План за четене на Библията

Основен / ден 357

Стар Завет

Ездра

9

Молитвата на Ездра относно смесените бракове


1 Като се свърши това, първенците дойдоха при мене и казаха: Израилевият народ и свещениците, и левитите, не са се отделили от людете на тези земи и спазват техните мерзости, мерзостите на ханаанците, хетите, ферезейците, евусейците, амонците, моавците, египтяните и аморейците. 2 Те са вземали от дъщерите им за себе си и за синовете си, тъй че святият род се е смесил с людете на тези земи; дори ръката на първенците и на по-видните лица е била първа в това престъпление. 3 И като чух това нещо, раздрах дрехата си и мантията си, скубах космите от главата си и от брадата си, и седях смутен. 4 Тогава се събраха при мене всички, които трепереха от словата на Израилевия Бог поради престъплението на онези, които са били в плен; а аз седях смутен до принасянето на вечерната жертва.
5 А по време на вечерната жертва станах от унижението си и с раздраната си дреха и мантия превих колене, и като прострях ръцете си към Господа, моя Бог, рекох: 6 Боже мой, срамувам се и се червя да повдигна лицето си към Тебе, Боже мой; защото нашите беззакония се натрупаха над главите ни и престъпленията ни пораснаха до небесата. 7 От дните на предците ни до днес ние сме били много виновни; и поради беззаконията ни, ние, царете ни и свещениците ни бяха предадени в ръката на другоземни царе, на меч, в плен, на разграбване и на посрамване на лицата ни, както е днес. 8 И сега от твърде скоро Господ, нашият Бог, показва милост към нас, за да се опази между нас остатък и за да бъдем закрепени в Неговото свято място, за да може нашият Бог да просвещава очите ни и да ни даде малко отдих в робството ни. 9 Защото сме роби; но и в робството ни нашият Бог не ни е оставил, а е благоволил да намерим милост пред персийските царе, за да ни съживи, за да издигнем дома на нашия Бог и да поправим развалините му, и да ни даде ограда в Юда и в Ерусалим. 10 Но сега, Боже наш, какво да кажем след това? Защото оставихме заповедите, 11 които си дал чрез слугите Си пророците, като си казал: Земята, в която влизате, за да я владеете, е земя осквернена от гнусотиите и от мерзостите на жителите на тези земи, които са я напълнили от край до край с нечистотиите си; 12 сега не давайте дъщерите си на синовете им и не взимайте техните дъщери за синовете си, и не търсете никога мира им или благата им; за да се укрепите и да ядете благата на тази земя, и да я оставите в наследство на потомците си завинаги. 13 И след всичко, което е дошло върху нас поради нашите лоши дела и поради голямото ни престъпление, виждайки, че Ти, Боже наш, си се въздържал да не ни накажеш според беззаконията ни, а си ни дал такова избавление, 14 трябва ли да нарушаваме пак Твоите заповеди и да се сродяваме с народите, предадени на тези мерзости? Ти не би ли се разгневил на нас, докато ни довършиш, та да не остане никакъв остатък и никой оцелял? 15 Господи, Боже Израилев, праведен си, защото ние сме оцелели до днес; ето, пред Тебе стоим с престъплението си! Защото поради него не можем да се изправим пред Тебе.
© Библейска лига - България

10

Хората изповядват греховете си


1 И докато се молеше Ездра и се изповядваше, плачейки, паднал пред Божия дом, събра се при него много голямо множество израиляни – мъже, жени и деца, защото народът плачеше много горчиво. 2 Тогава Сехания, Ехииловият син от Еламовите потомци, проговори и каза на Ездра: Ние извършихме престъпление против своя Бог, като взехме чужденки от племената на земята; все пак, обаче, сега има надежда за Израил. 3 Сега нека сключим завет с нашия Бог да напуснем всички тези жени и родените от тях, съгласно съвета на господаря ми и на онези, които треперят от заповедта на нашия Бог; и нека се постъпи според закона. 4 Стани; защото това е твое дело; ние сме с тебе; бъди храбър и действай. 5 Тогава Ездра стана и закле началниците на свещениците, на левитите и на целия Израил, че ще постъпят според това заявление. И те се заклеха.
6 Тогава Ездра стана и тръгна от Божия дом за стаята на Йоанан, Елиасивовия син; но когато стигна там, не яде хляб и не пи вода, защото тъжеше за престъплението на онези, които са били в плен. 7 И прогласиха по Юда и Ерусалим сред всички изгнаници да се съберат в Ерусалим; 8 и че ще бъде конфискуван целият имот на всеки, който не дойде до три дни, според решението на началниците и старейшините, а сам той ще бъде отлъчен от обществото на изгнаниците. 9 И така, за три дни се събраха всички Юдови и Вениаминови мъже в Ерусалим. Беше деветият месец на двадесетия ден от месеца; и целият народ, седейки в двора пред Божия дом, трепереше поради това нещо и от поройния дъжд. 10 Тогава свещеник Ездра стана и им рече: Вие сте извършили престъпление, като сте взели чужденки за жени и сте увеличили вината на Израил. 11 Сега изповядайте се на Господа, Бога на бащите си, и изпълнете волята Му. Отделете се от племената около вас и от вашите жени-чужденки. 12 Тогава цялото събрание отговори със силен глас: Както си казал, така трябва да направим. 13 Людете обаче са много и понеже времето е много дъждовито, не можем да стоим вън; при това, работата не е за един ден, нито за два, защото сме мнозина, които сме съгрешили в това нещо. 14 Затова нека нашите първенци надзирават тази работа за цялото общество; и нека всички от нашите градове, които са взели чужденки за жени да идват в определеното време заедно със старейшините и съдиите на всеки град, докато се отвърне от нас пламенният гняв на нашия Бог. 15 Само Йонатан, Асаиловият син, и Яазия, Текуевият син, се заеха с тази работа, а Месулам и левитът Саватай им помагаха. 16 Затова завърналите се от плен постъпиха така: отделиха се свещеникът Ездра с някои началници на бащини домове, според бащините им домове, всички по име. И в първия ден от десетия месец те седнаха да изследват тази работа. 17 И до първия ден от първия месец свършиха с всичките мъже, които бяха взели за жени чужденки.

Мъже със смесени бракове


18 Сред потомците на свещениците следните бяха взели за жени чужденки: от потомците на Исус, Йоседековия син, и братята му: Маасия, Елиезер, Ярив и Годолия. 19 (И подадоха ръцете си в обещание, че ще напуснат жените си; и като престъпници принесоха за престъплението си овен от стадото.)
20 От Имеровите потомци: Анани и Зевадия. 21 От Харимовите потомци: Маасия, Илия, Семая, Ехиил и Озия. 22 От Пасхоровите потомци: Елиоинай, Маасия, Исмаил, Натанаил, Йозавад и Еласа. 23 От левитите: Йозавад, Семей, Келая (който е Келита), Петая, Юда и Елиезер. 24 От певците: Елиасив. От вратарите: Селум, Телем и Ури. 25 Сред другите израиляни: От Фаросовите потомци: Рамия, Езия, Малхия, Миямин, Елеазар, Малхия и Веная. 26 От Еламовите потомци: Матания, Захария, Ехиил, Авди, Еримот и Илия. 27 От Затуевите потомци: Елиоинай, Елиасив, Матания, Еримот, Завад и Азиза. 28 От Виваевите потомци: Йоанан, Анания, Завай и Атлай. 29 От Ваниевите потомци: Месулам, Малух, Адая, Ясув, Сеал и Рамот. 30 От Фаат-Моавовите потомци: Адна, Хелал, Веная, Маасия, Матания, Веселеил, Бинуй и Манасия. 31 От Харимовите потомци: Елиезер, Есия, Малхия, Семая, Симеон, 32Вениамин, Малух и Самария. 33 От Асумовите потомци: Матенай, Матата, Завад, Елифалет, Еремай, Манасия и Семей.
34 От Ваниевите потомци: Маадай, Амрам, Уил, 35 Веная, Ведея, Хелуй, 36 Вания, Меримот, Елиасив, 37 Матания, Матенай и Яасо. 38 От Ваниевите потомци: Бинуй, Семей, 39 Селемия, Натан, Адая, 40 Махнадевай, Сасай, Сарай, 41 Азареил, Селемия, Самария, 42 Селум, Амария и Йосиф. 43 От Невовите потомци: Еиил, Мататия, Завад, Зевина, Ядав, Йоил и Веная. 44 Всички тези бяха взели чужденки за жени; и някои от жените бяха им родили чада.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

16

Притчата за хитрия настойник


1 Каза още на учениците Си: Някой си богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му. 2 И той го повика, и му рече: Какво е това, което слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си; защото не можеш вече да бъдеш настойник. 3 Тогава настойникът си рече: какво да направя, тъй като господарят ми отнема от мене настойничеството? Нямам сила да копая, да прося ме е срам. 4 Сетих се какво да направя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството. 5 И тъй, като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: Колко дължиш на господаря ми? 6 А той рече: Сто мери масло. И каза му: Вземи записа си и седни скоро, та пиши петдесет. 7 После каза на друг: А ти колко дължиш? И той рече: Сто мери жито. Казва му: Вземи записа си и пиши осемдесет. 8 И господарят му похвали неверния настойник, загдето остроумно постъпил; защото човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината. 9 И Аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедно богатство, та, когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища. 10 Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. 11 И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? 12 И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? 13 Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.
14 А всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се присмиваха. 15 И рече им: Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога.

Допълнителни поучения


16 Законът и пророците бяха до Йоан; оттогава Божието царство се благовества и всеки с усилие влиза в него. 17 Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне. 18 Всеки, който напусне жена си и се ожени за друга, прелюбодейства; и който се ожени за напусната от мъж, той прелюбодейства.

Богаташът и Лазар


19 Имаше някой си богаташ, който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. 20 Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото слагаха да лежи пред портата му, 21 като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; а и кучетата идваха, та лижеха раните му. 22 И сиромахът умря; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът, и бе погребан. 23 И в ада, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраам, и Лазар в неговите обятия. 24 И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се над мене и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми, защото съм на мъки в тоя пламък. 25 Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, а Лазар – лошотиите; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. 26 И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас. 27 А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом; 28 защото имам петима братя, за да ги предупреди, да не би да дойдат и те на това мъчително място. 29 Но Авраам каза: Имат Мойсей и пророците; нека слушат тях. 30 А той рече: Не, отче Аврааме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. 31 И той му каза: Ако не слушат Мойсей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

146

1 Алилуя! Хвали Господа, душе моя.
2 Ще хваля Господа, докато съм жив,
ще пея хваление на моя Бог, докато съществувам.
3 Не се уповавайте на князе,
нито на човешки син, от когото няма помощ.
4 Излиза ли диханието му, той се връща в земята си;
в тоя същия ден загиват намеренията му.
5 Блажен онзи, чийто помощник е Якововият Бог,
чиято надежда е у Господа, неговия Бог,
6 Който сътвори небето и земята,
морето и всичко, що е в тях,
Който пази вярност довека;
7 Който извършва правосъдие за угнетените,
Който дава храна на гладните.
Господ развързва вързаните.
8 Господ отваряочите на слепите;
Господ изправя превитите;
Господ люби праведните.
9 Господ пази чужденците;
поддържа сирачето и вдовицата;
а пътя на нечестивите проваля.
10 Господ ще царува довека,
Твоят Бог, Сионе, из род в род. Алилуя!
© Библейска лига - България