План за четене на Библията

Основен / ден 222

Стар Завет

Амос

8

Кошница с узрели плодове


1 Това е, което Господ Еова ми показа: кошница с узрели плодове. 2 И рече: „Какво виждаш, Амосе?“ И казах: Кошница с узрели плодове. Тогава Господ ми каза:
Времето узря за Моя Израил; занапред няма вече да ги щадя.
3 И в онзи ден – казва Господ Еова –
храмовите песни ще се обърнат на вой,
защото труповете ще бъдат много,
навсякъде ще ги изхвърлят мълчешком.
4 Слушайте това, вие, които поглъщате бедните
и погубвате сиромасите на тази земя,
5 казвайки: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито,
и съботата, за да изложим на продан пшеница,
като намалим ефата, уголемим сикъла
и мамим с неверни теглилки,
6 за да купим немотните с пари
и бедните за един чифт обуща,
и да продадем отсевките на пшеницата?
7 Господ се закле в Онзи, с Когото Яков се слави, като рече:
Наистина няма никога да забравя което и да било от делата им.
8 Не ще ли се поклати земята за това
и не ще ли жалее всеки, който живее на нея?
Така! И тя цяла ще се издига като Нил,
ще се развълнува и спада пак като Египетската река.
9 В онзи ден – казва Господ Еова – ще направя да залезе слънцето по пладне
и ще помрача земята посред бял ден.
10 Ще обърна пируванията ви в жалеене
и всичките ви песни – в плач;
ще сложа вретище на всички чресла
и плешивост на всяка глава;
и ще причиня жалеене като за едничък син,
и кончината му да бъде като края на горестен ден.
11 Ето, идат дни – казва Господ Еова, –
когато ще пратя глад на земята,
не глад за хляб, нито жажда за вода,
а за слушане на думите Господни.
12 Те ще се скитат от море до море
да търсят словото Господне
и ще обикалят от север до изток,
но няма да го намерят.
13 В онзи ден красивите девици
и юношите ще примират от жажда.
14 Онези, които се кълнат в греха на Самария,
като казват: Жив е богът ти, Дане!
И: Жив е пътят на Вирсавее! –
те ще паднат и никога няма да станат вече.
© Библейска лига - България

9

Израил ще бъде разпръснат


1 Видях Господа, че стоеше при олтара и рече:
Удари капителите, за да се потресат праговете,
и срути ги върху главата на всички тях;
а останалите от тях ще погубя с меч;
който от тях бяга, няма да избяга,
и който от тях се отърве, няма да се избави.
2 Ако изкопаят до Шеол,
и оттам ръката Ми ще ги изтръгне;
и ако се изкачат на небето,
и оттам ще ги сваля;
3 ако се скрият на връх Кармил,
ще ги издиря и ще ги взема оттам;
ако се скрият от очите Ми на дъното на морето,
и там ще заповядам на змията и тя ще ги ухапе;
4 ако отидат в плен пред неприятелите си,
там ще заповядам на меча да ги убие;
и ще насоча очите Си върху тях за зло, а не за добро.
5 Господ Еова на силите е Този,
Който се допира до земята и тя се топи,
и всички, които живеят на нея, жалеят,
защото тя цялата се издига като Нил
и спада като Египетската река;
6 Той е, Който изгради покоите Си на небето
и основа свода Си на земята;
Който повиква морските води
и ги излива по лицето на земята –
Еова е името Му.
7 Вие, израиляни – казва Господ, –
не сте ли за Мене като етиопци?
Не изведох ли както Израил от Египетската земя,
така и филистимците от Кафтор,
и сирийците от Кир?
8 Ето, очите на Господа Еова са върху грешното царство
и Аз ще го погубя от лицето на земята;
само че няма да погубя съвсем Якововия дом – казва Господ. –
9 Защото ето, Аз ще заповядам
и ще пръсна Израилевия дом сред всички народи,
както се пръска жито в решето,
обаче и най-малкото зърно няма да падне на земята.
10 От меч ще измрат всички грешници между народа Ми,
които казват: Това зло няма да стигне до нас,
нито ще ни предвари.

Израил ще бъде възстановен


11 В онзи ден ще въздигна падналата Давидова скиния
и ще заградя проломите ѝ;
ще въздигна развалините ѝ
и ще я съградя пак както в древните дни,
12 за да завладеят останалите от Едом
и всички народи, които се наричат с Моето име –
казва Господ, Който прави това.
13 Ето, идат дни – казва Господ, –
когато орачът ще стигне жетваря
и винарят – сеяча;
от планините ще капе гроздов сок
и всички хълмове ще се стопят.
14 И Аз ще върна от плен народа Си Израил;
Те ще съградят отново запустелите градове и ще ги населят,
ще насадят лозя и ще пият виното им,
и ще направят градини и ще ядат плода им.
15 И ще посея Израил в неговата земя,
и никога повече не ще го изтръгват от земята,
която съм му дал – казва Господ, твоят Бог.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

2

Посещението на мъдреците


1 А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. 2 И казаха: къде е Юдейският цар, Който се е родил? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним. 3 Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. 4 Затова събра всичките народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябва да се роди Помазаникът. 5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски; защото така е писано чрез пророка:
6 „И ти, Витлееме, земьо Юдова, никак не си най-малък между Юдовите началства; защото от тебе ще произлезе Вожд, който ще бъде пастир на Моя народ Израил.“
7 Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата. 8 И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за Младенеца; и като Го намерите, известете ми, за да ида и аз да Му се поклоня. 9 А те, като изслушаха царя, тръгнаха си; и ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, където беше Младенецът. 10 Като видяха звездата, зарадваха се твърде много. 11 И като влязоха в къщата, видяха Младенеца с майка Му Мария, и паднаха, та Му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливан и смирна. 12 И понеже бяха предупредени от Бога насън да не се връщат при Ирод, те си отидоха през друг път в своята страна.

Бягството в Египет


13 А след като си отидоха, ето, ангел от Господа се явява насън на Йосиф и каза: Стани, вземи Младенеца и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докато ти кажа; защото Ирод ще потърси Младенеца, за да Го погуби. 14 И тъй, той стана, взе Младенеца и майка Му през нощта и отиде в Египет, 15 където остана до Иродовата смърт; за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: „От Египет повиках Сина Си.“
16 Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много и прати да погубят всички мъжки младенци във Витлеем и във всичките му околности, от две години и надолу, според времето, което бе внимателно научил от мъдреците. 17 Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който казва:
18 „Глас се чува в Рама, плач и голямо ридание; Рахил оплаква чадата си, и не иска да се утеши, защото ги няма вече.“

Връщането в Назарет


19 А като умря Ирод, ето, ангел от Господа се яви насън на Йосиф в Египет и каза: 20 Стани, вземи Младенеца и майка Му и иди в Израилевата земя; защото измряха онези, които искаха живота на Младенеца. 21 И тъй, той стана, взе Младенеца и майка Му и дойде в Израилевата земя. 22 Но като чу, че над Юдея царувал Архелай наместо баща си Ирод, страхуваше се да иде там; и предупреден от Бога насън, оттегли се в Галилейските предели 23 и дойде, та се засели в един град, наречен Назарет; за да се сбъдне казаното от пророците, че ще се нарече Назарей.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи