План за четене на Библията

Основен / ден 314

Стар Завет

Езекиил

27

Плач за Тир


1 И Господнето слово дойде пак към мене: 2 И ти, сине човешки, викни, заплачи за Тир и кажи на Тир: 3 О, ти, който си разположен на морските двери, който търгуваш с народите от много острови, така казва Господ Еова: О, Тире, ти си рекъл: Аз съм съвършен по хубост. 4 Пределите ти са сред моретата; онези, които те съградиха, направиха съвършена хубостта ти. 5 Направиха всичките дъски на корабите ти от сенирски елхи; взеха кедри от Ливан, за да ти направят мачти. 6 Направиха веслата ти от васански дъбове; направиха палубата ти от слонова кост и бук от Китимските острови. 7 От висон с везана работа от Египет беше платното ти, за да ти служи за знаме; синьо и мораво от островите на Елиса бяха сенниците ти. 8 Жителите на Сидон и Арвад бяха твои гребци; мъдреците ти, Тире, бяха твои кормчии. 9 Стареите от Гевал и вещите му люде насмоляваха в тебе корабите ти; всичките морски кораби и моряците им идваха отдалеч, за да въртят търговията ти. 10 Персийци, лидийци и ливийци бяха твоите войници, твоите военни мъже; в тебе очакваха щитове и шлемове; те ти придаваха великолепие. 11 Арвадските мъже с войската ти бяха около стените ти, а гамадците – на кулите ти; окачваха щитовете си по стените ти наоколо; те направиха съвършена хубостта ти. 12 Тарсис търгуваше с тебе с изобилие от всякакво богатство; сребро, желязо, калай и олово разменяха за твоите стоки. 13 Яван, Тувал и Мосох търгуваха с тебе; за твоите стоки разменяха човешки души и медни съдове. 14 Онези от дома Тогарма разменяха за стоките ти коне, военни коне и мулета. 15 Деданските мъже търгуваха с тебе; търговията на много острови бе в ръката ти; докарваха ти в размяна слонова кост и абанос. 16 Сирия търгуваше с тебе поради многото ти изделия; даваше за стоките ти антракс и мораво, везано и висон, корали и рубини. 17 Юда и Израилевата земя търгуваха с тебе; даваха за стоките ти менитско жито, сухари и мед, масло и балсам. 18 Дамаск търгуваше с тебе поради многото ти изделия с изобилие от всякакво богатство – с хелвоинско вино и с бяла вълна. 19 Ведан и Яван даваха прежда за стоките ти. Изработено желязо, касия и благоуханна тръстика бяха между стоките ти. 20 Дедан търгуваше с тебе със скъпи платове за колесници. 21 Арабия и всичките кедарски първенци правеха с тебе размяна и търгуваха с тебе с агнета, овце и козли. 22 Търговците на Шева и на Раама търгуваха с тебе и даваха за стоките ти всякакво изрядно благоухание, всякакви скъпоценни камъни и злато. 23 Харан, Хане и Еден, търговците на Шева, Асур и Хилмад търгуваха с тебе. 24 Тези търгуваха с тебе с отбрани стоки, с дрехи от синя и везана изработка, и с богати облекла в сандъци, направени от кедър и добре обвързани. Тези бяха между търговците ти. 25 Тарсиските кораби превозваха стоките ти; и ти стана богат и твърде славен сред моретата.
26 Твоите гребци те заведоха в големи води; но източният вятър те разби сред моретата. 27 Богатството ти и стоките ти, търговията ти и моряците ти, кормчиите ти и които насмоляваха корабите ти, разменителите на стоките ти и всички военни мъже, които са в тебе, с цялото множество, което е сред тебе, ще паднат в моретата в деня на погибелта ти. 28 Околностите ще се потресат от писъка на твоите кормчии. 29 И всички гребци, моряци и всички морски кормчии ще слязат от корабите си, ще застанат на земята 30 и ще извикат с глас над тебе, ще писнат горко, ще посипят с пепел главите си и ще се валят из пепелта; 31 ще оплешивеят съвсем заради тебе, ще се опашат с вретище и ще плачат за тебе с душевна горест, с горчиво ридание. 32 И в риданието си ще викнат, ще заплачат за тебе, и като плачат за тебе, ще нареждат: Кой е като Тир, който загина сред морето? 33 Когато стоките ти излизаха по моретата, ти насищаше много племена; с голямото си богатство и търговия ти обогатяваше земните царе. 34 А когато бъдеш разбит от морето във водната бездна, стоките ти и цялото множество сред тебе ще потъне. 35 Всички жители на островите ще се смаят от тебе и царете им ужасно ще се уплашат; лицата им ще побледнеят от страх. 36 Търговците на другите народи ще подсвирват поради тебе за ужас ще станеш и не ще те има довека.
© Библейска лига - България

