План за четене на Библията

Основен / ден 16

Стар Завет

Йов

22

1 Тогава Елифаз Теманеца в отговор каза:
2 Може ли човек да бъде полезен на Бога?
Ако е разумен, може да бъде полезен на себе си.
3 Ако ти си праведен, Всемогъщият има ли за какво да се радва?
И какво печели Той, ако правиш пътищата си непорочни?
4 Поради твоя ли страхот Него Той те изобличава
и влиза в съд с тебе?
5 Нечестието ти не е ли голямо?
И беззаконията ти не са ли безкрайни?
6 Защото без причина си взимал залог от брата си
и си лишавал голите от дрехите им.
7 Не си напоявал с вода уморения
и си отказвал хляб на гладния.
8 А който беше як, той придобиваше земята;
и който беше почитан, той се заселваше в нея.
9 Вдовици си отпращал с празни ръце,
и мишците на сирачетата си прекършвал.
10 Затова примки те обикалят,
и страх внезапен те ужасява,
11 или тъмнина, та не виждаш,
и множество води те покриват.
12 Бог не е ли в небесните висини?
Сега гледай височината на звездите, колко са нависоко!
13 А ти казваш: Откъде ще знае Бог?
През мрака ли може да съди?
14 Облаци Го покриват и не вижда;
и ходи по свода небесен.
15 Нима ще държиш стария път,
по който са ходили беззаконниците?
16 Тези, които преждевременно бяха грабнати,
и чиято основа порой завлече,
17 които рекоха на Бога: Отдалечи се от нас,
и: Какво може Всемогъщият да стори за нас?
18 При все че Той напълни с блага домовете им.
Но далеч да бъде от мене съветът на нечестивите!
19 Праведните гледат и се радват;
и невинните им се присмиват, като казват:
20 Не бяха ли погубени въстаналите против нас?
И не погълна ли огън останалите от тях?
21 Сприятели се сега с Него и бъди в мир;
от това ще дойде добро за тебе.
22 Приеми закона от устата Му
и съхрани думите Му в сърцето си.
23 Ако се върнеш към Всемогъщия, пак ще бъдеш утвърден;
и тъй, отдалечи беззаконието от шатрите си,
24 хвърли златото си в пръстта,
и офирското злато между камъните на потоците;
25 и Всемогъщият ще ти бъде злато,
и изобилие от сребро за тебе.
26 Защото тогава ще се веселиш във Всемогъщия
и ще въздигаш лицето си към Бога.
27 Ще Му се помолиш и Той ще те послуша;
и ти ще изпълниш оброците си.
28 И каквото решение вземеш, ще ти бъде потвърдено;
и светлина ще сияе по пътищата ти.
29 Когато те унижат,
тогава ще речеш: Има въздигане!
И Той ще спаси този, който има смирен поглед.
30 Дори онзи, който не е невинен, ще избави;
да, с чистотата на твоите ръце ще бъде избавен.
© Библейска лига - България

23

1 А Йов в отговор каза:
2 И днес оплакването ми е горчиво;
раната ми е по-тежка от въздишките ми.
3 Ах, да бих знаел къде да Го намеря!
Да бих се приближил до престола Му!
4 Изложил бих делото си пред Него
и напълнил бих устата си с доводи.
5 Узнал бих думите, с които Той би ми отговорил
и разбрал бих какво ще ми рече.
6 Щеше ли Той в голямата Си сила да се препира с мене?
Не; щеше да ме дари с внимание.
7 Тогава би станало явно, че един праведник разисква с Него;
и така, аз бих се освободил завинаги от Съдията си.
8 Обаче, ето, отивам напред, но няма Го,
и назад, но не Го виждам,
9 наляво, където работи, но не мога да Го видя;
крие се надясно и не Го виждам.
10 Знае обаче пътя ми; когато ме изпита,
ще изляза като злато.
11 Ногата ми се е държала здраво в Неговите стъпки;
опазил съм пътя Му, без да се отклоня.
12 От заповедта на устата Му не съм отстъпил;
съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна.
13 Но Той е твърд и кой може да Го отклони?
И каквото Той пожелае, това прави.
14 Защото върши това, което е определено за мене;
и много такива неща има у Него.
15 Затова се смущавам при присъствието Му;
когато размишлявам, се боя от Него.
16 Защото сам Бог ме е обезсърчил
и Всемогъщият ме е смутил;
17 защото не бях погубен преди този мрак,
нито скри Той мрака от лицето ми.
© Библейска лига - България

24

1 Защо, ако времената не са скрити от Всемогъщия,
онези, които Го познават, не виждат дните Му за съд?
2 Едни преместват межди,
грабят стада и ги пасат;
3 откарват осела на сирачетата;
вземат в залог вола на вдовицата;
4 изтласкват бедните от пътя;
сиромасите на земята се крият заедно от тях.
5 Ето, като диви осли в пустинята излизат по работата си.
Подраняват да търсят храна;
пустинята им доставя храна за чадата им.
6 Жънат фуража в нивата;
и берат лозата на неправедника;
7 цяла нощ лежат голи без дрехи
и нямат завивка в студа;
8 измокрят се от планинските дъждове
и прегръщат скалата, понеже нямат прибежище.
9 Други грабват сирачето от съседите
и вземат залог от сиромаха;
10 карат го да ходи гол, без дреха,
и отнемат снопите от гладните;
11 изстискват дървено масло в техните огради,
тъпчат линовете им, а остават жадни.
12 Умиращите охкат из града
и душата на ранените вика;
но пак това безумие Бог не гледа.
13 Други са от противниците на светлината;
не знаят пътищата ѝ
и не стоят в пътеките ѝ.
14 Убиецът става в зори и убива сиромаха и нуждаещия се,
а нощем е като крадец.
15 Така и окото на прелюбодееца очаква да се мръкне,
като си казва: Око не ще ме види;
и прикрива лицето си.
16 В тъмнината разбиват къщи;
а денем вътре се затварят,
светлина не познават.
17 Защото за всички тях зората е като мрачната сянка;
понеже познават ужасите на мрачната сянка.
18 А те са като пяна по лицето на водата;
делът им е проклет на земята;
не се обръщат вече към пътя за лозята.
19 Както сушата и топлината поглъщат снежните води,
така и Шеол – грешните.
20 Майчината утроба ще ги забрави;
червеят ще има сладка гозба в тях;
няма вече да ги помнят;
и неправдата ще се строши като дърво.
21 Угнетяват неплодната, която не ражда;
и на вдовицата не правят добро,
22 повличат и мощните със силата си;
те стават и никой не е в безопасност за живота си.
23 Бог им дава безопасност и те се успокояват с нея;
но очите Му са върху пътищата им.
24 Въздигнаха се за малко, и ето, че ги няма!
Снишават се;
и както всички други си отиват,
и се отсичат, както главите на класовете.
25 И сега, ако не е така, кой ще ме изкара лъжец
и ще обърне в нищо думите ми?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

16

Настояванията за знамение


1 Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исуса и за да Го изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето. 2 А Той в отговор им рече: Когато се свечери, казвате: Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее; 3 а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. [Лицемерци!] Вие знаете да разтълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете! 4 Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на [пророк] Йона. И остави ги, и си отиде.

Квасът на фарисеите и садукеите


5 А учениците, когато минаха на отвъдната страна, забравиха да вземат хляб. 6 И Исус им рече: Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите. 7 И те разискваха помежду си, казвайки: Това е, защото не сме взели хляб. 8 А Исус, като разбра това, рече: Маловерци, защо разисквате помежду си, понеже нямате хляб? 9 Още ли не разбирате и не помните петте хляба на петте хиляди души, и колко коша събрахте? 10 Нито седемте хляба на четирите хиляди души и колко кошници събрахте? 11 Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите? 12 Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, а от учението на фарисеите и садукеите.

Изповедта на Петър за Христос


13 А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците Си, казвайки: Според хората Човешкият Син кой е? 14 А те рекоха: Едни казват, че е Йоан Кръстител; други пък – Илия; а други – Еремия, или един от пророците. 15 Казва им: А според вас кой съм Аз? 16 Симон Петър в отговор рече: Ти си Помазаникът, Син на Живия Бог. 17 Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не ти е открила това, но Отец Ми, Който е на небесата. 18 Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да ѝ надделеят. 19 Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. 20 Тогава заръча на учениците на никого да не казват, че Той е [Исус] Помазаникът.
21 Оттогава Исус започна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен. 22 Тогава Петър Го взе настрана и започна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това няма да стане с Тебе. 23 А Той се обърна и рече на Петър: Махни се от Мене, Сатана; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
24 Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си, и така нека Ме последва. 25 Защото, който иска да спаси животаси, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, ще го намери. 26 Понеже каква полза за човека, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна за живота си? 27 Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му. 28 Истина ви казвам: Тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докато не видят Човешкия Син идещ в царството Си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи