План за четене на Библията

Основен / ден 337

Стар Завет

Еремия

43

1 Когато Еремия изговори на целия народ всички слова на Господа, техния Бог, всички тези слова, за които Господ, техният Бог, го бе пратил при тях, 2 тогава проговориха Азария, Осаевият син, Йоанан, Кариевият син, и всички горделиви мъже, като казаха на Еремия: Лъжливо говориш ти. Господ, нашият Бог, не те е пратил да речеш: Не отивайте в Египет да живеете там; 3 но Варух, Нириевият син, те насъска против нас, за да ни предадеш в ръката на халдейците да ни убият и да ни заведат пленници във Вавилон. 4 И така, Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници, и целият народ не послушаха Господния глас да останат в Юдовата земя. 5 Но Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници взеха всички останали от Юда, които се бяха върнали от всички народи, където бяха закарани, за да живеят в Юдовата земя – 6 мъжете, жените, децата, царските дъщери и всеки, когото началникът на телохранителите Навузарадан бе оставил при Годолия, син на Ахикам, Сафановия син, и пророк Еремия, и Варух, Нириевия син, – 7 та отидоха в Египетската земя (защото не послушаха Господния глас) и стигнаха до Тафнес.
8 Тогава Господнето слово дойде към Еремия в Тафнес: 9 Вземи в ръката си големи камъни и пред очите на Юдовите мъже ги покрий с глина в тухлената настилка, която е при входа на Фараоновия дворец в Тафнес; и им кажи: 10 Така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Ето, ще пратя, та ще взема слугата Си, вавилонския цар Навуходоносор, и ще поставя престола му върху тези камъни, които покрих, и той ще разпъне царския си шатър върху тях. 11 Ще дойде и ще порази Египетската земя, и ще предаде онези, които са за смърт – на смърт, а онези, които са за плен – в плен, и които са за меч – под меч. 12 И Аз ще запаля огън в капищата на египетските богове, и той ще ги изгори, а тях ще отведе в плен; и ще се облече с Египетската земя както овчар облича дрехата си; и ще излезе оттам с мир. 13 Ще строши и обелиските, които са в капището на слънцето, което е в Египетската земя; и ще изгори с огън капищата на египетските богове.
© Библейска лига - България

44

Бедствие поради идолопоклонство


1 Словото, което дойде към Еремия за всички юдеи, които живееха в Египетската земя и се бяха заселили в Мигдол, в Тафнес, в Мемфис и в страната Патрос:
2 Така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Видяхте цялото зло, което докарах върху Ерусалим и върху всички Юдови градове; и ето, днес те са пусти и няма кой да живее в тях, 3 поради нечестието, което сториха, та Ме разгневиха, като отиваха да кадят и да служат на други богове, които ни те познаваха, ни вие, ни бащите ви. 4 Отново и отново пращах при вас всичките Си слуги, пророците, и казвах: Ах! Не правете тази гнусна работа, която Аз мразя. 5 Но те не послушаха, нито приклониха ухото си, за да се върнат от нечестието си и да не кадят на други богове. 6 Затова се изляха яростта Ми и гневът Ми, и пламнаха в Юдовите градове и по ерусалимските улици; и те бяха разрушени и пусти, както са и днес.
7 Затова сега, така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Защо правите това голямо зло против своите души, като изтребвате помежду си мъж и жена, дете и бозайниче изсред Юда, та да не остане от вас никой оцелял? 8 Защо Ме разгневявате с делата на ръцете си и кадите на други богове в Египетската земя, където дойдохте да живеете, тъй че да бъдете изтребени и да станете за проклятие и за укор сред всички народи на земята? 9 Забравихте ли нечестието на бащите си и нечестието на Юдовите царе, и нечестието на жените им, и собственото си нечестие, и нечестието на вашите жени, което те вършеха в Юдовата земя и по ерусалимските улици? 10 И до днес те не се смириха, нито се побояха, нито ходиха в закона Ми и в повеленията, които поставих пред вас и пред бащите ви.
11 Затова така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Ето, Аз ще насоча лицето Си против вас за зло, дори за изтреблението на цяла Юда. 12 И ще махна останалите от Юда, които решиха да отидат в Египетската земя да живеят там, и те всички ще бъдат довършени в Египетската земя: ще паднат от меч, ще загинат от глад, от най-малък до най-голям ще измрат от меч и от глад; и ще бъдат за проклятие и ужас, за позор и укор. 13 Защото ще накажа онези, които живеят в Египетската земя, както наказах Ерусалим – с меч, с глад и с мор, 14 тъй че никой от останалите от Юда, които отидоха в Египетската земя, за да живеят там, няма да избяга или да оцелее, та да се върне в Юдовата земя, в която те копнеят да се върнат, за да живеят там; никой няма да се върне, освен онези, които избягат.
15 Тогава всички мъже, които знаеха, че жените им кадят на други богове, и всички жени, които се намираха там – едно голямо множество, и всички юдеи, които живееха в Патрос в Египетската земя, отговориха на Еремия: 16 Колкото до словото, което ти ни говори в Господнето име, няма да те послушаме; 17 но ще направим всичко, което е излязло от устата ни: ще кадим на небесната царица, и ще ѝ правим възлияния, както сме правили ние и бащите ни, царете ни и първенците ни, в Юдовите градове и по ерусалимските улици; защото тогава ядяхме хляб до ситост, добре ни беше и зло не видяхме. 18 Но откакто престанахме да кадим на небесната царица и да ѝ правим възлияния, сме лишени от всичко и бяхме довършени от меч и от глад. 19 И когато кадяхме на небесната царица и ѝ правихме възлияния, дали без знание на мъжете ни ѝ правехме питки по неин образ и ѝ правехме възлияния? 20 Тогава Еремия говори на целия народ – и на мъжете, и на жените, които му отговориха така: 21 Не си ли спомни Господ тамяна, който кадяхте в Юдовите градове и по ерусалимските улици – вие и бащите ви, царете ви и първенците ви, и народът от тази земя, и не възлезе ли той в сърцето Му? 22 Господ не можа повече да търпи злите ви дела и мерзостите, които вършихте, затова земята ви запустя и стана за ужас и за проклятие, без жители, каквато е днес. 23 Понеже кадяхте и понеже съгрешавахте пред Господа, и не послушахте гласа на Господа, нито ходихте в закона Му, в повеленията Му и в заявленията Му, затова ви постигна това зло, каквото е днес.
24 При това Еремия каза на целия народ и на всички жени: Слушайте Господнето слово, всички от Юда, които сте в Египетската земя. 25 Така говори Господ на силите, Израилевият Бог: Вие и жените ви не само говорихте с устата си, но и извършихте с ръцете си онова, което казахте: Ще изпълним оброците си, които обрекохме да кадим на небесната царица и да ѝ правим възлияния. Тогава потвърждавайте оброците си и изпълнявайте оброците си. 26 Затова слушайте Господнето слово, всички от Юда, които живеете в Египетската земя: Ето, заклех се с великото Си име, казва Господ, че името Ми ще престане вече да се произнася с устата на някой Юдов мъж в цялата Египетска земя, и той да казва: Заклевам се в живота на Господа Еова! 27 Ето, Аз бдя над тях за зло, а не за добро; и всички Юдови мъже, които са в Египетската земя, ще гинат от меч и глад, докато се довършат. 28 А които избягат от меча и се върнат от Египетската земя в Юдовата земя, ще бъдат малцина; и всички останали от Юда, които отидоха в Египетската земя, за да живеят там, ще познаят чие слово ще се сбъдне – Моето или тяхното. 29 И това ще ви бъде знамението, казва Господ, че Аз ще ви накажа на това място, за да познаете, че думите Ми непременно ще се сбъднат против вас за зло.
30 Така казва Господ: Ето, Аз ще предам египетския цар, фараон Хофра, в ръката на враговете му, които искат живота му, както предадох Юдовия цар Седекия в ръката на врага му Навуходоносор, вавилонския цар, който искаше живота му.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

18

Падането на Вавилон


1 След това видях друг ангел да слиза от небето, който имаше голяма власт; и земята се освети от неговата слава. 2 Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна Вавилон – великата блудница и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякакви нечисти и омразни птици; 3 защото всичките народи пиха от виното на нейното разпалено блудство, и земните царе блудстваха с нея, и земните търговци се обогатиха от безмерния ѝ разкош.
4 И чух друг глас от небето, който казваше: Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете ѝ и да не споделяш язвите ѝ; 5 защото греховете ѝ стигнаха до небето, и Бог си спомни нейните неправди. 6 Въздайте ѝ, както и тя е въздала; да, платете ѝ двойно според делата ѝ; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. 7 Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печал ѝ дайте; защото тя казва в сърцето си: Седя като царица, не съм вдовица и печал няма да видя. 8 Затова в един ден ще дойдат язвите ѝ, мор, печал и глад, и тя ще изгори в огън; защото могъщ е Господ Бог, Който я съди. 9 И земните царе, които са блудствували и живели разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето ѝ. 10 Отдалеч ще стоят поради страх от мъките ѝ и ще казват: Горко, горко, на тебе, велики граде Вавилоне, могъщи граде, понеже в един час дойде съдбата ти! 11 И земните търговци ще плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им, 12 стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и пурпур, коприна и червено; и всякакво благоуханно дърво, и всякакви изделия от слонова кост, и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед, от желязо и от мрамор; 13 и канела, [аромати] тамян, миро и ливан; вино и дървено масло; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и човешки души. 14 Овощията, за които душата ти копнееше, изчезнаха от тебе и всичко изящно и разкошно загина от тебе, и няма го вече. 15 Търгуващите с тези неща, които се обогатиха от нея, ще застанат отдалеч поради страх от мъките ѝ и ще плачат, и ще жалеят, казвайки: 16 Горко ти, горко ти, граде велики, облечен във висон, пурпур и червено, и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери; 17 защото в един час запустя толкова богатство! И всеки корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препитават от морето, застанаха отдалеч 18 и викаха, като гледаха дима от неговото изгаряне, казвайки: Кой град приличаше на великия град? 19 И посипаха пръст на главите си и викаха с плач и жалеене, като казваха: Горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му; защото в един час запустя! 20 Весели се за него, небе, и вие, светии, апостоли и пророци, защото съда, с който вие бяхте осъдени, Бог отсъди над него.
21 И един силен ангел взе един камък, голям като воденичен, та го хвърли в морето и каза: Така стремително ще бъде сринат Вавилон, великият град, и няма вече да го има. 22 Глас от онези, които свирят на арфи, и от певци, от свирачи и от тръбачи няма вече да се чуе в тебе; и никакъв художник, от каквото и да било художество няма вече да се намери в тебе; и шум от воденица няма вече да се чуе в тебе; 23 светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от младоженец и от невяста няма вече да се чуе в тебе; защото твоите търговци бяха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи. 24 И в него се намери кръв от пророци и от светии, и от всичките заклани на земята.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

27

1 Недей се хвали с утрешния ден,
защото не знаеш какво ще роди днешният.
2 Нека те хвали друг, а не твоите уста,
чужд, а не твоите устни.
3 Камъкът е тежък и пясъкът много тежи;
но гневът на безумния е по-тежък и от двете.
4 Яростта е жестока и гневът е като наводнение,
но кой може да устои пред завистта?
5 По-добре явно изобличение,
отколкото скрита любов.
6 Удари от приятел са искрени;
а целувки от неприятел – изобилни.
7 Наситената душа се отвръща и от медена пита,
а за гладната душа дори горчивото е сладко.
8 Каквото е птица, която напусне гнездото си,
такова е човек, който напусне дома си.
9 Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето,
така го весели и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
10 Не оставяй своя приятел, нито приятеля на баща си,
и не влизай в къщата на брат си в деня на своето злощастие;
по-добре близък съсед, отколкото далечен брат.
11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми,
за да имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява.
12 Благоразумният предвижда злото и се укрива,
а неразумните вървят напред и страдат.
13 Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд.
Да! Вземи залог от онзи, който поръчителства за чужда жена.
14 Който става рано и благославя ближния си на висок глас,
ще го сметнат за клетва.
15 Непрестанното капане в дъждовит ден
и жена крамолница са еднакви –
16 който би я обуздал, обуздал би вятъра
и би хванал дървено масло с десницата си.
17 Както желязото остри желязо,
така и човек изостря лицето на приятеля си.
18 Който пази смокинята, ще яде плода ѝ
и който се грижи за господаря си, ще бъде почитан.
19 Както водата отразява лицето,
така човешкото сърце отразява човека.
20 Както шеол и погибелта не се насищат;
така и човешките очи не се насищат.
21 Горнилото е за пречистване на среброто, а пещта – на златото;
а човек се изпитва чрез онова, с което се хвали.
22 И да счукаш безумния в кутел като грухано жито,
безумието му пак няма да се отдели от него.
23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си
и имай грижа за добитъка си,
24 защото богатството не е вечно –
и короната не трае из род в род.
25 Ако така правиш, то сеното ти се прибира, зеленината се явява,
и планинските билки се събират;
26 агнетата са дрехи за тебе,
и козлите – цената на полето;
27 ще има изобилие козе мляко за храна на тебе
и на домашните ти, и за прехрана на слугините ти.
© Библейска лига - България