План за четене на Библията

Основен / ден 315

Стар Завет

Езекиил

29

Пророчество против Египет
1 В десетата година в десетия месец, на дванадесетия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, насочи лицето си против египетския цар Фараон и пророкувай против него и против цял Египет. 3 Говори и кажи: Така казва Господ Еова: Ето, аз съм против тебе, Фараоне, египетски царю, ти, огромно чудовище, което лежиш сред реките си, което си рекло: Реката е моя; аз я направих за себе си. 4 Но Аз ще забия въдици в челюстите ти и рибите в реките ти ще прилепя за люспите ти; и ще те извлека изсред реките ти с всички риби в реките ти, прилепнали по люспите ти. 5 И ще те изхвърля в пустинята, тебе и всички риби в реките ти; ще паднеш на откритото поле; не ще те съберат, нито приберат; ще те дам на земните зверове и на небесните птици за храна. 6 И всички египетски жители ще познаят, че Аз съм Господ, защото бяха тръстикова подпора за Израилевия дом. 7 Когато те взеха в ръка, ти се счупи, и промуши раменете им; когато се облегнаха на тебе, ти се сломи и нарани чреслата им. 8 Затова така казва Господ Еова: Ето, ще докарам меч върху тебе и ще отсека от тебе и човек, и животно. 9 И Египетската земя ще бъде опустошена и пуста; и ще познаят, че Аз съм Господ, защото ти каза: Реката е моя; аз я направих. 10 Затова ето, Аз съм против тебе и против реките ти; и ще обърна Египетската земя в пустиня на пустините от Мигдол до Сиина и до границата на Етиопия. 11 Човешки крак не ще мине през нея, нито крак на животно ще мине през нея, нито ще бъде населена четиридесет години. 12 И ще обърна Египетската земя на пустиня сред опустошените страни, и градовете ѝ сред опустошените градове ще бъдат пусти четиридесет години; и ще разсея египтяните сред народите, и ще ги разпръсна по страните.
13 Но така казва Господ Еова: На края на четиридесетте години ще събера египтяните от племената, сред които бяха разпръснати; 14 и ще доведа египетските пленници, ще ги върна в земята Патрос, в родната им земя, и ще бъдат там унижено царство. 15 Ще бъде най-униженото царство от царствата и няма да се издигне вече над народите; защото ще ги смаля, за да не владеят вече над народите. 16 И Египет не ще бъде вече упование на Израилевия дом, а ще му напомня беззаконието, когато погледнат към него за помощ; и ще познаят, че Аз съм Господ Еова.
17 И в двадесет и седмата година, в първия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 18 Сине човешки, вавилонският цар Навуходоносор вкара войската си в тежка битка против Тир, така че всички глави оплешивяха и всички рамена се охлузиха; но ни той, нито войската му получи заплата за труда, който положи против Тир. 19 Затова така казва Господ Еова: Ето, Аз давам Египетската земя на вавилонския цар Навуходоносор; и той ще вземе богатството ѝ, ще я ограби и плячкоса; и това ще бъде заплатата на войската му. 20 Дадох му Египетската земя срещу труда, който положи; понеже се трудиха за Мене – казва Господ Еова.
21 В онзи ден ще направя да израсте рог на Израилевия дом и ще ти дам да отвориш уста сред тях; и ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

30

Плач за Египет


1 Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, пророкувай и кажи: Така казва Господ Еова: Ридайте! О, ден злочест! 3 Защото е близо денят, близо е денят Господен – облачен ден; ще дойде часът на езичниците. 4 Меч ще дойде върху Египет и голямо мъчение ще има в Етиопия, когато в Египет падат убитите, и богатството му бъде откарано и основите му – сринати. 5 Етиопци, левийци, лидийци и всички разноплеменни народи, Хув и жителите на съюзните земи ще паднат заедно с тях от меч.
6 Така казва Господ: Ще паднат и онези, които подпират Египет и гордата му сила ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от меч – казва Господ Еова. – 7 И те ще бъдат опустошени сред опустошените земи и градовете му ще бъдат сред разорените градове. 8 И ще познаят, че Аз съм Господ, когато запаля огън в Египет и бъдат смазани всички, които му помагат. 9 В онзи ден вестители ще излязат от Мене с кораби, за да стреснат безгрижните етиопци; и голямо мъчение ще ги нападне, както в деня на Египет, защото, ето, той иде. 10 Така казва Господ Еова: Аз ще сложа край на египетското богатство чрез ръката на вавилонския цар Навуходоносор. 11 Той и неговата армия – най-страшните сред народите – ще бъдат доведени, за да опустошат земята; и ще изтеглят мечовете си против Египет, и ще напълнят земята с убити. 12 Аз ще пресуша реките, ще продам земята в ръцете на зли човеци; ще запустя земята и всичко, каквото има в нея чрез ръката на чужденци. Аз, Господ изрекох това. 13 Така казва Господ Еова: Ще погубя и кумирите и ще премахна идолите от Мемфис; не ще има повече властник от Египетската земя и ще вселя страх в Египетската земя. 14 Аз ще запустя Патрос, ще запаля огън в Танис и ще извърша съд в Но. 15 Ще излея яростта Си върху египетската крепост Син, и ще унищожа богатството на Но. 16 И ще запаля огън в Египет; Син ще бъде в голямо мъчение, Но ще се съкруши и Мемфис ще има противници сред бял ден. 17 Младежите на Он и на Пивесет ще паднат от меч; а останалите ще отидат в плен. 18 И в Тафнес денят ще се помрачи, когато строша там хомота на Египет и гордата му сила ще престане в него; а него облак ще го покрие и дъщерите му ще отидат в плен. 19 Така ще извърша съд над Египет и те ще познаят, че Аз съм Господ.
20 А в единадесетата година, в първия месец, на седмия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 21 Сине човешки, строших мишцата на египетския цар Фараон; и ето, тя не е превързана, за да бъде излекувана и не е обвита в превръзки, за да получи сила да държи меч. 22 Затова така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против египетския цар Фараон и ще строша двете му мишци – и здравата и онази, която вече беше строшена; и ще направя мечът да падне от ръката му. 23 И ще разсея египтяните сред народите, и ще ги разпръсна по страните. 24 Но ще укрепя мишците на вавилонския цар и ще сложа меча Си в ръката му; а мишците на Фараон ще строша и той ще охка пред него, както охка смъртно ранен човек. 25 Мишците обаче на вавилонския цар ще укрепя, а Фараоновите мишци ще отпаднат. И те ще познаят, че Аз съм Господ, когато сложа меча Си в ръката на вавилонския цар и той я простре върху Египетската земя. 26 И ще разсея египтяните сред народите, и ще ги разпръсна по страните; и те ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

12

Притчата за наемните земеделци


1 И започна да им говори с притчи: Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа лин, и съгради кула, и даде го под наем на земеделци, и отиде в странство. 2 И във времето на плода изпрати един слуга до земеделците да прибере от тях плода на лозето. 3 А те го хванаха, биха го и го отпратиха без нищо. 4 И пак изпрати до тях друг слуга; и на него разбиха главата и безсрамно го оскърбиха. 5 Изпрати и друг, когото убиха; и мнозина други, от които едни биха, а други убиха. 6 Още един имаше той, един възлюбен син; него изпрати последен до тях, като казваше: Ще почетат сина ми. 7 А тези земеделци рекоха помежду си: Тоя е наследникът; елате да го убием, и наследството ще бъде наше. 8 И тъй, хванаха го, та го убиха и хвърлихаго вън от лозето. 9 И тогава какво ще стори стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тези земеделци, а лозето ще даде на други. 10 Не сте ли чели и това Писание:
„Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла;
11 от Господа е това,
и чудно е в нашите очи“?
12 И първенците искаха да Го хванат (но се побояха от народа), понеже разбраха, че за тях изрече тази притча. И оставиха Го, и си отидоха.

Притчата за наемните земеделци


13 Тогава пращат при Него някои от фарисеите и от Иродианите, за да Го уловят в думите Му. 14 И те, като дойдоха, казаха Му: Учителю, знаем, че си искрен и не Те е грижа от никого; защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на кесаря, или не? 15 Да даваме ли, или да не даваме? А Той, като разбра лицемерието им, рече им: Защо Ме изпитвате? Донесете Ми един пеняз да го видя. 16 И те Му донесоха. Тогава им казва: Чий е този образ и надпис? А те Му рекоха: На кесаря. 17 И Исус им рече: Отдавайте кесаревото на кесаря, и Божието на Бога. И те Му се зачудиха.

Жененето при възкресението


18 След това дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение; и попитаха Го: 19 Учителю, Мойсей ни написа, че ако на някого умре брат и остави жена, а чадо не остави, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомък на брата си. 20 И тъй, имаше седем братя; и първият взе жена, и когато умря, не остави потомък. 21 Взе я и вторият, умря, и не остави потомък; също и третият. 22 Взеха я и седемте, и не оставиха потомство. А след всички умря и жената. 23 Във възкресението на кого от тях ще бъде жена? Защото и седемте я имаха за жена. 24 Исус им каза: Не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете Писанията, нито Божията сила? 25 Защото, когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата. 26 А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Мойсей, на мястото за къпината, как Бог му говори, казвайки: „Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“? 27 Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.

Най-голямата заповед


28 А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, Го попита: Коя заповед е първа от всички?
29 Исус отговори: Първата е: „Слушай, Израилю; Господ, нашият Бог, е един Господ; 30 и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила“. 31 А втората [подобна на нея] е: „Да възлюбиш ближния си като себе си“. Друга заповед по-голяма от тези няма. 32 И книжникът Му рече: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг, освен Него; 33 и да Го люби човек от все сърце, с всичкия си разум, и с всичката си сила, и да люби ближния си като себе си, това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви. 34 И Исус, като видя, че отговори разумно, рече му: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да Му задава въпроси.

Чий Син е Христос?


35 И когато поучаваше в храма, Исус проговори, казвайки: Как казват книжниците, че По мазаникът е Давидов Син? 36 Сам Давид каза чрез Святия Дух:
„Рече Господ на Моя Господ:
седи отдясно Ми,
докато положа враговете Ти за Твое подножие“.
37 Сам Давид Го нарича Господ; тогава как да е негов син? И голямото множество Го слушаше с удоволствие.
38 И в поучението Си казваше: Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и да приемат поздравите по пазарите, 39 и първите столове в синагогите, и първите места при угощенията; 40 тия, които изпояждат домовете на вдовиците даже когато за показ принасят дълги молитви. Тези ще приемат по-голямо осъждение.

Дарението на вдовицата


41 И Исус, като седна срещу съкровищницата, гледаше как народът пуска пари в съкровищницата; и мнозина богаташи пускаха много. 42 А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, тоест, един кодрант. 43 И повика учениците Си, и каза им: Истина ви казвам: Тая бедна вдовица пусна повече от всичките, които пускат в съкровищницата; 44 защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше, целия си имот.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи