План за четене на Библията

Основен / ден 109

Стар Завет

Второзаконие

25

1 Ако се появи разпра между човеци и дойдат пред съда, и съдиите ги съдят, тогава нека оправдаят правия и осъдят виновния. 2 И ако виновният е заслужил за бой, съдията да заповяда да го повалят долу и да му ударят ударите пред него, с брой според престъплението му. 3 Четиридесет удара може да му ударят, а не повече; да не би, като превишат и му ударят много повече от тези удари, брат ти да бъде унижен пред очите ти.
4 Да не вързваш устата на вола, когато вършее.
5 Ако живеят братя заедно и един от тях умре бездетен, жената на умрелия да не се омъжи вън от семейството му за чужд; братът на мъжа ѝ да влезе при нея и да я вземе за своя жена, и да изпълни към нея длъжността на девер. 6 И първородният, когото тя роди, да наследи името на умрелия брат, за да не се изличи името му от Израил. 7Но ако мъжът не желае да вземе жената на брат си, тогава братовата му жена да отиде пред градските порти при старейшините и да рече: Деверът ми отказва да възстанови името на брат си в Израил; не иска да изпълни към мене длъжността на девер. 8 Тогава старейшините на града му да го повикат и да му говорят; и ако той упорства и казва: Не желая да я взема, 9 тогава братовата му жена да пристъпи към него пред старейшините и като събуе обувката от крака му, да плюе на лицето му и да каже: Така ще се прави на човек, който не иска да съзижда дома на брат си. 10 И той да се нарича в Израил с името Бет-Халуц-Хаггаал.
11 Ако се сбият двама помежду си и жената на единия, като пристъпи да освободи мъжа си от ръката на този, който го бие, протегне ръката си и го хване за срамните му части, 12 тогава да отсечеш ръката ѝ; окото ти да не я пожали.
13 Да нямаш в торбата си различни теглилки – тежки и леки. 14 Да нямаш в къщата си различни ефи – голяма и малка. 15 Вярна и точна теглилка да имаш, вярна и точна ефа да имаш, за да се продължат дните ти на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава. 16 Защото всички, които вършат това, всички, които вършат неправда, са мерзост за Господа, твоя Бог.
17 Помни как постъпи с тебе Амалик по пътя, когато излязохте от Египет, 18 как те срещнаха на пътя и погубиха всички, останали подире ти от слабост, когато ти беше изтощен и уморен; и той не се побоя от Бога. 19 Затова, когато те успокои Господ, твоят Бог, от всички неприятели около тебе в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство да я притежаваш, заличи спомена за Амалик под небето; да не забравиш.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

21

Дарението на вдовицата


1 И Исус, като повдигна очи, видя богаташите, че пускаха даровете си в съкровищницата. 2 А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти. 3 И рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички; 4 защото всички тия пуснаха в даровете [за Бога] от излишъка си, а тя от немотията си пусна целия имот, който имаше.
Признаци на последното време
5 И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, рече: 6 Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък върху камък, който да не се срине. 7 И попитаха Го, казвайки: Учителю, а кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това? 8 А Той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Помазаникът; и: Времето е наближило. Да не отидете след тях. 9 И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът.
10 Тогава им каза: Народ ще се повдигне против народ и царство против царство; 11 и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси, и големи знамения от небето. 12 А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име. 13 Това ще ви служи за свидетелство. 14 И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте; 15 защото Аз ще ви дам тъй мъдро да говорите, че всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат. 16 И ще бъдете предадени даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас. 17 И ще бъдете мразени от всички поради Моето име. 18 Но и косъм от главата ви няма да загине. 19 Чрез твърдостта си ще придобиете душите си.
20 А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му. 21 Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините, а които са в града, нека излязат вън, а които са в околностите, да не влизат в него. 22 Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е писано. 23 Горко на непразните и на кърмещите през ония дни! Защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху людете. 24 Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците. 25 И ще станат знамения по слънцето, по луната и по звездите, а по земята – бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение, поради бученето на морето и вълните. 26 Човеците ще примират от страх и от очакване за нещата, които ще постигнат вселената, защото небесните сили ще се разклатят. 27 И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак, със сила и голяма слава. 28 А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
29 И каза им притча: Погледнете смокинята и всичките дървета. 30 Когато видите, че покарват, знаете, че лятото е вече близо. 31 Също така и когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство. 32 Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. 33 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. 34 Но внимавайте за себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно, като примка; 35 защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. 36 Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да настане, и да стоите пред Човешкия Син.
37 И всеки ден Той поучаваше в храма; а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Елеонски. 38 И всичките люде подраняваха при Него в храма да Го слушат.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

42

1 За диригента. Поучение на Кореевите синове.
Както еленът пъхти за водните потоци,
така душата ми въздиша за Тебе, Боже.
2 Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог;
кога ще дойда и ще се явя пред Бога?
3 Сълзите ми бяха хляб за мене денем и нощем,
когато непрестанно ми казваха:
Къде е твоят Бог?
4 Изливам душата си като си припомням това –
как отивах с множеството
и завеждах шествието в Божия дом
с глас на радост и на хваление,
с множеството, което празнуваше.
5 Защо си отпаднала, душе моя?
И защо се смущаваш дълбоко в мене?
Надявай се на Бога;
защото аз още ще Го славословя
за помощта от лицето Му.
6 Боже мой, душата ми е отпаднала дълбоко в мене;
затова си спомням за Тебе от земята Йорданска
и върховете на Хермон, от хълма Мицар.
7 Бездна бездна призовава с шума на Твоите водопади;
всички Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над мене;
8 но пак денем Господ ще покаже милостта Си
и нощем песента Му ще звучи в мене,
молитва към Бога на живота ми.
9 Ще река на Бога, моята канара:
Защо си ме забравил?
Защо ходя нажален поради притеснението от неприятеля?
10 Сякаш костите ми се трошат, когато противниците ми се гаврят с мене
и непрестанно ми казват: Къде е твоят Бог?
11 Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене?
Надявай се на Бога;
защото аз още ще Го славословя;
Спасителя мой и Бога мой.
© Библейска лига - България