План за четене на Библията

Основен / ден 17

Стар Завет

Йов

25

1 Тогава Билдад Шуахеца в отговор каза:
2 Власт и страхопочитание принадлежат на Него;
твори мир във висините Си.
3 Имат ли брой войнствата Му?
И върху кого не изгрява Неговата светлина?
4 И тъй, как може човек да е праведен пред Бога?
Или как може да е чист роденият от жена?
5 Ето, и самата луна не е светла,
и звездите не са чисти пред Него,
6 колко по-малко човекът, тази ларва,
и човешкият син, този червей!
© Библейска лига - България

26

1 А Йов в отговор каза:
2 Каква помощ си дал ти на немощния!
Как си подкрепил мишцата на слабия!
3 Как си съветвал онзи, който няма мъдрост!
И какъв здрав разум си изсипал!
4 Към кого си отправил думи?
И чий дух те е вдъхновявал?
5 Пред Него мъртвите треперят,
под водите и обитателите им.
6 Шеол е открит пред Него,
и Авадон няма покрив.
7 Простира севера над празния простор;
окачва земята на нищо.
8 Заключва водите в облаците Си;
но облак не се разтваря под тях.
9 Покрива лицето на престола Си,
като простира облака Си върху него.
10 Обиколил е водите с граница
чак до краищата на светлината и на тъмнината.
11 Небесните стълбове треперят,
смразени от смъмрянето Му.
12 Развълнува морето със силата Си;
и с разума Си поразява Рахав.
13 Чрез духа Си украсява небесата;
ръката Му пробожда бягащия змей.
14 Ето, тези са само краищата на пътищата Му;
и само слаб шепот ни дават да чуем за Него!
А гърма на силата Му кой може да разбере?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

17

Преображението


1 И след шест дни Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан, и ги заведе на една висока планина насаме. 2 И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината. 3 И ето, явиха им се Мойсей и Илия, които се разговаряха с Него. 4 И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука; ако искаш, ще направя тука три скинии: за Тебе една, за Мойсей една и една за Илия. 5 А докато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето, из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение; Него слушайте. 6 И учениците, като чуха това, паднаха по лице и много се уплашиха. 7 А Исус се приближи при тях, допря се до тях и рече: Станете, не бойте се. 8 И те, като повдигнаха очи, не видяха никого, освен Исуса самичък.
9 И като слизаха от планината, Исус им заръча: На никого не съобщавайте за това видение, докато Човешкият Син не възкръсне от мъртвите. 10 Учениците Му Го попитаха: Защо тогава казват книжниците, че Илия трябва първо да дойде. 11 А Той в отговор рече: Наистина Илия иде и ще възстанови всичко. 12 Но казвам ви, че Илия е вече дошъл, и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях. 13 Тогава учениците разбраха, че им говори за Йоан Кръстител.

Изцелението на епилептичното момче


14 И когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, който коленичи пред Него и каза: 15 Господи, смили се над сина ми, защото е епилептик и зле страда; понеже пада в огъня и често във водата. 16 И доведох го при Твоите ученици; но те не можаха да го изцелят. 17 Исус в отговор рече: О, роде невярващ и извратен, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го тука при Мене. 18 И Исус смъмра беса, и той излезе из него; и момчето оздравя от същия час. 19 Тогава учениците дойдоха при Исуса насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним? 20 Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно. 21 [А тоя род не излиза, освен с молитва и пост.]
22 И когато седяха в Галилея, Исус им рече: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеците, 23 и ще Го убият; и на третия ден ще бъде възкресен. И те се наскърбиха твърде много.

Данъкът за храма


24 А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми за храма се приближиха при Петър и казаха: Вашият Учител не плаща ли двете драхми? 25 Той рече: Плаща. И когато влезе вкъщи, Исус го изпревари, та му каза: Какво мислиш, Симоне? Земните царе от кои събират данък или налог? От синовете си ли, или от чуждите? 26 А когато каза: От чуждите, Исус му рече: Като е така, синовете им са свободни. 27 Но за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата ѝ, ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

7

1 Оплакване на Давид, което той пя на Господа поради думите на вениаминеца Куш.
Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам;
спаси ме от всичките ми гонители и избави ме;
2 да не би врагът да разкъса като лъв душата ми
и я раздере, без да се намери избавител.
3 Господи, Боже мой, ако съм сторил аз това,
ако има в ръцете ми беззаконие,
4 ако съм въздал зло на онзи, който бе в мир с мене,
или съм обрал онзи, който ми е без причина гонител,
5 то нека подгони неприятелят душата ми ия стигне.
Нека стъпче в земята живота ми.
И нека повали в пръстта славата ми. (Села.)
6 Стани, Господи, в гнева Си;
повдигни се срещу яростта на противниците ми
и събуди се заради мене, Ти, Който си отредил съда.
7 И нека събраните племена Те обикалят;
и Ти се върни да седнеш нависоко над тях.
8 Господ съди племената;
съдѝ и мене, Господи, според правдата ми;
и според моето незлобие нека ми бъде.
9 Нека се спре вече беззаконието на нечестивите;
а праведния утвърди, Ти, Боже праведни,
Който изпитваш сърцата и вътрешностите.
10 Моята защита е в Бога,
Който избавя онези, които са с право сърце.
11 Бог е праведен съдия,
да! Бог, Който се гневи всеки ден на нечестивия.
12 Ако не се обърне нечестивият,
Той ще изостри меча Си;
запънал и приготвил е лъка Си.
13 Приготвил е против него и смъртоносни оръдия;
прави стрелите Си огнени стрели.
14 Ето, нечестивият е в мъки да роди беззаконие,
зачена нечестие и роди лъжа.
15 Изкопал е ров и направил го е дълбок;
но тойсам ще падне в ямата, която направи.
16 Нечестието му ще се върне на собствената му глава
и насилството му ще падне на собственото му теме.
17 Аз ще хваля Господа за Неговата правда
и ще възпявам името на Всевишния Господ.
© Библейска лига - България