План за четене на Библията

Основен / ден 291

Стар Завет

Еремия

23

Праведният Цар


1 Горко на пастирите, които погубват и разпръсват овцете на паството Ми! – казва Господ.
2 Затова така говори Господ, Израилевият Бог,
на пастирите, които пасат Моя народ:
Вие разпръснахте овцете Ми и ги разпъдихте,
и не ги посетихте:
ето, аз ще ви накажа
за злите ви дела – казва Господ.
3 Ще събера останалите Си овце
от всички страни, където ги изпъдих,
и ще ги върна пак в кошарите им,
където ще се наплодят и умножат.
4 И ще поставя над тях пастири, които ще ги пасат;
и те няма да се плашат повече, нито ще треперят,
нито ще загине някоя – казва Господ. –
5 Ето, идат дни – казва Господ, –
когато ще въздигна на Давид праведен Отрасъл,
Цар, който ще царува и добрува,
и ще върши правосъдие и правда по земята.
6 В неговите дни Юда ще бъде спасен
и Израил ще обитава в безопасност.
И ето името, с което ще се нарича:
Господ е Наша Правда.
7 Затова, ето, идат дни – казва Господ, –
когато народът не ще изрича повече: Заклеваме се в живота на Господа,
Който изведе израиляните от Египетската земя!
8 Но: Заклеваме се в живота на Господа,
Който изведе и Който доведе потомството на Израилевия дом
от северната земя и от всички земи, където ги беше изгонил!
И ще се заселят в своята земя.

Лъжливи пророци


9 За пророците:
Сърцето ми дълбоко се съкрушава,
всичките ми кости треперят – като пиян съм,
като човек, обладан от вино,
поради Господа
и поради святите Му слова.
10 Защото земята е пълна с прелюбодейци;
защото поради проклятията земята плаче;
изсъхнаха пасбищата на пустинята.
И стремежът им стана лош,
и силата им – неправедна.
11 Защото и пророкът, и свещеникът се оскверниха;
дори в Моя дом намерих нечестието им – казва Господ. –
12 Затова пътят им ще бъде като хлъзгави места, в тъмнина,
в които, като бъдат тласкани, ще паднат.
Защото ще докарам зло върху тях
в годината на наказанието им – казва Господ. –
13 Сред самарийските пророци видях безумие:
те пророкуваха чрез Ваал и заблудиха народа Ми Израил.
14 Още и в ерусалимските пророци видях ужасно нещо:
прелюбодействат и ходят в лъжа,
и подкрепят ръцете на злодейците,
тъй че никой не се връща от злото си;
те всички станаха за Мене като Содом,
и жителите му – като Гомор.
15 Затова – така казва Господ на силите за пророците:
Ето, Аз ще ги нахраня с пелин
и ще ги напоя с горчива вода,
защото от ерусалимските пророци се е разпространило нечестие по цялата земя.
16 Така казва Господ на силите:
Не слушайте словата на пророците, които ви пророкуват;
те ви учат суета,
изговарят видения от собственото си сърце,
а не от устата Господни.
17 На онези, които Ме презират, винаги казват:
Господ рече: Ще имате мир.
И на всекиго, който ходи по своето упорито сърце, казват: Няма да ви постигне зло.
18 Защото кой от тях е стоял в съвета на Господа,
та е видял и чул Неговото слово?
Кой се е вслушвал в словото Му и го е чул?
19 Ето, ураган от Господа иде с ярост,
ураган-вихрушка
ще избухне върху главата на нечестивите.
20 Гневът на Господа няма да се върне,
докато Той не извърши и докато не изпълни
намеренията на сърцето Си.
В последните дни ще разберете това напълно.
21 Аз не съм изпратил тези пророци, а при все това те се завтекоха;
не съм им говорил, а при все това те пророкуваха.
22 Но ако бяха стояли в съвета Ми,
и бяха накарали народа Ми да чуе думите Ми,
тогава щяха да ги връщат от лошия им път
и от злите им дела.
23 Аз само отблизо ли съм Бог – казва Господ, –
а не Бог и отдалеч?
24 Може ли някой да се скрие в тайни места,
и Аз да не го видя? – казва Господ. –
Не изпълвам ли Аз небесата и земята? – казва Господ. –
25Чух какво говорят пророците,
които в Мое име пророкуват лъжа,
като казват: Видях сън, видях сън!
26 Докога ще бъде това в сърцето на пророците,
които пророкуват лъжа,
които пророкуват измама на своето сърце?
27 Които мислят да накарат народа Ми да забрави Моето име
чрез сънищата си, които си разказват един другиму,
както забравиха бащите им името Ми заради Ваал.
28 Пророк, който има истински сън, нека разказва съня,
и онзи, който има послание от Мене, нека говори Моето послание вярно.
Какво общо има плявата с житото? – казва Господ. –
29 Не е ли словото Ми като огън? – казва Господ. –
И като чук, който строшава скалата?
30 Затова, ето, Аз съм против пророците – казва Господ, –
които крадат словата Ми, всеки от ближния си.
31 Ето, Аз съм против пророците – казва Господ, –
които клатят езиците си и казват: „Той рече“.
32 Ето, Аз съм против онези, които пророкуват лъжливи сънища – казва Господ, –
и, като ги разказват, с лъжите си и с надменността си
вкарват народа Ми в заблуда,
тогава, когато Аз не съм ги изпратил, нито съм им заповядал;
и така, те никак няма да помогнат на този народ – казва Господ.

Лъжливи пророчества и пророци


33 И когато този народ
или някой пророк, или свещеник те попитат, като рекат:
Какво е бремето от Господа?
Тогава им кажи: Какво бреме?
Аз ще ви отхвърля – казва Господ. –
34 А ако пророк или свещеник, или някой друг рече:
Това е бремето от Господа,
Аз ще накажа този човек и дома му.
35 Така да рече всеки на ближния си и всеки на брата си:
Какво е отговорил Господ?
Или: Какво е рекъл Господ?
36 И да не споменете повече този израз „бреме от Господа“,
понеже бреме ще бъде на всеки човек собственото му слово;
защото извратихте думите на живия Бог,
на Господа на силите, нашия Бог.
37 Така да кажеш на пророка:
Какво ти е отговорил Господ?
Или: Какво е рекъл Господ?
38 Но понеже казвате: „Бреме от Господа“,
затова така казва Господ:
Понеже употребявате този израз: „бреме от Господа“,
при все, че Аз пратих до вас да ви кажат
да не казвате „бреме от Господа“,
39 затова, ето, Аз ще ви забравя съвсем
и ще отхвърля от присъствието Си вас
и града, който дадох на вас и на бащите ви;
40 и ще докарам върху вас вечен укор
и вечен срам, който няма да се забрави.
© Библейска лига - България

24

Двете кошници със смокини


1 Господ ми показа, и ето, две кошници със смокини, поставени пред Господния храм, след като вавилонският цар Навуходоносор бе пленил от Ерусалим Юдовия цар Йехония, Йоакимовия син, и Юдовите първенци с художниците и ковачите, и ги беше завел във Вавилон. 2 В едната кошница имаше много добри смокини, като тези, които рано зреят; а в другата кошница имаше много лоши смокини, толкова лоши, че не бяха за ядене. 3 Тогава ми рече Господ: Какво виждаш, Еремия? И казах: Смокини – добрите смокини са много добри, а лошите – много лоши, толкова лоши, че не са за ядене.
4 Тогава Господнето слово дойде към мене: 5 Така казва Господ, Израилевият Бог: Както на тези добри смокини, така ще погледна за добро на пленените от Юда, които изпратих от това място в Халдейската земя.
6 Защото, като насоча очите Си върху тях за добро, ще ги доведа пак в тази земя; ще ги съградя и няма да ги съборя; ще ги доведа пак в тази земя; ще ги насадя и няма да ги изкореня. 7 Ще им дам и сърце да познават, че Аз съм Господ; и те ще бъдат Моят народ и Аз ще им бъда Бог; защото ще се върнат при Мене с цялото си сърце.
8 И както лошите смокини, които са толкова лоши, че не са за ядене – казва Господ – така ще направя с Юдовия цар Седекия, с първенците му и с останалите от Ерусалим, които са оцелели в тази земя; и с онези, които живеят в Египетската земя; 9 и ще ги предам да бъдат тласкани за зло по всички царства на света, за поругание, за поговорка, за присмех и за проклятие във всичките места, където ще ги изгоня. 10 И ще пратя срещу тях меч, глад и мор, докато изчезнат от земята, която дадох на тях и на бащите им.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Петрово

4

Живот за Бога


1 И тъй, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, че пострадалият по плът се е откъснал от греха, 2 за да живеете през останалото в тялото време не вече по човешки страсти, а по Божията воля. 3 Защото доста е миналото време, през което сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирувания, в опивания и в омразни идолослужения. 4 Относно които неща те и се чудят, и ви хулят загдето не тичате с тях в същата крайност на разврата; 5 но те ще отговарят пред Онзи, Който скоро ще съди живите и мъртвите. 6 Понеже затова се проповядваше благовестието и на мъртвите, така че, като бъдат съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух.
7 А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. 8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. 9 Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание. 10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.
11 Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса; ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, на Когото е славата и господството до вечни векове. Амин.

Страдание поради вярата ни


12 Любезни, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо странно; 13 но радвайте се, че с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. 14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива върху вас. [Откъм тях се хули, а откъм вас се прославя.] 15 Никой от вас да не страда като убиец или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. 16 Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име. 17 Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тези, които не се покоряват на Божието благовестие? 18 И ако праведният едва се спасява, то нечестивият и грешният къде ще се яви? 19 Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

117

1 Хвалете Господа, всички народи;
славословете Го, всички племена;
2 защото милостта Му към нас е голяма
и истината Господня трае довека. Алилуя.
© Библейска лига - България