28

Пророчество против тирския княз


1 И пак Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, кажи на тирския княз: Така казва Господ Еова: Понеже се е надигнало сърцето ти и си рекъл: Аз съм бог, седя на Божието седалище сред моретата; пък ти си човек, а не Бог, макар и да си мислиш, че си мъдър като Бог; 3 (ето, ти си по-мъдър от Даниил; никаква тайна не се укрива от тебе; 4 с мъдростта и разума си ти си придобил богатство за себе си, придобил си злато и сребро в съкровищниците си; 5 с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговия, и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти). 6 Затова така казва Господ Еова: Понеже си мислиш, че си мъдър като Бог, 7 Аз ще докарам против тебе чужденци, най-страшните между народите; и ще изтеглят мечовете си против красотата на твоята мъдрост, и ще помрачат блясъка ти; 8 ще те смъкнат в ямата; и ще умреш, както умират убитите, сред моретата. 9 Тогава ще кажеш ли пред онзи, който те убива – Аз съм Бог? Но ти си човек, а не Бог, в ръката на онзи, който те убива. 10 Ще умреш от ръката на чужденците, както умират необрязаните; защото Аз изговорих това – казва Господ Еова. 11 И Господнето слово дойде към мене: 12 Сине човешки, викни, заплачи за тирския цар и му кажи: Така казва Господ Еова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. 13 Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни; с рубин, топаз, диамант, хризолит, оникс, яспис, сапфир, антракс, смарагд и със злато; направата на тъ-панчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. 14 Ти беше херувим, помазан, за да засеняваш, защото Аз те поставих така. Ти беше на Божия свят хълм; ти ходеше сред огнените камъни. 15 Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери нечестивост в тебе. 16 От много голямата ти търговия те те изпълниха с насилие и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих изсред огнените камъни, засеняващи херувиме! 17 Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. 18 Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез нечестивата си търговия. Затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат. 19 Всички, които те познават между племената, ще се смаят от тебе; за ужас ще станеш и не ще те има довека.

Пророчество против Сидон


20 И Господнето слово дойде към мене: 21 Сине човешки, насочи лицето си против Сидон и пророкувай против него, като речеш: 22 Така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против тебе, Сидоне, и ще придобия слава сред тебе. И когато извърша съд в него и се осветя чрез него, тогава те ще познаят, че Аз съм Господ. 23 Аз ще изпратя в него мор и кръв по улиците му; и убитите ще паднат сред него от меч, дошъл срещу него отвред; и ще познаят, че Аз съм Господ. 24 И между всички, които са около тях, не ще остане за Израилевия дом бодлива къпина или мъчителен трън, каквито им напакостяваха. Тогава те ще познаят, че Аз съм Господ Еова.
25 Така казва Господ Еова: Когато събера Израилевия дом от племената, сред които са разпръснати, и се осветя чрез тях пред очите на народите, тогава ще живеят в своята земя, която дадох на слугата Си Яков. 26 Ще живеят в нея безопасно, да! Ще построят къщи и ще насадят лозя; и ще живеят безопасно, когато извърша съд над всички около тях, които са им напакостили; и ще познаят, че Аз съм Господ, техният Бог.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

11

Тържественото влизане в Ерусалим


1 И когато се приближаваха към Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпраща двама от учениците Си и им казва: 2 Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек още не е възсядал; отвържете го и го докарайте.
3 И ако някой ви рече: Защо правите това? Кажете: На Господа трябва; и веднага ще го прати тук. 4 И тъй, те отидоха и намериха едно осле, вързано до вратата, вън край пътя, и отвързаха го. 5 И някои от стоящите там им казаха: Какво правите, та отвързвате ослето? 6 А те им говориха, както бе заръчал Исус; и оставиха ги. 7 И докараха ослето при Исуса, и намятаха на него дрехите си; и Той го възседна. 8 И мнозина напостлаха дрехите си по пътя, а други – клони, като ги сечаха от дърветата. 9 И тези, които вървяха отпред, и тези, които идеха след тях, викаха: Осанна! Благословен, Който иде в Господнето име! 10 Благословено царството на баща ни Давид, което иде [в Господнето име]; осанна във висините! 11 И Исус влезе в Ерусалим, в храма и, като разгледа всичко, понеже вече беше се свечерило, отиде във Витания с дванадесетте.

Исус прочиства храма


12 А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня. 13 И като видя отдалеч една разлистила се смокиня, дойде, дано намери нещо на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини. 14 И Той проговори, казвайки ѝ: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе довека. И учениците Му чуха това.
15 И дойдоха в Ерусалим; и Исус, като влезе в храма, започна да пъди онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и столовете на онези, които продаваха гълъбите. 16 И не позволяваше да пренесе някой какъвто и да било съд през храма. 17 И поучаваше, казвайки им: Не е ли писано: „Домът Ми ще се нарече молитвен дом за всичките народи“? А вие го направихте „разбойнически вертеп“. 18 И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсеха начин как да Го погубят, защото се бояха от Него, понеже целият народ се удивляваше на учението Му.
19 А когато мръкваше, Той излизаше вън от града.

Изсъхналата смокиня


20 И тъй, като минаваха сутринта, видяха смокинята изсъхнала от корен. 21 И Петър си спомни и Му каза: Учителю, виж, смокинята, която Ти прокле, изсъхнала. 22 А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога. 23 Истина ви казвам: Който рече на тази планина: Вдигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, то ще стане. 24 Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. 25 И когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения. 26 [Но ако вие не прощавате, то и Отец ви, Който е на небесата, не ще ви прости съгрешенията.]

Властта на Исус поставена под съмнение


27 И дойдоха пак в Ерусалим; и когато ходеше в храма, идват при Него главните свещеници, книжниците и старейшините и Му казват: 28 С каква власт правиш това? Или кой Ти е дал тази власт да правиш това? 29 Исус им рече: Ще ви задам и Аз един въпрос; отговорете Ми, и Аз ще ви кажа с каква власт правя това. 30 Йоановото кръщение от небето ли беше, или от човеците? Отговорете Ми. 31 И те разискваха помежду си, казвайки: Ако речем: От небето, ще каже: Тогава защо не го повярвахте? 32 Но ако речем: От човеците... (бояха се от народа; защото всички искрено считаха Йоан за пророк). 33 И тъй, в отговор на Исуса казаха: Не знаем. Исус им рече: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

126

1 Песен на възкачванията.
Когато Господ възвръщаше
Сионовите пленници,
ние бяхме като онези, които сънуват.
2 Тогава се изпълниха устата ни със смях
и езикът ни с песни;
тогава казваха между народите:
Велики неща извърши за тях Господ.
3 Господ извърши велики неща за нас,
от които се изпълнихме с радост.
4 Върни, Господи, пленниците ни
като потоците в южните страни.
5 Онези, които сеят със сълзи,
с радост ще пожънат.
6 Онзи, който излиза с плач,
когато носи семе за сеене,
той непременно с радост ще се върне,
носейки снопите си.
© Библейска лига - България