План за четене на Библията

Хронологичен / ден 48

Стар Завет

Левит

14

Очистване от инфекциозни кожни болести


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Ето закона за прокажения в деня, когато се очиства: да се заведе при свещеника; 3 и свещеникът, като излезе вън от стана, да прегледа; и ако прокаженият е оздравял от раната на проказата, 4 тогава свещеникът да заповяда да вземат за онзи, който се очиства, две живи чисти птици, кедрово дърво, червена вълна и исоп; 5 и свещеникът да заповяда да заколят едната птица в пръстен съд над течаща вода. 6 После да вземе живата птица, кедровото дърво, червената вълна и исопа, и да ги натопи в кръвта на закланата над течащата вода птица; 7 и седем пъти да поръси онзи, който се очиства от проказата и да го обяви за чист, а да пусне живата птица на полето. 8 Тогава онзи, който се очиства, да изпере дрехите си, да обръсне цялата си коса и да се окъпе във вода, и ще бъде чист. След това нека дойде в стана, но да живее вън от шатъра си седем дни. 9 И на седмия ден да обръсне цялата коса на главата си, брадата си и веждите си; всичките си косми да обръсне и да изпере дрехите си, и да окъпе тялото си във вода, и ще бъде чист. 10 А на осмия ден да вземе две мъжки агнета без недостатък и едно едногодишно женско агне, и три десети от ефа чисто брашно за хлебен принос, омесено с дървено масло, и един лог дървено масло; 11 и свещеникът, който го очиства, да представи онзи, който се очиства и тези неща пред Господа на входа на шатъра за срещане. 12 Тогава свещеникът да вземе едното мъжко агне и да го принесе в принос за престъпление, и лога дървено масло, и да ги полюлее за движим принос пред Господа; 13 и да заколи агнето на мястото, където колят приноса за грях и всеизгарянето, на свято място; защото приносът за престъпление, както и приноса за грях, принадлежи на свещеника; той е пресвят. 14 После свещеникът да вземе от кръвта на приноса за престъпление, и свещеникът да помаже с нея края на дясното ухо на онзи, който се очиства и палеца на дясната му ръка, и палеца на десния му крак. 15 След това, свещеникът да вземе от лога дървено масло и да излее на лявата си длан; 16 и свещеникът да натопи десния си пръст в маслото, което е на лявата му длан, и с пръста си да поръси от маслото седем пъти пред Господа. 17 А от останалото масло, което е на дланта му, свещеникът да помаже края на дясното ухо на онзи, който се очиства, палеца на дясната му ръка и палеца на десния му крак върху кръвта на приноса за престъпление. 18 А с останалото масло, което е на дланта на свещеника, да помаже главата на онзи, който се очиства, и свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа. 19 Тогава свещеникът да принесе приноса за грях и да направи умилостивение за онзи, който се очиства от нечистотата си, и после да заколи и всеизгарянето. 20 Свещеникът да принесе всеизгарянето и хлебния принос на олтара; така да направи свещеникът умилостивение за него и ще бъде чист.
21 Но ако онзи, който се очиства, е сиромах и не е в състояние да си позволи това, то нека вземе едно мъжко агне като движим принос за престъпление, за да се извърши умилостивение за него, и една десета от ефа чисто брашно, омесено с дървено масло за хлебен принос, и един лог дървено масло, 22 и две гургулици или два млади гълъба, каквото намери; единият да бъде принос за грях, а другият – за всеизгаряне. 23 И на осмия ден да ги донесе за очистването си при свещеника на входа на шатъра за срещане, пред Господа. 24 Тогава свещеникът да вземе агнето на приноса за престъпление и лога дървено масло, и да ги полюлее за движим принос пред Господа. 25 И свещеникът да заколи агнето на приноса за престъпление и да вземе от кръвта на приноса за престъпление и да помаже края на дясното ухо на онзи, който се очиства, палеца на дясната му ръка и палеца на десния му крак. 26 След това свещеникът да излее от дървеното масло в лявата си длан; 27 и от маслото в лявата си длан свещеникът да поръси с десния си пръст седем пъти пред Господа. 28 И свещеникът да помаже с маслото в дланта си края на дясното ухо на онзи, който се очиства, палеца на дясната му ръка и палеца на десния му крак, на това място, където е кръвта от приноса за престъпление; 29 а с останалото масло в дланта си свещеникът да помаже главата на онзи, който се очиства, за да извърши умилостивение за него пред Господа. 30 После да принесе едната от гургулиците или единия от младите гълъби, каквото намери; 31 каквото е в състояние да си позволи; единия в принос за грях, а другия – за всеизгаряне, заедно с хлебния принос; така да направи свещеникът умилостивение пред Господа за онзи, който се очиства. 32 Това е законът за онзи, който има рана от проказа и не е в състояние да достави всичко за очистването си.

Очистване от плесен


33 Господ говори още на Мойсей и Аарон, казвайки: 34 Когато влезете в Ханаанската земя, която Аз ви давам за владение, и пратя зараза от проказа в някоя къща в земята, която притежавате, 35 тогава онзи, чиято е къщата, нека дойде и заяви на свещеника: Вижда ми се, че има зараза в къщата. 36 И свещеникът, преди да влезе да прегледа заразата, да заповяда да изпразнят къщата, за да не стане нечисто всичко, което е в къщата; и след това да влезе свещеникът да прегледа къщата. 37 Като разгледа заразата, ако заразата се явява по стените на къщата със зеленикави или червеникави трапчинки, които изглеждат по-дълбоко от повърхността на стената, 38 тогава да излезе свещеникът от къщата до вратата ѝ, и да затвори къщата за седем дни. 39 А на седмия ден свещеникът да се върне и да прегледа; и ето, ако заразата се е разпростряла по стените на къщата, 40 тогава свещеникът да заповяда да извадят камъните, по които е заразата и да ги хвърлят вън от града на нечисто място; 41 и да накара да остържат къщата навсякъде отвътре и да изхвърлят остърганата вар вън от града на нечисто място; 42 и да вземат други камъни, които да вградят вместо онези камъни, и да вземат друга вар и да измажат къщата. 43 Но ако пак се появи заразата и избухне в къщата, след като са извадили камъните и остъргали и измазали къщата, 44 тогава да влезе свещеникът и да прегледа: ако се е разпростряла заразата в къщата, това е люта проказа в къщата; тя е нечиста. 45 Нека съборят къщата, камъните ѝ, гредите ѝ и цялата мазилка и да ги изнесат вън от града на нечисто място. 46 При това, който влезе в къщата през времето, в което тя е била затворена, да бъде нечист до вечерта. 47 А който спи в къщата, нека изпере дрехите си; и който яде в къщата, нека изпере дрехите си. 48 Но, като влезе свещеникът да прегледа и ето, заразата в къщата не се е разпростряла след измазването ѝ, тогава свещеникът да обяви къщата за чиста, защото заразата е преминала. 49 А за очистването на къщата нека вземе две птици, кедрово дърво, червена вълна и исоп; 50 и да заколи едната птица в пръстен съд над течаща вода. 51 Да вземе кедровото дърво, исопа, червената вълна и живата птица и да ги натопи в кръвта на закланата птица и в течащата вода, и да поръси къщата седем пъти. 52 Така да очисти къщата с кръвта на птицата, с течащата вода, с живата птица, с кедровото дърво, с исопа и с червената вълна. 53 А да пусне живата птица вън от града на полето. Така да направи умилостивение за къщата и тя ще бъде чиста.
54 Това е законът за всяка рана от проказа и от кел, 55 и за проказа по дрехи и по къщи, 56 и за оток, за краста и за лъскави петна, 57 за да учи кога нещо е нечисто и кога е чисто; това е законът за проказата.
© Библейска лига - България

15

Нечистота поради течение от тялото


1 Господ говори още на Мойсей и на Аарон, казвайки: 2 Кажете на израиляните: Ако човек има течение от тялото си, той е нечист поради течението си. 3 Нечистотата му от течението му е тази: дали има течение от тялото му, или се е задържало течението в тялото му; това е негова нечистота. 4 Всяка постелка, на която легне онзи, който има течение, ще бъде нечиста; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто. 5 Също и който се допре до постелката му, трябва да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта; 6 и който седне на нещо, върху което е седял онзи, който има течение, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 7 И който се допре до тялото на онзи, който има течение, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 8 Онзи, който има течение, ако плюе върху чистия, този да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 9 И всяко седло, на което би седнал онзи, който има течение, ще бъде нечисто. 10 И който се допре до каквото и да е нещо, което е било под него, ще бъде нечист до вечерта; и който понесе това нещо, нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 11 И ако онзи, който има течение, се допре до някого, без да е умил ръцете си с вода, този да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще е нечист до вечерта. 12 И пръстният съд, до който би се допрял онзи, който има течение, да се строши; а всеки дървен съд да се измие с вода. 13 А когато се очисти от течението си онзи, който има течение, тогава за очистването си да си изброи седем дни и да изпере дрехите си, и да окъпе тялото си в течаща вода, и ще бъде чист. 14 И на осмия ден да си вземе две гургулици или два млади гълъба, и да дойде пред Господа на входа на шатъра за срещане, и да ги даде на свещеника; 15 и свещеникът да ги принесе, едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; така да направи свещеникът умилостивение за него пред Господа поради течението му.
16 Онзи, от когото излезе семенна течност, да окъпе цялото си тяло във вода и да бъде нечист до вечерта. 17 Всяка дреха и всяка кожа, по която има семенна течност, да се изпере с вода и ще бъде нечиста до вечерта. 18 Ако мъж се е съвъкупил с жена, и тя, и той да се окъпят във вода и ще бъдат нечисти до вечерта.
19 Ако жена има течение, и то течение от кръв, да бъде нечиста седем дни; и всеки, който се допре до нея, ще бъде нечист до вечерта. 20 Всяко нещо, на което е лежала в нечистотата си, ще бъде нечисто; също и всяко нещо, на което е седяла, ще бъде нечисто. 21 И всеки, който се допре до постелката ѝ, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 22 И всеки, който се допре до нещо, на което тя е седяла, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 23 И ако има нещо върху постелката или върху това, на което тя е седнала и той се допре до това нещо, ще бъде нечист до вечерта. 24 А ако някой легне с нея, и кръвотечението ѝ дойде на него, ще бъде нечист седем дни; и всяка постелка, на която той би легнал, ще бъде нечиста.
25 Ако някоя жена има кръвотечение много дни, не във времето на неразположението си, или ако има течение по-дълго от обикновеното ѝ неразположение, то през всичките дни, докато тече нечистотата ѝ, тя ще бъде нечиста, както през дните на обикновеното си неразположение. 26 Всяка постелка, на която лежи, докато трае течението ѝ, ще бъде както постелката, на която лежи при обикновеното си неразположение; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто, както при обикновеното ѝ неразположение. 27 Всеки, който се допре до тези неща, ще бъде нечист; нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 28 Но ако тя се очисти от течението си, тогава да си изброи седем дни и след тях ще бъде чиста. 29 А на осмия ден да си вземе две гургулици или два млади гълъба и да ги донесе при свещеника до входа на шатъра за срещане; 30 и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; така да направи свещеникът умилостивение за нея пред Господа поради течението на нечистотата ѝ.
31 Така да отлъчвате израиляните от нечистотата им, за да не умрат в нечистотата си, като оскверняват скинията Ми, която е всред тях.
32 Това е законът за онзи, който има течение, и за онзи, от когото излиза семенна течност и той се осквернява чрез нея, 33 и за онази, която страда от кръвотечение, и за човека, който има течение, бил той мъж или жена, и за онзи, който легне с онази, която е нечиста.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи