План за четене на Библията

Основен / ден 225

Стар Завет

Исая

1

1 Видението на Амосовия син Исая за Юда и Ерусалим в дните на Юдовите царе Озия, Йотам, Ахаз и Езекия:

Бунтовен народ


2 Чуйте, небеса, и дай ухо, земьо,
защото Господ е говорил, казвайки:
Чада отхраних и възпитах;
но те се разбунтуваха против Мене.
3 Волът познава стопанина си
и оселът – яслите на господаря си;
но Израил не знае,
Моят народ не разсъждава.
4 Уви, грешно племе, народе, обременен с беззаконие,
роде на злодейци, чада, предадени на разтление!
Оставиха Господа,
презряха Святия Израилев
и Му обърнаха гръб.
5 Защо да бъдете още бити? Защо упорствате в бунт?
Цялата ви глава е болна, цялото ви сърце изнемощяло.
6 От стъпалото на ногата до върха на главата няма в този народ здраво място –
само струпеи и синини, и гноясали рани,
неочистени, непревързани,
нито омекчени с масло.
7 Страната ви е пуста, градовете ви – изгорени с огън;
земята ви – чужденци я грабят пред очите ви
и тя е пуста като, когато беше разорена от чужденци.
8 И Сионовата дъщеря е изоставена
като заслон в лозе,
като колиба в бостан,
като обсаден град.
9 Ако Всемогъщият Господ не бе ни оставил малък остатък,
като Содом бихме станали, на Гомор бихме заприличали.
10 Чуйте словото Господне, князе содомски;
слушай закона на нашия Бог, народе гоморски.
11 Защо Ми са многото ваши жертви? – казва Господ. –
Сит съм от всеизгаряне на овни
и от тлъстина на угоени животни;
и не Ми е угодна кръв от телета
и от агнета, и от едри козли.
12 Когато идвате да се явявате пред Мене,
кой е искал от вас това, да тъпчете дворовете Ми?
13 Не принасяйте вече суетни приноси;
тамянът е мерзост за Мене,
новолуния, съботи и свикване на празнични събрания –
не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото ви събрание.
14 Душата Ми мрази новолунията ви и празниците ви;
досада са за Мене;
дотегна Ми да ги търпя.
15 И когато простирате ръцете си,
ще крия очите Си от вас;
дори когато принасяте много молитви, не ща да слушам.
Ръцете ви са пълни с кръв.
16 Измийте се, очистете се,
махнете от очите Ми злото на делата си,
престанете да вършите зло,
17 научете се да вършите добро,
настоявайте за правосъдие, порицавайте угнетителя,
отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.
18 Елате сега, за да разискваме – казва Господ, –
макар да са греховете ви като мораво,
ще станат бели като сняг;
макар да са червени като пурпур,
ще станат като бяла вълна.
19 Ако слушате драговолно,
ще ядете благото на земята;
20 но ако откажете и се разбунтувате,
ще бъдете изтребени от меч.
Защото устата Господни изговориха това.
21 Как стана блудница верният град,
който беше пълен с правосъдие!
Праведност обитаваше в него, а сега – убийци.
22 Среброто ти стана шлак;
виното ти се смеси с вода.
23 Твоите князе са бунтовници и съучастници на крадци;
всеки от тях обича подаръци и тича след подкупи;
те не отсъждат право на сирачето,
нито стига при тях делото на вдовицата.
24 Затова – казва Господ,
Еова на силите, Силният
на Израил, –
ах, ще се облекча от противниците Си
и ще отдам възмездие на враговете Си!
25 И пак ще сложа ръката Си върху тебе
и ще очистя шлака ти като с луга,
и ще отделя от тебе всеки примес;
26 и ще възстановя съдиите ти както по-преди,
и съветниците ти както в началото.
След което ще се наречеш
Град на праведност, Верен град.
27 Сион ще се изкупи чрез правосъдие
и тези, които се върнат в него – чрез праведност.
28 А бунтовниците и грешниците ще се съкрушат,
и тези, които са оставили Господа, ще загинат.
29 Вие ще се засрамите заради дъбравите, които пожелахте;
ще се смутите заради градините, които избрахте.
30 Ще станете като дъб, чиито листа вехнат,
и като градина, която няма вода.
31 Силният ще бъде като кълчища
и делото му – като искра;
то ще изгори заедно с него,
без да има кой да ги угаси.
© Библейска лига - България

2

Хълмът Господен


1 Словото, което се откри във видение на Амосовия син Исая за Юда и Ерусалим:
2 В последните дни
хълмът на дома Господен
ще се утвърди по-високо от всички хълми
и ще се издигне над бърдата,
и всички племена ще се стекат на него.
3 И много народи ще отидат и ще рекат:
Елате, да възлезем на хълма Господен,
в дома на Якововия Бог.
Той ще ни научи на пътищата Си
и ние ще ходим в пътеките Му.
Защото от Сион ще излезе законът
и словото Господне – от Ерусалим.
4 Бог ще съди между племената
и ще решава между много народи.
И те ще изковат мечовете си на палешници
и копията си – на сърпове;
народ срещу народ няма да вдигне меч,
нито ще се учат вече на война.
5 Доме Яковов, ела,
и нека ходим в Господнята светлина.

Денят Господен


6 Ти остави народа Си, Якововия дом,
защото те се напълниха със суеверия от изток
и станаха предвещатели като филистимците,
и сключиха завет с чадата на чуждоплеменниците.
7 И земята им се напълни със сребро и злато,
та няма край на съкровищата им;
напълни се земята им и с коне,
та няма край на колесниците им.
8 И се напълни земята им с идоли;
поклониха се на делата на своите ръце,
на онова, което самите им пръсти направиха.
9 И поклони се ниско човекът,
и унизи се големецът – затова недей им прощава.
10 Влез в скалата и скрий се в пръстта,
поради страха от Господа
и поради славата на Неговото величие.
11 Очите на високоумните ще бъдат сведени надолу
и гордостта на човеците ще се наведе;
а само Господ ще се възвиси в оня ден.
12 Защото ще има ден, когато Господ на силите ще бъде
против всеки горделив и надменен човек,
и против всичко, което се надига, (и те ще се унижат),
13 против всички кедри ливански, високи и величави,
против всички васански дъбове,
14 против всички високи планини
и против всички възвисени бърда,
15 против всяка висока кула
и против всяка укрепена стена,
16 против всички тарсиски кораби
и против всичко, което е приятно да се гледа.
17 Високомерието на човека ще се наведе
и надменността му ще се унижи;
а само Господ ще се възвиси в оня ден.
18 И идолите съвсем ще изчезнат,
19 и човеците ще влязат в пещерите на скалите
и в дупките на земята
поради страха от Господа и поради славата на величието Му,
когато стане да разтърси земята.
20 В оня ден човеците ще хвърлят на къртиците и на прилепите
сребърните идоли и златните идоли,
които са си направили, за да им се кланят,
21 за да влязат в канаристите подземия
и в пукнатините на скалите,
поради страха от Господа и поради славата на величието Му,
когато стане да разтърси земята.
22 Не се доверявайте на човека, в чиито ноздри е само лъх;
защото за какво може да се разчита на него?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

5

Блаженствата


1 А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. 2 И като отвори устата Си, поучаваше ги, казвайки:
3 Блажени нищите по дух, защото е тяхно царството небесно.
4 Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
5 Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
6 Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
7 Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
9 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
10 Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно царството небесно.
11 Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят лъжливо против вас всякакво зло заради Мене; 12 радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата; понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

Сол и светлина


13 Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.
14 Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. 15 И когато запалят светило, не го слагат под шиника, но на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. 16 Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Изпълнение на закона


17 Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, а да изпълня. 18 Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. 19 И тъй, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. 20 Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

Убийство


21 Чули сте, че е било казано на старовременните: „Не убивай; и който убие, излага се на съд“. 22 А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си [без причина], се излага на съд; и който рече на брат си „Рака“, се излага на синедриона; а който му рече „Бунтовни безумецо“, се излага на огнения пъкъл. 23 И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, 24 остави дара си там пред олтара и иди първо се помири с брат си, и тогава ела, и принеси дара си. 25 Помирявай се с противника си по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница. 26 Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния кодрант.

Прелюбодейство


27 Чули сте, че е било казано: „Не прелюбодействай.“ 28 Но Аз ви казвам: че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. 29 Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. 30 И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.

Развод


31 Още е било казано: „Който си напусне жената, нека ѝ даде разводно писмо.“ 32 А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства; и който се ожени за напусната, той прелюбодейства.

Клетви


33 Чули сте още, че е било казано на старовременните: „Не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си“. 34 Но Аз ви казвам: Никак да не се кълнете; нито в небето, защото е престол на Бога; 35 нито в земята, защото е подножие на нозете Му; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар. 36 Нито в главата си да се кълнете; защото не можете да направите ни един косъм бял или черен. 37 Но речта ви да бъде: „Да, да“ и „Не, не“; а каквото е повече от това, е от лукавия.

Око за око


38 Чули сте, че е било казано: „Око за око, зъб за зъб“. 39 А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. 40 На този, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. 41 Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. 42 Дай на онзи, който проси от тебе; и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем.

Любов за враговете


43 Чули сте, че е било казано: „Обичай ближния си, а мрази неприятеля си“. 44 Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите сии молете се за тези, които ви гонят; 45 за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява над злите и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. 46 Защото, ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? 47 И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? 48 И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

88

1 Песен, псалом на Кореевите потомци. За диригента. Поучение на Еман езраеца.
Господи Боже, Спасителю мой,
и денем и нощем викам пред Тебе.
2 Нека дойде молитвата ми пред Твоето присъствие;
приклони ухото Си към вика ми.
3 Защото се насити душата ми на бедствия
и животът ми се приближава до шеол.
4 Считан съм сред онези, които слизат в рова;
станах като човек, който няма помощ,
5 изхвърлен между мъртвите,
като убитите, които лежат в гроба,
за които Ти не се сещаш вече
и които са отсечени от ръката Ти.
6 Положил си ме в най-дълбокия ров,
в тъмнина, в бездните.
7 Натегна на мене Твоят гняв
и с всичките Си вълни си ме притиснал. (Села.)
8 Отдалечил си от мене познайниците ми;
направил си ме гнусен за тях;
затворен съм и не мога да изляза.
9 Окото ми чезне от скръб;
Господи, Тебе съм призовавал всеки ден,
простирал съм към Тебе ръцете си.
10 На мъртвите ли ще покажеш чудеса?
Или умрелите ще станат и ще Те хвалят? (Села.)
11 В гроба ли ще проповядват Твоята милост
или в мястото на погибелта верността Ти?
12 Ще се познаят ли в тъмнината чудесата Ти
и правдата Ти в земята на забравата?
13 Но аз викам към Тебе, Господи,
и на ранина молитвата ми ще Те предвари.
14 Защо, Господи, отхвърляш душата ми?
Защо криеш лицето Си от мене?
15 От младини съм угнетен и бера душа;
търпя Твоите ужаси и в изумление съм.
16 Гневът Ти мина върху мене;
ужасите Ти ме сломиха.
17 Като води ме окръжават цял ден, изцяло ме поглъщат.
18 Отдалечил си от мене близък и приятел;
познайниците ми са мрак.
© Библейска лига - България