План за четене на Библията

Основен / ден 236

Стар Завет

Исая

19

Пророчество за Египет


1 Пророчество за Египет:
Ето, Господ язди на лек облак
и идва към Египет;
египетските идоли треперят от присъствието Му
и сърцето на Египет се стапя в него.
2 Аз ще вдигна египтянин против египтянин;
брат ще се бие против брата си,
ближен – против ближния си,
град против град, царство против царство.
3 И духът на Египет ще изнемогне в него;
и ще осуетя намеренията му;
и ще се допитват те до идолите и магьосниците си,
до запитвачите на зли духове и гадателите.
4 И ще предам египтяните в ръката на жесток господар;
и свиреп цар ще ги владее –
казва Господ, Еова на силите.
5 И водите ще изчезнат от морето,
Нил ще пресекне и ще пресъхне;
6 реките ще смърдят
и египетските канали ще спаднат и ще изсъхнат,
и рогозът и тръстиката ще повехнат.
7 Ливадите при Нил, по бреговете на Нил,
и всичко посято край Нил
ще изсъхне, ще се разпилее и ще се изгуби.
8 Рибарите също ще охкат,
всички, които хвърлят въдица в Нил, ще ридаят.
И онези, които мятат мрежи във водата, ще жалеят.
9 Също и онези, които работят тънък лен
и които тъкат висон, ще загубят надежда.
10 И всички, които правят дрехи, ще се обезсърчат,
и всички надничари ще се оскърбят духом.
11 Първенците на Танис са крайно безумни;
съветът на мъдрите Фараонови съветници стана глупешки.
Как може да казвате на Фараона:
Аз съм син на мъдри, син на древни царе?
12 Тогава, къде са твоите мъдреци сега?
Нека ти се открият и нека дадат да се разбере
какво е решил Господ на силите за Египет.
13 Първенците на Танис обезумяха,
първенците на Мемфис се заблудиха,
и онези, които са опора на племената му, измамиха Египет.
14 Господ вля в тях дух на извращение
и те заблудиха Египет във всичките му дела,
както пиян полита в бълването си.
15 И не ще има дело, което главата или опашката,
палмовият клон или тръстиката, да може да извърши.
16 В оня ден египтяните ще бъдат като жени –
ще треперят и ще се боят
от замахването на ръката на Всемогъщия Господ,
с която Той замахва срещу тях.
17 И Юдовата земя ще стане ужас за египтяните;
всеки, който си припомни за нея, ще се ужасява
поради решението на Господа на силите,
което взе против тях.
18 В оня ден ще има пет града в Египетската земя,
които ще говорят ханаанския език
и ще се кълнат в Господа на силите.
Единият ще се нарича град Херес.
19 В оня ден ще има олтар на Господа
сред Египетската земя
и стълб на Господа при границата ѝ.
20 И той ще бъде за знамение и свидетелство
на Господа на силите в Египетската земя.
Защото те ще извикат към Господа
поради притеснителите,
и Той ще им изпрати спасител и поборник,
който ще ги избави.
21 И Господ ще стане познат на Египет;
и египтяните ще познаят Господа в оня ден.
Да! Ще се покланят, принасящи жертва и принос,
и ще направят оброк пред Господа, който ще изпълнят.
22 И Господ ще удари Египет с тояга,
а като удари, ще ги изцели.
Защото те ще се обърнат към Господа
и Той ще ги чуе, и ще ги изцели.
23 В оня ден ще има друм от Египет за Асирия;
и асирийците ще идват в Египет,
и египтяните – в Асирия,
и египтяните с асирийците ще служат на Господа.
24 В оня ден Израил ще бъде с Египет и с Асирия –
трето благословение на земята;
25 защото Господ на силите ще ги благослови, като рече:
Благословен да бъде Египет, Мой народ,
и Асирия – дело на ръцете Ми,
и Израил – Мое наследство.
© Библейска лига - България

20

Пророчество против Египет и Етиопия


1 В годината, в която Тартан дойде в Азот, когато го изпрати асирийският цар Саргон, та воюва против Азот и го превзе, 2 в същото време Господ говори чрез Амосовия син Исая, като каза: Иди, разпаши вретището от кръста си и събуй обущата си от нозете. И той направи така, и ходеше гол и бос.
3 Тогава рече Господ: Както слугата Ми Исая е ходил гол и бос три години за знамение и предвещание против Египет и против Етиопия, 4 така асирийският цар ще отведе египтяните в плен и етиопците в заточение, млади и стари, голи, боси и с голи задници, за срам на Египет. 5 Тогава ще се ужасят и засрамят поради Етиопия, на която се уповаваха и Египет, с който се хвалеха. 6 И в оня ден жителите на тази крайбрежна страна ще кажат: Ето, какво се случи на онези, на които се осланяхме, на онези, към които прибягнахме за помощ, за да се избавим от асирийския цар! Как тогава ще се избавим?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

16

Настояванията за знамение


1 Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исуса и за да Го изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето. 2 А Той в отговор им рече: Когато се свечери, казвате: Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее; 3 а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. [Лицемерци!] Вие знаете да разтълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете! 4 Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на [пророк] Йона. И остави ги, и си отиде.

Квасът на фарисеите и садукеите


5 А учениците, когато минаха на отвъдната страна, забравиха да вземат хляб. 6 И Исус им рече: Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите. 7 И те разискваха помежду си, казвайки: Това е, защото не сме взели хляб. 8 А Исус, като разбра това, рече: Маловерци, защо разисквате помежду си, понеже нямате хляб? 9 Още ли не разбирате и не помните петте хляба на петте хиляди души, и колко коша събрахте? 10 Нито седемте хляба на четирите хиляди души и колко кошници събрахте? 11 Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите? 12 Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, а от учението на фарисеите и садукеите.

Изповедта на Петър за Христос


13 А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците Си, казвайки: Според хората Човешкият Син кой е? 14 А те рекоха: Едни казват, че е Йоан Кръстител; други пък – Илия; а други – Еремия, или един от пророците. 15 Казва им: А според вас кой съм Аз? 16 Симон Петър в отговор рече: Ти си Помазаникът, Син на Живия Бог. 17 Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не ти е открила това, но Отец Ми, Който е на небесата. 18 Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да ѝ надделеят. 19 Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. 20 Тогава заръча на учениците на никого да не казват, че Той е [Исус] Помазаникът.
21 Оттогава Исус започна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен. 22 Тогава Петър Го взе настрана и започна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това няма да стане с Тебе. 23 А Той се обърна и рече на Петър: Махни се от Мене, Сатана; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
24 Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си, и така нека Ме последва. 25 Защото, който иска да спаси животаси, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, ще го намери. 26 Понеже каква полза за човека, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна за живота си? 27 Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му. 28 Истина ви казвам: Тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докато не видят Човешкия Син идещ в царството Си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи