План за четене на Библията

Основен / ден 238

Стар Завет

Исая

23

Пророчество за Тир
1 Пророчество за Тир:
Ридайте, тарсиски кораби,
защото Тир е разрушен,
и остана без къща и без пристанище.
(От Китимската земя им се извести това.)
2 Млъкнете, вие жители на острова,
и вие, сидонски търговци,
които забогатяхте от моряците.
3 През голямата вода дойде зърното на Сихор;
жетвата на Нил беше доход на Тир
и той стана тържище на народите.
4 Засрами се, Сидоне, защото морето проговори,
морската крепост рече:
Не съм в болки, нито раждам,
нито момци отхранвам, нито девици отглеждам.
5 Когато се чуе това в Египет,
ще се мъчат много поради известието от Тир.
6 Заминете за Тарсис;
възридайте, жители на острова.
7 Това ли е вашият весел град,
чието начало е от стари времена,
чийто нозе са го отнесли да се скита в далечни земи?
8 Кой намисли това против Тир,
който раздаваше короните,
чиито търговци бяха князе,
чиито купувачи бяха знаменитите на света?
9 Господ на силите намисли това,
за да посрами гордостта на всяка слава
и да унижи всички знаменити на земята.
10 Залей земята си като Нил, тарсиска дъще;
няма вече пристанище за тебе.
11 Господ е прострял ръката Си над морето,
и накара царствата да треперят.
Господ даде заповед за Ханаан
да се съборят крепостите му.
12 Рече още: Не ще се радваш повече,
о, угнетена девице, Сидонова дъще!
Стани, та замини в Китим,
макар че и там не ще имаш почивка.
13 Погледни земята на халдейците,
този народ не съществува вече;
асирийците определиха земята им за пустинни зверове;
издигнаха кулите си, събориха палатите му
и го превърнаха в развалини.
14 Ридайте, тарсиски кораби,
защото запустя крепостта ви.
15 В оня ден Тир ще бъде забравен за седемдесет години,
колкото са годините на един цар.
Но след седемдесет години
на Тир ще се случи, както се казва в песента на блудницата:
16 Вземи арфа, обходи града,
забравена блуднице;
свири сладко, пей много песни,
за да те помнят.
17 И след седемдесет години
Господ ще посети дъщерята на Тир;
и тя пак ще се главява като блудница,
и ще върти своя занаят с всички царства по лицето на земята.
18 Но нейната печалба и нейният приход ще се посветят на Господа;
няма да се вложат в съкровище, нито в склад.
Нейните печалби ще бъдат за живеещите пред Господа,
за да ядат до ситост и да имат прилично облекло.
© Библейска лига - България

24

Господ запустява земята


1 Ето, Господ изпразва земята и я опустошава;
превръща я в развалини и разпръсва жителите ѝ.
2 И ще стане каквото за народа, такова и за свещеника;
каквото за слугата, такова и за господаря му;
каквото за слугинята, такова и за господарката ѝ;
каквото за купувача, такова и за продавача;
каквото за заемодавеца, такова и за този, който заема;
каквото за този, който приема с лихва, такова и за онзи, който му дава с лихва.
3 Съвсем ще се изпразни земята и съвършено ще се оголи,
защото Господ е изговорил това слово.
4 Земята жалее и вехне;
светът изнемощява и вехне;
високопоставените сред народа на земята изнемощяват.
5 Земята също е осквернена под жителите си,
защото престъпиха законите, не зачитаха повелението,
нарушиха вечния завет.
6 Затова клетва поглъща земята;
и онези, които живеят на нея, се намериха виновни.
Затова жителите на земята изгоряха
и малцина са останали.
7 Новото вино жалее, лозето изнемощява,
всички, които имаха весело сърце, въздишат.
8 Веселието на тъпанчетата престана;
шумът на ликуващите се свърши;
престана веселието на арфата.
9 Няма да пият вино с песни;
спиртното питие е горчиво за тези, които го пият.
10 Срутеният град лежи пуст;
входът на всяка къща е затворен.
11 Те викат по улиците за виното;
всяка радост е помрачена; веселието на земята е отишло в плен.
12 В града остана пустота,
портата е разбита и съборена.
13 Така ще бъде на земята и сред племената,
както, когато е отърсено маслинено дърво
или както паберки, когато останат след гроздобер.
14 Те ще извикат с висок глас, ще издадат радостен глас,
за величието Господне ще възкликнат от морето.
15 Затова прославете Господа в източните страни,
прославете името на Господа, Израилевия Бог, по островите.
16 Ето, от всички краища на земята чухме да пеят:
Слава на Праведния!
Но аз рекох: Чезна! Чезна! Горко ми!
Коварните коварстват;
да, коварните страшно коварстват.
17 Страх и яма, и примка тебе чакат,
о, земни жителю.
18 Който бяга от гласа на страха,
ще падне в ямата;
и който възлиза от ямата,
ще се улови в примката,
защото небесните двери ще се разтворят
и земните недра ще затреперят.
19 Земята е съвсем съкрушена,
земята е съвсем разложена,
земята е силно разтърсена.
20 Земята полита като пиян
и се люлее като колиба под вятъра –
беззаконието ѝ тегне върху нея,
и ще падне тя и няма повече да стане.
21 И в оня ден Господ ще накаже войнството във висините
и царете на земята.
22 Те ще бъдат събрани заедно,
както събират затворници в тъмница;
ще бъдат затворени в тъмница
и след дълго време ще бъдат наказани.
23 Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами;
защото Господ на силите ще царува на Сионския хълм
и в Ерусалим, и пред неговите старейшини, със слава.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

18

Кой е по-голям в небесното царство?


1 В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство? 2 А Той повика едно детенце, та го постави посред тях и рече: 3 Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство. 4 И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство. 5 И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема. 6 А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да окачат на врата му голям воденичен камък и да потъне в морските дълбочини. 7 Горко на света поради съблазните! Защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта идва! 8 Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. 9 И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.

Притчата за изгубената овца


10 Внимавайте да не презирате нито един от тия малките; защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата. 11 [Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото.] 12 Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и една от тях се заблуди, не оставя ли деветдесетте и девет и не отива ли по планините да търси заблудилата се? 13 И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудили се. 14 Също така не е по волята на Отца ви, Който е на небесата, да загине ни един от тия малките.

Братът, който съгрешава против тебе


15 И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи му вината му между тебе и него самичък. Ако те послуша, спечелил си брата си. 16 Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама, та от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. 17 И ако не послуша тях, кажи това на църквата; но ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.
18 Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. 19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. 20 Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

Притчата за немилостивия слуга


21 Тогава Петър се приближи и Му каза: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До седем пъти ли? 22 Исус му рече: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем. 23 Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметка със слугите си. 24 И когато започна да преглежда, докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта. 25 И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко, което имаше, и да се плати дългът. 26 Затова слугата падна, кланяше му се и каза: [Господарю,] имай търпение към мене, и ще ти платя всичко. 27 И господарят на този слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема. 28 Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза; и хвана го, та го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш. 29 Затова съслужителят му пад на, молеше му се и каза: Имай търпение към мене и ще ти платя. 30 Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи, докато изплати дълга. 31 А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; и дойдоха, та казаха на господаря си всичко, което бе станало. 32 Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия онзи дълг, понеже ми се примоли. 33 Не трябваше ли и ти да се смилиш над съслужителя си, както и аз се смилих над тебе? 34 И господарят му се разгневи, та го предаде на мъчителите да го изтезават, докато изплати целия дълг. 35 Така и Моят Небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

94

1 Боже на възмездието, о Господи!
Боже на възмездието, възсияй!
2 Издигни се, Ти, Съдия на земята,
отдай на горделивите това, което им се пада.
3 Господи, докога нечестивите,
докога нечестивите ще тържествуват?
4 Те бъбрят, говорят надменно;
всички, които вършат беззаконие, се хвалят.
5Те съкрушават народа Ти, Господи,
и притесняват наследството Ти;
6 убиват вдовицата и чужденеца,
и погубват сирачетата.
7 И казват: Господ няма да види,
нито ще обърне внимание Якововият Бог.
8 Разсъдете, вие безумни между людете!
Вие глупави, кога ще поумнеете?
9 Онзи, Който е поставил ухото, не чува ли?
Който е създал окото, не вижда ли?
10 Онзи, Който вразумява народите,
Който учи човека на знание, не изобличава ли?
11 Господ знае, че човешките мисли са лъх.
12 Блажен онзи човек, когото Ти, Господи, вразумяваш,
и когото учиш от закона Си,
13за да го успокояваш през дните на злощастието,
докато се изкопае ров за нечестивия.
14 Защото Господ не ще отхвърли народа Си,
нито ще остави наследството Си.
15 Понеже правосъдието пак ще се съобразява с правдата,
и всички, които са с прави сърца, ще го последват.
16 Кой ще стане за мене против злодейците?
Кой ще стане за мене против онези, които вършат беззаконие?
17 Ако не беше ми помогнал Господ,
душата ми без малко би се преселила в мълчанието.
18 Когато казвах: Подхлъзва се ногата ми,
тогава, Господи, Твоята милост ме подпря.
19 Всред многото грижи на сърцето ми
Твоите утешения веселят душата ми.
20 Ще има ли съюз с Тебе седалището на беззаконието,
което узаконява злото?
21 Те се опълчват против живота на праведния
и осъждат невинна кръв.
22 Но Господ е високата моя кула,
и Бог мой е канара, при която прибягвам.
23 Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие,
и ще ги отсече в нечестието им;
Господ, нашият Бог, ще ги отсече.
© Библейска лига - България