План за четене на Библията

Основен / ден 1

Стар Завет

Битие

1

Началото


1 В началото Бог сътвори небето и земята. 2 А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. 3 И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. 4 И Бог видя, че светлината е добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. 5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
6 И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. 7 И Бог създаде простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така. 8 И Бог нарече простора небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.
9 И Бог каза: Да се събере в едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата; и стана така. 10 И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета; и Бог видя, че е добро. 11 И Бог каза: Да произведе земята растителност: семеносни растения, плодоносни дървета от всякакъв вид на земята, които раждат плод със семето в него; и стана така. 12 И земята произведе растителност: семеносни растения от всякакъв вид и дървета от всякакъв вид, които раждат плод със семето в него; и Бог видя, че това е добро. 13 И стана вечер, и стана утро, ден трети.
14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините; 15 и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. 16 Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. 17 И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, 18 да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че това е добро. 19 И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
20 И Бог каза: Да произведе водата изобилно живи същества и птици да хвърчат над земята по небесния простор. 21 И Бог сътвори големите морски чудовища, и всички живи същества според видовете им, които водата произведе изобилно, и всяка крилата птица според вида ѝ; и Бог видя, че това е добро. 22 И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се, и напълнете водите в моретата; нека се размножат и птиците по земята. 23 И стана вечер, и стана утро, ден пети.
24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове според видовете им; и стана така. 25 Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всички влечуги по земята според видовете им; и Бог видя, че това е добро.
26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Нашата прилика; и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя, и над всяко влечуго по земята. 27 И Бог сътвори човека по Своя образ; по Божия образ го сътвори; мъжки и женски пол ги сътвори. 28 И Бог ги благослови. И каза им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици, и над всяко живо същество по земята. 29 И Бог каза: Вижте, давам ви всяко семеносно растение, което е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има семеносен плод; те ще ви бъдат за храна. 30 А всяка зелена растителност давам за храна на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всяко влечуго по земята, в което има живот; и стана така. 31 И Бог видя всичко, което създаде; и ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.
© Библейска лига - България

2

1 Така бяха завършени небето и земята, и цялото множество същества в тях. 2 И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше направил, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше направил. 3 И благослови Бог седмия ден, и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела, от всичко, което беше сътворил и създал.

Адам и Ева


4 Тези са сведенията за небето и земята, когато бяха сътворени, във времето, когато Господ Бог създаде земята и небето. 5 А никакво полско растение още нямаше на земята, и никаква полска трева не беше още поникнала; защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята; 6 но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята. 7 И Господ Бог образува човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му дъха на живота; и човекът стана живо същество. 8 И Господ Бог насади градина на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше образувал. 9 И Господ Бог направи да израсте от земята всяко дърво, което е красиво наглед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината, и дървото за познаване на доброто и злото. 10 И река изтичаше от Едем да напоява градината, откъдето се разклоняваше и стана четири главни реки. 11 Името на първата е Фисон: тя е, която обикаля цялата Хавилска земя, където има злато. 12 И златото на онази земя е добро; там има още бделий и ониксов камък. 13 Името на втората река е Гихон: тя е, която обикаля цялата земя Куш. 14 Името на третата река е Тигър: тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат. 15 И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. 16 И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; 17но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш; защото в деня, когато ядеш от него, ще умреш.
18 И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник. 19 И Господ Бог образува от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана. 20 Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери. 21 Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. 22 И Господ Бог направи жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека. 23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа е взета. 24 Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът. 25 А и двамата, човекът и жена му, бяха голи, и не се срамуваха.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

1

Родословието на Исус


1 Родословието на Исуса Христа, син на Давид, син на Авраам. 2 Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му; 3 Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есром; Есром роди Арам; 4 Арам роди Аминадав; Аминадав роди Наасон; Наасон роди Салмон; 5 Салмон роди Вооз от Раав; Вооз роди Овид от Рут; Овид роди Есей; 6 а Есей роди цар Давид.
Давид роди Соломон от Уриевата жена; 7 Соломон роди Ровоам; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; 8 Аса роди Йосафат; Йосафат роди Йорам; Йорам роди Озия; 9 Озия роди Йоатам; Йоатам роди Ахаз; Ахаз роди Езекия; 10 Езекия роди Манаси; Манаси роди Амон; Амон роди Йосия; 11 а Йосия роди Ехония и братята му по времето на преселението във Вавилон.
12 А след преселението във Вавилон Ехония роди Салатиил; Салатиил роди Зоровавел; 13 Зоровавел роди Авиуд; Авиуд роди Елиаким; Елиаким роди Азор; 14 Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд; 15 Елиуд роди Елеазар; Елеазар роди Матан; Матан роди Яков, 16 а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.
17 И така, всичките родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа – четиринадесет рода.

Раждането на Исус


18 А рождението на Исуса Христа беше така: след като бе сгодена майка Му Мария за Йосиф, преди да бяха се събрали, тя се намери непразна от Святия Дух. 19 А мъжът ѝ Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20 Но когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух. 21 Тя ще роди син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им. 22 А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва:
23 „Ето, девицата ще зачене и ще роди Син; и ще Го нарекат Емануил“ (което значи Бог с нас).
24 И тъй, Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и прие жена си; 25 но не я познаваше, докато тя не роди [първородния си] Син; и нарече Го Исус.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

1

1 Блажен онзи човек,
който не ходи по съвета на нечестивите,
и в пътя на грешните не стои,
и в събранието на присмивателите не седи;
2 но се наслаждава в закона на Господа
и в Неговия закон се поучава ден и нощ.
3 Ще бъде като дърво, посадено при потоци вода,
което дава плода си на времето си
и чието листо не повяхва;
във всичко, което върши, ще благоуспява.
4 Не така е с нечестивите;
но те са като плявата, която вятърът отвява.
5 Затова нечестивите няма да устоят в съда,
нито грешните в събранието на праведните;
6 защото Господ познава пътя на праведните;
а пътят на нечестивите ще бъде погибел.
© Библейска лига - България