План за четене на Библията

Хронологичен / ден 75

Стар Завет

Второзаконие

14

Чиста и нечиста храна


1 Вие сте чада на Господа, вашия Бог; да не правите резки по тялото си, нито да бръснете отпред главата си заради мъртвец. 2 Защото сте народ свят на Господа, вашия Бог, и вас избра Господ измежду всички племена, които са по лицето на земята, за да Му бъдете собствен народ.
3 Да не ядеш нищо нечисто. 4 Ето животните, които може да ядете: вол, овца и коза, 5 елен, сърна, бивол, дива коза, кошута, див вол и антилопа. 6 Всяко животно между четириногите, което има разцепено, разделено на две копито, и което преживя, него да ядете. 7 Но да не ядете от онези, които само преживят или които имат само раздвоено, разцепено копито, ка то камилата, заека и питомния заек; понеже те преживят, но нямат раздвоено копито, те са нечисти за вас; 8 и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя, е нечиста за вас; от месото на тези да не ядете, нито до трупа им да се допирате.
9 От всички, които са във водите, ето кои да ядете: всички, които имат перки и люспи; 10 а, които нямат перки и люспи, да не ядете, те са нечисти за вас.
11 От всички чисти птици можете да ядете. 12 А ето тези, които не бива да ядете: орел, гриф, морски орел, 13 пиляк, сокол, сипка по видовете ѝ, 14 всяка врана по видовете ѝ; 15 щраус, бухал, кукувица, ястреб по видовете му, 16 кукумявка, ибис, лебед, 17 пеликан, лешояд, рибар, 18щъркел, чапла по видовете ѝ, папуняк и прилеп. 19 Всички насекоми са нечисти за вас; не бива да се ядат. 20 От всички чисти птици можете да ядете.
21 Никакво умряло животно да не ядете; (на чужденеца, който е отвътре портите ти, можеш да го даваш да го яде или да го продаваш на чуждоземец;) защото вие сте народ свят за Господа, вашия Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.

Десятък


22 Да даваш десятък от всичките си произведения, които си посял, които нивата ти ражда всяка година. 23 И десятъка от житото си, от виното си и от маслото си, и първородните от говедата си и от овцете си да ядеш пред Господа, твоя Бог, на място, което Той ще избере, за да установи името Си там; за да се научиш да се боиш всякога от Господа, твоя Бог. 24 Но ако, когато те благослови Господ, твоят Бог, пътят е много дълъг за тебе, тъй че не можеш да ги пренасяш, понеже е много далеч от тебе мястото, което е избрал Господ, твоят Бог, за да установи името Си там, 25 тогава да разменяш десятъците си с пари и да вържеш парите в ръката си, и да идеш на мястото, което е избрал Господ, твоят Бог; 26 и да дадеш парите за каквото и да е нещо, което пожелае душата ти – за волове или за овце, или за вино, или за спиртни питиета, или за каквото и да е нещо, което пожелае душата ти; и там, пред Господа, твоя Бог, да ядеш и да се развеселиш, ти и домът ти. 27 И да не пренебрегваш левита, който е отвътре портите ти, защото той няма дял, нито наследство с тебе.
28 В края на всяка трета година вземи всичкия десятък от произведенията си през онази година и го складирай отвътре градските си порти, 29 тъй, че левитът (който няма дял, нито наследство с тебе,) и чужденецът, и сирачето, и вдовицата, които живеят в градовете ти, да идват, да ядат и да се насищат; за да те благославя Господ, твоят Бог, във всички дела, които ще вършат ръцете ти.
© Библейска лига - България

15

Година за опрощаване


1 В края на всяка седма година да правиш опрощаване. 2 И ето правилото за опрощаване: всеки заемодавец да опрости заема, който е дал на ближния си; да не го изисква от ближния си или от брата си, защото се провъзгласява опрощаване заради Господа. 3 От чужденеца можеш да го изискваш; но каквото твое има у брата ти, ръката ти да го остави. 4 Обаче между вас няма да се намери сиромах, защото Господ ще те благослови много в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство, за да я притежаваш, 5 само ако прилежно слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и внимаваш да изпълняваш всички тези заповеди, които днес ти заповядвам. 6 Защото Господ, твоят Бог, ще те благослови, както ти обеща; и ще даваш на заем на много народи, но няма да вземеш назаем; и ще владееш над много народи, но те няма да владеят над тебе.
7 Ако в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, в някои от градовете ти има сиромах от братята ти, да не закоравяваш сърцето си, нито да затваряш ръката си за бедния си брат; 8 но да отваряш ръката си към него и да му даваш назаем достатъчно за нуждата му, колкото му потрябва. 9 Внимавай да не влезе подла мисъл в сърцето ти и да си речеш: Наближава седмата година, годината на опрощаването; и да не погледнеш с лошо око бедния си брат, и да не му дадеш, та да извика той към Господа против тебе и това да тисе счете за грях. 10 Да му дадеш и да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш; понеже за това Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичките ти дела и във всичките ти начинания. 11 Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти; затова ти заповядвам: Да отваряш ръката си към бедния и към осиромашелия си брат в земята си.

Освобождаване на робите


12 Ако ти се продаде брат ти, евреин или еврейка, нека ти слугува шест години; а в седмата година да го освободиш. 13 И когато го освобождаваш, да не го изпратиш с празни ръце; 14 да го дариш изобилно от стадото си, от гумното си и от лина си; както Господ, твоят Бог те е благословил, така да му дадеш. 15 Да си спомниш, че и ти беше роб в Египетската земя и че Господ, твоят Бог, те изкупи; затова днес ти заповядвам това. 16 Но ако той ти каже: Няма да си тръгна от тебе – понеже обича тебе и дома ти, защото му е добре при тебе, 17 тогава да вземеш шило и да промушиш ухото му върху вратата, и ще ти бъде роб завинаги. Същото да сториш и с робинята си. 18 Да не ти се види тежко, когато го освобождаваш, защото за шест години той ти е заработил двойно колкото един наемник; а Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичко, което вършиш.

Първородните животни


19 Всички мъжки първородни, които се раждат от едрия ти и дребния добитък, да посвещаваш на Господа, твоя Бог; да не употребиш за работа първородния си вол, нито да стрижеш първородните на овцете си. 20 Всяка година да ги ядеш, ти и домът ти, пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ. 21 Но ако животното има някакъв недостатък, ако е куцо или сляпо, или има друг лош недостатък, да не го принасяш в жертва на Господа, твоя Бог. 22 Да го ядеш отвътре портите си; нечистият и чистият еднакво да го ядат, както ядат сърна и елен. 23 Само кръвта му да не ядеш; да я изливаш на земята като вода.
© Библейска лига - България

16

Пасхата


1 Пази месец авив и празнувай Пасха на Господа, твоя Бог; защото в месец авив Господ, твоят Бог, те е извел от Египет през нощта. 2 Да жертваш пасхата на Господа, твоя Бог, от едрия и от дребния добитък на мястото, което избере Господ, за да установи там името Си. 3 Да не ядеш с нея нищо квасно; седем дни да ядеш с нея безквасни хлябове, хляба на неволята, (защото набързо си излязъл от Египетската земя;) за да помниш през всичките дни на живота си деня на излизането си от Египетската земя. 4 Седем дни да не се вижда квас никъде във всичките ти предели; и от месото, което ще жертваш на първия ден надвечер, да не остане нищо до сутринта. 5 Не бива да жертваш пасхата в който и да е от градовете ти, които ти дава Господ, твоят Бог; 6 а на мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да установи там името Си, да жертваш пасхата привечер, около залез слънце, във времето, когато си излязъл от Египет. 7 Да я изпичаш и ядеш на мястото, което избере Господ, твоят Бог; и на сутринта да се връщаш в шатрите си. 8 Шест дни да ядеш безквасни хлябове; и на седмия ден да има тържествено събрание на Господа, твоя Бог; в този ден да не вършиш никаква работа.

Празник на седмиците


9 Седем седмици да си отброяваш; започни да броиш седемте седмици, откакто за пръв път сложиш сърп на жетвата. 10 И да празнуваш Празника на седмиците на Господа, твоя Бог, с доброволен принос от ръката си, който ще принасяш според онова, с което Господ, твоят Бог, те е благословил. 11 Да се веселиш пред Господа, твоя Бог – ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитът, който е отвътре портите ти, и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са сред вас, на мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да установи там името Си. 12 И като помниш, че си бил роб в Египет, да внимаваш да изпълняваш тези повеления.

Празник на шатрите


13 Да празнуваш седем дни Празника на шатрите, след като прибереш житото си и виното си; 14 и да се веселиш на празника си – ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти, левитът и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са отвътре портите ти. 15 Седем дни да празнуваш пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ; защото Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичките ти произведения и във всичките дела на ръцете ти; и ти всецяло ще се веселиш.
16 Три пъти в годината всеки твой от мъжки пол да се явява пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Той; в Празника на безквасните, в Празника на седмиците и в Празника на шатрите, но да не се явяват пред Господа с празни ръце. 17 Всеки да дава според възможностите си, според благословението, което Господ, твоят Бог, ти е дал.

Съдии


18 Да поставяш за племената си съдии и надзиратели във всичките си градове, които ти дава Господ, твоят Бог; и те да съдят народа справедливо. 19 Да не изкривяваш закон, да не гледаш на лице, нито да приемаш дар; защото дарът заслепява очите на мъдрите и изопачава думите на справедливите. 20 По правдата, по правдата да се водиш, за да живееш и да наследиш земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.

Поклонение на други богове


21 Да не си садиш дъбрава от каквито и да било дървета при олтара на Господа, твоя Бог, който ще си издигнеш; 22 нито да си поставяш стълб, нещо, което Господ, твоят Бог, мрази.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи