План за четене на Библията

Основен / ден 173

Стар Завет

1 Летописи

13

Връщането на ковчега на завета


1 Давид се съветва с всеки от хилядниците, стотниците и началниците. 2 Тогава Давид каза на цялото Израилево общество: Ако ви е угодно и ако е от Господа, нашия Бог, нека пратим навсякъде до братята си, останали по цялата Израилева земя, а освен тях и до свещениците и левитите, които са в градовете си и околностите, за да се съберат при нас; 3 и нека донесем при нас ковчега на нашия Бог, защото не го потърсихме през Сауловите дни. 4 И целият събор каза, че ще направят така; защото това се видя право на целия народ.
5 Тогава Давид събра всички израиляни – от египетския поток Сихор до прохода на Хамат, за да донесат Божия ковчег от Кириат-Еарим. 6 И Давид отиде с всички израиляни в Баала, в Юдов Кириат-Еарим, за да вдигне оттам Божия ковчег, който се нарича с името на Господа, Който обитава между херувимите. 7 И като изнесоха Божия ковчег от Авинадавовата къща, сложиха го на нова кола; и Оза и Ахио караха колата. 8 И Давид и всички израиляни играеха пред Господа с всичка сила, с песни, с арфи, с псалтири, с тимпани, с кимвали и с тръби. 9 А когато стигнаха до Хидоновото гумно, Оза простря ръката си и хвана ковчега, защото воловете го раздрусаха. 10 И гневът на Господа пламна против Оза и го порази, загдето простря ръката си към ковчега; и той умря там пред Бога. 11 И Давид се наскърби, загдето Господ бе поразил Оза; и нарече онова място Фарез-Оза, както се казва и до днес.
12 И в онзи ден Давид се уплаши от Бога, и каза: Как ще донеса при себе си Божия ковчег? 13 Затова Давид не премести ковчега при себе си в Давидовия град, но го върна в къщата на гетеца Овид-Едом. 14 И Божият ковчег престоя със семейството на Овид-Едом в къщата му три месеца; и Господ благослови дома на Овид-Едом и всичко, което имаше.
© Библейска лига - България

14

Домът и семейството на Давид


1 След това тирският цар Хирам прати посланици при Давид и кедрови дървета, зидари и дърводелци, за да му построят къща. 2 И Давид позна, че Господ го бе утвърдил за цар над Израил; защото царството му се възвиси нависоко, заради народа Му Израил.
3 И Давид взе още жени в Ерусалим; и Давид стана баща на още синове и дъщери. 4 И ето имената на чадата, които му се родиха в Ерусалим: Самуа, Совав, Натан, Соломон, 5 Евар, Елисуа, Елфалет, 6 Ногах; Нефег, Яфия, 7 Елисама, Веелиада и Елифалет.

Давид побеждава филистимците


8 А когато филистимците чуха, че Давид бил помазан за цар над цял Израил, всички филистимци тръгнаха да търсят Давид; а Давид, като чу за това, излезе против тях. 9 И тъй, филистимците дойдоха и нахлуха в долината Рафаим. 10 Тогава Давид се допита до Бога: Да изляза ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ му отговори: Излез; защото ще ги предам в ръката ти. 11 И тъй, те отидоха във Ваал-Ферасим и там Давид ги порази. Тогава рече Давид: Бог връхлетя чрез моята ръка срещу враговете ми, както връхлитат порои. Затова онова място се нарече Баал-Ферасим. 12 И филистимците оставиха там боговете си; а Давид заповяда, та ги изгориха с огън.
13 И филистимците пак нахлуха в долината. 14 Затова, Давид пак се допита до Бога; и Бог му каза: Не излизай против тях, а ги заобиколи и ги нападни откъм черниците. 15 И когато чуеш шум като от маршируване по върховете на черниците, тогава да излезеш на бой; защото Бог ще излезе пред тебе да порази филистимската войска. 16 И Давид стори, както му заповяда Бог; и поразиха филистимската войска от Гаваон до Гезер. 17 И славата на Давид се разнесе по всички земи; и Господ вся страх от него във всички околни народи.
© Библейска лига - България

15

Ковчегът се връща в Ерусалим


1 След това Давид си построидруги къщи в Давидовия град; приготви и място за Божия ковчег и постави шатър за него. 2 Тогава каза Давид: Не бива да вдигат Божия ковчег други, освен левитите, защото тях избра Господ да носят Божия ковчег и да Му служат винаги. 3 И Давид събра всички израиляни в Ерусалим, за да пренесат Господния ковчег на мястото, което беше приготвил за него. 4 Давид събра Аароновите потомци и левитите: 5 от Каатовите потомци – началника Уриил и братята му, сто и двадесет души; 6 от Мерариевите потомци – началника Асая и братята му, двеста и двадесет души; 7 от Гиршомовите потомци – началника Йоил и братята му, сто и тридесет души; 8от Елисафановите потомци – началника Семая и братята му, двеста души; 9 от Хеброновите потомци – началника Елиил и братята му, осемдесет души; 10от Узииловите потомци – началника Аминадав и братята му, сто и двадесет души. 11 И Давид повика свещениците Садок и Авиатар, и левитите Уриил, Асая, Йоил, Семая, Елиил и Аминадав, та им рече: 12 Вие сте началници на домовете на левитите; осветете се вие и братята ви, за да пренесете ковчега на Господа, Израилевия Бог, на мястото, което съм приготвил за него. 13 Понеже първия път вие, левитите, не го вдигнахте, Господ, нашият Бог, нанесе поражение върху нас, защото ние не Го потърсихме, както е заповядано. 14 И тъй, свещениците и левитите осветиха себе си, за да пренесат ковчега на Господа, Израилевия Бог. 15 (Левитите носеха Божия ковчег с върлините на рамената си, както заповяда Мойсей според Господнето слово.) 16 И Давид каза на левитските началници да поставят братята си певци с музикални инструменти, псалтири, арфи и кимвали, за да свирят весело със силен глас. 17 И така, левитите поставиха Еман, Йоилевия син, а от братята му Асаф, Варахиния син; а от братята им, Мерариевите потомци, Етан, син на Кушая; 18 и с тях братята им от втория чин: вратарите Захария, Бен, Яазиил, Семирамот, Ехиил, Уни, Елиав, Веная, Маасия, Мататия, Елифалей, Микнея, Овид-Едом и Еиил. 19 Така певците Еман, Асаф и Етан бяха определени да свирят с медни кимвали; 20 а Захария, Азиил, Семирамот, Ехиил, Уни, Елиав, Маасия, и Веная – с псалтири по аламот; 21 а Мататия, Елифалей, Микнея, Овид-Едом, Еиил и Азазия – с арфи по семините, за да ръководят пеенето. 22 А Ханания, главният певец на левитите, ръководеше пеенето, понеже беше изкусен. 23 А Варахия и Елкана бяха вратари при ковчега. 24 А свещениците Севания, Йосафат, Натанаил, Амасай, Захария, Веная и Елиезер свиреха с тръби пред Божия ковчег; а Овид-Едом и Ехия бяха вратари при ковчега.
25 И тъй, Давид и Израилевите старейшини, и хилядниците отидоха да вдигнат с веселие ковчега на Господния завет от Овид-Едомовата къща. 26 И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на Господния завет, те принесоха в жертва седем телета и седем овена. 27 И Давид бе облечен с одежда от висон, както и всички левити, които носеха ковчега, и певците, и Ханания, ръководителя на певците; а Давид носеше ленен ефод. 28 Така целият Израил внасяше ковчега на Господния завет с възклицания, с глас от рог, с тръби и с кимвали, като свиреха с псалтири и с арфи. 29 А когато ковчегът на Господния завет влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца и като видя, че цар Давид скача и играе, презря го в сърцето си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Ефесяни

5

1 И тъй, подражавайте на Бога като любезни чада; 2 и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас, като принос и жертва на Бога за благоухание. 3 А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии; 4 нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, а по-добре благодарение. 5 Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец (който е идолопоклонник) няма наследство в царството на Христа и Бога. 6 Никой да не ви мами с празни думи; понеже поради тези неща иде Божият гняв върху рода на непокорните. 7 И тъй, не бъдете съучастници на тях. 8 Тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като от рода на осветлените; 9 (защото плодът на Духа се състои във всичко, което е благо, право и истинно.) 10 Опитвайте каквото е благоугодно на Господа; 11 и не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте; 12 защото това, което скришно вършат непокорните, е срамно и да се говори. 13 А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно, е осветлено. 14 Затова е казано:
„Стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите,
и ще те освети Христос.“
15 И тъй, внимавайте добре как живеете, не като неразумни, а като мъдри, 16 като използвате благовремието, защото дните са лоши. 17 Затова, не бъдете безразсъдни, а проумявайте каква е Господнята воля. 18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, а изпълвайте се с Духа; 19 и разговаряйте се с псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си, 20 като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос, 21 и се подчинявате един на друг в страх от Христа.

Съпруги и съпрузи


22 Жени, покорявайте се на своите мъже, като на Господа; 23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (и Той е Спасител на тялото). 24 Но както църквата се покорява на Христа, така и жените нека се покоряват във всичко на своите мъже.
25 Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, 26 за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез словото, 27 за да я представи на Себе Си славна църква, без петно или бръчка, или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. 28 Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. 29 Защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата; 30 понеже сме части на Неговото тяло [от Неговата плът и от Неговите кости]. 31 „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът“. 32 Това е велика тайна; но аз говоря това за Христа и за църквата. 33 Но и вие, всеки от вас, да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи