План за четене на Библията

Основен / ден 214

Стар Завет

Йоил

1

1 Господнето слово, което дойде към Йоил, Фатуилевия син:

Нашествието на скакалците


2 Слушайте това, старци,
и дайте ухо, всички жители на земята:
Ставало ли е такова нещо във ваши дни
или в дните на бащите ви?
3 Разкажете това на чадата си
и чадата ви нека го разкажат на своите чада,
и техните чада на следващото поколение.
4 Каквото остави гъсеницата, изпояде го скакалецът;
каквото остави скакалецът, изпояде го червей;
каквото остави червеят, изпояде го бръмбар.
5 Изтрезнейте, пияници, и плачете;
ридайте, всички винопийци, за новото вино,
защото е отнето от устата ви.
6 Срещу земята Ми излезе народ силен и без брой,
чиито зъби са лъвски зъби
и който има кътни зъби като на лъвица.
7 Опустоши лозата Ми
и сломи смокинята Ми;
обели я и съвсем я хвърли;
клоните ѝ побеляха.
8 Плачи като сгодена девица, опасана с вретище,
за мъжа на младостта си.
9 Хлебният принос и възлиянието престанаха
от дома Господен
и свещениците, служителите Господни, жалеят.
10 Запустя полето, жалее земята,
защото се загуби житото,
изсъхна новото вино, дървеното масло е слабо.
11 Посрамете се, земеделци, и ридайте, лозари,
за пшеницата и за ечемика,
защото жетвата на нивата се изгуби.
12 Лозата изсъхна и смокинята повяхна;
нарът, палмата и ябълката –
всичките полски дървета изсъхнаха;
радостта изчезна сред човешките чада.

Призив за покаяние


13 Опашете се с вретище и плачете, свещеници;
ридайте, служители на олтара.
Елате, нощувайте във вретище, служители на моя Бог,
защото хлебният принос и възлиянието са удържани
от дома на вашия Бог.
14 Назначете пост, свикайте тържествено събрание,
съберете старейшините и всички жители на страната
в дома на Господа, вашия Бог,
и извикайте към Господа.
15 О, какъв ден!
Защото денят Господен наближи
и ще дойде като гибел от Всемогъщия.
16 Не се ли отнема храната пред очите ни,
веселието и радостта – от дома на нашия Бог?
17Семената изсъхнаха под буците си,
житниците запустяха,
хранилищата се съсипаха,
защото житото изсъхна.
18 Как стене добитъкът!
Скитат се стадата говеда,
защото нямат пасбище.
Да, изгинаха стадата овце.
19 Господи, към Тебе викам,
защото огънят изпояде пасбищата на целината
и пламъкът изпогори всички полски дървета.
20 Даже и дивите животни, задъхвайки се, поглеждат към Тебе;
защото пресъхнаха водните потоци
и огън изпояде пасбищата на целината.
© Библейска лига - България

2

Армия от скакалци


1 Затръбете в Сион и дайте тревога на святия Ми хълм;
нека се разтреперят всички жители на страната,
защото иде денят Господен, защото е близо –
2 ден тъмен и мъглив,
ден облачен и мрачен
като зората се разпростира върху планините,
ето иде голям и могъщ народ,
подобен не е имало отвека,
нито след него ще има през годините и вековете.
3 Пред тях огън пояжда,
след тях пламък лумва;
пред тях земята е като Едемската градина,
а зад тях – гола пустиня;
да, нищо не е избягало от тях.
4 Видът им е като вид на коне, препускат като конници.
5 Като тропот от колесници се чува,
като скачат по върхове,
като пращене на огнен пламък, който пояжда тръстика,
като силен народ, строен за бой.
6 Пред тях племената се измъчват,
всички лица побледняват.
7 Те тичат като юнаци,
като воини се качват по с тената;
маршируват всеки в пътя си,
без да развалят редовете си.
8 Не се блъскат един друг;
маршируват всеки в своя път;
и даже като падат около оръжията,
не спират вървежа си.
9 Спускат се върху града,
тичат по стената,
качват се по къщите,
влизат през прозорците като крадци.
10 Земята се тресе пред тях,
небето трепери,
слънцето и луната потъмняват
и звездите изгубват блясъка си.
11 И Господ издава гласа Си пред Своята войска;
многобройно е Неговото опълчение
и силни онези, които изпълняват словото Му.
Денят Господен е велик и твърде страшен.
Кой може да го изтърпи?

Раздерете сърцата си


12 Но – казва Господ – даже и сега се обърнете към Мене
с цялото си сърце,
с пост, с плач и с ридание;
13 и раздерете сърцето си, а не дрехите си,
та се обърнете към Господа, вашия Бог,
защото е благ и милостив,
дълготърпелив и многомилостив,
и разкайва се за злочестината.
14 Кой знае дали Той не ще се отвърне и разкае,
та да остави благословение след Себе Си, –
колкото за хлебен принос и възлияние на Господа, вашия Бог?
15 Затръбете в Сион,
назначете пост, свикайте тържествено събрание;
16 съберете народа, осветете събранието,
свикайте старейшините,
съберете младенците и сучащите;
нека излезе младоженецът от спалнята си
и невестата – от стаята си;
17 нека плачат свещениците,
служителите Господни,
между притвора и олтара,
и нека кажат: Пощади, Господи, народа Си
и не предавай наследството Си на позор,
за да ги владеят народите.
Защо да рекат между племената:
Къде е техният Бог?

Отговорът на Господа


18 Тогава Господ ще поревнува за земята Си
и ще се смили над народа Си.
19 И Господ ще им рече в отговор:
Ето, Аз ще ви пратя жито,
ново вино и масло, и ще се наситите с тях;
и няма вече да ви правя за позор между народите.
20 Но ще отдалеча от вас северната армия,
и ще я оттласна в безводна и пуста земя,
с лице към източното море,
и тил към западното море.
И зловоние ще се понесе от нея,
и смрад ще се издигне от нея,
защото Господ ще извърши велики дела.
21 Не бой се, земьо;
радвай се и весели се,
защото Господ извърши велики дела.
22 Не се плашете, диви животни;
защото пасбищата на целината поникват,
защото дървото ражда плода си,
смокинята и лозата дават силата си.
23 Радвайте се и вие, Сионови чада,
и веселете се в Господа, вашия Бог,
защото ви е дал ранния дъжд в милостта Си,
и сега ви праща изобилен дъжд – ранния дъжд и късния дъжд, както преди.
24 Гумната ще се напълнят с жито
и линовете ще преливат от вино и масло.
25 Ще ви възвърна за годините, които изпояде скакалецът,
червеят, бръмбарът и гъсеницата,
Моята голяма войска, която пратих сред вас.
26 И ще ядете изобилно и ще се наситите,
и ще хвалите името на Господа, вашия Бог,
Който е постъпвал чудесно с вас;
и Моят народ няма никога вече да се посрами.
27 И ще познаете, че Аз съм сред Израил,
и че съм Господ, вашият Бог, и че няма друг;
и Моят народ няма никога вече да се посрами.

Денят Господен


28 И след това ще излея Духа Си върху всяка плът;
и синовете ви, и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища,
юношите ви ще виждат видения,
29 също и върху слугите и върху слугините ще изливам Духа Си в онези дни.
30 И ще покажа чудеса на небето и на земята,
кръв, огън и стълбове от дим.
31 Слънцето ще се обърне в тъмнина
и луната – в кръв,
преди да дойде великият и страшен ден Господен.
32 И всеки, който призове името Господне, ще се избави;
защото на хълма Сион и в Ерусалим ще има спасени –
както е казал Господ, –
между оцелелите, които Господ ще повика.
© Библейска лига - България

3

Съдът над народите


1 Защото ето, в онези дни и в
онова време,
когато върна Юдовите и ерусалимските пленници,
2 ще събера всички народи
и ще ги доведа в
Йосафатовата долина,
и там ще произведа съд над тях за Моето наследство и Моя народ Израил,
когото те разпръснаха сред народите
и си разделиха земята Ми.
3 И хвърляха жребий за Моя народ,
и даваха момчета за блудници,
и продаваха момичета, за да пият вино.
4 Да! Какво общо имате с Мене вие, Тире, Сидоне
и всички филистимски предели?
Искате ли да Ми въздадете възмездие?
А ако Ми въздадете,
то Аз без забава бързо ще ви върна възмездието ви върху главите ви.
5 Понеже взехте среброто Ми и златото Ми
и занесохте в капищата си отбраните Ми блага.
6 Вие продадохте на гърците
народа на Юда и Ерусалим,
за да ги отдалечите от пределите им.
7 Затова Аз ще ги повдигна от мястото,
в което ги продадохте,
и ще върна възмездието на собствената ви глава.
8 Още ще продам вашите синове и вашите дъщери
в ръката на юдеите,
а те ще ги продадат на савците – народ далечен.
Господ е изговорил това.
9 Прогласете това между народите:
Пригответе се за война! Повдигнете юнаците!
Нека излязат, нека се приближат всички воини.
10 Изковете от ралата си мечове,
и от сърповете си – копия.
Слабият нека каже: Силен съм.
11 Съберете се и елате отвред, всички народи,
струпайте се заедно.
Господи, направи да слязат там юнаците Ти.
12 Нека станат народите и да дойдат
в Йосафатовата долина,
защото там ще седна да съдя всички околни народи.
13 Пускайте сърпа в жетвата, защото е узряла;
елате, тъпчете, защото линът е пълен
и каците преливат, понеже нечестието им е голямо.
14 Множества, множества в долината, където ще се отсъди за тях.
Защото близо е денят Господен в долината, където ще се даде присъдата.
15 Слънцето и луната ще потъмнеят,
и звездите ще изгубят блясъка си.
16 И Господ ще загърми от Сион
и ще издаде гласа Си от Ерусалим;
небето и земята ще се потресат;
но Господ ще бъде прибежище за народа Си
и крепост за израиляните.

Благословения за Божия народ


17 Така ще познаете, че Аз съм Господ, вашият Бог,
Който обитавам на святия Си хълм Сион.
Тогава Ерусалим ще бъде свят и чужденци няма вече да минават през него.
18 В онзи ден от планините ще капе ново вино,
и от хълмовете ще тече мляко,
и по всички Юдови дерета ще текат води;
а от дома Господен ще избликне извор,
който ще пои Ситимската долина.
19 Египет ще запустее
и Едом ще бъде гола пустиня
заради насилието, срещу синовете Юдови,
в чиято земя са пролели невинна кръв.
20 А Юда ще бъде населен довека
и Ерусалим – из род в род.
21 Така ще смятам за невинна тяхната кръв, която не съм смятал за невинна;
и Господ ще обитава в Сион!
© Библейска лига - България

Нов Завет

2 Тимотей

2

1 И така, ти, чадо мое, укрепвай в благодатта, която е в Христа Исуса. 2 И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. 3 Съучаствай в страданията като добър воин Исус Христов. 4 Никой служещ като воин не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за воин. 5 Също и ако се състезава някой в игрите, той не бива увенчан, ако не се е състезавал според правилата. 6 Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. 7 Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко. 8 Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие; 9 за което страдам до окови като злодеец. Но Божието слово не се връзва. 10 Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава. 11 Вярно е това слово:
„Защото, ако сме умрели с Него, то ще и да живеем с Него;
12 ако устоим, то ще и да царуваме с Него;
ако се отричаме от Него,
и Той ще се отрече от нас;
13 ако сме неверни, Той верен остава;
защото не може да се отрече от Себе Си.“

Работник, одобрен пред Бога


14 Това им напомняй и заръчвай им пред Господа да не влизат в препирни, от които няма полза, а погубват слушателите. 15 Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината. 16 А скверните празнословия отбягвай, защото, които ги произнасят, ще отиват още по-надалеч в нечестие, 17 и учението на такива ще разяжда като гангрена; от които са Именей и Филет, 18 които се отклониха от истината, като казват, че възкресението вече е станало, и разрушават вярата на някои. 19 Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки този печат: „Господ познава Своите Си“ и: „Всеки, който изповяда Господнето име, да отстъпи от неправдата“.
20 А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни; и едни са за почтена употреба, а други за непочтена. 21 И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на Стопанина, приготвен за всяко добро дело. 22 Отбягвай младежките страсти и заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира. 23 Отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат препирни. 24 А Господният слуга не бива да се препира, но трябва да бъде кротък към всички, способен да поучава, търпелив; 25 с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината, 26 и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за давършат неговата воля.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи