План за четене на Библията

Основен / ден 241

Стар Завет

Исая

29

Горко на Давидовия град


1 Горко на Ариил, на град Ариил, където Давид се засели!
Прибавете година на година,
празниците нека се изреждат в кръга си!
2 Още ще притесня Аз Ариил
и ще има в него тъга и скръб,
и той ще Ми бъде наистина като огнище Божие.
3 И ще поставя стан околовръст против тебе,
ще те обсадя с насипи
и ще издигна кули против тебе.
4 И ти ще бъдеш повален, ще говориш от земята;
речта ти ще бъде мънкане от пръстта.
И гласът ти от земята ще бъде както на запитвач на зли духове,
и речта ти ще бъде шепот от пръстта.
5 А множеството на неприятелите ти ще бъде като ситен прах
и множеството на насилниците ти – като дребна плява, която се отвява.
Внезапно, в един миг,
6 Господ на силите ще дойде
с гръм, с трус и с голям шум,
с буря и вихрушка, и с поглъщащ огнен пламък.
7 И множеството на всички народи,
които воюват против Ариил,
да, всички, които воюват против него и против крепостите му,
и онези, които го притесняват,
ще бъдат като сън, като нощно видение.
8 И както когато гладният сънува ясно, че яде,
но, като се събуди, душата му е празна;
както когато жадният сънува ясно, че пие,
но, като се събуди, ето той е примрял и душата му е неутолена,
така ще бъде с множеството на всички народи,
които воюват против Сионския хълм.
9 Стойте смаяни и се чудете,
заслепете себе си и ослепейте;
те са пияни, но не от вино,
политат, но не от спиртно питие.
10 Защото Господ изля върху вас дух на дълбок сън
и затвори очите ви, о, пророци
и покри главите ви, о, ясновидци!
11 И всяко пророческо видение стана за вас
като думите на запечатана книга.
Ако я дадете на някого, който е грамотен,
и му кажете: Я прочети това,
той ще каже: Не мога, защото е запечатана.
12 Или ако дадете книгата на някого, който не е грамотен
и му кажете: Я прочети това,
той ще каже: Не мога, защото не съм грамотен.
13 И рече Господ:
Този народ се приближава към Мене с устата си
и Ме почита с устните си,
но сърцата им стоят далеч от Мене,
и благоволението им към
Мене е
по човешки поучения, изучени папагалски.
14 Затова ще пристъпя да направя чудно дело сред този народ,
да, чудно и странно дело;
и мъдростта на мъдрите им ще изчезне,
и разумът на разумните ще се скрие.
15 Горко на онези, които дълбоко търсят
да скрият намеренията си от Господа,
чиито дела са в тъмнината
и които казват: Кой ни вижда? Кой ще научи?
16 Ах, тази ваша опърничавост!
Грънчарят ще се счете ли за глина?
Направеното ще рече ли за онзи, който го е направил: Той не ме е направил?
Или изработеното ще рече ли за онзи, който го е изработил: Той няма разум?
17 Няма ли след твърде малко време
Ливан да се обърне в плодородно поле,
а плодородното поле да се счита за лес?
18 И в оня ден глухите ще чуят думите на книгата
и очите на слепите ще прогледнат из мрака и тъмнината.
19 Смирените ще умножат радостта си в Господа
и сиромасите ще се развеселят в Святия Израилев.
20 Защото безмилостният ще изчезне, присмивачът ще се изгуби
и всички, които дебнеха да извършат беззаконие, ще бъдат изтребени –
21 онези, които с една дума изкарват човека виновен
и поставят примка за онзи, който търси съд при портите,
и с лъжа повалят невинния.
22 Затова Господ, Който е изкупил Авраам, казва така за Якововия дом:
Яков няма вече да се посрами,
нито лицето му вече ще побледнее.
23 Но когато той – ще рече чадата му – видят сред себе си делото на Моите ръце,
те ще пазят името Ми свято.
Да! Ще признаят святостта на Святия Яковов
и ще се боят от Бога Израилев.
24 И онези, които са се заблудили духом, ще се вразумят,
които са роптаели, ще приемат поука.
© Библейска лига - България

30

Горко на непокорния народ


1 Горко на непокорните чада – казва Господ, –
които се съветват, но не с Мене,
и които сключват договори, но не чрез Моя Дух,
та прибавят грях на грях;
2 които слизат в Египет,
без да се допитват до Моите уста,
за да се подкрепят със силата на Фараона
и да прибягнат под сянката на Египет!
3 Но Фараоновата сила ще ви бъде за срам
и прибягването под египетската сянка – за смущение.
4 Защото началниците му отидоха в Танис
и посланиците му стигнаха в Ханес.
5 Те всички ще се срамуват заради люде, които са безполезни за тях;
от които не ще има ни помощ, ни полза, а срам и укор.
6 Пророчество за животните на Негев: През земя на лишения и страдания,
където има лъвици и яки лъвове,
ехидни и хвъркати змейове,
пратениците носят богатството си на плещите на оселчетата
и съкровищата си – на гърбицата на камилите,
към люде, които ще бъдат безполезни за тях,
7 към Египет, чиято помощ ще бъде суетна и безполезна.
Затова го нарекох: Рахав, който бездейства.
8 Сега иди, напиши това пред тях на дъсчица
и отбележи го в книга,
за да остане за бъдещото време за свидетелство довека,
9 че те са непокорен народ, чада лъжливи,
чада, които не искат да слушат поуката Господня,
10 които казват на гледачите: Не гледайте,
и на пророците: Не ни пророкувайте правда,
но говорете ни ласкателно, пророкувайте измами,
11 отстъпете от пътя,
отклонете се от пътеката,
махнете отпред нас Святия Израилев.
12 Затова така казва Святият Израилев:
Понеже отхвърляте това слово,
уповавате се на насилие и измама
и се опирате на тях,
13 този грях ще ви бъде
като пропукната, издута висока стена,
готова да падне в един миг.
14 И тя ще се разломи като грънчарски съд, строшена
така безпощадно, че между частите ѝ да не се
намери черепица,
с която да вземе някой огън от огнището
или да гребне вода от водоема.
15 Защото така казва Господ Еова, Святият Израилев:
В завръщане и почивка ще се избавите,
в безмълвие и увереност е вашата сила;
но вие не искахте това.
16 А казахте: Не, ще побегнем с коне.
Затова ще бягате.
Вие казахте: Ще яздим на бързи коне.
Затова и онези, които ви гонят, ще бъдат бързи.
17 Хиляда души ще бягате от заплахата на едного;
или от заплахата на петима
всички вие ще бягате,
докато останете като окастрено дърво на планински връх,
като знаме на хълм.
18 По тази причина Господ ще чака, за да се смили над вас,
Той се въздига, за да ви покаже, че ви жали,
защото Господ е Бог правосъден.
Блажени всички, които Го чакат.
19 О, народе, който живееш на Сион в Ерусалим,
вие няма да плачете вече.
Той наистина ще се смили над вас при гласа на вопъла ви.
Когато го чуе, ще ви отговори.
20 Господ и да ви даде
горчив хляб и горчива вода,
пак учителите ви няма да бъдат скрити вече,
но очите ви ще гледат учителите ви;
21 и ушите ви ще чуват глас зад вас,
когато се обръщате надясно
и когато се обръщате наляво,
който ще казва: Този е пътят, ходете в него.
22 Тогава вие ще имате за гнусота
среброто, с което са обковани изваяните ви идоли,
и златото, с което са облечени излетите ви идоли;
ще ги отхвърлите като нечисто нещо
и ще речете на всеки от тях:
Махни се оттук.
23 И Господ ще даде дъжд за семето ви,
с което ще засеете нивата си,
и хлябът, който ще даде земята,
ще бъде хранителен и изобилен;
и в онзи ден добитъкът ви ще пасе в широки паши.
24 Воловете и оселчетата, които работят земята,
ще ядат вкусна зоб, веяна с лопата и веяло.
25 И ще има на всяка висока планина
и на всяко високо бърдо
реки и водни потоци
в деня на голямото клане,
когато кулите паднат.
26 При това светлината на луната
ще бъде като светлината на слънцето,
и светлината на слънцето ще бъде седмократна – като светлината на седем дни,
в деня, когато Господ превързва струпея на народа Си
и изцелява нанесените му рани.
27 Ето, името на Господа иде отдалеч;
гневът Му е пламнал и гъстият Му дим се издига;
устните Му са пълни с негодувание,
езикът Му е като поглъщащ огън
28 и дишането Му – като прелял поток,
който стига до шия,
за да пресее народите в ситото на погублението;
и в челюстите на племената
Той слага юзда,
която ще ги насочва към заблуда.
29 И вие ще пеете, както в нощта на тържествен празник;
сърцата ви ще се веселят както, когато народът тръгва със свирки
към Господния хълм, към канарата Израилева.
30 И Господ ще направи да се чуе славния Му глас
и да се види тежкия замах на мишцата Му
в силен гняв и в пламък на поглъщащ огън,
в буен дъжд, в буря и в едър град.
31 Защото от гласа на Господа ще тръпне Асириецът, с жезъл поразяван.
32 И всеки удар със съдбоносния жезъл,
който Господ нанася върху него,
ще бъде с тимпани и арфи,
и с потресаващ бой ще се сражава против него.
33 Защото Тофет отдавна е приготвен.
Да! За царя е приготвен.
Той го направи дълбок и широк,
куп огън има в него и много дърва;
дишането Господне, като поток от сяра, ще го запали.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

21

Тържественото влизане в Ерусалим


1 И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, тогава Исус изпрати двама ученици и им каза: 2 Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги. 3 И ако някой ви рече нещо, кажете: На Господа трябват; и веднага ще ги изпрати. 4 А това стана, за да се сбъдне реченото от пророка, който казва:
5 „Речете на Сионовата дъщеря:
Ето, твоят Цар иде при тебе,
кротък, и възседнал на осел,
и на осле, рожба на ослица.“
6 И тъй, учениците отидоха и сториха, както им заръча Исус: 7 докараха ослицата и ослето и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях. 8 А по-голямата част от множеството постилаше дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и ги постилаха по пътя. 9 А множествата, които вървяха пред Него, и които Го следваха, викаха: Осанна на Давидовия Син! Благословен, Който иде в Господнето име! Осанна във висините! 10 И когато влезе в Ерусалим, целият град се раздвижи; и питаха: Кой е Този? 11 А народът отговаряше: Той е пророкът, Исус, Който е от Назарет Галилейски.

Исус в храма


12 И Исус влезе в [Божия] храм, изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и столовете на онези, които продаваха гълъбите, и каза им: 13 Писано е: „Домът Ми ще се нарече молитвен дом“, а вие го правите разбойнически вертеп. 14 И някои слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели. 15 А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори, и децата, които викаха в храма: Осанна на Давидовия Син!, възнегодуваха и му рекоха: 16 Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели:
„Из устата на младенците и сучещите
приготвил си хвала“?
17 И като ги остави, излезе вън от града до Витания, където и пренощува.

Изсъхналата смокиня


18 А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня. 19 И като видя една смокиня край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече ѝ: Отсега нататък да няма плод от тебе довека. И смокинята изсъхна начаса. 20 И учениците, като видяха това, почудиха се и казаха: Как начаса изсъхна смокинята? 21 А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, но даже ако речете на този хълм: Вдигни се и хвърли се в морето, ще стане. 22 И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.
Властта на Исус поставена под въпрос

Властта на Исус поставена под въпрос


23 И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него, докато поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тези неща? И кой Ти е дал тази власт? 24 А Исус в отговор им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако Ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тези неща. 25 Йоановото кръщение откъде беше? От небето ли, или от човеците? И те разискваха помежду си, казвайки: Ако речем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не го повярвахте? 26 Но ако речем: От човеците, боим се от народа; защото всички имат Йоан за пророк. 27 И тъй, в отговор на Исуса, казаха: Не знаем. Рече им и Той: Нито Аз ви казвам с каква власт правя тези неща.

Притчата за двамата сина


28 Но как ви се вижда? Един човек имаше двама сина; и дойде при първия и му рече: Синко, иди работи днес на лозето. 29 А той в отговор каза: Не искам; но после се разкая и отиде. 30 Дойде и при другия, на когото каза същото. И той в отговор каза: Аз ще ида, господарю! Но не отиде. 31 Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казаха: Първият. Исус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство. 32 Защото Йоан дойде при вас да ви покаже пътя на правдата, а не му повярвахте; бирниците обаче и блудниците му повярваха; а вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте по-късно (след това), за да му повярвате.

Притчата за земеделците


33 Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде си. 34 И когато наближи времето на плодовете, изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му. 35 А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха. 36 Пак изпрати други слуги, повече от първите; и на тях сториха същото. 37 Най-после изпрати при тях сина си, като казваше: Ще почетат сина ми. 38 Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: Този е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му. 39 И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. 40 И тъй, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тия земеделци? 41 Казаха Му: Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават навреме плодовете. 42 Исус им каза: Не сте ли никога прочели в Писанията:
„Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла;
от Господа е това,
и чудно е в нашите очи“?
43 Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. 44 И който падне върху този камък, ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне. 45 И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че говори за тях; 46 но, когато поискаха да Го хванат, побояха се от народа, понеже Го считаше за пророк.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

10

1 Мъдър син радва бащата;
а безумен син е тъга за майка си.
2 Съкровища, придобити с неправда, не ползват;
а правдата избавя от смърт.
3 Господ не ще остави да гладува душата на праведния;
но отхвърля злобното желание на нечестивите.
4 Ленивата ръка докарва сиромашия,
а трудолюбивата ръка обогатява.
5 Който събира лятно време, той е разумен син;
а който спи в жетва, той е син, който докарва срам.
6 Благословения почиват върху главата на праведния;
а насилие покрива устата на нечестивия.
7 Споменът за праведния е благословен;
а името на нечестивите ще изгние.
8 Мъдрият по сърце ще приеме заповеди;
а бъбривият безумец ще бъде повален.
9 Който ходи непорочно, ходи безопасно;
а който изкривява пътищата си ще бъде открит.
10 Който намигва с око, докарва скръб;
а бъбривият безумец ще бъде повален.
11 Устата на праведния са извор на живот;
а насилие покрива устата на нечестивия.
12 Омразата повдига раздори;
а любовта покрива всички грешки.
13 В устните на разумния има мъдрост;
а тояга е за гърба на безумния.
14 Мъдрите запазват знанието;
а устата на безумния са близка гибел.
15 Имотът на богатия е неговият укрепен град;
а сиромашията за немотните е съсипия.
16 Трудът на праведния води към живот,
а печалбата на нечестивия – към грях.
17Който пази поука е в пътя към живот;
а който пренебрегва изобличение, се заблуждава.
18 Който тайно мрази, има лъжливи устни;
и който разгласява клевета, е безумен.
19 В многото говорене грехът е неизбежен;
но който въздържа устата си, е разумен.
20 Езикът на праведния е отбрано сребро;
а сърцето на нечестивите струва малко.
21 Устните на праведния хранят мнозина;
а безумните умират от липса на разум.
22 Благословението Господне обогатява;
и Той не му прибавя скръб.
23 Злосторството е като забавление за безумния,
а разумният се наслаждава на мъдростта.
24 Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне;
а желанието на праведните ще се изпълни.
25 Когато мине вихрушката, нечестивият не съществува вече;
а праведният има вечна основа.
26 Каквото е оцетът за зъбите и димът за очите,
такова е ленивият за онези, които го пращат.
27 Страхът от Господа придава дни;
а годините на нечестивите се съкращават.
28 Надеждата на праведните е радост;
а очакваното от нечестивите ще погине.
29 Пътят Господен е крепост за непорочния,
а разруха ще сполети онези, които вършат беззаконие.
30 Праведният никога няма да се поклати;
а нечестивите няма да населят земята.
31 От устата на праведния блика мъдрост;
а лъжливият език ще бъде отрязан.
32 Устните на праведния знаят да говорят благоприятното;
а устата на нечестивите – извратеното.
© Библейска лига - България