План за четене на Библията

Основен / ден 24

Стар Завет

Йов

40

1 Господ каза още на Йов:
2 Този, който упреква Всемогъщия, ще се бори ли с Него?
Нека този, който се препира с Бога, отговори на това.
3 Тогава Йов отговори на Господа:
4 Ето, аз съм нищожен;
какво да Ти отговоря?
Слагам ръката си на устата си.
5 Веднъж съм говорил и не искам да отговарям вече,
дори два пъти, но няма да повторя.
6 Тогава Господ отговори на Йов из бурята:
7 Опаши сега кръста си като мъж;
Аз ще те питам, а ти ми отговаряй.
8 Ще отмениш ли Моята присъда?
Ще осъдиш ли Мене, за да оправдаеш себе си?
9 Или имаш мишца като Бога?
И можеш да гърмиш с глас като Него?
10 Украси се сега с превъзходство и достолепие,
и облечи се в чест и величие.
11 Излей преливащия си гняв;
и гледай на всеки горделив, и смирявай го;
12 гледай на всеки горделив и снижавай го;
и стъпквай нечестивите на мястото им;
13 скрий ги вкупом в пръстта;
вържи лицата им в скритото място.
14 Тогава и Аз ще изповядам пред тебе,
че твоята десница може да те спаси.
15 Ето сега хипопотама, който съм направил, както и тебе;
яде трева като вол.
16 Ето сега, силата му е в бедрата му,
и якостта му – в мускулите на корема му.
17 Клати опашката си като кедър;
жилите на бедрата му са сплетени.
18 Костите му са като медни цеви;
ребрата му са като железни лостове.
19 Той е могъщо творение на Бога,
но Онзи, Който го е направил, може да го порази с меча Си.
20 Наистина планините дават за него храна,
където играят всичките полски зверове.
21 Ляга под сенчестите дървета,
в скривалището на тръстиката и в блатата;
22 сенчестите дървета го покриват със сянката си;
върбите на потоците го обграждат.
23 Ето, ако и да придойде река, той не трепери;
не се тревожи, ако и Йордан да би се устремил срещу устата му.
24 Може ли някой да го хване, когато е нащрек,
или да прободе носа му с халка?
© Библейска лига - България

41

1 Можеш ли да извлечеш левиатана с въдица
или да вържеш с въже езика му?
2 Можеш ли да сложиш оглавник на носа му
или да пробиеш челюстта му с кука?
3 Ще отправя ли към тебе много молби?
Ще ти говори ли със сладки думи?
4 Ще сключи ли завет с тебе,
та да го вземеш за вечен слуга?
5 Можеш ли да играеш с него, като с птица?
Или да го вържеш за забава на момичетата си?
6 Риболовците ще търгуват ли с него?
Ще го разделят ли между търговците?
7 Можеш ли прониза кожата му с харпуни
или главата му с рибарски копия?
8 Сложи ръката си върху него;
спомни си боя и не прави вече това.
9 Ето, надеждата да го хване някой е напразна;
даже от вида му не отпада ли човек?
10 Няма човек толкова дързък, че да смее да го раздразни.
Тогава кой може да застане пред Мене?
11 Кой ми е дал по-напред, за да му се отплатя?
Всичко, що има под цялото небе, е Мое.
12 Няма да мълча за телесните му части, нито за силата му,
нито за хубавото му устройство.
13 Кой може да смъкне външната му дреха?
Кой може да влезе вътре в двойните му челюсти?
14 Кой може да отвори вратите на лицето му?
Зъбите му наоколо са ужасни.
15 Той се гордее с наредените си люспи,
съединени заедно, като че ли здраво споени;
16 Едната се допира до другата,
така че и въздух не може да влезе между тях;
17 Прилепени са една за друга,
държат се помежду си, така че не могат да се отделят.
18 Когато киха, блести светлина
и очите му са като клепачите на зората.
19 От устата му излизат запалени факли
и огнени искри изскачат.
20 От ноздрите му излиза дим
като на възвряло гърне над пламнали тръстики.
21 Дишането му запалва въглища
и пламък излиза от устата му.
22 Вратът му пращи от сила
и всички уплашени отскачат пред него.
23 Пластовете на месата му са слепени,
твърди са по него, не могат да се поклатят.
24 Сърцето му е твърдо като камък,
дори по-твърдо от долния воденичен камък.
25 Когато се изправя, силните се ужасяват,
от страх се смайват.
26 Мечът на този, който би го улучил, не може да удържи,
ни копие, ни пика, ни остра стрела.
27 Той смята желязото за плява,
медта за гнило дърво.
28 Стрелите не могат да го накарат да бяга;
камъните на прашката са за него като слама;
29 тоягите се смятат за слама;
той се присмива на дрънченето на копието.
30 Сякаш остри камъни има по долните му части;
оставя следикато белези от диканя върху тинята.
31 Кара бездната да ври като котел;
превръща морето на казан за миро.
32 Оставя след себе си светла диря –
някой би помислил, че бездната е побеляла от старост.
33 На земята няма подобен на него,
създаден да няма страх.
34 Той вижда всичко, което е високо;
цар е над всичките синове на гордостта.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

24

Признаци на последното време


1 И когато излезе Исус от храма, и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма. 2 А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тука камък върху камък, който да не се срине.
3 И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът за Твоето пришествие и за свършека на века? 4 Исус в отговор им каза: Пазете се да не ви заблуди някой; 5 защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: Аз съм Помазаникът, и ще заблудят мнозина. 6 И ще чуете за войни и слухове за войни; но внимавайте да не се смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът. 7 Защото ще се вдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. 8 Но всичко това ще бъде само начало на страдания. 9 Тогава ще ви предадат на оскърбление и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име. 10 И тогава мнозина ще отстъпят от вярата, и едни други ще се предадат, и едни други ще се намразят. 11 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. 12 И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. 13 Но който устои докрай, той ще бъде спасен. 14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.
15 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място (който чете, нека разбира), 16 тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините; 17 който се намери на къщния покрив, да не слиза да вземе нещата от къщата си; 18 и който се намери на нива, да не се връща назад да вземе дрехата си. 19 А горко на непразните и на кърмещите в онези дни! 20 При това, молете се да не се случи бягството ви зиме или в съботен ден; 21 защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света досега, и каквато не ще има. 22 И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавила ни една плът; но заради избраните, онези дни ще се съкратят. 23 Тогава ако някой ви каже: Ето, тук е Помазаникът, или – там е, не вярвайте; 24 защото ще се появят лъжепомазаници и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. 25 Ето, предсказах ви. 26 И тъй, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята, не излизайте; или: Ето, Той е във вътрешните стаи, не вярвайте. 27 Защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. 28 Където бъде мършата, там ще се съберат и орлите.
29 А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. 30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син да иде на небесните облаци със сила и голяма слава. 31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
32 А научете притчата от смокинята: Когато клоните ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. 33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. 34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. 35Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Денят и часът са неизвестни


36 А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. 37 И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. 38 Защото, както в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега, 39 и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. 40 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. 41 Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. 42 Затова, бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. 43 Но това да знаете, че ако домакинът знаеше в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. 44 Затова, бъдете и вие готови; защото в час който не мислите, Човешкият Син ще дойде. 45 И тъй, кой е верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над слугите си; за да им дава храна навреме? 46 Блажен е онзи слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така. 47 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот. 48 Но ако онзи слуга е зъл, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави, 49 и той почне да бие служителите си, и да яде и да пие с пияниците, 50 господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който не знае, 51 и като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерците; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

10

1 (По славянски, част от 9 – ти.) За диригента. Давидов псалом.
Защо, Господи, стоиш надалеч?
Защо се криеш във време на неволя?
2 Поради гордостта си нечестивите преследват сиромаха;
нека се хванат в лукавствата, които сами измислят.
3 Защото нечестивият се хвали с пожеланията на душата си;
и сребролюбецът се отрича от Господа, даже Го презира.
4 Нечестивият в гордостта си казва: Господ няма да издири;
всичките му помисли са, че няма Бог.
5 Неговите пътища всякога са упорити;
Твоите закони са твърде високо от очите му;
той презира всичките си противници.
6 Казва в сърцето си: Няма да се поклатя,
от род в род няма да изпадна в злощастие.
7 Устата му са пълни с проклинане и угнетяване, и насилство;
под езика му има злоба и беззаконие.
8 Седи в засада в селата,
в скришни места, за да убие невинния;
очите му са насочени тайно против безпомощния.
9 Причаква скришно, като лъв в дупката си,
причаква, за да грабне сиромаха;
грабва сиромаха, като го влачи в мрежата си.
10 Навежда се, снишава се;
и безпомощните падат в ноктите му.
11 Казва в сърцето си:
Бог е забравил,
скрил е лицето Си, никога няма да види.
12 Стани, Господи;
Боже, издигни ръката Си;
да не забравяш кротките.
13 Нечестивият защо презира Бога
и казва в сърцето си: Ти няма да търсиш сметка?
14 Ти си го видял;
защото гледаш неправдата и притеснението,
за да ги хващаш с ръката Си;
на Тебе се поверява безпомощният;
на сирачето Ти си помощник.
15 Строши мишцата на нечестивия;
издири нечестието на злия човек, докато не намеришвече от него.
16 Господ е Цар до вечни векове;
народите са изчезнали от земята Му.
17 Господи, послушал си желанието на кротките;
ще утвърдиш сърцето им;
ще направиш внимателно ухото Си,
18 за да отсъдиш за сирачето и угнетения,
така че човекът, който е от земята, да не застрашава вече.
© Библейска лига - България