План за четене на Библията

Хронологичен / ден 40

Стар Завет

Изход

30

Олтарът за кадене на тамян


1 Да направиш олтар за кадене на тамян, от ситимово дърво да го направиш; 2 един лакът дълъг и един лакът широк; четвъртит да бъде; и височината му да бъде два лакътя; роговете му да са част от самия него. 3 Да обковеш с чисто злато върха му, страните му наоколо, и роговете му; да му направиш и златен венец наоколо 4 А под венеца му да му направиш две златни халки; близо при двата му ъгъла на двете му страни да ги направиш; за да се слагат в тях върлините и да го носят с тях. 5 Да направиш върлините от ситимово дърво и да ги обковеш със злато. 6 Този олтар да сложиш пред завесата, която е пред ковчега с плочите на свидетелството срещу умилостивилището, което е над плочите на свидетелството, където ще се срещам с тебе. 7 И всяка сутрин Аарон нека кади над него благовонен тамян; когато приготвя светилата, нека кади с него. 8 И когато запали Аарон светилата вечер, нека кади с този тамян; това ще бъде вечно кадене пред Господа във всичките ви поколения. 9 На този олтар да не принасяш чужд тамян, нито всеизгаряне, нито хлебен принос, нито да изливате на него възлияние. 10 Над роговете му веднъж в годината да прави Аарон умилостивение с кръвта на умилостивителния принос за грях; веднъж в годината да прави над него умилостивение във всичките ви поколения; това е пресвято на Господа.

Принос за умилостивение


11 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 12 При преброяването на израиляните, когато вземаш цялото им число, тогава да дадат откуп на Господа, всеки човек за живота си, когато ги изброяваш, за да не ги постигне напаст, когато ги изброяваш. 13 Ето какво да дават: всеки, който се причислява към преброените, половин сикъл според сикъла на светилището (един сикъл е двадесет гери); половин сикъл за принос на Господа. 14 Всеки, който се причислява към преброените, тоест който е от двадесет години нагоре, да дава този принос на Господа. 15 Богатият да не дава повече, и сиромахът да не дава по-малко от половин сикъл, когато давате този принос на Господа, за да направите умилостивение за живота си. 16 А като вземеш парите за умилостивението от израиляните, да ги употребиш в службата на шатъра за срещане; и това ще бъде за спомен на израиляните пред Господа, за да бъде умилостивение за живота ви.

Медният умивалник


17 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 18 Да направиш и меден умивалник с медно корито, за да се мият; и да го поставиш между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него, 19 та Аарон и синовете му да умиват ръцете си и нозете си от него. 20 Когато влизат в шатъра за срещане, нека се мият с водата, за да не умрат; или когато пристъпват при олтара да служат, като изгарят чрез огън жертва на Господа, 21 тогава да умиват ръцете си и нозете си, за да не умрат. Това ще им бъде вечен закон, за него и за потомците му във всичките им поколения.

Миро за свещено помазване


22 При това Господ говори на Мойсей, казвайки: 23 Вземи си изрядни аромати, от чиста смирна петстотин сикли, от благоуханна канела половината на това, тоест двеста и петдесет сикли, от благоуханна тръст двеста и петдесет сикли, 24 от касия петстотин, според сикъла на светилището, и от дървено масло един ин; 25 и да ги направиш миро за свято помазване, мас приготвена според изкуството на мироварец; това да бъде миро за свято помазване. 26 И да помажеш с него шатъра за срещане, ковчега с плочите на свидетелството, 27 трапезата и всичките ѝ прибори, светилника и приборите му, кадилния олтар, 28 олтара за всеизгарянето с всичките му прибори и умивалника с коритото му; 29 така да ги осветиш, за да бъдат пресвяти; всичко, което се докосва до тях, ще бъде свещено. 30 И да помажеш Аарон и синовете му, и да ги осветиш, за да Ми свещенодействат. 31 И да говориш на израиляните, казвайки: Това ще бъде за Мене миро за свещено помазване във всичките ви поколения. 32 Човешка плът да не се помазва с него; и с такъв състав подобно на него да не правите, то е свещено и свещено да бъде за вас. 33 Който направи подобно на него или който сложи от него на чужденец, ще бъде изтребен от народа си.

Тамян


34 Рече още Господ на Мойсей: Вземи си аромати – стакта, ониха, галбан; тези аромати с чист ливан, по равни части да бъдат. 35 И от тях да направиш тамян, омесен според изкуството на мироварец, подправен със сол, чист, свещен. 36 И да счукаш от него много дребно, и да сложиш от него пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, където ще се срещам с тебе; този тамян да ви бъде пресвят. 37 А според състава на този тамян, който ще направиш, да не правите за себе си; той да ти бъде свят за Господа. 38 Който направи подобен на него, за да го мирише, да бъде изтребен от народа си.
© Библейска лига - България

31

Веселеил и Елиав


1 Пак говори Господ на Мойсей, казвайки: 2 Виж, Аз повиках по име Веселеил, син на Ури, Оровия син, от Юдовото племе; 3 и изпълних го с Божия Дух, с мъдрост, с разум и със знание за всякакво изкуство, 4 за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, 5 да изсича камъни за обковка и да изрязва дърва за изработването на всякаква работа. 6 И ето, с него Аз съм определил Елиав, Ахисамахов син, от Дановото племе; и на всеки мъдър съм вложил мъдрост в сърцето, за да направят всичко, което съм ти заповядал: 7 шатъра за срещане, ковчега за плочите на свидетелството, умилостивилището над него и всичките принадлежности на шатъра, 8 трапезата и приборите ѝ, чистозлатния светилник с всичките му прибори и кадилния олтар, 9 олтара за всеизгарянето с всичките му прибори и умивалника с коритото му, 10 служебните одежди, свещените одежди на свещеника Аарон, и одеждите на синовете му, за да свещенодействат, 11 мирото за помазване и тамяна за благоуханното кадене за светилището; според всичко, което съм ти заповядал, да го направят.

Съботата


12 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 13 Кажи тъй на израиляните: Съботите Ми непременно да пазите; защото това е знак между Мене и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, който ви освещавам. 14 И тъй, да пазите съботата, защото ви е свята; който я оскверни, непременно да се умъртви; защото всеки, който работи в нея, този човек да се изтреби от народа си. 15 Шест дни да се работи, а седмият ден е събота за свята почивка, свята на Господа; всеки, който работи в съботния ден, непременно да се умъртви. 16 И тъй, израиляните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет. 17 Това е знак между Мене и израиляните завинаги; защото в шест дни направи Господ небето и земята, а на седмия ден си почина и си отдъхна.
18 И като свърши да говори с Мойсей на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.
© Библейска лига - България

32

Златното теле


1 А като видяха людете, че Мойсей се забави да слезе от планината, събраха се при Аарон и му казаха: Стани, направи ни бог, който да ходи пред нас; защото не знаем какво стана с този Мойсей, човека, който ни изведе от Египетската земя. 2 Аарон им каза: Извадете златните обеци, които са на ушите на жените ви, на синовете ви и на дъщерите ви, и донесете ми ги. 3 И тъй, всички люде извадиха златните обеци, които бяха на ушите им, и ги донесоха на Аарон. 4 А той, като ги взе от ръцете им, даде на златото образ с резец, след като бе направил изляно теле; и те казаха: Това е богът ти, о, Израилю, който те изведе от Египетската земя. 5 И като видя това, Аарон издигна олтар пред него; и Аарон прогласи, казвайки: Утре ще бъде празник на Господа. 6 И на утрешния ден, като станаха рано, пожертваха всеизгаряне и принесоха примирителни приноси, седнаха людете да ядат и да пият, и станаха да играят.
7 Тогава Господ каза на Мойсей: Иди, слез; защото се разврати твоят народ, който си извел от Египетската земя. 8 Скоро се отклониха от пътя, в който съм им заповядал да ходят; направиха си изляно теле, поклониха му се, пожертваха му и рекоха: Това е твоят бог, о, Израилю, който те изведе от Египетската земя. 9 Рече още Господ на Мойсей: Видях тези люде, и ето, коравовратни люде са; 10 и сега, остави Ме, за да пламне гневът Ми против тях и да ги изтребя; а тебе ще направя велик народ. 11 Тогава Мойсей се помоли на Еова, своя Бог: Господи, защо пламва гневът Ти против народа Ти, който си извел от Египетската земя с голяма сила и мощна ръка? 12 Защо да говорят египтяните: За зло ги изведе, за да ги измори в планините и да ги изтреби от лицето на земята? Отвърни се от разпаления Си гняв и отмени това зло против народа Си. 13 Спомни си за слугите си Авраам, Исаак и Израил, на които си се клел в Себе Си, като си им казал: Ще размножа потомството ви както небесните звезди, и цялата тази земя, за която говорих, ще дам на потомството ви, и те ще я наследят завинаги. 14 Тогава Господ отмени злото, което възнамеряваше да стори на народа Си.
15 И така, Мойсей се обърна и слезе от планината с двете плочи на свидетелството в ръце, плочи написани и от двете страни; и от едната страна, и от другата бяха написани. 16 Плочите бяха Божие дело; и написаното беше Божие писмо, издълбано на плочите. 17 А като чу Исус Навиев гласа на народа, който викаше, каза на Мойсей: Боен вик има в стана. 18 А той каза: Това не е победен вик, нито вик за поражение; но глас на пеене чувам аз. 19 И като наближи стана, видя телето и игрите; и пламна Мойсеевият гняв, и той хвърли плочите от ръцете си, и ги строши под планината. 20 Тогава взе телето, което бяха направили, изгори го в огъня, и като го стри на ситен прах, разпръсна праха по водата и накара Израилевите чада да я изпият.
21 После Мойсей каза на Аарон: Какво ти е сторил този народ, че го вкара в такъв грях? 22 И Аарон каза: Да не пламне гневът на господаря ми; ти знаеш, че народът е склонен към злото. 23 Понеже ми казаха: Направи ни бог, който да ходи пред нас; защото не знаем какво стана с този Мойсей, човека, който ни изведе от Египетската земя. 24 И аз им казах: Който има злато, нека си го извади; и така те ми го дадоха. Тогава го хвърлих в огъня; и излезе това теле.
25 А като видя Мойсей, че народът е необуздан, (защото Аарон го бе изпуснал за срам сред неприятелите му,) 26 застана Мойсей при входа на стана и каза: Който е откъм Господа, нека дойде при мене. И събраха се при него всичките левити. 27 И рече им: Така говори Господ, Израилевият Бог: Препашете всеки меча на бедрото си, минете навсякъде от врата на врата през стана и убийте всеки брата си и всеки другаря си, и всеки ближния си. 28 И левитите сториха според Мойсеевите думи; и в този ден паднаха от людете около три хиляди мъже. 29 Защото Мойсей беше казал: Посветете себе си днес на Господа, като се вдигнете всеки против сина си и против брата си, за да ви се даде днес благословение.
30 А на утрешния ден Мойсей рече на народа: Вие сторихте голям грях; но сега ще се изкача при Господа, дано Го умилостивя за греха ви.
31 Тогава Мойсей се върна при Господа и каза: О! Този народ стори голям грях, че си направи златен бог. 32 Но сега, ако искаш, прости греха им, ако ли не, моля Ти се, заличи и мене от книгата, която си написал. 33 Но Господ рече на Мойсей: Който е съгрешил против Мене, него ще залича от книгата Си. 34 А ти иди сега, води людете на мястото, за което съм ти говорил; ето, Ангелът Ми ще ходи пред тебе; обаче в деня, когато ги посетя, ще въздам върху тях наказанието за греха им.
35 И Господ порази народа за телето, което Аарон бе изработил.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи