План за четене на Библията

Основен / ден 221

Стар Завет

Амос

6

Горко на охолните


1 Горко на охолните в Сион
и на живеещите безгрижно в
Самарийската планина,
на бележитите мъже от главния сред народите,
при които идва Израилевият дом!
2 Идете в Халне и вижте;
и оттам идете в големия Хамат;
тогава слезте в Гет Филистимски.
Те по-щастливи ли са от тези царства?
Или техният предел по-голям ли е от вашия предел?
3 Вие, които отдалечавате от себе си злия ден
и приближавате седалището на насилието;
4 които лежите на постелки от слонова кост,
простирате се на леглата си
и ядете агнета от стадото
и телци от обора;
5 които пеете празни песни по звука на псалтира
и си изнамирате музикални инструменти като Давид;
6които пиете вино с цели паници
и се мажете с изрядни масла,
а за бедствието на Йосиф не скърбите.
7 По тази причина те ще отидат сега в плен
с първите, които ще бъдат пленени;
и шумните пиршества на протягащите се ще се прекратят.

Господ се гнуси от гордостта на Израил


8 Господ Еова се закле в Себе Си и казва Господ, Бог на силите:
Аз се гнуся от надменността на Яков
и мразя палатите му;
затова, ще предам града и всичко, което е в него.
9 И десет човека ако останат в една къща,
те един по един ще измрат.
10 И ако някой роднина, който трябва да изгори телата,
дойде да ги изнесе от къщата и попита онзи, който още се крие там:
Има ли някой с тебе? – и онзи отговори: Няма –
тогава ще рече: Мълчи! –
защото не бива да споменаваме името Господне.
11 Защото, ето, Господ е заповядал
и голямата къща ще бъде поразена с проломи,
а малката къща – с пукнатини.
12 Могат ли конете да тичат по скала?
Може ли някой да оре там с волове?
Но вие обърнахте правосъдието в жлъчка
и плода на правдата в пелин –
13 вие, които се радвате на Ло-Девар
и казвате: Не придобихме ли Карнаим със своята собствена сила?
14 Но ето, Аз ще повдигна народ против вас, доме Израилев –
казва Господ, Бог на силите –
и те ще ви притесняват
от прохода на Хамат до потока в пустинята.
© Библейска лига - България

7

Скакалци, огън и отвес


1 Това е, което Господ Еова ми показа: Ето, той образува скакалци, когато започна да никне в гората реколта; и ето, беше втората реколта след царевата коситба. 2 И когато те изядоха тревата на земята, тогава извиках:
Господи Еова, бъди милостив, моля Ти се!
Как ще устои Яков? Той е толкова малък!
3 Господ се разкая за това:
Няма да се случи – казва Господ.
4 Това е, което Господ Еова ми показа: Ето, Господ Еова зовеше за съд чрез огън; и огънят изпояде голямата бездна, и щеше да изпояде и Израилевия дял. 5Тогава извиках:
Господи Еова, спри, моля Ти се!
Как ще устои Яков? Той е толкова малък!
6Господ се разкая за това:
И това няма да се случи – каза Господ Еова.
7 Това е, което ми показа: Ето, Господ стоеше при стена, съградена с отвес, като държеше отвес в ръката Си. 8 И Господ ми рече: Какво виждаш, Амосе?
И казах: Отвес. Тогава Господ каза:
Ето, Аз ще сложа отвес сред Моя народ Израил;
занапред няма вече да го щадя.
9 Високите Исаакови места ще запустеят
и Израилевите светилища ще се съсипят;
и Аз ще стана с меч против Еровоамовия дом.

Амос и Амасия


10 Тогава свещеникът на Ветил Амасия прати до Израилевия цар Еровоам да кажат: Амос направи заговор против тебе сред Израилевия дом; земята не може да търпи многото му думи. 11Защото Амос така е казал: Еровоам ще умре от меч, а Израил непременно ще бъде откаран пленник от земята си. 12После Амасия каза на Амос: О, ти гледачо, върви, бягай в Юдовата земя, там яж хляб и там пророкувай; 13а във Ветил повече да не пророкуваш, защото е царево светилище и е царски дворец. 14Тогава Амос рече в отговор на Амасия: Не бях аз пророк, нито син на пророк, но бях пастир и берях черници. 15И Господ ме взе от стадото и Господ ми рече: Иди, пророкувай на Моя народ Израил. 16Сега слушай Господнето слово: Ти казваш: Не пророкувай против Израил и да не се отрони от тебе дума против Исааковия дом. 17Затова така казва Господ:
Жена ти ще бъде блудница в града,
синовете ти и дъщерите ти ще паднат от меч
и земята ти ще се раздели с въже,
а сам ти ще умреш в нечиста земя
и Израил непременно ще бъде откаран пленник от земята си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

1

Родословието на Исус


1 Родословието на Исуса Христа, син на Давид, син на Авраам. 2 Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му; 3 Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есром; Есром роди Арам; 4 Арам роди Аминадав; Аминадав роди Наасон; Наасон роди Салмон; 5 Салмон роди Вооз от Раав; Вооз роди Овид от Рут; Овид роди Есей; 6 а Есей роди цар Давид.
Давид роди Соломон от Уриевата жена; 7 Соломон роди Ровоам; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; 8 Аса роди Йосафат; Йосафат роди Йорам; Йорам роди Озия; 9 Озия роди Йоатам; Йоатам роди Ахаз; Ахаз роди Езекия; 10 Езекия роди Манаси; Манаси роди Амон; Амон роди Йосия; 11 а Йосия роди Ехония и братята му по времето на преселението във Вавилон.
12 А след преселението във Вавилон Ехония роди Салатиил; Салатиил роди Зоровавел; 13 Зоровавел роди Авиуд; Авиуд роди Елиаким; Елиаким роди Азор; 14 Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд; 15 Елиуд роди Елеазар; Елеазар роди Матан; Матан роди Яков, 16 а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.
17 И така, всичките родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа – четиринадесет рода.

Раждането на Исус


18 А рождението на Исуса Христа беше така: след като бе сгодена майка Му Мария за Йосиф, преди да бяха се събрали, тя се намери непразна от Святия Дух. 19 А мъжът ѝ Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20 Но когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух. 21 Тя ще роди син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им. 22 А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва:
23 „Ето, девицата ще зачене и ще роди Син; и ще Го нарекат Емануил“ (което значи Бог с нас).
24 И тъй, Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и прие жена си; 25 но не я познаваше, докато тя не роди [първородния си] Син; и нарече Го Исус.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

7

1 Сине мой, пази словата ми и скътай заповедите ми в себе си.
2 Пази заповедите ми и ще живееш,
и поуката ми, като зеницата на окото си.
3 Вържи ги за пръстите си,
начертай ги на плочата на сърцето си.
4 Кажи на мъдростта: Сестра си ми;
и наречи разума сродник,
5 за да те пазят от чужда жена,
от чужда жена, която ласкае с думите си.
6 Понеже, като погледнах през решетките си,
през прозореца на къщата си,
7 видях сред безумните,
съгледах сред младежите
един безумен млад човек,
8 който минаваше по улицата близо до ъгъла ѝ
и отиваше към къщата ѝ
9 в дрезгавината, на свечеряване,
в тъмната и мрачна нощ.
10 И ето, посрещна го жена,
облечена като блудница, с коварно сърце;
11 (бъбрива и упорита –
нозете ѝ не се спират вкъщи;
12 кога по улиците, кога по площадите,
тя причаква при всеки ъгъл).
13 И като го хвана, целуна го,
и с безсрамно лице му каза:
14 Бях задължена да принеса примирителни жертви;
днес изпълних оброците си.
15 Затова излязох да те посрещна
с желание да видя лицето ти и те намерих.
16 Постлала съм леглото си с килими,
с шарени платове от египетска прежда.
17 Покадила съм леглото си
със смирна, алой и канела.
18 Ела, нека се наситим с любов до зори.
Нека се насладим с милувки.
19 Защото мъжът ми не е у дома,
замина на дълъг път;
20 взе кесия с пари в ръката си;
чак на пълнолуние ще се върне у дома.
21 С многото си предумки тя го прелъга,
привлече го със сладките си приказки.
22 Веднага той тръгна подире ѝ,
както отива говедо на клане
или както безумец в окови на наказание,
23 докато стрела прониже дроба му,
както птица бърза към примката,
без да знае, че това ще коства живота ѝ.
24 Сега, синове мои, слушайте ме
и внимавайте в словата на устата ми.
25 Да не се отклонява сърцето ви в пътищата ѝ,
да не се заблудите в пътеките ѝ,
26 защото мнозина е повалила ранени;
и мнозина юнаци са убити от нея.
27 Домът ѝ е път към шеол
и води надолу към покоите на смъртта.
© Библейска лига - България