План за четене на Библията

Хронологичен / ден 39

Стар Завет

Изход

28

Дворът на скинията


1 А ти вземи при себе си измежду израиляните брат си Аарон и синовете му с него, за да ми свещенодействат: Аарон и Аароновите синове – Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 2 И да направиш свещени одежди на брат си Аарон за слава и великолепие. 3 И кажи на всичките умни мъже, които Аз изпълних с дух на мъдрост, да направят одежди на Аарон за освещение, за да Ми свещенодейства. 4 Ето одеждите, които ще направят: нагръдник и ефод, мантия и пъстротъкан хитон, митра и пояс; и да направят свещени одежди на брат ти Аарон и на синовете му, за да Ми свещенодействат. 5 И те нека приемат от людете приносите им от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

Ефодът


6 Да направят ефода изкусна работа от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. 7 На двата му края да има два презрамника, които да се връзват, за да се държи. 8 И поясът на ефода, който ще е отгоре му, да бъде еднакъв с него по направа – от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. 9 Да вземеш и два ониксови камъка и да изрежеш на тях имената на синовете на Израил, 10 шест от имената им на единия камък и имената на останалите шестима на другия камък, по реда на раждането им. 11 С изкуството на каменорезец, както се изрязва печат, да изрежеш на двата камъка имената на синовете на Израил; и да ги вложиш в златни гнезденца. 12 И да сложиш тези два камъка на презрамниците на ефода, камъни за спомен на израиляните; и Аарон ще носи имената им на двете си рамена за спомен пред Господа. 13 И да направиш златни гнезденца 14 и две верижки от чисто злато – изплетени от венцеобразна работа да ги направиш, и да закрепиш плетените верижки в гнезденцата им.

Съдебният нагръдник


15 Да направиш съдебния нагръдник изкусна изработка; според направата на ефода да го направиш; от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон да го направиш. 16 Да бъде четвъртит, двоен, една педя дълъг и една педя широк. 17 И да закрепиш на него камъни, четири реда камъни: ред рубин, топаз и изумруд да е първият ред; 18 вторият ред – антракс, сапфир и елмаз; 19 третият ред – опал, ахат и аметист; 20 а четвъртият ред – хризолит, оникс и яспис; да бъдат вложени в златни гнезденца. 21 Камъните да бъдат дванадесет, според имената на синовете на Израиля, според техните имена, както се изрязва печат; да бъдат за дванадесетте племена, всеки камък според името му. 22 И на нагръдника да направиш изплетени верижки, венцеобразна работа от чисто злато. 23 И да направиш на нагръдника две златни халки, и да сложиш двете халки на двата края на нагръдника. 24 Тогава да провреш двете венцеобразни златни верижки през двете халки в краищата на нагръдника. 25 А другите два края на двете венцеобразни верижки да прикрепиш към двете гнезденца и да ги сложиш на презрамниците на ефода откъм лицето му. 26 Да направиш още две златни халки, които да прикрепиш към другите два края на нагръдника, на онази му страна, която е отвътре ефода. 27 Да направиш и други две златни халки, които да прикрепиш към двата презрамника на ефода отдолу, откъм лицето му, където се събират краищата му, над изкусно изработения пояс на ефода. 28 И да връзват нагръдника чрез халките му за халките на ефода със син ширит, за да бъде над изкусно изработения пояс на ефода, и за да не се отделя нагръдникът от ефода. 29 Така Аарон, когато влиза в светилището, ще носи винаги имената на синовете на Израил върху съдийския нагръдник на сърцето си, за спомен пред Господа.
30 На съдийския нагръдник да положиш и Урим, и Тумим, които да бъдат на Аароновото сърце, когато влиза пред Господа; и Аарон винаги да носи на сърцето си „съда“ на израиляните пред Господа.

Други свещенически одежди


31 Да направиш мантията на ефода цяла от синьо. 32 В средата ѝ отгоре да има отвор, какъвто е отворът на бронята: и да има тъкана обшивка около отвора, за да не се съдира. 33 И по полите ѝ да направиш нарове от синьо, мораво и червено, наоколо по полите ѝ, и златни звънци наоколо помежду им – 34 златен звънец и нар, наоколо по полите на мантията. 35 И Аарон да я носи, когато служи, та звънтенето ѝ да се чува, когато влиза в светилището пред Господа, и когато излиза, за да не умре.
36 Да направиш и плочица от чисто злато, на която да изрежеш, както се изрязва печат: „Светиня Господня“. 37 Да я сложиш на син ширит, за да бъде на митрата; отпред на митрата да бъде; 38 и тя да бъде на Аароновото чело, за да носи Аарон нечестието на свещените дарове, които израиляните посвещават, каквито и да са даровете, които принасят; тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа.
39 И да направиш пъстротъкания хитон от висон, да направиш митра от висон и да направиш пояс – везана работа.
40 И за Аароновите синове да направиш хитони и пояси да им направиш, и превръзки за главата да им направиш за слава и великолепие.
41 С тези одежди да облечеш брат си Аарон и синовете му с него, и да ги помажеш, да ги посветиш и да ги осветиш, за да Ми свещенодействат. 42 Да им направиш и долни ленени дрехи, които да покриват голотата на тялото им от кръста до глезените; 43 и нека ги носят Аарон и синовете му, когато влизат в скинията за срещане, или когато пристъпват при олтара, за да служат в светилището, да не би да си навлекат грях и да умрат. Това да е за вечен закон за него и за потомството му след него.
© Библейска лига - България

29

Посвещаване на свещениците


1 Ето какво да извършиш над тях, за да ги осветиш да Ми свещенодействат. Вземи едно теле и два овена без недостатък, 2 и безквасен хляб, безквасни пити омесени с дървено масло, и безквасни кори намазани с масло; от чисто пшенично брашно да ги направиш. 3 Да ги сложиш всички в един кош и да ги принесеш в коша с телето и двата овена. 4 Тогава да приведеш Аарон и синовете му при вратата на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода. 5 После да вземеш одеждите и да облечеш Аарон с хитона, с мантията на ефода, с ефода, и с нагръдника, и да го опашеш с изкусно изработения пояс на ефода, 6 и да сложиш митрата на главата му, и на митрата да сложиш святия венец. 7 Тогава да вземеш мирото за помазване и да го излееш на главата му, и тъй да го помажеш.
8 После да приведеш синовете му и да ги облечеш с хитони. 9 И да ги опашеш с пояси, Аарон и синовете му, и да им сложиш превръзки на главите. И свещенството ще бъде тяхно по вечен закон. Така да посветиш Аарон и синовете му. 10 Тогава да приведеш телето пред шатъра за срещане и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на телето. 11 И да заколиш телето пред Господа, при вратата на шатъра за срещане. 12 После, като вземеш от кръвта на телето, с пръст да помажеш роговете на олтара; и тогава да излееш всичката кръв в подножието на олтара. 13 И да вземеш всичката тлъстина, която обвива вътрешностите, булото на черния дроб и двата бъбрека с тлъстината им, и да ги изгориш на олтара. 14 А месото на телето, кожата му и нечистотиите му да изгориш в огън вън от стана; това е жертва за грях. 15 След това да вземеш единия овен; и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на овена. 16 И като заколиш овена, да вземеш кръвта му и с нея да поръсиш олтара наоколо. 17 Тогава да разсечеш овена на късове и като измиеш вътрешностите му и нозете му, да ги сложиш върху късовете му и главата му. 18 И да изгориш целия овен на олтара: това е всеизгаряне на Господа, благоухание, жертва чрез огън на Господа. 19 След това да вземеш и другия овен; и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на овена. 20 Тогава да заколиш овена, да вземеш от кръвта му и да помажеш с нея края на дясното ухо на Аарон и края на дясното ухо на синовете му, и палеца на дясната им ръка, и палеца на дясната им нога, и с кръвта да поръсиш олтара наоколо. 21 И да вземеш от кръвта, която е на олтара, и от мирото за помазване, и с тях да поръсиш Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него; така ще се осветят той и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него. 22 После да вземеш тлъстината на овена, опашката и тлъстината, която обвива вътрешностите, булото на черния дроб, двата бъбрека с тлъстината им и дясната плешка, (защото е овен за посвещаване,) 23 и един хляб, една пита омесена с дървено масло, и една кора от коша с безквасните ястия, положени пред Господа. 24 Всички тези да сложиш на ръцете на Аарон и на ръцете на синовете му, и да ги принесеш с полюшване пред Господа. 25 Тогава да ги вземеш от ръцете им и да ги изгориш на олтара над всеизгарянето, за благоухание пред Господа; това е жертва чрез огън на Господа. 26 И да вземеш гърдите на овена за посвещението, на Аарон, и да ги принесеш с полюшване пред Господа; и това да бъде твой дял. 27 И да осветиш гърдите на приноса с полюшване, и плешката на възвишаемия принос, който се е възвисил от овена за посвещението, от онзи, който е за Аарон, и от онзи, който е за синовете му. 28 И това ще бъде право на Аарон и на синовете му от израиляните по вечен закон; защото е възвишаем принос; и ще бъде възвишаем принос на израиляните от примирителните им жертви, техният възвишаем принос на Господа. 29 И свещените одежди на Аарон ще бъдат за синовете му след него, за да бъдат помазвани в тях и освещавани в тях. 30 Седем дни да се облича с тях онзи от синовете му, който е свещеник вместо него, когато влиза в шатъра за срещане, за да служи в светилището. 31 Тогава да вземеш овена за посвещението и да свариш месото му на свято място. 32 И Аарон и синовете му да ядат месото на овена и хляба, който е в коша, при вратата на шатъра за срещане; 33 да ядат онези приноси, с които се е извършило умилостивение за тяхното посвещаване и освещаване; но чужденецът да не яде от тях, защото са свещени. 34 И ако остане до сутринта нещо от месото на посвещението или от хляба, тогава да изгориш останалото в огън; да не се яде, защото е свещено. 35 Така да направиш на Аарон и на синовете му според всичко, което ти заповядах; седем дни ще ги посвещаваш. 36 И всеки ден да принасяш по едно теле за умилостивение за грях; и да очистваш олтара като правиш умилостивение за него, и да го помажеш, за да го осветиш. 37 Седем дни да правиш умилостивение за олтара и да го освещаваш; и олтарът ще бъде пресвят; всичко, което се докосва до олтара ще бъде свещено.
38 А ето какво да принасяш на олтара: всеки ден по две едногодишни агнета, винаги. 39 Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш привечер; 40 и с едното агне една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин първоток дървено масло, и четвърт ин вино за възлияние. 41 А другото агне да принасяш привечер, и да постъпваш както със сутрешния принос и с възлиянието му, за благоухание, жертва чрез огън на Господа. 42 Това да бъде във всичките ви поколения постоянно всеизгаряне пред Господа, при вратата на шатъра за срещане, където ще се срещам с вас, да говоря с тебе. 43 Там ще се срещам с израиляните; и това място ще се освещава със славата Ми. 44 Ще осветя шатъра за срещане и олтара; също Аарон и синовете му ще осветя, за да Ми свещенодействат. 45 И ще обитавам сред израиляните, и ще им бъда Бог; 46 и те ще познаят, че Аз съм Еова, техният Бог, Който ги изведох от Египетската земя, за да обитавам сред тях. Аз съм Еова, техният Бог.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи