План за четене на Библията

Основен / ден 156

Стар Завет

1 Летописи

5

Рувим


1 И синовете на първородния на Израил – Рувим, (защото той бе първородният, но понеже оскверни леглото на баща си, неговото първородство се даде на синовете на Израилевия син Йосиф, така че той не се смята за първороден в родословието; 2 макар че Юда беше най-силният от братята си, и от него се определи да произлезе вождът; първородството принадлежеше на Йосиф) – 3 синовете на първородния на Израил – Рувим, бяха Енох, Фалу, Есрон и Харми. 4 Потомците на Йоил: неговият син Семая; неговият син Гог; неговият син Семей; 5 неговият син Михей; неговият син Реая; неговият син Ваал; 6 неговият син Беера, когото асирийският цар Телгат-Фелнасар отведе в плен; Беера бе главатар на рувимците. 7 Техните родственици по семейства, изброени според тяхното родословие: Еиил – началник, Захария 8 и Вела – синът на Азас, син на Сема, син на Йоил. Те се заселиха в Ароир и до Нево и Баал-Меон. 9 Също и на изток се заселиха до входа на пустинята, която се простира до река Ефрат, защото добитъкът им се беше умножил в Галаадската земя. 10 А в дните на Саул воюваха против агарийците, които паднаха от ръката им; и те се заселиха в шатрите им по цялата земя на изток от Галаад.

Гад


11 И Гадовите потомци се заселиха срещу тях във Васанската земя до Салха, 12 Йоил беше началникът, а Сафам – вторият, после Янай и Сафат във Васан. 13 Техните родственици по домове бяха: Михаил, Месулам, Шева, Йорай, Яхан, Зия и Евер – седмина. 14 Тези бяха синовете на Авихаил – син на Хури, син на Яроя, син на Галаад, син на Михаил, син на Есисай, син на Ядо, син на Вуз. 15 Ахи, син на Авдиил, Гуниевия син, беше началник на техния дом. 16 Те се заселиха в Галаад, във Васан и в селата му, и във всички околности на Сарон до пределите им. 17 Всички тези се изброиха според родословията си в дните на Юдовия цар Йотам и в дните на Израилевия цар Еровоам.
18 От Рувимовите потомци, гадците и половината от Манасиевото племе, юначните мъже, които носеха щит и меч, стреляха с лък и бяха обучени на бой, възлизаха на четиридесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет души, които излизаха на война. 19 И те воюваха против агарийците, етуряните, нафисците и нодавците. 20 И те бяха подпомогнати против тях, тъй че агарийците и всички, които бяха с тях, се предадоха в ръцете им; защото в битката те извикаха към Бога и Той ги послуша, понеже се уповаха на Него. 21 И си присвоиха добитъка им: петдесет хиляди камили, двеста и петдесет хиляди овце, и две хиляди осли, също и сто хиляди души взеха в плен; 22 а мнозина паднаха убити, понеже изходът на боя беше от Бога. И завзеха мястото им, и там живяха до преселението.

Потомците на половината Манасиево племе


23 А потомците на половината Манасиево племе населяваха онази земя; те бяха многобройни – от Васан до Баал-Хермон, което е до Сенир и планината Хермон. 24 Ето началниците на бащините им домове: Ефер, Иши, Елиил, Азриил, Еремия, Одуя и Ядиил – мъже силни и храбри, мъже именити, началници на бащините си домове.
25 Но понеже те съгрешаваха против Бога на бащите си, като блудстваха след боговете на народите на онази земя, които Бог беше погубил пред тях, 26 затова Израилевият Бог подбуди духа на асирийския цар Пул, (който е асирийският цар Телгат-Фелнасар), та плени рувимците, гадците и половината от Манасиевото племе и ги отведе в Ала, в Авор, в Ара и до река Гозан, където са и до днес.
© Библейска лига - България

6

Леви


1 Левиеви синове бяха Гиршом, Каат и Мерари. 2 Каатови синове: Амрам, Исаар, Хеброн и Узиил, 3 Амрамови чада: Аарон, Мойсей и Мариам. Ааронови синове: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 4 Елеазар роди Финехас; Финехас роди Ависуй; 5 Ависуй роди Вуки; Вуки роди Ози; 6 Ози роди Зерая; Зерая роди Мерайот; 7 Мерайот роди Амария; Амария роди Ахитов; 8 Ахитов роди Садок; Садок роди Ахимаас; 9 Ахимаас роди Азария; Азария роди Йоанан; 10 Йоанан роди Азария (той е онзи, който свещенодействаше в храма, който Соломон построи в Ерусалим); 11 Азария роди Амария; Амария роди Ахитов; 12 Ахитов роди Садок; Садок роди Селум; 13 Селум роди Хелкия; Хелкия роди Азария; 14 Азария роди Серая; Серая роди Йоседек. 15 А Йоседек отиде в плен, когато Господ закара в плен Юда и Ерусалим чрез ръката на Навуходоносор.
16 Левиеви синове: Гиршом, Каат и Мерари. 17 А ето имената на Гиршомовите синове: Ливни и Семей. 18 Каатови синове: Амрам, Исаар, Хеброн и Узиил. 19 Мерариеви синове: Махли и Муси. Това бяха семействата на левитите, според бащините им домове: 20 на Гиршом: неговият син Ливни; неговият син Яат; неговият син Зима; 21 неговият син Йоах, неговият син Идо; неговият син Зара; и неговият син Етрай. 22 Потомците на Каат: синът му Аминадав; неговият син Корей; неговият син Асир; 23 неговият син Елкана; неговият син Авиасаф; неговият син Асир; 24 неговият син Тахат; неговият син Уриил; неговият син Озия; и неговият син Саул. 25 Потомците на Елкана: Амасай, Ахимот. 26 Синовете на Елкана: Суфай – негов син, Нахат – негов син, 27 Елиав – негов син, Ероам – негов син, Елкана – негов син и Самуил – негов син. 28 Самуилови синове: първородният Йоил и вторият Авия. 29 Потомците на Мерари: Махли, неговият син Ливни, неговият син Семей, неговият син Оза, 30 неговият син Сама, неговият син Агия, неговият син Асая.

Певците в Господния дом


31 И ето онези, на които Давид повери пеенето в Господния дом, когато се намери трайно място за ковчега. 32 И те служеха с пеене пред скинията, шатъра за срещане, докато Соломон построи Господния дом в Ерусалим, и изпълняваха службата си според чина си. 33 А ето онези, които служеха с чадата си. От Каатовите потомци: певецът Еман, синът на Йоил, сина на Самуил, 34 син на Елкана, син на Ероам, син на Елиил, син на Тоя, 35 син на Суф, син на Елкана, син на Маат, син на Амасай, 36 син на Елкана, син на Йоил, син на Азария, син на Софония, 37 син на Тахат, син на Асир, син на Авиасаф, син на Корей, 38 син на Исаар, син на Каат, син на Леви, син на Израил. 39 И Емановият другар Асаф, който стоеше отдясно на него: Асаф – синът на Варахия, син на Сама, 40 син на Михаил, син на Ваасия, син на Малхия, 41 син на Етни, син на Зара, син на Адая, 42 син на Етан, син на Зима, син на Семей, 43 син на Яат, син на Гиршом, син на Леви. 44 И от техните другари, Мерариевите потомци, които бяха отляво: Етан – синът на Киси, син на Авди, син на Малух, 45 син на Асавия, син на Амасия, син на Хелкия, 46 син на Амси, син на Вани, син на Самир, 47 син на Махли, син на Муси, син на Мерари, син на Леви; 48 техните събратя, левитите, бяха определени за всякаква служба в скинията, Божия дом.
49 А Аарон и потомците му принасяха принос върху олтара за всеизгарянето и върху кадилния олтар, като определени за цялата служба в Светая светих, и да правят умилостивение за Израил, точно както бе заповядал Божият слуга Мойсей. 50 И ето Аароновите потомци: неговия син Елеазар, неговия син Финехас, неговия син Ависуй; 51 неговия син Вуки, неговия син Ози, неговия син Зерая, 52 неговия син Мерайот, неговия син Амария, неговия син Ахитов, 53 неговия син Садок, и неговия син Ахимаас.
54 И ето жилищата им според заселванията им в пределите им: на Аароновите потомци от семейството на каатците (защото на тях се падна първият жребий), 55 на тях дадоха Хеброн в Юдовата земя с пасбищата около него. 56 Обаче нивите на града и селата му дадоха на Халев, Ефониевия син. 57 А на Аароновите потомци дадоха тези Юдови градове: Хеброн – прибежищния град, Ливна с пасбищата ѝ, Ятир, Естемо с пасбището му, 58 Илен с пасбищата му, Девир с пасбищата му, 59 Асан с пасбищата му и Бет-Шемеш с пасбищата му. 60 А от Вениаминовото племе им дадоха Гава с пасбищата ѝ, Алемет с пасбищата му и Анатот с пасбищата му. Всички техни градове според семействата им, бяха тринадесет. 61 И на Каатовите потомци, останали от семейството на племето, определиха с жребий десет града от половината Манасиево племе. 62 На Гиршомовите потомци, според семействата им, от Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от Манасиевото племе във Васан, бяха определени тринадесет града. 63 На Мерариевите потомци, според семействата им, бяха определени дванадесет града от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе. 64 Така израиляните дадоха на левитите тези градове и пасбищата им. 65 Дадоха с жребий тези градове, споменати по име, от племето на Юдовите потомци и от племето на Симеоновите потомци, и от племето на Вениаминовите потомци.
66 А някои от семействата на Каатовите потомци получиха градове за притежанията си от Ефремовото племе. 67 Дадоха им прибежищните градове: Сихем с пасбищата му, в Ефремовата хълмиста земя; Гезер с пасбищата му, 68 Йокмеам с пасбищата му, Веторон с пасбищата му, 69 Аялон с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му. 70 А от половината на Манасиевото племе израиляните дадоха Анир с пасбищата му и Вилеам с пасбищата му на семействата на останалите Каатови потомци.
71 На Гиршомовите потомци дадоха: от семействата на половината Манасиево племе – Голан във Васан с пасбищата му и Аштарот с пасбищата му; 72 от Исахаровото племе – Кедеш с пасбищата му, Даврат с пасбищата му, 73 Рамот с пасбищата му и Аним с пасбищата му; 74 от Асировото племе – Масал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му, 75 Хукок с пасбищата му и Рехов с пасбищата му 76 и от Нефталимовото племе – Кедеш в Галилея с пасбищата му, Амон с пасбищата му и Кириатаим с пасбищата му.
77 А на останалите Мерариеви потомци дадоха: от Завулоновото племе – Римон с пасбищата му и Тавор с пасбищата му, 78 а оттатък Йордан, при Ерихон на изток от Йордан, те получиха от Рувимовото племе – Безер в пустинята с пасбищата му, Яца с пасбищата ѝ, 79 Кедимот с пасбищата му и Мефаат с пасбищата му, 80 а от Гадовото племе – Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му, 81 Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

15

Лозата и пръчките


1 Аз съм истинската лоза и Отец Ми е земеделецът. 2 Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. 3 Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. 4 Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. 5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо. 6 Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и събират ги, та ги хвърлят в огъня, и те изгарят. 7 Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. 8 В това се прославя Отец Ми да давате много плод; и така ще бъдете Мои ученици. 9 Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов. 10 Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. 11 Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.
12 Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих. 13 Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. 14 Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. 15 Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от Отца Си. 16 Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. 17 Това ви заповядвам: да се любите един друг.

Светът мрази учениците


18 Ако светът ви мрази, знайте, че Мене е намразил преди вас. 19 Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. 20 Помнете думата, която ви казах: Слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят. 21 Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил. 22 Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега обаче нямат извинение за греха си. 23 Който мрази Мене, мрази и Отца Ми. 24 Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали; но сега видяха и намразиха и Мене, и Отца Ми. 25 Но това става, за да се изпълни писаното в закона им слово: „Намразиха Ме без причина“. 26 А когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене. 27 Но и вие свидетелствате, защото сте били с Мене отначало.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

61

1 За диригента, на струнни инструменти. Давидов псалом.
Послушай вика ми, Боже,
чуй молбата ми.
2 От краищата на земята ще викам към Тебе, когато примира сърцето ми;
заведи ме на канарата, която е много висока за мене.
3 Защото Ти ми стана прибежище,
яка кула за закрила от неприятеля.
4 В шатъра Ти ще обитавам винаги;
ще се приютя под покрива на Твоите криле. (Села.)
5 Защото ти, Боже, си чул оброците ми,
дал си ми наследство, каквото даваш на онези, които се боят от името Ти.
6 Ще прибавиш дни към дните на царя
и годините му като род върху род.
7 Той ще пребъдва пред Бога довека;
повели да го пазят милостта Ти и истината.
8 Така ще славословя винаги Твоето име,
като изпълнявам оброците си всеки ден.
© Библейска лига - България