План за четене на Библията

Основен / ден 181

Стар Завет

Песен на песните

1

Възлюбената


2 Нека ме целува той с целувките на устата си!
Защото любовта ти е по-сладостна от виното.
3 Ароматът на благоуханието ти е приятен;
името ти екато изляно масло;
затова те обичат девойките.
4 Отведи ме; да побързаме!
Нека царят ме въведе в покоите си.

Приятелите


Ще се радваме и ще се веселим за тебе,
ще възпяваме твоята любов повече от виното.

Възлюбената


С право те обичат!
5 Мургава съм, но хубава, ерусалимски дъщери,
тъмна като кидарските шатри, като Соломоновите завеси.
6 Не ме гледайте, че съм почерняла,
понеже слънцето ме е ожарило.
Синовете на майка ми, като се разгневиха на мене,
поставиха ме пазачка на лозята;
но своето лозе не опазих.
7 Кажи ми, ти, когото люби душата ми,
къде пасеш стадото си, къде го успокояваш по пладне.
Защо да съм като скитница край стадата на твоите другари?

Приятелите


8 Ако ти не знаеш, хубавице сред жените,
излез по дирите на стадата
и паси яретата си при шатрите на овчарите.

Възлюбеният


9 Сравнявам те, любима моя,
с кобилка, впрегната във Фараоновите колесници.
10 Красиви са твоите страни под висулките
и шията ти – с огърлици.
11 Ще ти направим златни висулки,
обковани със сребро.

Възлюбената


12 Докато царятседеше на трапезата си,
нардът ми издаваше благоуханието си.
13 Възлюбеният ми е за мене като китка от смирна,
която лежи между гърдите ми.
14 Възлюбеният ми е за мене като кипрова китка
в лозята на Ен-Геди.

Възлюбеният


15 Колко хубава си, любима моя, колко хубава си!
Очите ти са като на гълъбица.

Възлюбената


16 Колко хубав си, любими мой! Колко привлекателен!
И постелка ни е зеленината.

Възлюбеният


17 Гредите на къщата ни са кедрови,
дъските на покрива ни са кипарисови.
© Библейска лига - България

2

Възлюбената


1 Аз съм роза Саронова и полски крем.

Възлюбеният


2 Каквото е кремът сред тръните
това е моята възлюбена сред девойките.

Възлюбената


3 Каквото е ябълката сред горските дървета,
това е възлюбеният ми сред момците.
Пожелах сянката му и седнах под нея,
и плодът му бе сладък в устата ми.
4 Доведе ме в дома за пируване
и знамето му над мене бе любов.
5 Подкрепете ме с млинчета, разхладете ме с ябълки,
защото изнемогвам от любов.
6 Лявата му ръка е под главата ми
а дясната ме прегръща.

Възлюбеният


7 Заклевам ви, ерусалимски дъщери,
в сърните и в полските елени:
Да не събудите и да не разпалите
любовта ми, преди тя да пожелае.

Възлюбената


8 Гласът на възлюбения ми! Ето, иде той,
скача по планините, играе по хълмите.
9 Възлюбеният ми прилича на сърна или на млад елен;
ето, стои зад стената ни,
гледа в прозорците,
надзърта през решетките.
10 Проговаря възлюбеният ми и казва ми:
Стани, любима моя, прекрасна моя, и ела.
11 Ето, зимата вече мина
и дъждът преваля, престана;
12 цветя се показаха по земята,
времето за птичи песни настана,
гласът на гургулицата се чува в нашата земя;
13 по смокинята зреят първите ѝ смокини,
лозята цъфтят и издават благоухание.
Стани, любима моя, прекрасна моя, и ела.

Възлюбеният


14 О, гълъбице моя, в пукнатините на скалата,
в скришните места на стръмнините,
нека видя лицето ти, нека чуя гласа ти,
защото гласът ти е сладък и лицето ти – прекрасно.
15 Хванете ни лисиците,
малките лисици, които опустошават лозята;
защото лозята ни са цъфнали.

Възлюбената


16 Възлюбеният ми е мой и аз – негова;
той пасе стадото си сред кремовете.
17 Докато повее дневният хладен ветрец и побягнат сенките,
върни се, любими мой, и бъди като сърна
или като млад елен по назъбените планини.
© Библейска лига - България

3

1 Цяла нощ в леглото си
търсих онзи, когото обича душата ми;
търсих го, но не го намерих.
2 Рекох: Ще стана сега и ще обиколя града –
по улици и по площади;
ще търся онзи, когото обича душата ми.
Търсих го, но не го намерих.
3 Намериха ме стражите, които обхождат града,
Попитах ги: Видяхте ли онзи, когото обича душата ми?
4 А малко като ги отминах,
намерих онзи, когото обича душата ми,
хванах го и не го пуснах,
докато не го въведох в къщата на майка си,
в спалнята на онази, която ме е родила.

Възлюбеният


5 Заклевам ви, ерусалимски дъщери,
в сърните и в полските елени:
да не събудите и да не разпалите любовта ми, преди тя да пожелае.

Приятелите


6 Коя е тази, която възлиза от пустинята като стълб дим,
накадена със смирна и ливан, с всякакви благоуханни прахове от търговеца?
7 Ето, носилката е на Соломон;
около нея са шестдесет яки мъже от Израилевите юнаци.
8 Те всичките държат меч и са обучени на война;
всеки има меч на хълбока поради опасностите на нощта.
9 Цар Соломон си направи носилка от ливанско дърво;
10 стълбчетата ѝ направи от сребро,
ложето ѝ – от злато, постелката ѝ – от морав плат;
вътре е бродирана с любов от ерусалимските дъщери.
11 Излезте, Сионови дъщери и вижте цар Соломон
с венеца, с който го увенча майка му в деня на женитбата му,
в деня, когато сърцето му се веселеше.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Колосяни

3

Правила за свят живот


1 И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. 2 Мислете за горното, а не за земното; 3 защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога. 4 Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
5 Затова умъртвете земните си части: блудство, нечистота, страст, зложелание и сребролюбие, което е идолопоклонство; 6 поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните; 7 в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. 8 Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамни слова от устата ви. 9 Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му, 10 и сте се облекли в новия, който се подновява за придобиването на знание по образа на Този, Който го е създал; 11 където няма ни грък, ни юдеин, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободен; но Христос е всичко и във всичко.
12 И тъй, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. 13 Претърпявайте си един друг и си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие. 14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. 15 И нека царува в сърцата ви Христовият мир, на който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни. 16 Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни, и духовни песни, като възпявате Бога с благодат в сърцата си. 17 И каквото и да вършите, на думи или на дело, вършете всичко в името на Господа Исуса, като благодарите чрез Него на Бога Отца.
18 Жени, покорявайте се на мъжете си, както подобава в Господа. 19 Мъже, любете жените си и не ги огорчавайте. 20 Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. 21 Бащи, не раздразняйте децата си, за да не се обезсърчават. 22 Слуги, покорявайте се във всичко на земните си господари, като работите не за очи, от човекоугодничество, а със сърдечна простота, боейки се от Господа. 23 Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци; 24 понеже знаете, че в награда ще получите от Господа наследството: защото слугувате на Господа Христа. 25 Който върши неправда, ще получи според неправдата си, и то без лицеприятие.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи