План за четене на Библията

Основен / ден 247

Стар Завет

Исая

41

Помощникът на Израил


1 Мълчете пред Мене, вие острови;
и племената нека подновят силата си;
нека се приближат и тогава нека говорят;
нека застанем заедно на съд.
2 Кой е въздигнал праведника от изток,
повикал го е при нозете си?
Предал му е народи и го е поставил господар над царе,
той ги е обърнал на прах с меча си,
с лъка си – на разпиляна плява.
3 Подгонва ги и безопасно минава пътя, по който не е ходил с нозете си.
4 Кой издейства и извърши това,
като повика още в началото бъдещите родове?
Аз, Господ, първият и последният, Аз съм.
5 Островите видяха и се уплашиха,
земните краища се разтрепериха,
приближиха се и дойдоха.
6 Всеки помогна на другаря си
и рече на брат си: Дерзай!
7 И тъй, дърводелецът насърчаваше златаря,
и този, който кове с чука – онзи, който удря на наковалнята,
като казваше: Добре е споено
и го закрепяваше с гвоздеи, за да не се клати.
8 Но ти, Израилю, служителю Мой,
Якове, когото Аз избрах,
потомството на приятеля Мой Авраам,
9 ти, когото взех от краищата на земята
и повиках от най-далечните ѝ страни,
и ти казах: Ти си мой служител,
Аз те избрах и не те отхвърлих,
10 не бой се, защото Аз съм с тебе;
не се ужасявай, защото Аз съм твоят Бог;
ще те укрепя, да, ще ти помогна.
Ще те подпра с праведната Си десница.
11 Ето, всички, които са разгневени на тебе,
ще се засрамят и смутят;
съперниците ти ще бъдат като нищо и ще загинат.
12 Ще потърсиш онези, които се сражават против тебе
и няма да ги намериш;
онези, които воюват против тебе, ще бъдат като нищо
и като че не са били.
13 Защото Аз, Господ, твоят Бог, подкрепям десницата ти
и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.
14Не бой се, червею Якове, малобройни Израилю;
Аз ще ти помагам – казва Господ,
твоят Изкупител, Святият Израилев. –
15 Ето, Аз ще те направя на нова остра назъбена диканя;
ще вършееш планините и ще ги стриеш,
и ще обърнеш хълмовете на дребна плява;
16 ще ги отвееш и вятърът ще ги отнесе,
и вихрушката ще ги разпръсне;
а ти ще се зарадваш в Господа,
ще се похвалиш в Святия Израилев.
17 Когато сиромасите и немотните потърсят вода,
но няма и езикът им съхне от жажда,
Аз, Господ, ще ги послушам,
Аз, Израилевият Бог, няма да ги оставя.
18 Ще отворя реки по голите бърда
и извори сред долините;
ще обърна пустинята на водни езера
и сухата земя – на водни извори.
19 В пустинята ще насадя кедър, ситим, мирта и маслиново дърво;
в ненаселената земя ще поставя заедно елха, явор и кипарис,
20 за да видят и да знаят,
да разсъдят и да разберат всички,
че ръката Господня е направила това,
и Святият Израилев го е създал.
21 Представете делото си – казва Господ. –
Приведете силните си доказателства – казва Якововият Цар.
22 Нека приведат идолите си, и нека ни кажат какво има да стане;
обяснете какво е било предишното,
за да вникнем със сърцата си в него и да узнаем сетнината му;
или известете ни бъдещето,
23 известете какво има да става после,
за да познаем, че сте богове.
Докарайте нещо добро или зло докарайте,
за да се почудим, като го видим.
24 Ето, вие сте по-малко от нищо;
и вашето дело не струва нищо;
мерзост е онзи, който ви избира.
25 Издигнах един от север и той е дошъл –
от изгрева на слънцето един, който призовава Моето име;
и ще нагази първенците като кал,
както грънчарят тъпче глината.
26 Кой е изявил това отначало, за да знаем,
или от по-рано, та да речем: Той има право?
Напротив, няма кой да го е изявил, няма кой да го е казал,
няма кой да е чул думите ви.
27 Първи Аз рекох на Сион: Ето ги! Ето ги!
И дадох на Ерусалим благовестител.
28 Гледам, но няма никой –
Да! Сред тях няма съветник,
който да може да отговори дума, когато ги питам.
29 Ето, те всички са суета!
Делата им са нищо,
летите им идоли са вятър и срам.
© Библейска лига - България

42

Служителят Господен


1 Ето Моя Служител, Когото подкрепям,
Моя Избраник, в Когото благоволи душата Ми;
възложих Духа Си на Него;
Той ще възвести съд за народите.
2 Няма да извика, нито ще издигне високо гласа Си,
нито ще го направи да се чуе по улиците.
3 Смазана тръстика няма да пречупи
и замъждял фитил няма да угаси;
ще възвести съд според истината.
4 Няма да отслабне, нито да се съкруши,
докато установи правосъдие на земята;
и островите ще очакват Неговия закон.
5 Така казва Бог,
Господ, Който е сътворил небето и го е разпрострял,
Който е разстлал земята с произведенията ѝ,
Който дава дъх на людете, които са на нея,
и дух на тези, които ходят по нея:
6 Аз, Господ Те призвах в праведност
и като хвана ръката Ти, ще Те пазя,
и ще Те поставя за завет на народа,
за светлина на езичниците,
7 за да отвориш очите на слепите,
да освободиш пленниците от затвора,
и седящите в мрак от тъмницата.
8 Аз съм Господ; това е Моето име;
и няма да дам славата Си на друг,
нито хвалата Си – на изваяните идоли.
9 Ето, нещата, предсказани от началото, се сбъднаха
и Аз ви известявам нови;
преди да се появят, казвам ви ги.
Нова песен за Господа
10 Пейте на Господа нова песен,
хвала на Него от краищата на земята,
вие, които слизате към морето и всичко, което е в него,
острови, и вие, които живеете на тях.
11 Пустинята и градовете ѝ нека извикат с висок глас;
селата, където живее Кедар;
нека пеят жителите на Села,
нека възклицават от върховете на планините,
12 нека отдадат слава на Господа
и нека възвестят хвалата Му в островите.
13 Господ ще излезе като силен мъж,
ще възбуди ревнивостта Си като ратник,
ще извика, да, ще изреве,
ще надделее над враговете Си.
14 Дълго време мълчах – казва Той. –
Търпях и се сдържах;
но сега викам като жена, която ражда,
погубвам и същевременно поглъщам.
15 Ще опустоша планини и хълмове
и ще изсуша всичката им трева;
ще обърна реките в острови
и ще пресуша езерата.
16 Ще водя слепите през път, който не са знаели,
ще ги водя по пътеки, които са им били непознати;
ще обърна тъмнината в светлина пред тях
и неравните места ще направя равни.
Това ще сторя и няма да ги оставя.
17 Ще се върнат назад и съвсем ще се посрамят
онези, които се уповават на ваяните идоли,
които казват на летите:
Вие сте наши богове.

Израил – сляп и глух


18 Чуйте, глухи,
и гледайте, слепи, за да видите.
19 Кой е сляп, ако не служителят Ми,
или глух, както посланика, когото изпращам?
Кой е сляп като предания на Бога,
тъй сляп като служителя Господен?
20 Ти виждаш много неща, но не внимаваш,
ушите ти са отворени, но не чуваш.
21 Господ благоволи заради праведността Си
да възвеличи закона Си и да го направи славен.
22 Но това е народ ограбен и оголен;
всички са впримчени в пещери и скрити в тъмници;
плячка са и нямат избавител,
ограбени са и никой не казва: Върни ги.
23 Кой от вас ще даде ухо на това?
Кой ще внимава и слуша за бъдещето?
24 Кой предаде Яков на обир
и Израил на грабители?
Не Господ ли, против Когото съгрешихме?
Защото не искаха да ходят в пътищата му,
нито се подчиниха на закона Му.
25 Затова изля върху тях лютия Си гняв
и свирепостта на войната.
Тя ги обви в пламъци, но те не разбраха,
изгори ги, но те не го взеха присърце.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

27

Юда се обесва


1 А на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исус, за да Го умъртвят. 2 И като Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилат.
3 Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините, и каза: 4 Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нас какво ни е грижа? Ти му мисли. 5 И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, та се обеси. 6 А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: Не е позволено да ги слагаме в храмовата каса, понеже са цена за кръв. 7 И като се съветваха, купиха с тях грънчаровата нива за погребване на чужденци. 8 Затова онази нива се нарече Кръвна нива, както се нарича и до днес. 9 Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: „И взеха тридесетте сребърника, цената на Оценения, Когото оцениха някои от израиляните, 10 и дадоха ги за грънчаровата нива, според както ми заповяда Господ“.

Исус пред Пилат


11 А Исус застана пред управителя; и управителят Го попита, като каза: Ти Юдейският Цар ли си? А Исус [му] рече: Ти казваш. 12 И когато Го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше. 13 Тогава Пилат Му каза: Не чуваш ли за колко неща свидетелстват против Тебе? 14 Но Той не му отговори нито на едно нещо; тъй че управителят се чудеше много. 15 А на всеки празник управителят имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когото биха поискали. 16 А тогава имаха един прочут затворник, на име Варава. 17 И тъй като бяха събрани, Пилат им каза: Кого искате да ви пусна? Варава ли, или Исус, наречен Помазаник? 18 (Понеже знаеше, че от завист Го бяха предали. 19 При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: Не прави нищо на Този Праведник; защото днес много страдах насън поради Него). 20 А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпросят Варава, а Исус да погубят. 21 Управителят в отговор им рече: Кого от двамата искате да ви пусна? А те рекоха: Варава. 22 Пилат ги попита: Тогава какво да правя с Исус, наречен Помазаник? Те всички казаха: Да бъде разпнат. 23 А той каза: Че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха: Да бъде разпнат! 24 И тъй Пилат, като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред народа и каза: Аз съм невинен за кръвта на Този [Праведник]; вие му мислете. 25 И целият народ в отговор рече: Кръвта Му нека бъде върху нас и върху чадата ни. 26 Тогава им пусна Варава; а Исус би и Го предаде на разпятие.

Войниците се подиграват на Исус


27 Тогава войниците на управителя заведоха Исус в преторията и събраха около Него цялата дружина. 28 И като Го съблякоха, облякоха Го в червена мантия. 29 И сплетоха венец от тръни, и го наложиха на главата Му, и сложиха тръстика в десницата Му; и като коленичеха пред Него, присмиваха Му се, казвайки: Здравей, Царю Юдейски! 30 И заплюваха Го, и взеха тръстиката, и Го удряха по главата. 31 И след като се поругаха с Него, съблякоха Му мантията, та Го облякоха в Неговите дрехи, и Го заведоха да Го разпнат.

Разпъването на кръста


32 А на излизане намериха един киринеец, на име Симон; него заставиха да носи кръста Му. 33 И като стигнаха на едно място, наречено Голгота, (което значи Лобно място), 34 дадоха Му да пие вино, размесено с жлъчка; но Той, като вкуси, не прие да пие. 35 И когато Го разпнаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребий. 36 И седяха, та Го пазеха там. 37 И поставиха над главата Му обвинението Му, написано така: Този е Исус, Юдейският Цар. 38 Тогава бяха разпнати с Него двама разбойници, един отдясно и един отляво. 39 А минаващите оттам Му се подиграваха, като клатеха глави и казваха: 40 Ти, Който разрушаваш храма, и за три дни пак го съграждаш, спаси Себе Си; ако Си Божий Син, слез от кръста! 4 1Също и главните свещеници с книжниците и старейшините Му се присмиваха, казвайки: 42 Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! Той е Израилевият Цар! Нека слезе сега от кръста, и ще повярваме в Него. 43 Уповаваше се на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден; понеже каза: Божий Син съм. 44 Със същия укор Му се присмиваха и разпнатите с Него разбойници.

Смъртта на Исус


45 А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. 46 А около деветия час Исус извика със силен глас и каза: Или, Или, лама савахтани?, тоест: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? 47 Някои от стоящите там, като чуха, казваха: Той вика Илия. 48 И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет и като я надяна на тръстика, даде Му да пие. 49 А другите казваха: Остави! Да видим дали ще дойде Илия да Го избави. 50 А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. 51 И ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, 52 гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени, 53 (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в святия град и се явиха на мнозина.) 54 А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, уплашиха се твърде много, и казаха: Наистина Този беше Син на Бога. 55 Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исуса от Галилея, и Му служеха; 56 между които бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и на Йосий, и майката на Зеведеевите синове.

Погребването на Исус


57 И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея, на име Йосиф, който също тъй беше се учил при Исус. 58 Той дойде при Пилат и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да му се даде. 59 Йосиф, като взе тялото, обви Го с чиста плащаница, 60 и Го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, отиде си. 61 А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.

Стражата пред гроба


62 И на следващия ден, който бе денят след приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилат и казаха:
63 Господарю, спомнихме си, че онзи измамник приживе рече: След три дни ще възкръсна. 64 Заповядай гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и да кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. 65 Пилат им рече: Вземете стража; идете, завардете го както знаете. 66 Те отидоха и завардиха гроба, като запечатаха камъка с помощта на стражата.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

98

1 Псалом.
Пейте на Господа нова песен, защото Той извърши чудесни дела;
Неговата десница и Неговата свята мишца Му спечелиха победа.
2 Господ изяви спасението Си,
откри правдата Си пред народите.
3 Спомни милостта Си и верността Си към Израилевия дом;
всичките земни краища видяха спасението, извършено от нашия Бог.
4 Възкликнете към Господа, всички земи,
запейте и радвайте се, да! Пейте хваления.
5Славословете Господа с арфа,
с арфа и с глас на псалмопеене.
6 С тръби и с глас на рог
радостно викайте пред Царя Господа.
7 Нека бучи морето и всичко, що има в него,
вселената и онези, които живеят в нея;
8 реките нека ръкопляскат,
нека се радват заедно и хълмите
9 пред Господа;
защото иде да съди земята;
ще съди вселената с правда
и племената с правота.
© Библейска лига - България