План за четене на Библията

Основен / ден 326

Стар Завет

Еремия

46

Слово за Египет


1 Господнето слово, което дойде към пророк Еремия за народите:
2 За Египет. За войската на египетския цар, фараон Нехао, която бе в Кархемиш, при река Ефрат и която вавилонският цар Навуходоносор разби през четвъртата година на Юдовия цар Йоаким, Йосиевия син:
3 Пригответе щитове и копия,
и влизайте в бой.
4 Впрегнете конете и вие конници възседнете;
и застанете напред с шлемовете си,
лъснете копията, облечете се с брони.
5 Защо ги виждам уплашени и върнати назад?
Силните им са сломени
и бягат бързо, без да гледат назад;
ужас отвред, казва Господ.
6 Бързият да не избяга
и силният да не се отърве;
ще се спънат и ще паднат към север при река Ефрат.
7 Кой е този, който се издига като Нил,
чиито води се вълнуват като реки?
8 Египет се издига като Нил
и неговите води се вълнуват като реки;
и той казва: Ще се издигна, ще покрия света,
ще разоря и градовете, и жителите му.
9 Напред, коне!
Спускайте се стремглаво, колесници!
Нека излизат силните! –
онези от Етиопия и Либия, които държат щит,
и лидийците, които държат и опъват лък!
10 Защото този ден е ден на Еова, Господ на силите,
ден за въздаяние, за да въздаде на враговете Си;
мечът ще ги пояде
и ще се насити, и ще се опие от кръвта им;
защото Еова, Господ на силите, има жертва
в северната страна при река Ефрат.
11 Иди в Галаад и вземи балсам,
девице, дъще Египетска;
напразно ще употребяваш много церове,
защото няма изцеление за тебе.
12 Народите чуха за посрамването ти
и викът ти изпълни света,
защото силен се сблъска със силен,
та и двамата паднаха заедно.
13 Словото, което Господ говори на пророк Еремия за идването на вавилонския цар Навуходоносор да порази Египетската земя:
14 Известете в Египет и разгласете в Мигдол,
възгласете в Мемфис и в Тафнес;
речете: застани напред и бъди готов,
защото мечът изяде онези, които са около тебе.
15 Защо са пометени твоите юнаци?
Не устояха, защото Господ ги откара.
16 Той събори мнозина;
да, падаха един връз друг
и казваха: Станете да се върнем при нашия народ
и в нашата родна земя,
далеч от вилнеещия меч.
17 Те викаха там:
Египетският цар, Фараонът, е
само празен шум;
той пропусна уреченото време.
18 Заклевам се в живота си – казва Царят,
Чието име е Господ на силите, –
че както е Тавор сред планините
и както е Кармил при морето,
така ще дойде той.
19 Дъще, която живееше в Египет,
приготви си потребното за плен;
защото Ноф ще запустее и ще бъде изгорен,
и ще остане без жител.
20 Египет е като прекрасна телица
но гибел иде, иде от север.
21 И самите му наемници сред
него са като тлъсти телци.
Защото и те се върнаха,
побягнаха заедно, не устояха,
понеже денят на бедствието им дойде върху тях,
времето на наказанието им.
22 Гласът му съска като на змия,
защото те излизат със сила,
и идат против него със секири
като дървари.
23 Ще изсекат леса му – казва Господ, –
ако и да е неизследим,
защото по множество те са повече от скакалците
и са безбройни.
24 Ще се посрами Египетската дъщеря;
ще бъде предадена в ръката на северния народ.
25 Господ на силите, Израилевият Бог, казва:
Ето, ще накажа Но-Амон,
да! Фараона и Египет,
боговете му и царете му,
самия Фараон и онези, които се уповават на него.
26 И ще ги предам в ръката на
онези, които искат живота им –
в ръката на вавилонския цар
Навуходоносор
и в ръката на слугите му.
А после Египет ще бъде населен,
както в по-предишните дни – казва Господ. –
27 Но не бой се, ти, служителю мой Якове,
нито се страхувай, Израилю,
защото, ето, ще те избавя от далечна страна
и потомството ти от земята, където са пленени;
Яков ще се върне, ще се успокои и ще си почине,
и не ще има кой да го плаши.
28 Не бой се, служителю Мой Якове, казва Господ,
защото Аз съм с тебе;
защото ако и да довърша
всички народи, където съм те откарал,
тебе обаче не ще те изтребя;
а само ще те накажа с мярка,
но ненаказан не ще те оставя.
© Библейска лига - България

47

Слово за филистимците


1 Господнето слово, което дойде към пророк Еремия относно филистимците, преди Фараон да е разрушил Газа. 2 Така казва Господ:
Ето, води прииждат от север
и като станат поток наводняващ,
ще потопят земята и всичко, каквото има в нея –
града и онези, които живеят в него.
Тогава човеците ще викнат,
и всички земни жители ще заридаят.
3 При тропота от копитата на яките му коне,
при спускането на колесниците му,
при гърма на колелата му
бащите не ще се обърнат да видят децата си,
понеже ръцете им ще са отслабнали.
4 Поради онзи ден, който иде,
за да изтреби всички филистимци,
да откъсне от Тир и Сидон
и най-последния останал помощник,
Господ ще разори филистимците,
останалите от остров Кафтор.
5 Оплешивя Газа;
Ашкелон загина с останалите от полето им.
Докога ще правиш нарязвания по снагата си?
6 О, меч Господен,
кога ще се успокоиш?
Върни се в ножницата,
успокой се и си почини.
7 Обаче как да си почине,
когато Господ му е дал заръка
против Ашкелон и против крайморието?
Натам го е насочил.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

7

144 000 подпечатани


1 След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър нито по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. 2И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: 3Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат на челата на слугите на нашия Бог. 4И чух броя на подпечатаните – сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израиляните: 5от Юдовото племе – дванадесет хиляди подпечатани; от Рувимовото племе – дванадесет хиляди; от Гадовото племе – дванадесет хиляди; 6от Асировото племе – дванадесет хиляди; от Нефталимовото племе – дванадесет хиляди; от Манасиевото племе – дванадесет хиляди; 7от Симеоновото племе – дванадесет хиляди; от Левиевото племе – дванадесет хиляди; от Исахаровото племе – дванадесет хиляди; 8от Завулоновото племе – дванадесет хиляди; от Йосифовото племе – дванадесет хиляди; от Вениаминовото племе – дванадесет хиляди подпечатани.

Голямото множество в бели дрехи


9 След това видях, и ето – голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клонки в ръцете си, 10и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола, и на Агнето! 11И всички ангели стояха около престола, старейшините и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, казвайки: 12Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове! Амин. 13Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: Тези, облечените в бели дрехи, кои са? И откъде са дошли? 14И казах му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. 15Затова са пред престола на Бога и Му служат ден и нощ в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях. 16Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек; 17защото Агнето, Което е сред престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с жива вода; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

132

1 Песен на възкачванията.
Помни, Господи, Давид
и всичките му скърби –
2 как се кле на Господа
и се обрече на Мощния Бог на Яков, като каза:
3 Няма да вляза под покрива на къщата си,
нито ще се кача на постланото си легло,
4 няма да дам сън на очите си,
или дрямка на клепачите си,
5 докато не намеря място за Господа,
обиталище за Мощния Бог на Яков.
6 Ето, ние чухме за това в Ефраат;
намерихме го в полетата на Яар.
7 Нека влезем в скиниите Му,
нека се поклоним при подножието на нозете Му.
8 Стани, Господи, и влез в покоя Си,
Ти и ковчегът на Твоята сила.
9 Свещениците Ти да бъдат облечени с правда.
И светиите Ти нека викат радостно.
10 Заради слугата Си Давид
недей отвръща лице от помазаника Си.
11 Господ се кле с вярност на Давид,
и няма да пристъпи думата Си,
казвайки: От плода на утробата ти
ще положа на престола ти.
12 Ако чадата ти опазят Моя завет
и Моите изявления, на които ще ги науча,
то и техните чада ще седят завинаги на престола ти.
13 Защото Господ избра Сион,
благоволи да обитава в него.
14 Това, каза Той, Ми е покой довека;
тук ще обитавам, защото го възлюбих.
15 Ще благословя изобилно храната му;
сиромасите му ще наситя с хляб.
16 Ще облека и свещениците му със спасение;
и светиите му ще възклицават от радост.
17 Там ще направя да изникне рог на Давид;
приготвих светилник за помазаника Си.
18 Неприятелите му ще облека със срам;
а на него ще блести короната.
© Библейска лига - България