План за четене на Библията

Хронологичен / ден 56

Стар Завет

Числа

5

Очистване на стана


1 Господ говори на Мойсей, казвайки: 2 Заповядай на израиляните да извеждат вън от стана всеки, който е прокажен, и всеки, който има течение, и всеки, който е осквернен от мъртвец. 3 Както от мъжки, така и от женски пол – извеждайте ги; вън от стана ги извеждайте, за да не оскверняват становете си, всред които Аз обитавам. 4 И израиляните сториха така, и ги изведоха вън от стана; както рече Господ на Мойсей, така сториха израиляните.

Извършване на грях


5 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 6 Кажи на израиляните: Когато мъж или жена извърши какъв да е грях против друг човек и така стори престъпление против Господа, и съгрешилият осъзнае вината си, 7 то да изповяда греха, който е сторил, и да върне изцяло онова, за което е виновен; като прибави към него една пета част, да го даде на онзи, пред когото се е провинил. 8 Но ако човекът няма сродник, комуто да върне онова, за което се е провинил, нека то се даде на Господа за свещеника, заедно с овена, с който ще бъде направено умилостивение за него.
9 Всеки принос от всичките осветени неща на израиляните, който донасят на свещеника, да бъде негов. 10 Негови да бъдат и осветените неща от всеки човек; всичко, каквото дава някой на свещеника, да бъде негово.

Извършване на грях


11 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 12 Говори на израиляните, кажи им: Ако жената на някого съгреши и извърши престъпление против него, 13 като спи с друг мъж, и това се укрие от очите на мъжа ѝ, и тя се оскверни тайно, без да има свидетел против нея, без да бъде хваната в делото, 14 а него обземе дух на ревност и започне да ревнува жена си, когато тя е осквернена, или го обземе дух на ревност и започне да ревнува жена си, когато тя не е осквернена, 15 тогава този човек да доведе жена си при свещеника и да донесе принос за нея една десета от ефа ечемичено брашно; но с дървено масло да не го полива, нито да слага върху него ливан, защото е принос за ревност, принос за спомен, който напомня за беззаконие.
16 Тогава свещеникът да я приведе и да я изправи пред Господа. 17 После свещеникът да вземе свята вода в пръстен съд; и свещеникът да вземе от пръстта, която е по пода на скинията, и да я сложи във водата. 18 И свещеникът, като изправи жената пред Господа, да открие главата на жената и да сложи в ръцете ѝ приноса за спомен, приноса за ревност; а свещеникът да държи в ръка горчивата вода, която докарва проклятие. 19 И свещеникът да я закълне, като каже на жената: Ако никой мъж не е спал с тебе и ти не си се осквернила с друг, докато си омъжена за мъжа си, да бъдеш неповредена от тази горчива вода, която докарва проклятие; 20 но ако си прегрешила, докато си омъжена за мъжа си, и си се осквернила, като си спала с друг мъж, освен с мъжа си, 21 – тогава свещеникът да закълне жената с клетва на проклятие и да каже на жената: Господ да те предаде за проклинане и клетва от народа ти, като направи да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти; 22 и да влезе в тебе тази вода, която докарва проклятие, и да надуе корема ти и да изсуши бедрото ти; и жената нека рече: Амин, амин. 23 После свещеникът да напише тези клетви на книга и да ги заличи с горчивата вода; 24 и да даде на жената да изпие горчивата вода, която докарва проклятие; и като влезе в нея водата, която докарва проклятие, да стане горчива.
25 Тогава свещеникът да вземе от ръката на жената приноса за ревност, да полюлее този принос пред Господа и да го принесе на олтара; 26 И свещеникът да вземе една шепа от приноса за спомен, да го изгори на олтара и след това да даде на жената да изпие водата.
27 А когато я напои с водата, ако е осквернена и е извършила престъпление против мъжа си, водата, която докарва проклятие, като влезе в нея, ще стане горчива, и ще надуе корема ѝ, и бедрото ѝ ще изсъхне; и тази жена ще бъде за проклинане от народа си. 28 Но ако жената не е осквернена и е чиста, тогава ще остане неповредена и ще зачева.
29 Това е законът за ревнуването, когато някоя жена преспи с друг мъж вместо с мъжа си и се оскверни, 30 или когато дух на ревност обземе някой мъж и той започне да ревнува жена си. Тогава нека постави жената пред Господа и свещеникът нека постъпи с нея във всичко според този закон. 31 Така мъжът ще бъде чист от беззаконие, а жената ще носи беззаконието си.
© Библейска лига - България

6

Назиреите


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Говори на израиляните, кажи им: Когато мъж или жена направи изричен оброк за назирейство, като се посвети на Господа, 3 тогава да се откаже от вино и от спиртни питиета, да не пие оцет от вино или оцет от спиртни питиета, нито да пие каквото и да е питие, направено от грозде, нито да яде прясно или сухо грозде. 4 През цялото време на назирейството си да не яде нищо, което се прави от грозде, от семките до ципата. 5 През цялото време на назирейския си оброк да не използва бръснач за главата си; докато се изпълни времето, което е обрекъл на Господа, трябва да бъде свят – да остави да растат космите на главата му. 6 През цялото време на оброка си, че ще бъде назирей на Господа, да не се приближава до мъртвец; 7 да не се осквернява дори заради баща си или майка си, брат си или сестра си, когато умрат; понеже това, което е посветил на своя Бог е върху главата му. 8 През цялото време на назирейството си той е свят пред Господа. 9 И ако някой внезапно умре при него, и главата на назирейството му се оскверни, тогава в деня на очистването си той да обръсне главата си – на седмия ден да я обръсне. 10 А на осмия ден да донесе две гургулици или два млади гълъба при свещеника при входа на шатъра за срещане; 11 и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; и да направи умилостивение за него, понеже е съгрешил, като е бил при мъртвец, и в същия ден да освети главата му. 12 След това отново да посвети на Господа дните на назирейството си и да донесе едногодишно мъжко агне в принос за престъпление; а предишните дни няма да се считат, защото се е осквернило назирейството му.
13 И ето законът за назирея, когато се изпълни времето на назирейството му: да се доведе при входа на шатъра за срещане; 14 там той да принесе в принос за себе си на Господа едно мъжко едногодишно агне без недостатък за всеизгаряне, едно женско едногодишно агне без недостатък в принос за грях, един овен без недостатък за примирителен принос, 15 кош с безквасни пити от чисто брашно, смесени с дървено масло, безквасни кори, намазани с масло, и хлебния им принос с възлиянията им. 16 И свещеникът да ги представи пред Господа, и да принесе приноса му за грях и всеизгарянето му; 17 и да принесе овена за примирителна жертва на Господа с коша с безквасните хлябове; свещеникът да принесе още хлебния принос с възлиянието му. 18 И назиреят да обръсне посветената си глава при входа на шатъра за срещане, и да вземе космите на посветената си глава и да ги сложи в огъня, който е под примирителната жертва. 19 И свещеникът да вземе сварената плешка на овена, една безквасна пита от коша и една безквасна кора, и да ги сложи в ръцете на назирея, след като обръсне той главата на назирейството си; 20 и свещеникът да ги полюлее за движим принос пред Господа; това, заедно с гърдите на движимия принос и с плешката на възвишаемия принос, е свято и принадлежи на свещеника; и след това назиреят може да пие вино. 21 Това е законът за назирея, който е направил оброк, и за приноса му на Господа поради назирейството му, освен другото, което може да даде; съгласно оброка, който е направил, така да постъпва според закона за назирейството си.

Как да се благославя народът


22 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 23 Говори на Аарон и на синовете му и кажи им: Така да благославяте израиляните:
24 Господ да те благослови и да те опази!
25 Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост!
26 Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!
27 Така да възлагат името Ми върху израиляните; и Аз ще ги благославям.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи