План за четене на Библията

Хронологичен / ден 47

Стар Завет

Левит

11

Чиста и нечиста храна


1 И Господ говори на Мойсей и Аарон, като им каза: 2 Кажете на израиляните: Ето кои животни можете да ядете от всичките животни по земята. 3 Да ядете всяко животно, което има раздвоени, разцепени копита, и което преживя. 4 Обаче от онези, които преживят, или от онези, които имат раздвоени копита, да не ядете следните: камилата, защото преживя, но няма раздвоени копита; тя е нечиста за вас; 5 питомния заек, защото преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас; 6 дивия заек, макар че преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас; 7 и свинята, защото има раздвоени копита и е с разцепени копита, но не преживя; тя е нечиста за вас. 8 От месото им да не ядете и до труповете им да не се допирате; те са нечисти за вас.
9 От животните, които са във водата, да ядете следните: всички, които имат перки и люспи, в моретата и в реките, тях да ядете. 10 А всички, които се движат във водата, и всяко живо същество, което е във водата, всички, които нямат перки и люспи, в моретата и в реките, те са отвратителни за вас. 11 Да бъдат отвратителни за вас; месото им да не ядете и от труповете им да се отвращавате. 12 Всичко във водата, което няма ни перки, ни люспи, да бъде отвратително за вас.
13 От птиците да се отвращавате от следните; да не се ядат, понеже са отвратителни: орелът, грифът, черният лешояд, 14 канята и всеки вид мишелов, 15 всичко, което принадлежи към вида на гарвана, 16 бухалът, кукумявката, чайката, ястребът по видовете му, 17 малкият бухал, корморанът, ибисът, 18 лебедът, пеликанът, рибоядът, 19 щъркелът, чаплата по видовете ѝ, папунякът и прилепът.
20 Всички крилати насекоми, които ходят на четири крака, да бъдат отвратителни за вас. 21 Обаче от всичките крилати насекоми, които ходят на четири крака, можете да ядете онези, които имат пищяли на нозете си, за да скачат с тях по земята. 22 От тях можете да ядете следните: скакалеца и видовете му, солама и видовете му, харгола и видовете му, и акридата и видовете ѝ. 23 А всички други крилати насекоми, които имат четири двойки крака, да бъдат отвратителни за вас. 24 От тях ще се осквернявате: всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта; 25 и всеки, който понесе трупа им, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта.
26 Всяко животно, което има раздвоени копита, но не е с разцепени копита, нито преживя, е нечисто за вас; всеки, който се допре до такова, ще бъде нечист. 27 И от всичките четириноги, онези, които ходят на лапите си, ще бъдат нечисти за вас; всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта. 28 И който понесе трупа им, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта; те са нечисти за вас.
29 От животните, които пълзят по земята, следните да бъдат нечисти за вас: невестулката, мишката, гущерът и видовете му, 30 полската мишка, скалният гущер, стенният гущер, къртицата и хамелеонът. 31 Тези са нечисти за вас от всичките влечуги; всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта. 32 И всичко, върху каквото падне мъртво някое от тях, ще бъде нечисто: било дървен съд, дреха, кожа, чувал или какъвто и да е съд, който се употребява в работа; всичко трябва да се сложи във вода и ще бъде нечисто до вечерта; тогава ще бъде чисто. 33 И ако някое от тях падне в пръстен съд, то всичко, което е в съда ще бъде нечисто; а съда да строшите. 34 Всяка храна, която е за ядене, но върху която се сипва вода от такъв съд, ще бъде нечиста; и всяко питие, което се пие от такъв съд, ще бъде нечисто. 35 Всичко, върху което падне нещо от трупа им, ще бъде нечисто; било пещ или огнище, трябва да се строшат; нечисти са и нечисти ще бъдат за вас. 36 Обаче извор или кладенец, където има събрана вода, си остават чисти; но каквото се допре до трупа на тези животни, ще бъде нечисто. 37 И ако падне нещо от трупа им върху някое семе, което ще се посее, то е чисто. 38 Обаче, ако са полели семето с вода и падне нещо от трупа им върху него, то е нечисто за вас.
39 Ако умре някое от животните, които може да ядете, който се допре до трупа му, ще бъде нечист до вечерта. 40 И който яде от трупа му, трябва да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта; и който понесе трупа му, нека изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта.
41 Всяко животно, което пълзи по земята, е отвратително; да не го ядете. 42 Всичко, което се влачи по корема си, и всичко, което ходи на четири крака, или многоногите измежду пълзящите по земята животни – да не ядете, защото са отвратителни. 43 Да не се омърсите с никакви влечуги, нито да се оскверните с тях, та да бъдете нечисти чрез тях. 44 Защото Аз съм Еова, вашият Бог; осветете се и бъдете святи, понеже Аз съм свят; и да не се оскверните с никакво животно, пълзящо по земята. 45 Защото Аз съм Еова, Който ви изведох от Египетската земя, за да ви бъда Бог; и тъй, бъдете святи, защото Аз съм свят.
46 Това е законът за животните, за птиците, за всяко одушевено същество, което се движи във водата, и за всяко одушевено същество, което пълзи по земята, 47 за да правите разлика между чистото и нечистото, и между животното, което може да се яде, и животното, което не може да се яде.
© Библейска лига - България

12

Очистване на жената след раждане


1 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на израиляните: Ако зачене жена и роди мъжко дете, тя ще бъде нечиста седем дни; нечиста както в дните на месечното си неразположение. 3 А на осмия ден да се обреже краекожието на детето. 4 Но тя да остава тридесет и три дни до очистването от кръвта си; до никоя свята вещ да не се допира и в светилището да не влиза, преди да се свършат дните на очистването ѝ. 5 Но ако роди женско дете, тя ще бъде нечиста две седмици, както когато е неразположена; и да остава шестдесет и шест дни до очистването от кръвта си. 6 А когато се свършат дните на очистването ѝ, за син или за дъщеря, нека донесе при свещеника едногодишно агне за всеизгаряне и млад гълъб или гургулица в принос за грях, до входа на шатъра за срещане; 7 и той да го принесе пред Господа и да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста от кръвотечението. Това е законът за онази, която ражда мъжко или женско дете. 8 Но ако не е в състояние да донесе агне, нека донесе две гургулици или два млади гълъба, единия за всеизгаряне, а другия в принос за грях; и свещеникът да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста.
© Библейска лига - България

13

Наставления за инфекциозни кожни болести


1 Господ още говори на Мойсей и на Аарон, казвайки: 2 Когато човек има по кожата на тялото си оток или краста, или лъскаво петно, и то се превърне в рана от проказа върху кожата на тялото му, тогава да се заведе при свещеника Аарон или при един от неговите синове свещеници. 3 И свещеникът да прегледа раната върху кожата на тялото: ако космите по раната са побелели, и раната е задълбала в кожата на тялото, това е рана от проказа; и свещеникът, като го прегледа, нека го обяви за нечист. 4 Но ако лъскавото петно върху кожата на тялото му е бяло и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, и космите по него не са побелели, тогава свещеникът да затвори за седем дни онзи, който има раната. 5 А на седмия ден свещеникът да го прегледа; и ето, ако види, че раната е в застой и не се е разпростряла по кожата, тогава да го затвори за още седем дни; 6 и на седмия ден свещеникът пак да го прегледа; и ето, ако раната е завехнала и не се е разпростряла по кожата, тогава да го обяви за чист; това е краста; болният нека изпере дрехите си и ще бъде чист. 7 Но ако след явяването му пред свещеника за очистване, крастата се разпростира много по кожата, той пак трябва да се яви пред свещеника; 8 и ако види свещеникът, че крастата се е разпростряла по кожата, тогава да го обяви за нечист; това е проказа.
9 Когато човек има рана от проказа, нека бъде заведен при свещеника; 10 и свещеникът да прегледа, и ето, ако има бял оток на кожата и космите са побелели, и има живо месо в отока, 11 това е стара проказа по кожата на тялото му; свещеникът трябва да го обяви за нечист; и да не го затвори, защото е нечист. 12 Но ако, доколкото се вижда на свещеника, проказата се е разпростряла много по кожата и е покрила цялата кожа на болния, от главата до краката му, 13 тогава свещеникът да прегледа и ако проказата е покрила всичките му меса, нека обяви за чист онзи, който има раната; понеже тя цяла е побеляла, той е чист. 14 Но появи ли се по него живо месо, ще бъде нечист. 15 Свещеникът, като прегледа живото месо, нека го обяви за нечист; живото месо е нечисто; това е проказа. 16 Или пък, ако живото месо пак се промени и побелее, нека дойде при свещеника; 17 и когато го прегледа свещеникът, ако раната е побеляла, тогава свещеникът да обяви за чист онзи, който има раната; той е чист.
18 Ако по кожата на нечие тяло е имало цирей, който е оздравял, 19 и ако на мястото на цирея се е появил бял оток или лъскаво бяло червеникаво петно, та-къв да се покаже на свещеника; 20 и свещеникът да прегледа, и ето, ако петното изглежда по-дълбоко от кожата и космите по него са побелели, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е рана от проказа, която се е появила на мястото на цирея. 21 Но ако, като я прегледа свещеникът, няма бели косми по нея, и не е по-дълбоко от кожата, а е завехнала, тогава свещеникът да затвори болния за седем дни; 22 и ако се разпростира много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е зараза. 23 Но ако лъскавото петно остава на мястото си, и не се е разпростряло, това е белегът от цирея; свещеникът да го обяви за чист.
24 Или ако по кожата на нечие тяло има място, изгорено от огън, и върху живото месо на изгореното се появи лъскаво, червеникаво или бяло петно, 25 тогава свещеникът да го прегледа, и ето, ако космите по лъскавото петно са побелели и то изглежда по-дълбоко от кожата, това е проказа, която се е разразила върху изгореното; свещеникът да го обяви за нечист; това е рана от проказа. 26 Но ако го прегледа свещеникът, и ето, няма бели косми по лъскавото петно и то не е по-дълбоко от кожата, а е завехнало, тогава свещеникът да затвори болния за седем дни; 27 и на седмия ден свещеникът да го прегледа; ако петното се е разпростряло много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е рана от проказа. 28 Но ако лъскавото петно си стои на мястото и не се е разпростряло по кожата, а е завехнало, това е оток от изгореното; свещеникът да го обяви за чист, понеже е белег от изгореното.
29 Ако мъж или жена има рана на главата или на брадата, 30 то свещеникът да прегледа раната; и ето, ако тя изглежда да е по-дълбоко от кожата и по нея има тънки руси косми, то свещеникът да ги обяви за нечисти; това е кел, проказа по главата или брадата. 31 Но ако прегледа свещеникът раната на кела, и ето, тя не изглежда да е по-дълбоко от кожата, и няма черни косми по нея, тогава свещеникът да затвори за седем дни онзи, който има раната на кела; 32 и на седмия ден свещеникът да прегледа раната; и ето, ако не се е разпрострял келът, и няма по него руси косми, и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, 33 такъв да се обръсне, но без да обръсне келявото, и свещеникът да затвори келявия за още седем дни. 34 А на седмия ден свещеникът да прегледа кела; и ето, ако келът не се е разпрострял по кожата и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, тогава свещеникът да го обяви за чист; и такъв да изпере дрехите си и ще бъде чист. 35 Обаче ако след очистването келът се разпростре много по кожата, 36 тогава свещеникът да го прегледа; и ако келът се е разпрострял по кожата, свещеникът да не търси руси косми; човекът е нечист. 37 Но ако му се вижда, че келът е непроменен и черни косми са поникнали по него, келът е оздравял, човекът е чист; свещеникът да го обяви за чист.
38 Ако мъж или жена има по кожата на тялото си бели лъскави петна, 39 то свещеникът да прегледа болния; и ето, ако лъскавите петна по кожата на тялото са белезникави, лишей е избил по кожата; човекът е чист.
40 Ако някому е окапала косата от главата, такъв е плешив, но пак е чист. 41 Ако е окапала косата му отпред на главата, той е полуплешив, но пак е чист. 42 Но ако по плешивото или по полуплешивото място има бяла червеникава рана, това е проказа, която се е разразила на плешивото или полуплешивото място. 43 Свещеникът нека го прегледа; и ето, ако отокът на раната по плешивото или полуплешивото място е бял червеникав, подобен на проказата по кожата на тялото, 44 той е прокажен човек, нечист е; свещеникът непременно да го обяви за нечист; той има рана на главата си.
45 Дрехите на прокажения, който има тази рана, да се раздерат и главата му да бъде открита, и нека покрие устните си, и нека вика: Нечист! Нечист! 46 През цялото време, докато трае раната, той ще бъде нечист; нечист е той; нека живее отделно; вън от стана да бъде жилището му.

Предписания за зараза с плесен


47 Ако се появи зараза от проказа върху дреха, дреха вълнена или дреха ленена, 48 било върху основата или върху вътъка, ленен или вълнен, или върху кожа, или върху каквато и да е кожена вещ, 49 и ако петното е зеленикаво или червеникаво върху дрехата или кожата, било върху основата или върху вътъка, или върху която и да е кожена вещ, това е зараза от проказа и трябва да се покаже на свещеника. 50 Свещеникът нека прегледа заразата и затвори за седем дни заразената вещ; 51 а на седмия ден да прегледа заразата; ако заразата се е разпростряла по дрехата, било по основата или по вътъка, или по кожата, за каквото и да е употребена кожата, това е люта проказа; тази вещ е нечиста. 52 Да изгори дрехата, върху която е заразата, било върху основата или върху вътъка, дреха вълнена или ленена, или каквато и да е заразена кожена вещ; защото е люта проказа; с огън да се изгори. 53 Но ако прегледа свещеникът, и ето, заразата не се е разпростряла по дрехата, било по основата или по вътъка, или по каквато и да е кожена вещ, 54 то свещеникът да заповяда да изперат заразената вещ и да я затвори за още седем дни. 55 И след изпирането нека прегледа свещеникът заразата; ако петното не е променило вида си, дори и да не се е разпростряло, тази вещ е нечиста; с огън да се изгори; проказата е люта, била тя от вътрешната страна или от външната. 56 Но ако прегледа свещеникът, и ето, след изпирането, заразата е завяхнала, то да я отдере от дрехата или от кожата, било от основата или от вътъка. 57 Ако се появи пак върху дрехата, било върху основата или върху вътъка, или върху която и да е кожена вещ, проказа се е разразила; с огън да се изгори заразената вещ. 58 И ако заразата се заличи от дрехата, било от основата или вътъка, или от която и да е кожена вещ, която се изпере, тогава нека се изпере още веднъж и ще бъде чиста.
59 Това е законът за заразата от проказа върху вълнена или ленена дреха, върху основа или върху вътък, или върху каквато и да е кожена вещ, според който да се обявява тя за чиста или нечиста.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи