План за четене на Библията

Основен / ден 187

Стар Завет

2 Летописи

1

Соломон моли за мъдрост


1 Соломон, Давидовият син, се закрепи на царството си; и Господ, неговият Бог, бе с него и твърде много го възвеличи. 2 Тогава Соломон говори на целия Израил, на хилядниците и на стотниците, на съдиите и на всички първенци от целия Израил, на началниците на бащините домове; 3 и така, Соломон и цялото общество с него отидоха на високото място, което е в Гаваон; защото там беше Божият шатър за срещане, който Господният слуга Мойсей беше направил в пустинята. 4 А Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириат-Еарим на мястото, което му бе приготвил; защото Давид бе поставил за него шатър в Ерусалим. 5 При това медният олтар, който Веселеил, синът на Ури, Оровият син, беше направил, бе там пред Господнята скиния; и Соломон и обществото се обърнаха ревностно към него. 6 Там отиде Соломон, при медния олтар пред Господа, който олтар бе пред шатъра за срещане, и принесе на него хиляда всеизгаряния.
7 В същата нощ Бог се яви на Соломон и му каза: Искай какво да ти дам. 8 А Соломон каза на Бога: Ти си показал голяма милост към баща ми Давид, като си ме поставил цар вместо него. 9 Сега, Господи Боже, нека се утвърди обещанието Ти пред баща ми Давид; защото Ти ме направи цар над народ, многочислен като праха на земята. 10 Дай ми мъдрост и разум, за да излизам и влизам пред този народ; защото кой може да съди този Твой голям народ? 11 И Бог каза на Соломон: Понеже си имал това на сърцето си и не поиска богатство, имоти и слава, нито живота на онези, които те мразят, нито поиска дълъг живот, но поиска за себе си мъдрост и разум, за да съдиш Моя народ, над който те направих цар, 12 дават ти се мъдрост и разум; при това ще ти дам богатство, имоти и слава, каквито не са имали царете, които са били преди тебе, нито ще имат някои след тебе. 13 Тогава Соломон се върна в Ерусалим от високото място, което е в Гаваон пред шатъра за срещане, и царуваше над Израил.
14 И Соломон събра колесници и конници, и имаше хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които настани по градовете за колесниците и при царя в Ерусалим. 15 И царят направи среброто и златото да изобилстват в Ерусалим като камъни, а кедрите направи по брой като полските черници. 16 И за Соломон докарваха коне от Египет; кервани от царски търговци ги купуваха на стада с определена цена. 17 А извеждаха и докарваха от Египет всяка колесница за шестотин сребърни сикли и всеки кон за сто и петдесет; така също за всички хетски царе и за сирийските царе конете им се доставяха чрез тези търговци.
© Библейска лига - България

2

Подготовка за строежа на храма


1 Тогава Соломон реши да построи дом за Господнето име и царски дом. 2 И Соломон изброи седемдесет хиляди мъже за носачи и осемдесет хиляди за каменоделци в планините, и три хиляди и шестотин за надзиратели над тях. 3 Тогава Соломон прати до тирския цар Хирам да кажат: Каквото си сторил на баща ми Давид, на когото си пратил кедри, за да си построи дом, в който да живее, стори така и на мене. 4 Ето, аз строя дом за името на Господа, моя Бог, за да го посветя на Него, за да се принасят пред Него благоуханен тамян и постоянните присъствени хлябове, и утринните и вечерните всеизгаряния, в съботите, на новолунията и в празниците на Господа, нашия Бог; това е неизменната наредба в Израил. 5 А домът, който строя, е голям, защото нашият Бог е по-велик от всички богове. 6 Но кой може да Му построи дом, когато небето и небето на небесата не са достатъчни, за да Го поберат? И кой съм аз, че да Му построя дом, освен само за да кадя пред Него? 7 Затова ми прати сега човек, изкусен да работи злато и сребро, мед и желязо, морава, червена, и синя прежда и който разбира от резбарство, и да работи в Юда и в Ерусалим с моите изкусни майстори, за които баща ми Давид е промислил. 8 Изпрати ми и кедрово дърво, кипарисово и алгумово дърво от Ливан; защото зная, че твоите слуги умеят да секат дървета в Ливан; и ето, моите слуги ще бъдат с твоите слуги, 9 за да ми приготвят много дърво; защото домът, който строя, ще бъде голям и чудесен. 10 И ето, ще дам на твоите слуги, дървосекачите, двадесет хиляди кора чукано жито, двадесет хиляди кора ечемик, двадесет хиляди бата вино и двадесет хиляди бата дървено масло. 11 Тогава тирският цар Хирам отговори с писмо, което прати на Соломон: Понеже Господ люби народа Си, затова те е поставил цар над него. 12 Рече още Хирам: Благословен да бъде Господ, Израилевият Бог, Създател на небето и на земята, Който даде на цар Давид мъдър син, надарен с остроумие и разум, който да построи дом на Господа и царска къща. 13 Сега ти пращам човек изкусен и разумен, майстора си Хирам, 14 син на една жена от Дановите дъщери и на баща тирянин, изкусен да изработва злато и сребро, мед и желязо, камъни и дърво, морава, синя и червена прежда, и висон, също да прави всякакви резби и да изработва всякакъв модел, какъвто му се даде. Той ще работи заедно с твоите изкусни майстори и с изкусните майстори на господаря ми, твоя баща Давид. 15 Сега нека господарят ми изпрати на слугите си житото и ечемика, дървеното масло и виното, които е обещал; 16 а ние ще насечем дървета от Ливан, колкото ти са потребни и ще ти ги докараме на салове по море до Йопия, а ти ще ги превозиш в Ерусалим.
17 И Соломон преброи всички чужденци, които бяха в Израилевата земя след преброяването, с което баща му Давид ги бе преброил; и се оказаха сто петдесет и три хиляди и шестотин души. 18 И от тях назначи седемдесет хиляди за носачи и осемдесет хиляди за каменоделци в планините, и три хиляди и шестотин за надзиратели – да ръководят работата на строителите.
© Библейска лига - България

3

Соломон строи храма


1 Тогава Соломон започна да строи Господния дом в Ерусалим на хълма Мория, където се яви Господ на баща му Давид; на мястото, което Давид беше приготвил на гумното на евусеца Орна. 2 Той започна да строи на втория ден от втория месец на четвъртата година от възцаряването си. 3 А основата, която Соломон положи, за да построи Божия дом, имаше тези мерки: дължината в лакти според старата мярка бе шестдесет лакти и широчината – двадесет лакти. 4 А притворът, който бе пред лицето на дома, имаше дължина според широчината на дома, двадесет лакти, а височината – сто и двадесет; и го обкова вътре с чисто злато. 5 И облече светилището с кипарисово дърво, което обкова с чисто злато, и извая по него палми и верижки. 6 И украси дома със скъпоценни камъни за красота; а златото бе от Фаруим. 7 Обкова още със злато дома, гредите, вратите, стълбовете и стените му; и извая херувими по стените. 8 И направи Светая светих на дома с дължина, според широчината на дома, двадесет лакти, и с широчина – двадесет лакти; и го обкова с шестотин таланта чисто злато. 9 А теглото на гвоздеите беше петдесет сикли злато. Обкова и горните стаи със злато. 10 И в Светая светих на дома извая два херувима и ги обкова със злато. 11 А крилата на херувимите имаха, заедно, дължина двадесет лакти; едното крило на единия херувим беше пет лакти и допираше стената на дома; и другото крило беше пет лакти и допираше крилото на другия херувим. 12 И едното крило на другия херувим беше пет лакти и допираше стената на дома; и другото крило беше пет лакти и допираше крилото на другия херувим. 13 Крилата на тези херувими се простираха на двадесет лакти; и те стояха на нозете си, и лицата им гледаха навътре. 14 И направи завесата от синя, морава и червена прежда, и висон, и изработи по нея херувими. 15 Направи пред дома и два стълба тридесет и пет лакти високи, с капител на върха на всеки от тях пет лакти висок. 16 Направи и верижки, както в светилището, и ги сложи на върховете на стълбовете; и направи сто нара, които окачи на верижките. 17 И изправи стълбовете пред храма: единия отдясно, а другия отляво; и нарече онзи, който беше отдясно, Яхин, а онзи, който беше отляво Воаз.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

5

Изцеляването на човека, обладан от бесове


1 И тъй, минаха отвъд езерото в Гадаринската страна. 2 И като излезе от ладията, начаса от гробищата Го срещна човек с нечист дух. 3 Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже даже с верига; 4 защото много пъти бяха го връзвали с окови и с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти. 5 И всякога, нощем и денем, в гробищата и по хълмовете, той викаше и се изпосичаше с камъни. 6 А като видя Исуса отдалеч, завтече се и Му се поклони; 7 и изкрещя със силен глас, и рече: Какво имаш Ти с мене, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи. 8 (Защото Исус му каза: Из лез от човека, дух нечисти.) 9 И Исус го попита: Как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името; защото сме мнозина. 10 И много Му се молѝ да не ги отпраща вън от страната. 11 А там, по хълма, пасеше голямо стадо свине. 12 И бесовете му се молеха, казвайки: Прати ни в свинете, за да влезем в тях. 13 Исус им позволи. И нечистите духове излязоха, та влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна надолу по стръмнината и се издави в езерото. 14 А онези, които пасяха свинете, побягнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало. 15 И като дойдоха при Исус, видяха хванатия по-преди от бесове, в когото е бил легионът, че седи облечен и смислен; и убояха се. 16 И онези, които бяха видели, разказаха им за станалото с хванатия от бесовете и за свинете. 17 И те започнаха да Му се молят да си отиде от техните предели. 18 И когато влизаше в ладията, този, който бе хванат от бесове, Му се молеше да бъде заедно с Него. 19 Обаче Исус не го допусна, но му каза: Иди си у дома при своите и кажи им какви велики неща ти стори Господ и как се смили над тебе.
20 И човекът тръгна и почна да разгласява в Декапол какви велики неща му стори Исус; и всички се чудеха.

Мъртвото момиче и болната жена


21 Когато Исус пак премина с ладията на отвъдната страна, събра се при Него голямо множество; и Той беше край езерото. 22 И дойде един от началниците на синагогата, на име Яир, и като Го видя, падна пред нозете Му, 23 и много Му се моли, казвайки: Малката ми дъщеря бере душа; моля Ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее, и да живее. 24 И Той отиде с него; и едно голямо множество вървеше след Него, и хората Го притискаха.
25 И една жена, която бе имала кръвотечение дванадесет години, 26 и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше пропиляла целия си имот, без да види някаква полза, а напротив, беше ѝ станало по-зле, 27 като чу за Исуса, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата Му. 28 Защото си казваше: Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея. 29 И начаса пресекна кръвотечението ѝ, и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. 30 И веднага Исус, като усети в Себе Си, че е излязла от Него сила, обърна се всред народа и каза: Кой се допря до дрехите Ми? 31 Учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът Те притиска, а питаш: Кой се допря до Мене? 32 Но Той се озърташе, за да види тази, която бе сторила това. 33 А жената, уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него, и Му каза цялата истина. 34 А Той ѝ рече: Дъще, твоята вяра те изцели; иди си с мир, и бъди здрава от болестта си.
35 Докато Той още говореше, идват от къщата на началника на синагогата и казват: Дъщеря ти умря; защо още затрудняваш Учителя? 36 А Исус, като дочу думите, които говореха, каза на началника на синагогата: Не бой се, само вярвай. 37 И на никого не позволи да Го придружи, освен на Петър, Яков и Якововия брат Йоан. 38 И като дойдоха до къщата на началника на синагогата, Той видя вълнение и мнозина, които плачат и пищят много. 39 И като влезе, каза им: Защо вдигате шум и плачете? Детето не е умряло, а спи. 40 А те Му се присмиваха. Но Той, като изкара навън всичките, взе бащата и майката на детето, и онези, които бяха с Него, и влезе там, където беше детето. 41 И като хвана детето за ръка, каза му: Талита куми; което значи: Момиче, тебе казвам, стани! 42 И момичето веднага стана, и ходеше, защото беше на дванадесет години. И те се смаяха твърде много. 43 И много им заръча никой да не узнае това; и заповяда да ѝ дадат нещо да яде.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи