22Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите.
© Библейска лига - България

4

1 След това погледнах, и ето, отворена врата на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, каза: Възкачи се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане после. 2Начаса се намерих в Духа, и ето, на небето беше поставен престол, и на престола седеше Един. 3И Седналият приличаше на камък яспис и сардис; имаше около престола и дъга, наглед като смарагд.

Престолът в небето


4 И около престола имаше двадесет и четири престола, и на престолите седяха двадесет и четири старейшини, облечени в бели дрехи, и на главите им златни венци. 5И от престола излизаха светкавици, гласове и гърмежи. И пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове. 6И пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал, а сред престола и около него – четири живи същества, пълни с очи и отпред, и отзад. 7Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше лице на човек и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. 8И четирите живи същества, имащи по шест крила, бяха пълни с очи наоколо си и отвътре; и те не престават ден и нощ да казват: Свят, свят, свят Господ Бог Всемогъщи, Който бе, и Който е, и Който ще бъде! 9И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на Този, Който седи на престола и живее до вечни векове, 10двадесет и четиримата старейшини падат пред Седящия на престола, и се кланят на Онзи, Който живее до вечни векове, и полагат венците си пред престола, казвайки: 11Достоен си, Господи и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и по Твоята воля всичко съществува и е било създадено.
© Библейска лига - България

5

Престолът в небето


1 И видях в десницата на Се-дящия на престола книга, изписана отвътре и отвън, запечатана със седем печата. 2И видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: Кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите ѝ? 3И никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да разгъне книгата, нито да я гледа. 4И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата, нито да я гледа. 5Но един от старейшините ми каза: Недей плака; ето Лъвът, Който е от Юдовото племе, Давидовият корен, победи и може да разгърне книгата и да разпечата нейните седем печата. 6И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че стоеше Агне, като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя. 7И То дойде, и взе книгата от десницата на Седящия на престола. 8И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесет и четиримата старейшини паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите. 9И пееха нова песен, казвайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите ѝ, защото си бил заклан и с кръвта Си изкупил си за Бога човеци от всеки род, език, племе и народ, 10и направил си ги на нашия Бог царе и свещеници; и те ще царуват на земята. 11И видях, и чух глас от много ангели около престола и живите същества, и старейшините; (и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди, и хиляди по хиляди); 12и казваха с висок глас: Достойно е Агнето, Което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение. 13И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което е в тях, чух да казва: На Този, Който седи на престола, и на Агнето да бъде благословение и почит, слава и господство до вечни векове. 14И четирите живи същества казаха: Амин! И старейшините паднаха и се поклониха.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи