План за четене на Библията

Основен / ден 104

Стар Завет

Второзаконие

15

Година за опрощаване


1 В края на всяка седма година да правиш опрощаване. 2 И ето правилото за опрощаване: всеки заемодавец да опрости заема, който е дал на ближния си; да не го изисква от ближния си или от брата си, защото се провъзгласява опрощаване заради Господа. 3 От чужденеца можеш да го изискваш; но каквото твое има у брата ти, ръката ти да го остави. 4 Обаче между вас няма да се намери сиромах, защото Господ ще те благослови много в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство, за да я притежаваш, 5 само ако прилежно слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и внимаваш да изпълняваш всички тези заповеди, които днес ти заповядвам. 6 Защото Господ, твоят Бог, ще те благослови, както ти обеща; и ще даваш на заем на много народи, но няма да вземеш назаем; и ще владееш над много народи, но те няма да владеят над тебе.
7 Ако в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, в някои от градовете ти има сиромах от братята ти, да не закоравяваш сърцето си, нито да затваряш ръката си за бедния си брат; 8 но да отваряш ръката си към него и да му даваш назаем достатъчно за нуждата му, колкото му потрябва. 9 Внимавай да не влезе подла мисъл в сърцето ти и да си речеш: Наближава седмата година, годината на опрощаването; и да не погледнеш с лошо око бедния си брат, и да не му дадеш, та да извика той към Господа против тебе и това да тисе счете за грях. 10 Да му дадеш и да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш; понеже за това Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичките ти дела и във всичките ти начинания. 11 Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти; затова ти заповядвам: Да отваряш ръката си към бедния и към осиромашелия си брат в земята си.

Освобождаване на робите


12 Ако ти се продаде брат ти, евреин или еврейка, нека ти слугува шест години; а в седмата година да го освободиш. 13 И когато го освобождаваш, да не го изпратиш с празни ръце; 14 да го дариш изобилно от стадото си, от гумното си и от лина си; както Господ, твоят Бог те е благословил, така да му дадеш. 15 Да си спомниш, че и ти беше роб в Египетската земя и че Господ, твоят Бог, те изкупи; затова днес ти заповядвам това. 16 Но ако той ти каже: Няма да си тръгна от тебе – понеже обича тебе и дома ти, защото му е добре при тебе, 17 тогава да вземеш шило и да промушиш ухото му върху вратата, и ще ти бъде роб завинаги. Същото да сториш и с робинята си. 18 Да не ти се види тежко, когато го освобождаваш, защото за шест години той ти е заработил двойно колкото един наемник; а Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичко, което вършиш.

Първородните животни


19 Всички мъжки първородни, които се раждат от едрия ти и дребния добитък, да посвещаваш на Господа, твоя Бог; да не употребиш за работа първородния си вол, нито да стрижеш първородните на овцете си. 20 Всяка година да ги ядеш, ти и домът ти, пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ. 21 Но ако животното има някакъв недостатък, ако е куцо или сляпо, или има друг лош недостатък, да не го принасяш в жертва на Господа, твоя Бог. 22 Да го ядеш отвътре портите си; нечистият и чистият еднакво да го ядат, както ядат сърна и елен. 23 Само кръвта му да не ядеш; да я изливаш на земята като вода.
© Библейска лига - България

16

Пасхата


1 Пази месец авив и празнувай Пасха на Господа, твоя Бог; защото в месец авив Господ, твоят Бог, те е извел от Египет през нощта. 2 Да жертваш пасхата на Господа, твоя Бог, от едрия и от дребния добитък на мястото, което избере Господ, за да установи там името Си. 3 Да не ядеш с нея нищо квасно; седем дни да ядеш с нея безквасни хлябове, хляба на неволята, (защото набързо си излязъл от Египетската земя;) за да помниш през всичките дни на живота си деня на излизането си от Египетската земя. 4 Седем дни да не се вижда квас никъде във всичките ти предели; и от месото, което ще жертваш на първия ден надвечер, да не остане нищо до сутринта. 5 Не бива да жертваш пасхата в който и да е от градовете ти, които ти дава Господ, твоят Бог; 6 а на мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да установи там името Си, да жертваш пасхата привечер, около залез слънце, във времето, когато си излязъл от Египет. 7 Да я изпичаш и ядеш на мястото, което избере Господ, твоят Бог; и на сутринта да се връщаш в шатрите си. 8 Шест дни да ядеш безквасни хлябове; и на седмия ден да има тържествено събрание на Господа, твоя Бог; в този ден да не вършиш никаква работа.

Празник на седмиците


9 Седем седмици да си отброяваш; започни да броиш седемте седмици, откакто за пръв път сложиш сърп на жетвата. 10 И да празнуваш Празника на седмиците на Господа, твоя Бог, с доброволен принос от ръката си, който ще принасяш според онова, с което Господ, твоят Бог, те е благословил. 11 Да се веселиш пред Господа, твоя Бог – ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитът, който е отвътре портите ти, и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са сред вас, на мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да установи там името Си. 12 И като помниш, че си бил роб в Египет, да внимаваш да изпълняваш тези повеления.

Празник на шатрите


13 Да празнуваш седем дни Празника на шатрите, след като прибереш житото си и виното си; 14 и да се веселиш на празника си – ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти, левитът и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са отвътре портите ти. 15 Седем дни да празнуваш пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ; защото Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичките ти произведения и във всичките дела на ръцете ти; и ти всецяло ще се веселиш.
16 Три пъти в годината всеки твой от мъжки пол да се явява пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Той; в Празника на безквасните, в Празника на седмиците и в Празника на шатрите, но да не се явяват пред Господа с празни ръце. 17 Всеки да дава според възможностите си, според благословението, което Господ, твоят Бог, ти е дал.

Съдии


18 Да поставяш за племената си съдии и надзиратели във всичките си градове, които ти дава Господ, твоят Бог; и те да съдят народа справедливо. 19 Да не изкривяваш закон, да не гледаш на лице, нито да приемаш дар; защото дарът заслепява очите на мъдрите и изопачава думите на справедливите. 20 По правдата, по правдата да се водиш, за да живееш и да наследиш земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.

Поклонение на други богове


21 Да не си садиш дъбрава от каквито и да било дървета при олтара на Господа, твоя Бог, който ще си издигнеш; 22 нито да си поставяш стълб, нещо, което Господ, твоят Бог, мрази.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

16

Притчата за хитрия настойник


1 Каза още на учениците Си: Някой си богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му. 2 И той го повика, и му рече: Какво е това, което слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си; защото не можеш вече да бъдеш настойник. 3 Тогава настойникът си рече: какво да направя, тъй като господарят ми отнема от мене настойничеството? Нямам сила да копая, да прося ме е срам. 4 Сетих се какво да направя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството. 5 И тъй, като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: Колко дължиш на господаря ми? 6 А той рече: Сто мери масло. И каза му: Вземи записа си и седни скоро, та пиши петдесет. 7 После каза на друг: А ти колко дължиш? И той рече: Сто мери жито. Казва му: Вземи записа си и пиши осемдесет. 8 И господарят му похвали неверния настойник, загдето остроумно постъпил; защото човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината. 9 И Аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедно богатство, та, когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища. 10 Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. 11 И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? 12 И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? 13 Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.
14 А всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се присмиваха. 15 И рече им: Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога.

Допълнителни поучения


16 Законът и пророците бяха до Йоан; оттогава Божието царство се благовества и всеки с усилие влиза в него. 17 Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне. 18 Всеки, който напусне жена си и се ожени за друга, прелюбодейства; и който се ожени за напусната от мъж, той прелюбодейства.

Богаташът и Лазар


19 Имаше някой си богаташ, който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. 20 Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото слагаха да лежи пред портата му, 21 като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; а и кучетата идваха, та лижеха раните му. 22 И сиромахът умря; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът, и бе погребан. 23 И в ада, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраам, и Лазар в неговите обятия. 24 И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се над мене и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми, защото съм на мъки в тоя пламък. 25 Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, а Лазар – лошотиите; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. 26 И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас. 27 А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом; 28 защото имам петима братя, за да ги предупреди, да не би да дойдат и те на това мъчително място. 29 Но Авраам каза: Имат Мойсей и пророците; нека слушат тях. 30 А той рече: Не, отче Аврааме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. 31 И той му каза: Ако не слушат Мойсей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи