План за четене на Библията

Хронологичен / ден 353

Стар Завет

Нов Завет

Откровение

6

Печатите


1 И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва с глас като гръм: Ела и виж! 2И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше лък; и даде му се венец, и той излезе като победител, за да победи.
3 И когато отвори втория печат, чух второто живо същество да казва: Ела и виж! 4И излезе друг кон, огненочервен; и на яздещия на него се даде да отнеме мира от земята, та човеците да се избиват един друг; и даде му се голям меч.
5 И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: Ела и виж! И видях, и ето черен кон, и яздещият на него имаше теглилка в ръката си. 6И чух нещо като глас сред четирите живи същества, който казваше: Един хиникс пшеница за динарий, и три хиникса ечемик за динарий; а дървеното масло и виното не повреждай.
7 И когато отвори четвъртия печат, чух гласа на четвъртото живо същество, което казваше: Ела и виж! 8И видях, и ето блед кон, и името на яздещия на него беше Смърт, и Адът вървеше след него; и даде им се власт над четвъртата част от земята да умъртвяват с меч, с глад, с мор и със земните зверове.
9 И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на онези, които са били заклани за Божието слово и за свидетелството, което опазиха. 10И те викаха с висок глас, казвайки: Докога, Господарю Святи и Истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? 11И на всеки от тях се даде по една бяла дреха; и каза им се да си почиват още малко време, докато се допълни броят на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях.
12 И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус: слънцето почерня като вретище от козина, и цялата луна стана като кръв; 13небесните звезди паднаха на земята, както смокинята, разлюляна от силен вятър, мята незрелите си смокини; 14небето се дръпна и се нави като свитък; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. 15И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; 16и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнето; 17защото е дошъл великият ден на Техния гняв; и кой може да устои?

7

144 000 подпечатани


1 След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър нито по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. 2И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: 3Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат на челата на слугите на нашия Бог. 4И чух броя на подпечатаните – сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израиляните: 5от Юдовото племе – дванадесет хиляди подпечатани; от Рувимовото племе – дванадесет хиляди; от Гадовото племе – дванадесет хиляди; 6от Асировото племе – дванадесет хиляди; от Нефталимовото племе – дванадесет хиляди; от Манасиевото племе – дванадесет хиляди; 7от Симеоновото племе – дванадесет хиляди; от Левиевото племе – дванадесет хиляди; от Исахаровото племе – дванадесет хиляди; 8от Завулоновото племе – дванадесет хиляди; от Йосифовото племе – дванадесет хиляди; от Вениаминовото племе – дванадесет хиляди подпечатани.

Голямото множество в бели дрехи


9 След това видях, и ето – голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клонки в ръцете си, 10и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола, и на Агнето! 11И всички ангели стояха около престола, старейшините и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, казвайки: 12Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове! Амин. 13Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: Тези, облечените в бели дрехи, кои са? И откъде са дошли? 14И казах му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. 15Затова са пред престола на Бога и Му служат ден и нощ в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях. 16Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек; 17защото Агнето, Което е сред престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с жива вода; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.
© Библейска лига - България

8

Седмият печат и златната кадилница


1 И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето около половин час. 2И видях, че на седемте ангела, които стоят пред Бога, се дадоха седем тръби.
3 И друг ангел дойде, та застана при олтара, държейки златна кадилница; и на него се даде много тамян, за да го прибави към молитвите на всичките светии над златния олтар, който бе пред престола. 4И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите. 5И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и хвърли огъня на земята; и настанаха гърмежи и гласове, светкавици и трус.

Тръбите


6И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.
7 Като затръби първият ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бяха хвърлени на земята; и една трета от земята изгоря, също и една трета от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева.
8 И като затръби вторият ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, се хвърли в морето; и една трета от морето стана на кръв, 9и измря една трета част от одушевените същества, които бяха в морето; и една трета от корабите бе унищожена.
10 И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като факел, и падна върху една трета от реките и върху водните извори. 11А името на звездата е Пелин; и една трета от водите стана пелин, и много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха.
12 И като затръби четвъртият ангел, една трета от слънцето и една трета от луната, и една трета от звездите бе поразена, та да потъмнее една трета от тях, и една трета от деня да не свети, така и една трета от нощта.
13 И видях, и чух един орел, който летеше всред небето и казваше с висок глас: Горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят!
© Библейска лига - България

9

1 И като затръби петият ангел, видях една звезда, паднала на земята от небето, на която се даде ключа от бездънната пропаст. 2И тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздухът потъмняха от дима на пропастта. 3И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се сила, както е силата, която имат земните скорпиони. 4Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някоя зеленина, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. 5И позволи им се не да ги убиват, а да ги мъчат пет месеца; и мъката им беше като мъка от скорпион, когато ужили човека. 6През онези дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях. 7И скакалците приличаха на коне, приготвени за война; и на главите им имаше като че венци, подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица. 8И те имаха коса като косата на жените, и зъбите им бяха като лъвски. 9При това имаха нагръдници като железни нагръдници; и шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой. 10Имаха и опашки като на скорпиони, и жила; а в опашките си имаха силата да повреждат човеците пет месеца. 11Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който на еврейски се нарича Абадон, а на гръцки се именува Аполион.
12 Едното „горко“ мина; ето, още две „горко“ идат след това.
13И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златния олтар, който беше пред Бога, 14че казва на шестия ангел, у когото беше тръбата: Развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. 15И развързани бяха четирите ангела, които бяха приготвени за този час и ден, и месец и година, за да убият една трета от човеците. 16И числото на воюващите конници беше двеста милиона; аз чух броя им. 17И конете във видението и яздещите на тях ми се видяха такива: те носеха като огнени, хиацинтови и серни нагръдници; и главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и сяра. 18От тези три язви – от огъня, от дима и от сярата, които излизаха от устата им – беше избита една трета от човеците. 19Защото силата на конете бе в устата им и в опашките им; понеже опашките им приличаха на змии и имаха глави, и с тях повреждаха. 20И останалите човеци, които не бяха избити от тези язви, не се покаяха за делата на ръцете си, та да не се кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, каменните и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят; 21също не се покаяха за убийствата си, нито за чародеянията си, нито за блудствата си, нито за кражбите си.
© Библейска лига - България

10

Ангелът и книжката


1 И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак; наглавата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, и краката му – като огнени стълбове. 2 И държеше в ръката си разгърната книжка; и като положи десния си крак на морето, а левия – на земята, 3 извика с висок глас както рикае лъв; и когато извика, седемте гръма издадоха своите гласове. 4 И след като седемте гръма издадоха своите гласове, аз щях да пиша; но чух глас от небето, който каза: Запечатай това, което изговориха седемте гърма, и недей го писа. 5 И ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето 6 и се закле в Живеещия до вечни векове, Който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не ще има вече бавене, 7 но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги, пророците.
8 И гласът, който чух от небето, ми проговори пак, като каза: Иди, вземи разгърнатата книжка, която е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. 9 И отидох при ангела, и му казах да ми даде книжката. И каза ми: Вземи, та я изяж и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. 10 И тъй, взех книжката от ръката на ангела, и я изядох; и в устата ми беше сладка като мед; но като я изядох, коремът ми се вгорчи. 11 Тогава ми се каза: Трябва пак да пророкуваш за много люде и народи, езици и царе.
© Библейска лига - България

11

Двамата свидетели


1 И даде ми се тръстика като тояга; и ми се каза: Стани измери Божия храм и олтара, и онези, които се кланят в него; 2 но дворът, който е извън храма, остави и недей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат святия град четиридесет и два месеца. 3 А на двамата Си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет дни, облечени във вретища. 4 Това са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. 5 И ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им и поглъща неприятелите им; и ако поиска някой да ги повреди, така той трябва да бъде убит. 6 Те имат власт да заключат небето, за да не вали дъжд през времето, в което пророкуват; и имат власт над водите да ги превръщат в кръв, и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали. 7 И когато свършат свидетелстването си, звярът, който излиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. 8 И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където и техният Господ беше разпнат. 9 И мнозина измежду людете, племената, езиците и народите ще гледат труповете им три дни и половина, и не ще позволят да бъдат положени труповете им в гроб. 10 И земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят и един на друг ще си пратят подаръци, защото тези двама пророци са мъчили жителите на земята.
11 А след трите дни и половина влезе в тях жизнено дихание от Бога и те се изправиха на нозете си; и голям страх обзе онези, които ги гледаха. 12 А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Възлезте тука. И възлязоха на небето в облак; и неприятелите им ги видяха. 13 И начаса стана голям трус, и една десета от града падна, и измряха в труса седем хиляди човека; а останалите се уплашиха и отдадоха слава на небесния Бог.
14 Второто „горко“ премина; ето, идва скоро третото „горко“.

Седмата тръба


15 И като затръби седмият ангел, разнесоха се силни гласове в небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Помазаник; и Той ще царува до вечни векове. 16 И двадесет и четирите старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога, казвайки: 17 Благодарим Ти, Господи, Боже Всемогъщи, Който си и Който си бил, загдето си взел голямата Си сила и царуваш. 18 Народите се разгневиха; но дойде Твоят гняв и времето да бъдат съдени мъртвите, и да дадеш наградата на слугите Си, пророците, и на светиите, и на онези, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш онези, които погубват земята.
19 И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчегът на Божия завет; и настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус, и силен град.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи