План за четене на Библията

Основен / ден 182

Стар Завет

Песен на песните

4

Възлюбеният


1 Колко хубава си, любима моя;
колко хубава си!
Очите ти под булото са като на гълъбица;
косите ти са като стадо кози,
които се спускат от Галаадската планина;
2 зъбите ти са като стадо ново остригани овце,
излизащи от къпане –
всички са като близнета,
не липсва ни един сред тях.
3 Устните ти са като алена панделка
и устата ти е сладкодумна.
Страните ти под булото са като разрязан нар.
4 Шията ти е като Давидовата кула,
съградена за оръжейница,
където висят хиляда щитове –
все щитове за юнаци.
5 Двете ти гърди са като две сърнета близнета,
които пасат сред кремовете.
6 Докато повее дневният хладен ветрец и побягнат сенките,
ще отида в планината на смирната и в хълма на ливана.
7 Ти цялата си хубава, любима моя,
и недостатък няма в тебе.
8 Ела с мене от Ливан, невесто,
с мене от Ливан.
Погледни от връх Амана,
от връх Сенир и Ермон,
от леговищата на лъвовете, от планините на рисовете.
9 Пленила си сърцето ми, сестро моя, невесто,
пленила си сърцето ми с един поглед от очите си,
с един бисер от огърлицата ти.
10 Колко е хубава твоята любов, сестро моя, невесто!
Колко по-добра от виното е твоята любов
и благоуханието на твоите масла – от всякакъв вид аромати!
11 От устните ти, невесто, капе мед като от пита;
мед и мляко има под езика ти.
Благоуханието на дрехите ти е като благоуханието на Ливан.
12 Градина затворена си, сестро моя, невесто,
извор заключен, източник запечатан.
13 Твоите филизи са градина от нарове
с отбрани плодове, с къна и нард,
14 нард и шафран, тръстика и канела,
с всякакви дървета, доставящи благоухания като ливан,
смирна и алое, с всякакви най-отбрани аромати.
15 Градински извор си ти,
кладенец с жива вода и поточета от Ливан.
Възлюбената
16 Събуди се, северни ветре, ела, южни ветре,
повей в градината ми, за да потекат ароматите ѝ.
Нека дойде моят възлюбен в градината си
и да яде отбраните си плодове.
© Библейска лига - България

5

Възлюбеният


1 Дойдох в моята градина, сестро моя, невесто;
обрах смирната си и ароматите си;
ядох моята медена пита с меда си;
пих виното си с млякото си.

Приятелите


Яжте, приятели!
Пийте, да! Изобилно пийте, възлюбени.

Възлюбената


2 Аз спях, но сърцето ми беше будно.
И ето – гласът на възлюбения ми! Той хлопа и казва:
Отвори ми, сестро моя, любима моя,
гълъбице моя, съвършена моя!
Защото главата ми е напоена с роса,
косите ми – с влагата на нощта.
3 Съблякла бях дрехата си – как да я облека?
Умила бях нозете си – как да ги окалям?
4 Моят възлюбен провря ръка през пролуката
и сърцето ми се разтуптя за него.
5 Станах да отворя на възлюбения си –
от ръцете ми капеше смирна
и от пръстите ми се стичаше смирна
върху дръжките на ключалката.
6 Отворих на възлюбения си,
но моят възлюбен се беше оттеглил и си беше отишъл.
Душата ми премаляваше, когато ми говореше!
Потърсих го, но не го намерих;
повиках го, но не ми отговори.
7 Намериха ме стражите, които обхождат града.
Биха ме, раниха ме;
пазачите на стените ми отнеха булото.
8 Заклевам ви, ерусалимски дъщери: ако намерите моя възлюбен,
кажете му, че изнемогвам от любов.

Приятелите


9 С какво твоят възлюбен е по-добър от друг възлюбен,
о, ти най-прекрасна между жените?
С какво твоят възлюбен е по-добър от друг възлюбен,
та ни заклеваш така?

Възлюбената


10 Моят възлюбен е бял и румен,
личи и сред десет хиляди.
11 Главата му е най-чисто злато;
косите му са къдрави и черни като гарван.
12 Очите му, умити в мляко са, като на гълъбица край водни потоци,
вложени като скъпоценни камъни.
13 Бузите му са като лехи с аромати,
като бряг с благоуханни треви.
Устните му са като кремове, от които капе смирна.
14 Ръцете му са като златни стожери, покрити с хризолит.
Тялото му е като изваяно от слонова кост, украсено със сапфири.
15 Краката му са като мраморни стълбове,
закрепени на подложки от чисто злато.
Наглед е като Ливан, изящен е като кедър.
16 Устата му е много сладка;
и цял той е прелестен.
Такъв е моят възлюбен, такъв е моят приятел,
о, ерусалимски дъщери.
© Библейска лига - България

6

Приятелите


1 Къде е отишъл твоят възлюбен,
о, ти най-прекрасна между жените?
По кой път е свърнал твоят възлюбен,
та да го търсим и ние с тебе?

Възлюбената


2 Моят възлюбен слезе в градината си, в лехите с ароматите,
за да пасе в градините и да бере крем.
3 Аз принадлежа на моя възлюбен,
а моят възлюбен – на мене;
той пасе стадото си сред кремовете.

Възлюбеният


4 Хубава си, любима моя, като Терса,
красива като Ерусалим,
царствена като войска със знамена.
5 Отвърни очите си от мене,
защото ме вълнуват.
Косите ти са като стадо кози,
които се спускат от Галаад.
6 Зъбите ти са като стадо овце, излизащи от къпане –
всички като близнета, не липсва ни един сред тях.
7 Страните ти под булото са като разрязан нар.
8 Има шестдесет царици и осемдесет наложници,
и безброй девойки;
9 но една е гълъбицата ми, съвършената ми.
Едничка е на майка си, любимка на родителката си.
Видяха я девиците и рекоха: Блазе ѝ!
Да! Цариците и наложниците, и те я похвалиха.

Приятелите


10 Коя е тази, която поглежда като зората,
ясна като луната, светла като слънцето,
царствена като войска със знамена?

Възлюбеният


11 Слязох в градината на орехите,
за да видя зелените растения в долината,
да видя дали е напъпило лозето
и дали са цъфнали наровете.
12 Без да усетя, душата ми ме завлече
сред колесниците на благородните ми люде.

Приятелите


13 Върни се, върни се, о, суламко;
върни се, върни се, за да те погледаме!

Възлюбеният


Какво ще видите в суламката?
Нещо като борба между две дружини?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Колосяни

4

Правила за християнските домове


1 Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.
2 Постоянствайте в молитвата и бдете в нея с благодарност. 3 Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за словото, да разгласим тайната, която е в Христа, за която съм и в окови, 4 да я изявя така, както трябва да говоря.
5 Отнасяйте се мъдро към външните, като използвате благовремието. 6 Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.
7 Колкото за мене, всичко ще ви каже любезният брат и верен служител и съработник в Господа Тихик, 8 когото пратих до вас нарочно, за да узнаете моето състояние и той да утеши сърцата ви. 9 Изпратих с него и верния и любезен брат Онисим, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тука.
10 Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мене, и Варнавовият сестрин син Марк (за когото получихте поръчката: Ако дойде при вас, приемете го), 11 и Исус, наречен Юст. От обрязаните тези са единствените мои съработници за Божието царство, които ми бяха утеха. 12 Поздравява ви служителят на Исуса Христа, Епафрас, който е от вас и който всякога усърдно се моли за вас да стоите зрели и напълно уверени, във всичко, което е Божията воля. 13 Свидетелствам за него, че се труди много за вас и за тези, които са в Лаодикия и в Йерапол. 14 Поздравяват ви възлюбеният лекар Лука и Димас. 15 Поздравете братята, които са в Лаодикия, и Нимфа с домашната ѝ църква. 16 И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква; и онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие. 17 И кажете на Архип: Внимавай да изпълниш службата, която си приел в Господа.
18 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. [Амин].
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи