План за четене на Библията

Основен / ден 213

Стар Завет

2 Летописи

22

Охозия, цар на Юда


1 Вместо Йорам ерусалимските жители поставиха за цар най-малкия му син Охозия, защото четите, надошли в стана с арабите, бяха избили всичките по-стари. Така се възцари Охозия, синът на Юдовия цар Йорам. 2 Охозия бе четиридесет и двегодишен, когато се възцари, и царува една година в Ерусалим. Името на майка му бе Готолия, внучка на Омри. 3 Също и той ходи в пътищата на Ахавовия дом, защото майка му го насърчаваше в нечестието му. 4 Той върши зло пред Господа както Ахавовия дом; защото след смъртта на баща му, те му станаха съветници за негово погубление. 5 По техния съвет като ходеше, той отиде на бой заедно с Израилевия цар Йорам, сина на Ахааз, против сирийския цар Азаил в Рамот-Галаад, където сирийците и раниха Йорам. 6 И той се върна в Езреел, за да се цери от раните, които му нанесоха в Рама, когато воюваше против сирийския цар Азаил. Тогава Юдовият цар Охозия, Йорамовият син, слезе в Езреел, за да види Йорам, Ахавовия син, защото бе болен. 7 И гибелта на Охозия стана от Бога чрез отиването му при Йорам; защото, когато дойде, излезе с Йорам против Иуй, Намесиевия син, когото Господ бе помазал да изтреби Ахавовия дом. 8 И Иуй, когато извършваше съд над Ахавовия дом, намери Юдовите първенци и синовете на Охозиевите сродници, които служеха на Охозия, и ги изби. 9 Тогава потърси и Охозия; и го заловиха, като бе скрит в Самария, и го доведоха при Иуй, та го убиха; и го погребаха, защото рекоха: Син е на Йосафат, който потърси Господа с цялото си сърце. И Охозиевият дом нямаше вече сила да задържи царството.

Готолия и Йоас


10 А Готолия, Охозиевата майка, като видя, че синът ѝ умря, стана и погуби целия царски род от Юдовия дом. 11 Но Йосавеета, царската дъщеря, взе Йоас, Охозиевия син, открадна го изсред царските синове, като ги убиваха, и сложи него и дойката му в спалнята. Така Йосавеета, дъщерята на цар Йорам и жена на свещеник Йодай, (защото бе сестра на Охозия,) го скри от Готолия, та тя не го уби. 12 И беше при тях, скрит в Божия дом, шест години; а Готолия царуваше над земята.
© Библейска лига - България

Нов Завет

2 Тимотей

1

1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, за прогласяване обещания живот, който е в Христа Исуса, – 2 до Тимотей, възлюбеното ми чадо: Благодат, милост, мир да бъде с тебе от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.

Насърчение за вярност


3 Благодаря на Бога, на Когото служа, като прародителите ми, с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си нощем и денем, 4 и спомняйки си сълзите ти, копнея да те видя, за да се изпълня с радост. 5 Понеже си припомням твоята нелицемерна вяра, която първо я имаше у баба ти Лоида и у майка ти Евникия, а както съм уверен, и у тебе. 6 По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. 7 Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. 8 И тъй, не се срамувай от свидетелството за нашия Господ, нито от мене – затворник за Него, но участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога, 9 Който ни е спасил и призовал със свято призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена ни в Христа Исуса преди вечните времена, 10 а сега открита чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието, 11 на което аз бях поставен вестител, апостол и учител. 12 Затова и така страдам. Но не се срамувам, защото зная в Кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм Му поверил.
13 Имай за образец здравите думи, които си чул от мене, с вяра и любов в Христа Исуса. 14 Онова добро нещо, което ти е било поверено, опази чрез Святия Дух, Който живее в нас.
15 Ти знаеш това, че всички в Азия се отвърнаха от мене, между които са Фигел и Ермоген. 16 Господ да покаже милост към дома на Онисифор, защото той много пъти ме подкрепяше и не се срамуваше от оковите ми, 17 а, напротив, когато беше в Рим, старателно ме търси и ме откри. 18 Господ да му даде да намери милост пред Господа в онзи ден; а колко ми помогна в Ефес, ти знаеш твърде добре.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

6

1 Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си,
или си дал ръка за някой чужденец,
2 ти си се впримчил с думите си,
хванат си с думите на устата си.
3 Затова, сине мой, ето що направи, за да се отървеш,
тъй като си паднал в ръцете на ближния си:
иди, падни, при нозете на ближния си и го моли настоятелно;
4 не давай сън на очите си,
и дрямка на клепачите си,
5 докато не се отървеш като сърна от ръката на ловеца
и като птица от ръката на птицеловец.
6 Иди при мравката, о ленивецо,
размишлявай за постъпките ѝ и стани мъдър.
7 Тя няма ни началник,
ни надзирател или управител,
8 но приготвя храната си лете
и събира яденето си по жетва.
9 Докога ще спиш, ленивецо?
Кога ще станеш от сън?
10 Малко спане, малко дрямка,
малко скръстване на ръце за почивка –
11 и ще дойде сиромашия върху тебе като разбойник
и немотия като грабител.
12 Човек нехранимайко, човек негодник
е онзи, който ходи с извратени уста,
13 намигва с очи, говори с нозете си,
дава знак с пръсти,
14 който крои зло с лукавство в сърцето си,
непрестанно сее раздори.
15 Затова гибелта му ще дойде внезапно;
изведнъж ще се съкруши, и то непоправимо.
16 Шест неща мрази Господ,
седем са мерзост за Него:
17 надменни очи, лъжлив език,
ръце, които проливат невинна кръв,
18 сърце, което крои лоши замисли,
нозе, които бързо тичат да вършат зло,
19 неверен свидетел, който говори лъжа,
и онзи, който сее раздори между братя.
Предупреждение да не прелюбодействаме
20 Сине мой, пази заповедта на баща си
и не отстъпвай от наставлението на майка си.
21 Вържи ги завинаги за сърцето си,
увий ги около шията си.
22 Когато ходиш, наставлението ще те води;
когато спиш, ще те пази;
когато се събудиш, ще разговаря с тебе.
23 Защото тези заповеди са светилник
и това наставление – светлина,
и поучителните изобличения – път към живот,
24 за да те пазят от лоша жена,
от ласкателния език на чужда жена.
25 Не пожелавай в сърцето си хубостта ѝ;
да не те улови с клепачите си,
26 защото поради блудница човек изпада в нужда за залък хляб,
а прелюбодейката улавя скъпоценната душа.
27 Може ли някой да пъхне огън в пазвата си
и дрехите му да не изгорят?
28 Може ли някой да ходи по разпалени въглища
и нозете му да не се обжарят?
29 Така е с онзи, който влиза при жената на ближния си,
който се допре до нея, не ще остане ненаказан.
30 Дори крадецът не се пропуска ненаказан,
даже ако краде, за да насити душата си когато е гладен;
31 и ако го хванат, той трябва да възвърне седмократно,
да предаде целия имот на къщата си.
32 Но онзи, който прелюбодейства с жена, е безумен;
който прави това, погубва душата си.
33 Бой и позор ще намери
и срамът му няма да се изличи.
34 Защото ревността на мъжа събужда яростта
и той няма да пожали в деня на отмъщението;
35 не ще иска да знае за никакъв откуп,
нито ще се умилостиви, ако и да му дадеш много подаръци.
© Библейска лига - България