План за четене на Библията

Хронологичен / ден 355

Стар Завет

Нов Завет

Откровение

19

Алилуя!


1 След това чух силен глас като от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог; 2 защото са истинни и праведни Неговите присъди; понеже Той осъди великата блудница, която е разтляла земята с блудството си и отмъсти за кръвта на Своите слуги, проляна от ръката ѝ. 3 И втори път казаха: Алилуя! И димът ѝ се издига до вечни векове. 4 И двадесет и четиримата старейшини и четирите живи същества паднаха, та се поклониха на Бога, Който седи на престола, и казаха: Амин! Алилуя! 5 И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които се боите от Него, малки и големи. 6 И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гръмове, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог Всемогъщи царува. 7 Нека се радваме и се веселим, и нека Му отдадем слава; защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила. 8 И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът означава праведните дела на светиите. 9 И казва ми ангелът: Напиши: Блажени тези, които са призовани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тези думи са истинните Божии думи. 10 Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня; но той ми каза: Недей; аз съм съслужител твой и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса; поклони се на Бога; защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса.

Ездачът върху белия кон


11 След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Онзи, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди, и воюва праведно. 12 Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; 13 и беше облечен в дреха, обагрена с кръв; и името Му беше Божието Слово. 14 И небесните войски, облечени в бял и чист висон, Го следваха на бели коне. 15 От устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с железен жезъл и ще стъпче винения лин на яростния гняв на Бога Всемогъщи. 16 И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете и Господ на господарите.
17 После видях един ангел, стоящ в слънцето; и извиквайки със силен глас, каза на всички птици, които летяха в небето: Долетете, съберете се за великата Божия вечеря, 18 за да ядете плът на царе и плът на хилядници, плът на юнаци и плът на коне и на онези, които яздят на тях, дори плътта на всички човеци – свободни и роби, малки и големи. 19 И видях звяра, и земните царе, и войските им, събрани да воюват против Яздещия на коня и против Неговото войнство. 20 И звярът беше уловен, и с него лъжепророкът, който бе извършил пред него знаменията, с които измами онези, които бяха приели белега на звяра, и които се кланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори със сяра. 21 А останалите бяха избити с меча на Яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всички птици се наситиха от месата им.
© Библейска лига - България

20

Хилядата години


1 И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. 2 Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за хиляда години, 3 и като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
4 И видях престоли; и на тези, които бяха насядали на тях, се повери да съдят; видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради свидетелстването си за Исуса и заради Божието слово, и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години. 5 Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение. 6 Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.

Унищожението на Сатана


7 И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си 8 и ще излезе да мами народите по четирите краища на земята, Гог и Магог, и да ги събере за война – броят им е като морския пясък. 9 И те се разпростряха по цялата широчина на земята и заобиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна [от Бога] от небето и ги погълна. 10 А дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звярът, и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени ден и нощ до вечни векове.

Осъждането на мъртвите


11 След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, и не се намери място за тях. 12 Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгърнаха; разгърна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгите. 13 И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и Смъртта и Адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бяха съдени всеки според делата си. 14 И Смъртта и Адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това – присъдата за огненото езеро – е втората смърт. 15 И ако някой не бе записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро.
© Библейска лига - България

21

Новият Ерусалим


1 И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. 2 Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза от небето, от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. 3 И чух силен глас от престола, който казваше: Ето скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и Сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. 4 Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. 5 И Седящият на престола каза: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши; защото тези думи са верни и истинни. 6 И каза ми: Сбъдна се! Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. 7 Който побеждава, ще наследи тези неща; Аз ще му бъда Бог и той ще Ми бъде син. 8 А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци – тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт.
9 Тогава дойде един от седемте ангели, които държаха седемте чаши, пълни със седемте последни язви, и ми проговори, казвайки: Ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето. 10 И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми святия град Ерусалим, който слизаше от небето, от Бога, 11 и имаше Божествена слава; и светеше като най-скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. 12 Градът имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти, и на портите – дванадесет ангела, и надписани над портите имена, които са имената на дванадесетте племена на израиляните: 13 откъм изток – три порти, откъм север – три порти, откъм юг – три порти, и откъм запад – три порти. 14 И градската стена имаше дванадесет основни камъни с дванадесет имена на тях, имената на дванадесетте апостоли на Агнето. 15 И този, който говореше с мене, имаше за мярка златна тръстика, за да измери града, портите му и стената му. 16 Градът беше четвъртит, с дължина, равна на широчината му; и като измери града с тръстиката, излезе дванадесет хиляди стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви. 17 Измери и стената му – сто четиридесет и четири лакти; а това беше човешка мярка, употребена от ангела. 18 Стената му беше съградена от яспис, а самият град – от чисто злато, подобно на чисто стъкло. 19 Основните камъни на градските стени бяха украсени от всякакви скъпоценни камъни: първият основен камък беше яспис, вторият – сапфир, третият – халкидон, четвъртият – смарагд, 20 петият – сардоникс, шестият – сардис, седмият – хрисолит, осмият – берил, деветият – топаз, десетият – хрисопрас, единадесетият – хиацинт, дванадесетият – аметист. 21 И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка порта бе от един бисер; и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло. 22 И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщи и Агнето. 23 И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява; защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето. 24 И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своята слава. 25 Портите му не ще се затварят денем (защото нощ не ще има там); 26 и ще донасят в него славата и почитта на народите. 27 И няма да влезе в него нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост и лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.
© Библейска лига - България

22

Реката на живота


1 След това ангелът ми показа река с вода на живота, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето. 2 И по средата на улицата му, и от двете страни на реката, имаше дърво на живота, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дървото бяха за изцеление на народите. 3 Нищо проклето няма да има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в града, и Неговите слуги ще Му служат. 4 Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им. 5 Нощ няма да има вече; и няма да имат нужда от светлината на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.
6 И каза ми: Тези думи са верни и истинни; и Господ, Бог на духовете на пророците, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.

Исус идва


7 И ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на пророчеството на тази книга.
8 Аз Йоан съм, който чух и видях това. И когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми беше показал това. 9 Но той ми каза: Недей! Аз съм съслужител твой и на братята ти пророците, и на тези, които пазят думите на тази книга. Поклони се на Бога. 10 Още ми каза: Не запечатвай думите на пророчеството на тази книга; защото времето за изпълнението му е близо. 11 Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда, и святият нека бъде и занапред свят.
12 Ето, ида скоро; и с Мене е Моята награда, за да отплатя на всеки според делата му. 13 Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят. 14 Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да ядат от дървото на живота, и да влязат през портите в града. 15 А вън са безнравствените, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците, и всеки, който обича лъжата и лъже.
16 Аз, Исус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда. 17 И Духът, и невястата казват: Ела! И който чуе, нека каже: Ела! И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.
18 Аз заявявам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тази книга: Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга, 19 и ако някой отнеме от думите на тази пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от книгата на живота и от святия град, които са описани в тази книга.
20 Онзи, Който заявява това, казва: Да, ида скоро.
Амин! Ела, Господи Исусе!
21 Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин.

Псалми и Притчи