План за четене на Библията

Основен / ден 253

Стар Завет

Исая

53

1 Кой е повярвал на известието ни?
И на кого се е открила мишцата Господня?
2 Защото Той израсна пред Него като отрасъл,
като корен от суха земя;
нямаше благообразие, нито приличие, за да Го гледаме,
нито красота, за да ни привлече.
3 Той бе презрян и отхвърлен от човеците,
човек на скърби и навикнал на печал.
И като човек, от когото отвръщат хората лице,
презрян бе и за нищо Го не счетохме.
4 Той наистина понесе печалта ни
и със скърбите ни се натовари;
а ние Го счетохме за ударен,
за поразен от Бога и наскърбен.
5 Но Той бе наранен поради нашите престъпления,
бит бе поради нашите беззакония;
върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир,
и с Неговите рани ние се изцелихме.
6 Всички ние се заблудихме като овце,
отбихме се всеки в своя път;
и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
7 Той бе угнетяван и измъчван,
но не отвори устата Си;
като агне, водено на клане,
и като овца, която пред стригачите си не издава глас,
така Той не отвори устата Си.
8 От затвор и от съд бе грабнат;
но рода Му кой ще обясни?
Защото Той бе отсечен от земята на живите;
поради престъплението на Моя народ бе поразен.
9 И определиха гроба Му сред злодеите,
но при смъртта Си бе при богатия;
макар че не беше извършил неправда,
нито имаше измама в устата Му.
10 Но Господ благоволи Той да бъде бит и Го предаде на печал;
и когато направи душата Му принос за грях,
Той ще види потомството Си и ще продължи дните Си,
и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му.
11 Ще види плодовете от страданието на душата Си и ще се насити;
праведният Ми Служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него
и Той ще се натовари с беззаконията им.
12 Затова ще Му определя дял сред великите
и Той ще раздели плячка със силните,
защото изля душата Си на смърт
и към престъпници беше причислен;
и защото взе върху себе Си греховете на мнозина
и ходатайства за престъпниците.
© Библейска лига - България

54

Бъдещата слава на Сион


1 Весели се, неплодна, ти, която не си раждала;
запей с радост и възкликни, ти, която не си била в родилни мъки;
защото повече са чадата на самотната,
отколкото на омъжената – казва Господ.
2 Уголеми мястото на шатъра си,
разшири завесите на жилищата си, не се скъпи;
продължи въжата си и закрепи коловете си.
3 Защото ще се разпростреш надясно и наляво;
потомците ти ще завладеят народите
и ще населят запустелите градове.
4 Не бой се, защото няма да бъдеш поругана;
и не се смущавай, защото няма да бъдеш посрамена.
Ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си,
и няма вече да помниш укора, който си носила през вдовството си.
5 Защото твой съпруг е Творецът ти,
Чието име е Господ на силите;
И Изкупителят ти е Святият Израилев,
Който е наречен Бог на цялата земя.
6 Защото Господ те повика като жена, оставена и наскърбена духом.
Да! Жена, взета в младост, а после отхвърлена – казва твоят Бог.
7 Оставих те за малко време,
но с голяма милост ще те прибера.
8 В пламъка на гнева Си скрих лицето Си от тебе за един миг,
но с вечна благост ще се смиля над тебе –
казва Господ, Изкупителят ти.
9 Защото за Мене това е като Ноевите води,
понеже както се заклех, че Ноевите води не ще наводнят вече земята,
така се заклех сега, че вече няма да ти се разгневя, нито да те смъмря.
10 Защото макар и да се разклатят планините
и да се поместят хълмовете,
пак Моята благост няма да се оттегли от тебе
и заветът Ми за мир няма да се помести –
казва Господ, който ти оказва милост.
11 О, наскърбена, шибана от бури и безутешна!
Ето, Аз ще те настеля с камъни в красиви цветове
и ще положа основите ти от сапфири;
12 ще направя кулите ти от рубини,
портите ти – от антракс,
и цялата ти ограда от отбрани камъни.
13 Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа;
и голям ще бъде мирът за чадата ти.
14 В праведност ще се утвърдиш;
далеч ще бъдеш от угнетението, защото няма да се боиш;
далеч от ужаса, защото не ще се приближи до тебе.
15 Ето, всички може да се съберат против тебе, обаче не чрез Мене;
всички, които се съберат против тебе, ще паднат пред тебе.
16 Ето, Аз създадох ковача,
който раздухва въглищата в огъня
и изковава оръдие за работата си;
Аз създадох и разорителя, за да съсипва.
17 Нито едно оръжие, скроено против тебе не ще успее;
и ти ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд.
Това е наследството на Господните служители
и правдата им е от Мене – казва Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Евреи

5

1 Защото всеки първосвещеник, като е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците. 2 Такъв първосвещеник може да състрадава с невежите и заблудилите се, защото и сам той е обиколен с немощ, 3 и затова е длъжен да принася жертва за греховете, както за людете, така и за себе си. 4 А както никой не взема на себе си тази почест, освен ако бъде призван от Бога, както беше Аарон, 5 така и Христос не присвои за Себе Си славата да стане първосвещеник, а Му я даде Онзи, Който Му е казал:
„Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих“;
6 както и на друго място казва:
„Ти си свещеник довека
според чина Мелхиседеков“.
7 Той, в дните на плътта Си, като отправи със силен вик и със сълзи молитви и молби към Онзи, Който можеше да Го избави от смърт, и като беше чут поради благоговението Си, 8 ако и да беше Син, пак се научи на послушание чрез това, което изстрада, 9 и като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са Му послушни, 10 като бе наименуван от Бога Първосвещеник според Мелхиседековия чин.

Предупреждение срещу отпадането от вярата


11 Върху това имаме да кажем много неща, и мъчни за поясняване; защото бавно схващате. 12 Понеже до това време вие трябваше учители да станете, а имате нужда да ви учи някой наново на най-елементарните начала на Божиите словеса, и стигнахте дотам, да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. 13 Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в словото на правдата, понеже е младенец; 14 а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи