План за четене на Библията

Основен / ден 321

Стар Завет

Езекиил

41

ЕЗЕКИИЛ 41
1 После ме заведе в храма; и като измери стълбовете, те имаха шест лакти ширина отсам и шест лакти ширина оттатък, според ширината на скинията. 2 И ширината на входа бе десет лакти; и страните на входа бяха пет лакти отсам и пет лакти оттатък; измери и дължината на храма – четиридесет лакти, и ширината – двадесет лакти. 3 Тогава влезе вътре и измери стълбовете на входа – два лакътя, и входът – шест лакти и ширината на входа – седем лакти. 4 И отмери в храма – двадесет лакти надлъж и двадесет лакти нашир, и ми каза: Това е Светая Светих.
5 Тогава измери стената на храма – шест лакти; а ширината на стаите от двете страни на храма – четири лакти. 6 И страничните стаи бяха на три етажа, стая върху стая и тридесет на ред; и влизаха в стената, която принадлежи на храма за страничните стаи наоколо, за да се държат здраво, без да се държат за стената на храма. 7 И страничните стаи се разширяваха; и имаше вита стълба, която водеше в страничните стаи; защото витата стълба на храма водеше нагоре около храма; затова храмът ставаше по-широк нагоре; и така се изкачваха от долния етаж до най-горния през средния. 8 И видях, че храмът беше висок от всяка страна; основите на страничните стаи бяха една цяла тръстика от шест големи лакти. 9 Външната стена на страничните стаи беше пет лакти широка; и оставеното празно място бе за страничните стаи, които принадлежаха на храма. 10 И между стаите имаше двадесет лакти разстояние около храма на всяка страна. 11 И вратите на страничните стаи бяха към оставеното място, една врата на север и една врата на юг; и ширината на оставеното място бе пет лакти наоколо. 12 А зданието, което бе пред отделеното място към западната страна, бе седемдесет лакти широко; и стената на зданието бе пет лакти дебела наоколо, а дължината му – деветдесет лакти. 13 И тъй, като измери храма, беше сто лакти дълъг; и отделеното място, зданието и стените му – сто лакти дълги. 14 Също и ширината на лицето на храма и на отделеното място на изток беше сто лакти.
15 И като измери дължината на зданието, което беше в лицето на отделеното място зад него, и галериите му отсам и оттатък, те имаха сто лакти; измери и вътрешния храм, преддверията на двора, 16 праговете, затворените прозорци и галериите наоколо в трите им етажа срещу прага, облечени с дърво наоколо от земята до прозорците, (а прозорците бяха покрити), 17 до над вратата, до вътрешния дом и извън, и през цялата стена наоколо отвътре и отвън; всичко бе според мерките. 18 И то бе изработено с херувими и с палми, така че имаше палма между херувим и херувим. Всеки херувим имаше две лица, 19 тъй че имаше човешко лице към палмата отсам, а лице на млад лъв към палмата оттатък; така бе изработено по целия храм наоколо.
20 От пода до над вратата бяха изработени херувими и палми; такава беше стената на храма. 21 Колкото за храма, стълбовете му бяха квадратни, а колкото за лицето на светилището, изгледът му беше като изгледа на храма.
22 Олтарът бе дървен, три лакти висок и два лакътя дълъг; и ъглите му, подножието му и страните му бяха дървени. И той ми каза: Това е трапезата, която стои пред Господа.
23 А храмът и светилището имаха две врати. 24И вратите имаха по две крила, две движещи се крила, две крила за едната врата и две крила за другата. 25И по тях, по вратите на храма, бяха изработени херувими и палми, както бяха работени по стените; и имаше дебели дъски по лицето на преддверието отвън. 26И имаше затворени прозорци и палми отсам и оттатък от страните на преддверието, и по страничните стаи на храма, и по дебелите дъски.
© Библейска лига - България

42

Стаите за свещениците
1 Тогава ме поведе по северния път във външния двор и ме заведе при стаите, които бяха срещу отделеното място и срещу зданието на север, 2 до онова място, което при северната врата е сто лакти дълго и петдесет лакти широко. 3 Срещу двадесетте лакти на вътрешния двор и срещу плочника на външния двор имаше галерия срещу галерия на три етажа. 4 И пред стаите имаше коридор – десет лакти широк, а вътре – един лакът; и вратите на стаите бяха на север. 5 Най-горните стаи бяха по-тесни, понеже галериите отнемаха от тях повече, отколкото от долните и средните стаи на зданието. 6 Защото стаите бяха на три етажа и такива стълбове като в дворовете нямаше в тях; затова най-горният етаж се стесняваше повече, отколкото най-долният и средният етаж, начевайки от земята. 7 И на външната стена, която бе от страните на стаите, към външния двор, пред стаите, дължината бе петдесет лакти. 8 Защото дължината на стаите, които бяха във външния двор беше петдесет лакти; и, ето, пред храма имаше сто лакти. 9 А под тези стаи беше входът от изток, като се отива към тях от външния двор. 10 Стаите бяха в дебелината на дворната стена към изток, пред отделеното място и пред зданието. 11 И коридорът пред тях беше наглед като коридора пред стаите, които гледаха на север; със същата дължина и ширина; и всичките им изходи, и направата им, и вратите им бяха същите. 12 И както имаше врати на стаите, които гледаха на юг, така имаше и врата в началото на коридора, коридорът право срещу стената на изток, като се влиза в тях. 13 Тогава ми каза: Северните стаи и южните стаи, които са пред отделеното място, са свещените стаи, където свещениците, които се приближават при Господа, ще ядат пресвятите неща; там ще полагат прясветите неща, и хлебния принос, приноса за грях и приноса за престъпление; защото мястото е свято. 14 Когато свещениците влизат там, да не излизат от святото място във външния двор, но там да оставят дрехите, с които са служили, защото са свещени; да обличат други дрехи и тогава да излизат пред народа. 15 Когато свърши измерването на храма отвътре, изведе ме пред портата, която гледа на изток, и измери храма наоколо. 16 Като измери източната страна с тръстиковата мярка, тя беше петстотин тръстики, измерена наоколо с тръстиковата мярка. 17 Като измери северната страна, тя беше петстотин тръстики, измерена наоколо с тръстиковата мярка. 18 Измери южната страна с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики. 19 После се обърна към западната страна и я измери с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики. 20 Измери го от четирите страни. Имаше и стена наоколо, дълга петстотин тръстики и широка петстотин тръстики, за да отделя святото от несвятото място.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

2

До църквата в Ефес


1 До ангела на Ефеската църква пиши: Това казва Онзи, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника: 2Зная твоите дела, труда и търпението ти и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли (а не са), и си ги намерил лъжливи; 3и имаш твърдост, и за Моето име си издържал и не си се уморил. 4Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. 5И тъй, спомни си откъде си паднал и покай се, и действай според първите си дела; и ако ли не, ще дойда при тебе [скоро] и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. 6Но имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя. 7Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [сред] Божия рай.

До църквата в Смирна


8 До ангела на Смирненската църква пиши: Това казва Първият и Последният, Който стана мъртъв и оживя: 9Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия (но пак си богат), и как те клеветят онези, които наричат себе си юдеи, но не са, а са сатанинско сборище. 10Не бой се от това, от което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще хвърли някои от вас в тъмница, за да бъдете изпитани, и ще страдате десет дни. Бъди верен до смърт и Аз ще ти дам венеца на живота. 11Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите: Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.

До църквата в Пергам


12 До ангела на Пергамската църква пиши: Това казва Този, Който държи двуострия меч: 13Зная къде живееш, там където е престолът на Сатана; и държиш здраво името Ми, и не се отрече от вярата в Мене даже в дните, когато убиха Моя верен свидетел Антипа между вас, където живее Сатана. 14Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да постави съблазън пред Израилевите синове, за да ядат идоложертвено и да блудстват. 15Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на онези, учението на николаитите. 16Затова, покай се; и ако ли не, ще дойда при тебе скоро и ще воювам против тях, с меча, който излиза от устата Ми. 17Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите: На този, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен онзи, който го получава.

До църквата в Тиатир


18 До ангела на Тиатирската църква пиши: Това казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък и Чиито нозе приличат на лъскава мед: 19Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти и че последните ти дела са повече от първите. 20Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица, да учи и прелъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. 21И дадох ѝ време да се покае, но тя не иска да се покае за блудството си. 22Ето, ще я хвърля наболнично легло, а онези, които прелюбодействат с нея, ще потопя в голяма скръб, ако не се покаят за своите дела. 23И чадата ѝ ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му. 24А на вас, останалите в Тиатир, които не поддържат това учение, и които не са познали дълбините (както те ги наричат) на Сатана, казвам: Няма да наложа на вас друг товар; 25но дръжте онова, което имате, докато дойда. 26И на този, който победи и който пази Моите дела докрай, ще дам власт над народите 27(и той
„Ще ги управлява с железен жезъл;
те ще се строшат като грънчарски съдове“),
както и Аз получих власт от Отца Си. 28И ще му дам зорницата. 29Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи