План за четене на Библията

Основен / ден 276

Стар Завет

Наум

1

1 Пророчество за Ниневия. Книга за видението на елкосенеца Наум.

Божият гняв срещу Ниневия


2 Господ е ревнив Бог, Който отплаща;
Господ въздава и се гневи;
Господ отдава възмездие на противниците Си
и пази гняв за враговете Си.
3 Господ е дълготърпелив и велик в сила,
и няма да остави нечестивия ненаказан.
Пътят на Господа е във вихрушка и буря,
и облаците са прахът на нозете Му.
4 Смъмря морето и го изсушава,
и пресушава всички реки;
Васан и Кармил линеят,
и ливанският цвят вехне.
5 Планините треперят пред Него
и хълмовете се разтопяват,
а земята се люлее от присъствието Му,
да, светът и всичките му жители.
6 Кой може да устои пред негодуванието Му?
И кой може да изтърпи пламенния Му гняв?
Когато яростта Му се излива като огън,
скалите се разпадат пред Него.
7 Господ е благ, крепост е в ден на бедствие
и познава уповаващите се на Него.
8 Но с голямо наводнение
ще сложи край на Ниневия
и ще прогони враговете Си в тъмнината.
9 Какво се съвещавате против Господа?
Той ще направи пълно разорение,
тъй че бедствие няма да ви нападне втори път.
10 Защото, както са сплетени помежду си като тръни
и опити като пияници,
те ще бъдат погълнати като суха слама.
11 От тебе излезе един,
който замисля зло против Господа,
нечестив затворник.
12 Така казва Господ:
Ако и да са в пълната си сила, и при това мнозина,
пак ще бъдат посечени и ще измрат.
А тебе, ако и да те наскърбих,
о, Юдо, няма вече да те наскърбявам.
13 Още сега ще строша хомота му от тебе
и ще разкъсам връзките ти.
14 Но за тебе, Ниневийо, Господ даде заповед:
Да не се посее вече потомство с твоето име;
от капището на боговете ти ще изсека изваяните и летите идоли;
ще го направя твой гроб, защото си скверен.
15 Ето, върху планините нозете на онзи, който благовества,
Който проповядва мир!
Празнувай, Юдо, празниците си,
изпълнявай оброците си;
защото нечестивият няма вече да мине през тебе;
той е съвсем отсечен.
© Библейска лига - България

2

Опустошението на Ниневия


1 Разрушителят възлиза пред
лицето ти;
пазѝ крепостта, бди за пътя,
стегни кръста си, укрепи силно мощта си.
2 Понеже Господ възстанови величието Яковово,
както величието Израилево;
защото ги унищожиха опустошители
и повредиха лозовите им пръчки.
3 Щитът на юнаците му е червен;
воините му са в пурпурни дрехи;
святка стоманата на колесниците в деня, когато се готвят за бой,
и гора от копия се вълнува.
4 Колесниците буйстват из улиците,
блъскат се една друга по площадите;
изглеждат като факли,
святкат като светкавици.
5 Той зове юнаците си, но те се препъват в пътя си;
втурват се към градските стени, защото покривало се приготвя.
6 Речните порти се отварят
и палатът се разрушава.
7 Решено е да се плени Ниневия и да се пресели;
и слугините ѝ стенат като гълъби,
и се удрят по гърдите.
8 Но макар Ниневия откак съществува, да е била като пълноводно езеро, те пак ще бягат.
Стойте! Стойте! – викат те, но никой не поглежда назад.
9 Обирайте среброто! Обирайте златото!
Защото съкровищата ѝ са безгранични,
има богатство от всякакви отбрани вещи.
10 Ограбена, опустошена и разорена е тя –
и сърцата се топят, и колената треперят;
болки има във всеки кръст;
лицата на всички са побледнели.
11 Къде е леговището на лъвовете
и мястото, където лъвчетата се хранеха,
където ходеха лъвът, лъвицата и лъвчето,
без някой да ги плаши?
12 Къде е лъвът, който разкъсваше доволно за лъвчетата си,
давеше за лъвиците си
и пълнеше пещерите си с плячка и леговищата си с ограбеното?
13 Ето, аз съм против тебе – казва Господ на силите. –
Ще изгоря колесниците ти сред дим
и мечът ще погълне младите ти лъвове;
ще изтребя плячката ти от земята;
и няма да се чуе повече гласът на пратениците ти.
© Библейска лига - България

3

Горко на Ниневия


1 Горко на кървавия град!
Цял е пълен с лъжа и грабеж;
плячката не липсва.
2 Плющене на бичове се чува и тропот на колела,
на препускащи коне и на подскачащи колесници.
3 Конникът се качва с лъскав меч и бляскаво копие;
има много ранени и голям брой убити,
и труповете са безчислени;
препъват се в трупове.
4 Това е поради многото блудства на привлекателната блудница,
изкусна в баяния,
която продава народи чрез блудствата си
и племена чрез баянията си.
5 Ето, аз съм против тебе – казва Господ на силите. –
Ще вдигна полите ти върху лицето ти
и ще покажа на народите голотата ти
и на царствата – срама ти.
6 Ще хвърля върху тебе гнусна нечистота и ще те омърся,
и на позор ще те изложа.
7 Всички, които те гледат, ще бягат от тебе,
и ще казват: Ниневия запустя!
Кой ще я оплаче?
Откъде да потърся утешители за тебе?
8 Ти по-добра ли си от Но Амон,
който лежеше между реките,
окръжен от води,
чието предстение бе Нил
и стената му – водите на Нил?
9 Етиопия и Египет бяха негова сила и тя беше безгранична;
Фут и ливийците бяха твои помощници.
10 Но и той беше откаран, отиде в плен,
младенците му бяха смазани
по кръстовищата на всички улици;
хвърлиха жребий за почтените му мъже
и всичките му големци бяха вързани с вериги.
11 Също и ти ще се опиеш,
ще се скриеш,
ще потърсиш и ти защита против неприятеля.
12 Всичките ти крепости ще бъдат
като смокини с първозрели плодове,
ако се затресат, ще паднат в устата на ядящия.
13 Погледни народът сред тебе е само от жени!
Портите на земята ти са отворени широко за враговете ти;
огън е изпоял лостовете ти.
14 Извади си вода за обсадата,
укрепи крепостите си,
влез в калта и стъпчи глината,
поправи тухлената пещ.
15 Там ще те изяде огън;
меч ще те посече,
ще те унищожи като гъсеница,
макар и да си се размножил като гъсеници,
и да си се намножил като скакалци!
16 Търговците ти станаха
повече от небесните звезди,
както скакалците опустошават земята и отлитат.
17 Твоите владетели са като скакалци
и военачалниците ти – като рояци скакалци,
които се настаняват в плетищата в студен ден,
но когато изгрее слънцето, отлитат
и не се знае къде са били.
18 Пастирите ти дремят, царю асирийски,
благородните ти лежат бездейни;
народът ти се пръсна по планините
и няма кой да го събере.
19 Няма лек за язвата ти;
раната ти е люта;
всички, които чуят вестта за тебе,
ще пляснат с ръце поради тебе;
защото върху кого не е падала безмерната ти жестокост?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

15

Лозата и пръчките


1 Аз съм истинската лоза и Отец Ми е земеделецът. 2 Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. 3 Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. 4 Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. 5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо. 6 Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и събират ги, та ги хвърлят в огъня, и те изгарят. 7 Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. 8 В това се прославя Отец Ми да давате много плод; и така ще бъдете Мои ученици. 9 Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов. 10 Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. 11 Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.
12 Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих. 13 Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. 14 Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. 15 Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от Отца Си. 16 Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. 17 Това ви заповядвам: да се любите един друг.

Светът мрази учениците


18 Ако светът ви мрази, знайте, че Мене е намразил преди вас. 19 Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. 20 Помнете думата, която ви казах: Слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят. 21 Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил. 22 Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега обаче нямат извинение за греха си. 23 Който мрази Мене, мрази и Отца Ми. 24 Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали; но сега видяха и намразиха и Мене, и Отца Ми. 25 Но това става, за да се изпълни писаното в закона им слово: „Намразиха Ме без причина“. 26 А когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене. 27 Но и вие свидетелствате, защото сте били с Мене отначало.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи