План за четене на Библията

Основен / ден 316

Стар Завет

Езекиил

31

Кедър в Ливан


1 И в единадесетата година, в третия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, кажи на египетския цар Фараон и на тълпите му: На кого си се уподобил ти във величието си? 3 Ето, асириецът бе кедър в Ливан, с хубави клони, с дебела сянка и с висок ръст; върхът му – сред гъстите корони. 4 Водите го хранеха, бездната го извисяваше; с ручеите си, които течаха; и изпращаше потоците си до всички дървета в полето. 5 Затова снагата му се издигна над всички дървета в полето, вейките му се умножиха и като растеше, клоните му се разпростряха поради изобилните води. 6 Всички небесни птици виеха гнезда по вейките му; и всички полски животни раждаха под клоните му; а под сянката му живееха всички големи народи. 7 Така бе красив по големината си и по дължината на клоните си, защото корените му бяха при много води. 8 Кедрите в Божията градина не можеха да го скрият; кипарисите не можеха да се мерят с клоните му, и кестените – с вейките му; никакво дърво в Божията градина не можеше да се мери с него по красота. 9 Направих го красив с многото му клони; тъй че всички едемски дървета, които бяха в Божията градина, му завиждаха.
10 Затова така казва Господ Еова: Понеже се е издигнал високо и понеже е вдигнал върха си сред гъстите корони, и сърцето му се надигна поради височината му, 11 затова Аз го предадох в ръката на силния от народите, да се разправи с него; изпъдих го поради нечестивостта му. 12 Чужденци, най-страшните сред народите, го отсякоха и го оставиха; вейките му са пръснати по планините и по всички долини, и клоните му са скършени край всичките потоци на земята; и всички народи на земята излязоха от сянката му и го оставиха. 13 Върху падналия му ствол ще си почиват всички небесни птици, и върху клоните му ще бъдат всички животни от полето. 14 Това беше, за да не се големее с ръста си никое от дърветата край водите, нито да издигне върха си сред гъстите корони, и за да не се възвиси нито едно дърво от всички, които се поят с вода, защото те всички са предадени на смърт в най-дълбоките места на света, сред човешките синове, заедно с онези, които слизат в ямата.
15 Така казва Господ Еова: В деня, когато той слезе в шеол, накарах да тъжат за него, заради него затворих бездната; направих да престанат реките ѝ, така че големите води секнаха; накарах Ливан да жалее за него и всички дървета на полето повяхнаха за него. 16 Направих народите да потреперят при шума от падането му, когато го свалих в шеол с онези, които слизат в ямата. Тогава всички едемски дървета, отбраните и добрите ливански дървета, всички, които се поят с вода, се утешиха в най-дълбоките места на света. 17 И те, и онези, които бяха негова мишца, които живееха под сянката му сред народите, слязоха в шеол с него, при убитите от меч.
18 На кого си се уподобил така по слава и по величие между едемските дървета? При все това ще бъдеш свален с всички други едемски дървета в най-дълбоките места на света; ще лежиш сред необрязаните, с убитите от меч. Тъй ще стане с Фараон и цялото му множество, казва Господ.
© Библейска лига - България

32

Плач за Фараон


1 И в дванадесетата година, в дванадесетия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, викни, заплачи за египетския цар Фараон и му кажи: Уподобил си се на млад лъв между народите, но си като чудовище в моретата; устремил си се в реките си и мътиш водите с нозете си, и тъпчеш реките им. 3 Така казва Господ Еова: Ще простра мрежата Си върху тебе в събранието на много народи, които ще те извлекат в мрежата Ми. 4 И ще те оставя на земята, ще те отхвърля на открито поле, ще направя да накацат върху тебе всички небесни птици и ще наситя с тебе зверовете на цялата земя. 5 Ще пръсна месата ти по планините, ще напълня долините с купове от твоите убити 6 и ще напоя с кръвта ти земята, където плаваш, чак до планините; и реките ще се напълнят с тебе. 7 И когато те угася, ще покрия небето и ще помрача звездите му; ще покрия слънцето с облак и луната няма да свети със свет-лината си. 8 Ще помрача над тебе всички небесни светила и ще докарам тъмнина над твоята земя – казва Господ Еова. 9 Ще смутя сърцата на много племена, когато докарам сред народите разорение за тебе, в страни, които не си познавал. 10 Да! Ще направя да се ужасят от тебе много племена; и царете им ще тръпнат от ужас поради тебе, когато размахам меча Си пред тях. И ще треперят всяка минута, всеки за живота си, в деня на падането ти. 11 Защото така казва Господ Еова: Мечът на вавилонския цар ще дойде върху тебе. 12 Ще сваля народа ти с мечовете на силните – най-страшните сред народите. Те ще разорят гордостта на Египет и цялото му множество ще погине. 13 И ще изтребя всичките му животни край големите води; няма вече да ги размъти човешки крак и копито на животно няма да ги размъти. 14 Тогава ще избистря водите им и ще направя реките им да текат като масло – казва Господ Еова. 15 Когато направя Египетската земя безлюдна и пуста, земя лишена от това, което я изпълваше, когато поразя всички, които живеят в нея, тогава те ще познаят, че Аз съм Господ.
16 Това е плачът, с който ще я оплакват. Дъщерите на народите ще я оплакват; ще плачат за нея, за Египет и за цялото му множество – казва Господ Еова.
17 В дванадесетата година, на петнадесетия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 18Сине човешки, заридай за народа на Египет и свали го, него и дъщерите на знаменитите народи, в най-дълбоките места на света, с онези, които слизат в ямата. 19Кого надминавате по хубост? Слезте и легнете с необрязаните. 20 Те ще паднат сред убитите от меч; Египет е на меч предаден; отвлечете го с цялото му множество. 21 Най-мощните сред силните ще му говорят от преизподнята заедно с онези, които му помагаха: Те слязоха долу и лежат необрязани, убити с меч. 22 Там е Асур и цялата му армия, гробовете им са около него; всички убити, паднали от меч. 23 Гробове им са поставени в дълбините на ямата и армията му е около гроба му; всички убити, паднали от меч – тези, които причиняваха ужас в земята на живите. 24 Там е Елам с цялото му множество около гроба му. Всички са убити, паднали от меч, слезли необрязани в най-дълбоките места на света; те, които причиняваха ужас в земята на живите, но понесоха срама си както всички други, които слизат в ямата. 25 Сред убитите поставиха легло за него с цялото му множество около него. Всички те са необрязани, убити от меч. И защото бяха причинявали ужас в земята на живите, понесоха срама си както всички други, които слизат в ямата и лежат сред убитите. 26 Там са Мосох и Тувал с целите им множества около техните гробове. Всички са необрязани, убити от меч, защото причиняваха ужас в земята на живите.
27 Те няма да лежат със силните, паднали от необрязаните, които слязоха в шеол с бойните си оръжия и сложиха мечовете си под главите си; но беззаконията им ще бъдат върху костите им, макар че със силата си са били ужас в земята на живите. 28 И ти ще бъдеш сломен сред необрязаните и ще лежиш с убитите от меч. 29 Там е Едом, царете му и всичките му първенци; въпреки силата си, те са положени сред убитите от меч. Те ще лежат с необрязаните и с онези, които слизат в ямата. 30 Там са всичките северни владетели и всички сидонци, които слязоха с убитите; в ужаса си са посрамени от своята мощ и лежат необрязани с убитите от меч и понасят срама си с онези, които слизат в ямата. 31 Фараон ще ги види и ще се утеши за цялото си множество, убити от меч, Фараон и цялата му войска – казва Господ Еова. – 32 Защото Аз нанесох ужас върху земята на живите; и той, Фараон, и цялото му множество ще лежи сред необрязаните, с убитите от меч – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

13

Признаци на последното време


1 Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж, какви камъни и какви здания! 2 А Исус му рече: Виждаш ли тези големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине.
3 И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков, и Йоан, и Андрей Го попитаха насаме: 4 Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни? 5 А Исус започна да им казва: Пазете се да не ви подмами някой. 6 Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Помазаникът, и ще подмамят мнозина. 7 А когато чуете за войни и слухове за войни, недейте се смущава; това трябва да стане; но това не е още свършекът. 8 Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има и глад; а тези неща са само начало на страданията. 9 А вие внимавайте за себе си; защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще бъдете изправени заради Мене, за да свидетелствате пред тях. 10 Обаче трябва първо да се проповяда благовестието на всичките народи. 11 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в онзи час, това говорете; защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух. 12 Брат брата ще предаде на смърт, и баща – чадо; и чада ще се повдигнат против родители, и ще ги умъртвят. 13 И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои докрай, той ще бъде спасен.
14 И когато видите мерзостта, която докарва запустение [за която говори пророк Даниил], стояща там, където не подобава (който чете, нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините; 15 и който е на къщния покрив, да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея; 16 и който е на нива, да не се връща на зад да вземе дрехата си. 17 А горко на непразните и на кърмещите през онези дни! 18 При това, молете се да не стане това зиме; 19 защото през онези дни ще има скръб, небивала досега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава. 20 И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавила ни една плът; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните. 21 Тогава, ако ви каже някой: Ето, тук е Помазаникът, или: Ето, там е, не вярвайте; 22 защото ще се появят лъжепомазаници и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните. 23 А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко. 24 Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, 25 звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят. 26 Тогава ще видят Човешкия Син, идещ на облаци, с голяма сила и слава. 27 И тогава ще изпрати ангелите и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.
28 А научете притчата от смокинята: Когато клоните ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото; 29 също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.
30 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. 31 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Денят и часът са неизвестни


32 А за онзи ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец. 33 Внимавайте, бдете [и молете се]; защото не знаете кога ще настане времето. 34 Понеже това ще бъде, както кога човек, отивайки в чужбина, оставя къщата си и дава власт на слугите си, на всеки неговата работа, заповядва и на вратаря да бди. 35 И така, бдете (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата – вечерта ли, или среднощ, или когато пеят петлите, или сутринта), 36 да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали. 37 А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете!
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

127

1 Соломонова песен на възкачванията.
Ако Господ не съгради дома,
напразно се трудят зидарите;
ако Господ не опази града,
напразно бди стражата.
2 Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова късно,
и да ядете хляба на труда,
тъй като и в сън Господ дава на възлюбения Си.
3 Ето, наследство от Господа са чадата,
и награда от Него е плодът на утробата.
4 Както са стрелите в ръката на войника,
така са чадата на младостта.
5 Блажен онзи човек,
който е напълнил колчана си с тях!
Такива няма да се посрамят,
когато говорят с неприятелите си при градската порта.
© Библейска лига - България